انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   

لوازم ارتوپدی مدی

لوازم ارتوپدی مدی
جداکننده انگشت پا مدی Protect Toe Separator

جداکننده انگشت پا مدی Protect Toe Separator
قیمت قبلی 28,000 تومان
قیمت حراجی: 26,500 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - جهت محافظت از ناحیه جلویی پا و همچنین محافظت از قوس پا - همچن ... ادامه ی توضیحات
آرنج بند کشباف مدی Elbow Support

آرنج بند کشباف مدی Elbow Support
قیمت قبلی 43,200 تومان
قیمت حراجی: 41,700 تومان
چگونگی عملکرد : - باعث کاهش درد در مفصل آسیب دیده شده و همچنین باعث بهبودی جریان خون در ب ... ادامه ی توضیحات
مچ بند استرچ دو طرفه پا مدی Elastic Ankle Support

مچ بند استرچ دو طرفه پا مدی Elastic Ankle Support
قیمت قبلی 43,200 تومان
قیمت حراجی: 41,700 تومان
مچ بند استرچ دوطرفه پا جهت اعمال فشار متوسط همراه با پاشنه فیت شده - التهاب مفصل یا کشیدگ ... ادامه ی توضیحات
زانوبند استرچ دو طرفه مدی Elastic Knee Support

زانوبند استرچ دو طرفه مدی Elastic Knee Support
قیمت قبلی 51,600 تومان
قیمت حراجی: 49,500 تومان
تمامی لاتهابات و کشیدگی های مفصل زانو پس زا آرتروسکوپی و پس از عمل جراحی - کشیدگی های لیگ ... ادامه ی توضیحات
محافظ پاشنه نرم مدی Protect Heel soft

محافظ پاشنه نرم مدی Protect Heel soft
قیمت قبلی 53,000 تومان
قیمت حراجی: 51,000 تومان
چگونگی عملکرد : - محافظ پاشنه پا ساخته شده از مواد سیلیکونی با راحتی زیاد ... ادامه ی توضیحات
محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Soft

محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Soft
قیمت قبلی 53,000 تومان
قیمت حراجی: 51,000 تومان
چگونگی عملکرد : - استحکام بخشی به ستون مهره گردن - گرم کننده و محافظ گردن - محدود کننده ... ادامه ی توضیحات
محافظ گردن با میله مدی Protect Collar Soft With Bar

محافظ گردن با میله مدی Protect Collar Soft With Bar
قیمت قبلی 64,200 تومان
قیمت حراجی: 61,700 تومان
چگونگی عملکرد : - استحکام بخشی به ستون مهره گردن - گرم کننده و محافظ گردن - محدود کننده ... ادامه ی توضیحات
ترقوه بند مدی Protect Clavicle Support

ترقوه بند مدی Protect Clavicle Support
قیمت قبلی 68,500 تومان
قیمت حراجی: 66,000 تومان
چگونگی عملکرد : - استحکام گردن - محدود کردن چرخش، کشیدگی و انعطاف پذیری ستون مهره گردن ... ادامه ی توضیحات
ارتز شانه مدی Protect Arm Sling

ارتز شانه مدی Protect Arm Sling
قیمت قبلی 68,500 تومان
قیمت حراجی: 66,000 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - بی حرکتی بعداز عمل جراحی - دررفتگی کتف ... ادامه ی توضیحات
آرنج بند نواری مدی Elbow Starp

آرنج بند نواری مدی Elbow Starp
قیمت قبلی 78,900 تومان
قیمت حراجی: 75,900 تومان
چگونگی عملکرد : - فشار وارده از طرف نوار باعث کاهش کشش تاندون ها می گردد ... ادامه ی توضیحات
محافظ تاندون کشکک زانو مدی Patella Tendon Support

محافظ تاندون کشکک زانو مدی Patella Tendon Support
قیمت قبلی 78,900 تومان
قیمت حراجی: 75,700 تومان
فشار برروی تاندون چهار سر باعث بهبود کارایی آن شده و بدن ترتیب باعث استحکام بخشی مفصل زانو ... ادامه ی توضیحات
ارتز آرنج مدی Epibrace

ارتز آرنج مدی Epibrace
قیمت قبلی 101,000 تومان
قیمت حراجی: 97,000 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - برآمدگی اپیکوندیل استخوان بازو (آرنج تنیسورها و بازیکنان گلف) ... ادامه ی توضیحات
محافظ کف پا مدی Protect Insoles

