انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   

دونیک

راکت و لوازم پینگ پنگ دونیک
توپ پینگ پنگ Shield

توپ پینگ پنگ Shield
12,000 تومان
این توپ جهت بازی تفریحی توصیه میشود . در هر قوطی 6 عدد از این توپ قرار دارد .این توپ محصو ... ادامه ی توضیحات
توپ پینگ پنگ DHS 1star

توپ پینگ پنگ DHS 1star
16,500 تومان
این توپ دارای سرعت و پیچ نسبتا مناسبی است . در هر قوطی 6 عدد از این توپ قرار دارد .این توپ ... ادامه ی توضیحات
توپ پینگ پنگ DHS 2star

توپ پینگ پنگ DHS 2star
21,000 تومان
این توپ دارای سرعت و پیچ مناسبی است. در هر قوطی 6 عدد از این توپ قرار دارد. این توپ محصول ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 200

راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 200
24,000 تومان
- از سال 2016 شرکت دونیک تغییراتی در راکتهای آماده خود ایجاد نموده است. - ضخامت رویه 1.0م ... ادامه ی توضیحات
کاور پینگ پنگ دونیک Classic

کاور پینگ پنگ دونیک Classic
قیمت قبلی 27,000 تومان
قیمت حراجی: 18,000 تومان
این کاورنیم گرد دونیک طوری طراحی شده که میتوان یک راکت پینگ پنگ در داخل آن و سه عدد توپ در ... ادامه ی توضیحات
توپ پینگ پنگ Donic schildcrot ball super3

توپ پینگ پنگ Donic schildcrot ball super3
27,000 تومان
ین توپ سه ستاره ITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ )بوده ، دارای کیفیت ، سرعت و پیچ بس ... ادامه ی توضیحات
توپ پینگ پنگ DHS 3star

توپ پینگ پنگ DHS 3star
30,000 تومان
این توپ ITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) بوده و دارای شتاب و پیچ مناسبی است . در ه ... ادامه ی توضیحات
کاور پینگ پنگ ایرانی باترفلای

کاور پینگ پنگ ایرانی باترفلای
30,000 تومان
این کاور محصول ایران میباشد . دارای دو محل جداگانه جهت قراردادن راکت و وسایل جانبی پینگ پن ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 300

راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 300
30,000 تومان
- از سال 2016 شرکت دونیک تغییراتی در راکتهای آماده خود ایجاد نموده است. - ضخامت رویه 1.0م ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 300 Top Team

راکت پینگ پنگ دونیک Level 300 Top Team
قیمت قبلی 35,000 تومان
قیمت حراجی: 20,000 تومان
از سال 2016 شرکت دونیک تغییراتی در راکتهای آماده خود ایجاد نموده است. TOP TEAM300دارای ضخا ... ادامه ی توضیحات
کاور پینگ پنگ دونیک Waldner

کاور پینگ پنگ دونیک Waldner
قیمت قبلی 36,000 تومان
قیمت حراجی: 24,000 تومان
این کاورنیم گرد دونیک طوری طراحی شده که میتوان دوعدد راکت پینگ پنگ در داخل آن و سه عدد توپ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Top team 400

راکت پینگ پنگ دونیک Top team 400
قیمت قبلی 37,500 تومان
قیمت حراجی: 24,000 تومان
- از سال 2016 شرکت دونیک تغییراتی در راکتهای آماده خود ایجاد نموده است. - ضخامت رویه 1.5م ... ادامه ی توضیحات
کاورپینگ پنگ دونیک Persson

کاورپینگ پنگ دونیک Persson
قیمت قبلی 39,000 تومان
قیمت حراجی: 26,000 تومان
این کاورنیم گرد دونیک طوری طراحی شده که میتوان دوعدد راکت پینگ پنگ در داخل آن و سه عدد توپ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 400 Waldner Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 400 Waldner Line
قیمت قبلی 39,000 تومان
قیمت حراجی: 26,000 تومان
- ضخامت رویه 1.5میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 40 - چر ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Sensation Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Sensation Line
43,500 تومان
- ضخامت رویه 1.5میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 50 - چر ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Waldner Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Waldner Line
قیمت قبلی 46,500 تومان
قیمت حراجی: 31,000 تومان
- ضخامت رویه 1.8میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 60 - چر ... ادامه ی توضیحات
کاور پینگ پنگ دونیک Salo

کاور پینگ پنگ دونیک Salo
قیمت قبلی 49,500 تومان
قیمت حراجی: 32,000 تومان
این کاور مستطیلی شکل دونیک طوری طراحی شده که میتوان دوعدد راکت پینگ پنگ در داخل آن جای داد ... ادامه ی توضیحات
کاور پینگ پنگ دونیک salo plus

