انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   

توپ ورزشی beta

توپ ورزشی beta
توپ بسکتبال چامپیون سایز 1 Beta PBR1

توپ بسکتبال چامپیون سایز 1 Beta PBR1
7,500 تومان
طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 110 - 120 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال لاستیکی نمره 2 Beta PSRG2

توپ فوتبال لاستیکی نمره 2 Beta PSRG2
19,500 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 150 - 210 گرم - محیط : 480 - 500 m ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال لاستیکی نمره 3 Beta PSRG3

توپ فوتبال لاستیکی نمره 3 Beta PSRG3
قیمت قبلی 20,500 تومان
قیمت حراجی: 15,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 300 - 320 گرم - محیط : 580 - 600 m ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال لاستیکی نمره 3 و نیم Beta PSRG3-5

توپ فوتبال لاستیکی نمره 3 و نیم Beta PSRG3-5
21,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 310 - 340 گرم - محیط : 620 - 640 m ... ادامه ی توضیحات
توپ والیبال لاستیکی نمره 4 Beta PVBR4

توپ والیبال لاستیکی نمره 4 Beta PVBR4
21,000 تومان
طرح بیچ - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 200 - 220 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ والیبال لاستیکی نمره 5 Beta PVBR5

توپ والیبال لاستیکی نمره 5 Beta PVBR5
21,500 تومان
طرح بیچ - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 260 - 280 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ والیبال لاستیکی نمره 5 Beta PVMKSR5

توپ والیبال لاستیکی نمره 5 Beta PVMKSR5
21,500 تومان
طرح میکاسا - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 260 - 280 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال لاستیکی نمره 4 Beta PSRG4

توپ فوتبال لاستیکی نمره 4 Beta PSRG4
قیمت قبلی 21,500 تومان
قیمت حراجی: 16,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 350 - 390 گرم - محیط : 635 - 660 m ... ادامه ی توضیحات
توپ بسکتبال الوان سایز 3 Beta PBR3mc

توپ بسکتبال الوان سایز 3 Beta PBR3mc
21,500 تومان
طرح الوان چند رنگی - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 280 - 320 گرم - ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال لاستیکی نمره 5 Beta PSRG5

توپ فوتبال لاستیکی نمره 5 Beta PSRG5
قیمت قبلی 22,000 تومان
قیمت حراجی: 18,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 410 - 450 گرم - محیط : 680 - 700 m ... ادامه ی توضیحات
توپ هندبال لاستیکی سایز 2 Beta PHR2

توپ هندبال لاستیکی سایز 2 Beta PHR2
24,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 325 - 390 گرم - محیط : 480 - 500 ... ادامه ی توضیحات
توپ بسکتبال چامپیون سایز 5 Beta PBR5

توپ بسکتبال چامپیون سایز 5 Beta PBR5
قیمت قبلی 24,500 تومان
قیمت حراجی: 19,500 تومان
طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 450 - 500 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ مدیسین بال 1 کیلویی Beta PMR51

توپ مدیسین بال 1 کیلویی Beta PMR51
25,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 950 - 1050 گرم - محیط : 690 - 710 ... ادامه ی توضیحات
توپ هندبال لاستیکی سایز 3 Beta PHR3

توپ هندبال لاستیکی سایز 3 Beta PHR3
25,500 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 425 - 475 گرم - محیط : 580 - 610 ... ادامه ی توضیحات
توپ مدیسین بال 1 و نیم کیلویی Beta PMR51-5

توپ مدیسین بال 1 و نیم کیلویی Beta PMR51-5
26,500 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 1450 - 1550 گرم - محیط : 690 - 710 ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال لاستیکی نمره 4 Beta PSRT4

توپ فوتبال لاستیکی نمره 4 Beta PSRT4
27,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 350 - 390 گرم - محیط : 635 - 660 ... ادامه ی توضیحات
توپ مدیسین بال 2 کیلویی Beta PMR52

توپ مدیسین بال 2 کیلویی Beta PMR52
28,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 1950 - 2050 گرم - محیط : 690 - 710 ... ادامه ی توضیحات
توپ بسکتبال چامپیون سایز 6 Beta PBR6

توپ بسکتبال چامپیون سایز 6 Beta PBR6
قیمت قبلی 28,000 تومان
قیمت حراجی: 20,000 تومان
طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 500 - 540 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ بسکتبال الوان سایز 5 Beta PBR5mc

توپ بسکتبال الوان سایز 5 Beta PBR5mc
28,000 تومان
طرح الوان چند رنگی - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 450 - 500 گرم مح ... ادامه ی توضیحات
توپ بسکتبال چامپیون سایز 7 Beta PBR7

توپ بسکتبال چامپیون سایز 7 Beta PBR7
قیمت قبلی 29,000 تومان
قیمت حراجی: 21,000 تومان
طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 567 - 650 گرم - محیط : ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتسال لاستیکی سایز 3 و نیم Beta PFSRG3-5

توپ فوتسال لاستیکی سایز 3 و نیم Beta PFSRG3-5
29,500 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 620 - 640 ... ادامه ی توضیحات
توپ بسکتبال الوان سایز 7 Beta PBR7mc

توپ بسکتبال الوان سایز 7 Beta PBR7mc
29,700 تومان
طرح الوان چند رنگی - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 567 - 650 گرم - ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتسال لاستیکی سایز 4 Beta PFSRG4

توپ فوتسال لاستیکی سایز 4 Beta PFSRG4
30,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 640 - 660 ... ادامه ی توضیحات
توپ مدیسین بال 3 کیلویی Beta PMR73

توپ مدیسین بال 3 کیلویی Beta PMR73
32,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 2900 - 3100 گرم - محیط : 749 - 78 ... ادامه ی توضیحات
توپ مدیسین بال 4 کیلویی Beta PMR74

توپ مدیسین بال 4 کیلویی Beta PMR74
35,000 تومان
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 3900 - 4100 گرم - محیط : 690 - 710 ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتسال چرمی 3 و نیم Beta PFSL3-5

توپ فوتسال چرمی 3 و نیم Beta PFSL3-5
37,000 تومان
جنس : چرم ایران - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 620 - 64 ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتبال چرمی 3 و نیم Beta PSL3-5

توپ فوتبال چرمی 3 و نیم Beta PSL3-5
43,500 تومان
جنس : چرم ایران - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 620 - 640 ... ادامه ی توضیحات
توپ فوتسال چرم کلارینو 3 و نیم Beta PFSL3-5

توپ فوتسال چرم کلارینو 3 و نیم Beta PFSL3-5
قیمت قبلی 58,000 تومان
قیمت حراجی: 49,000 تومان
جنس : چرم کلارینو ژاپن - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 62 ... ادامه ی توضیحات
توپ والیبال چرمی سایز 5 Beta PVL5000

توپ والیبال چرمی سایز 5 Beta PVL5000
قیمت قبلی 58,000 تومان
قیمت حراجی: 49,000 تومان
جنس : چرم کلارینو ژاپن - بلیدر : بیوتل - وزن : 260 - 280 گرم - محیط : 65 ... ادامه ی توضیحات
توپ مدیسین بال 5 کیلویی Beta PMR75

توپ مدیسین بال 5 کیلویی Beta PMR75
موجود نیست
جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 4950 - 5050 گرم - محیط : 749 - 780 ... ادامه ی توضیحات

 

   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.