محافظ کف پا مدی Protect Insoles
قیمت قبلی 101,000 تومان
قیمت حراجی: 97,000 تومان
چگونگی عملکرد : - محافظ کف پا ساخته شده از مواد سیلیکونی با راحتی زیاد ... ادامه ی توضیحات
مچ بند با آتل آلومینیومی مدی Protect Wrist Support

مچ بند با آتل آلومینیومی مدی Protect Wrist Support
قیمت قبلی 104,900 تومان
قیمت حراجی: 100,900 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - بی حرکتی بعد از آسیب های مفصلی که باعث پارگی تعدادی از (نه همه ... ادامه ی توضیحات
مچ بند پا از جنس فوم مدی Protect Ankle Air Foam

مچ بند پا از جنس فوم مدی Protect Ankle Air Foam
قیمت قبلی 111,400 تومان
قیمت حراجی: 106,900 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - مراقبت بعد از عمل جراحی و همچنین رفتارهای محتاطانه مربوط به آس ... ادامه ی توضیحات
مچ بند پا با نوار کشسان مدی Protect Leva Strap

مچ بند پا با نوار کشسان مدی Protect Leva Strap
قیمت قبلی 120,500 تومان
قیمت حراجی: 115,500 تومان
چگونگی عملکرد : - اثر ماساژ بر روی مچ پا با توجه به پارچه کشی و لایه نرم تویی - محافظت ا ... ادامه ی توضیحات
ارتز شانه مدی Arm Sling

ارتز شانه مدی Arm Sling
قیمت قبلی 132,200 تومان
قیمت حراجی: 127,000 تومان
چگونگی عملکرد : - کاهش درد مفصل شانه، بازو و آرنج - ثابت نگه داشتن بازو نزدیک به بدن و د ... ادامه ی توضیحات
محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Tracheo

محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Tracheo
قیمت قبلی 140,000 تومان
قیمت حراجی: 134,500 تومان
چگونگی عملکرد : - استحکام گردن - محدود کردن چرخش، کشیدگی و انعطاف پذیری ستون مهره گردن ... ادامه ی توضیحات
کمربند با نوار کشی مدی Protect Lumbostyle

کمربند با نوار کشی مدی Protect Lumbostyle
قیمت قبلی 140,000 تومان
قیمت حراجی: 134,500 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - برای شرایط دردناک مهره های کمر - سیاتیک کمر (باعث تغییر وضعیت ... ادامه ی توضیحات
آرنج بند با لایه سیلیکونی مدی Epicomed

آرنج بند با لایه سیلیکونی مدی Epicomed
قیمت قبلی 151,700 تومان
قیمت حراجی: 145,700 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - برآمدگی جانبی یا میانی اپیکوندیل استخوان بازو (آرنج تنیسورها و ... ادامه ی توضیحات
مچ بند آتل دار مدی Manumed Active

مچ بند آتل دار مدی Manumed Active
قیمت قبلی 151,700 تومان
قیمت حراجی: 145,700 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - آسیب مچ،آسیب مفصلی همراه با پارگی تعدادی (نه همه) از فیبرهای ل ... ادامه ی توضیحات
مچ بند پا با بالش سیلیکونی مدی Levamed

مچ بند پا با بالش سیلیکونی مدی Levamed
قیمت قبلی 151,700 تومان
قیمت حراجی: 145,700 تومان
ناپایداری خفیف در مفصل مچ پا - آسیب مفصلی با پارگی تعدادی از فیبرهای (نه همه) لیگامنت مف ... ادامه ی توضیحات
زانوبند نرم مدی protect PT soft

زانوبند نرم مدی protect PT soft
قیمت قبلی 162,000 تومان
قیمت حراجی: 155,500 تومان
چگونگی عملکرد : - لایه تویی نرم ویسکو الاستیک در زانوبند باعث اصلاح مسیر استخوان کشکک جان ... ادامه ی توضیحات
ارتز بیحرکت کننده زانو مدی Protect Knee immobilizer Standard

ارتز بیحرکت کننده زانو مدی Protect Knee immobilizer Standard
قیمت قبلی 162,000 تومان
قیمت حراجی: 155,500 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - عدم تحرک زانو پس از عمل جراحی - شرایط دردناک قبل از عمل جراحی ... ادامه ی توضیحات
مچ بند با آتل مدی Manumed