کاور پینگ پنگ دونیک salo plus
قیمت قبلی 52,500 تومان
قیمت حراجی: 35,000 تومان
این کاور مستطیلی شکل دونیک طوری طراحی شده که میتوان دوعدد راکت پینگ پنگ در داخل آن و سه عد ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Sensation Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Sensation Line
57,000 تومان
- ضخامت رویه 1.6میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 50 - چر ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Waldner

راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Waldner
قیمت قبلی 64,500 تومان
قیمت حراجی: 43,000 تومان
- ضخامت رویه 2.0میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 60 - چ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Sensation Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Sensation Line
74,500 تومان
- ضخامت رویه 1.8میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 70 - چ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Waldner

راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Waldner
88,500 تومان
- ضخامت رویه 2.0میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 80 - چ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 800 Waldner Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 800 Waldner Line
109,500 تومان
- ضخامت رویه 2.0میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 80 - چ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 1000 Waldner

راکت پینگ پنگ دونیک Level 1000 Waldner
قیمت قبلی 169,000 تومان
قیمت حراجی: 130,000 تومان
- W1000 راکتی با خصوصیت سر سنگین بودن وضخامت رویه 2.1میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جها ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 3000

راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 3000
قیمت قبلی 234,000 تومان
قیمت حراجی: 180,000 تومان
- W3000 راکتی با خصوصیت سر سنگین بودن وضخامت رویه 2.1میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جها ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 3000

راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 3000
247,000 تومان
- از سال 2016 شرکت دونیک تغییراتی در راکت های آماده خود ایجاد نموده است. - راکت پینگ پنگی ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 5000

راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 5000
قیمت قبلی 253,500 تومان
قیمت حراجی: 195,000 تومان
- W5000 راکتی با خصوصیت سر سنگین بودن و ضخامت رویه ای به اندازه 2.3 میلیمتر می باشد. - IT ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 7000

راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 7000
286,000 تومان
- از سال 2016 شرکت دونیک تغییراتی در راکت های آماده خود ایجاد نموده است. - راکت پینگ پنگی ... ادامه ی توضیحات
توپ پینگ پنگ Schildkrot Super 3star

توپ پینگ پنگ Schildkrot Super 3star
موجود نیست
این توپ پینگ پنگ ITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) میباشد . رنگ آن سفید و مخصوص مس ... ادامه ی توضیحات
توپ پینگ پنگ Donic schild ball jade

توپ پینگ پنگ Donic schild ball jade
موجود نیست
این توپ بی ستاره بوده ، دارای کیفیت ، سرعت و پیچ معمولیست. رنگ آن سفید و در هر قوطی 6 عدد ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 400 Champs Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 400 Champs Line
موجود نیست
ضخامت رویه 1.8میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است .دسته این راکت پلاستیک ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Persson Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Persson Line
موجود نیست
- ضخامت رویه 1.8میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 70 - چر ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 300 Champs Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 300 Champs Line
موجود نیست
ضخامت رویه 1.5میلیمتر و ITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است .دسته این راکت پلاست ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Persson Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Persson Line
موجود نیست
- ضخامت رویه 1.8میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است .. - سرعت : 80 - چ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Persson Line

راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Persson Line
موجود نیست
ضخامت رویه 2میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 90 - چرخش : ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Alltec Hobby

راکت پینگ پنگ دونیک Alltec Hobby
موجود نیست
- سرعت : 90 - چرخش : 60 - کنترل : 90 - در مجموع این راکت دونیک به بازیکنانی توصیه میشود ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Alltec Pro

راکت پینگ پنگ دونیک Alltec Pro
موجود نیست
- سرعت : 90 - چرخش : 90 - کنترل : 70 - در مجموع این راکت دونیک به بازیکنانی توصیه میش ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک TOP TEAM LEVEL 800

راکت پینگ پنگ دونیک TOP TEAM LEVEL 800
موجود نیست
- ضخامت رویه 2میلیمتر وITTF(تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 90 - چرخش ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Level 900 Waldner

راکت پینگ پنگ دونیک Level 900 Waldner
موجود نیست
- ضخامت رویه 2.1میلیمتر وITTF (تایید شده فدراسیون جهانی پینگ پنگ ) است . - سرعت : 90 - چ ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Carbotec 20

راکت پینگ پنگ دونیک Carbotec 20
موجود نیست
راکتی پینگ پنگ با طراحی نوین ، دارابودن کارآیی برجسته ، عمر بالا ، تکنولوژی پیشرفته و قدرت ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Carbotec 50

راکت پینگ پنگ دونیک Carbotec 50
موجود نیست
- راکتی پینگ پنگ با طراحی نوین ، دارابودن کارآیی برجسته ، عمر بالا ، تکنولوژی پیشرفته و قد ... ادامه ی توضیحات
راکت پینگ پنگ دونیک Carbotec 100

راکت پینگ پنگ دونیک Carbotec 100
موجود نیست
- راکتی پینگ پنگ با طراحی نوین ، دارابودن کارآیی برجسته ، عمر بالا ، تکنولوژی پیشرفته و قد ... ادامه ی توضیحات

 

   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.