مچ بند با آتل مدی Manumed
قیمت قبلی 162,100 تومان
قیمت حراجی: 155,600 تومان
چگونگی عملکرد : - آتل آلومینیومی منعطف جهت بی حرکتی و همچنین تحرک مچ دست ... ادامه ی توضیحات
زانوبند با حلقه سیلیکونی مدی Genumedi

زانوبند با حلقه سیلیکونی مدی Genumedi
قیمت قبلی 168,600 تومان
قیمت حراجی: 162,000 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - ناپایداری خفیف مفصل زانو - تورم و حرکت مایع به داخل مفصل زانو ... ادامه ی توضیحات
محافظ تاندون آشیل پا مدی Achimed

محافظ تاندون آشیل پا مدی Achimed
قیمت قبلی 172,500 تومان
قیمت حراجی: 165,500 تومان
التهاب حاد و مزمن تاندون آشیل - التهاب بعد از آسیب دیدگی و عمل جراحی - درد تاندون آشیل ... ادامه ی توضیحات
محافظ بی حرکت کننده مفصل شانه مدی Shoulder Sling

محافظ بی حرکت کننده مفصل شانه مدی Shoulder Sling
قیمت قبلی 172,500 تومان
قیمت حراجی: 165,500 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - بی حرکتی پس از آسیب مفصلی همراه با پارگی تعداد (نه همه) فیبرها ... ادامه ی توضیحات
مچ بند آتل دار با جای شست مدی Manumed T

مچ بند آتل دار با جای شست مدی Manumed T
قیمت قبلی 181,600 تومان
قیمت حراجی: 174,400 تومان
چگونگی عملکرد : - فیکس کردن و ثبات بخشی مچ، انگشت و مفصل قاعده ای انگشت شست ... ادامه ی توضیحات
زانوبند با حلقه سیلیکونی و نوار اضافی مدی Genumedi Plus

زانوبند با حلقه سیلیکونی و نوار اضافی مدی Genumedi Plus
قیمت قبلی 201,100 تومان
قیمت حراجی: 193,000 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - ناپایداری خفیف مفصل زانو - تورم و حرکت مایع به داخل مفصل زانو ... ادامه ی توضیحات
کمربند سبک مدی Lumbamed Active

کمربند سبک مدی Lumbamed Active
قیمت قبلی 205,000 تومان
قیمت حراجی: 196,800 تومان
چگونگی عملکرد : - کاهش خفیف خم شدن مهره های کمری به جلو قبل از چرخش لگنی - میله های منعط ... ادامه ی توضیحات
کمربند محافظ کشباف مدی Lumbamed Basic

کمربند محافظ کشباف مدی Lumbamed Basic
قیمت قبلی 221,900 تومان
قیمت حراجی: 213,000 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - درد در ناحیه پایین کمر که بواسطه اختلال در رویه مفصل بوجود می ... ادامه ی توضیحات
کرست نیمه منعطف کمر مدی Protect Lumbafix

کرست نیمه منعطف کمر مدی Protect Lumbafix
قیمت قبلی 283,000 تومان
قیمت حراجی: 271,500 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - درد کمر در ناحیه پایین و وسط بصورت حاد و مزمن - دوره نقاهت پس ... ادامه ی توضیحات
زانوبند نرم و کوتاه مدی Stabimed Pro

زانوبند نرم و کوتاه مدی Stabimed Pro
قیمت قبلی 324,600 تومان
قیمت حراجی: 311,600 تومان
کاربرد و موارد استفاده : - ایجاد تعادل هنگام ناپایداری مفصل زانو - صدمه دیدگی های غضروف ... ادامه ی توضیحات
آتل شانه با زاویه 15 درجه مدی SAS 15

آتل شانه با زاویه 15 درجه مدی SAS 15
قیمت قبلی 366,200 تومان
قیمت حراجی: 351,700 تومان
مجموعه علایم مربوط به صدمات و التعاب مفصلی حاد یا مزمن و همچنین پس از باز کردن یا برداشتن ... ادامه ی توضیحات
کمربند بارداری مدی Protect Materity Belt

کمربند بارداری مدی Protect Materity Belt
موجود نیست
کاربرد و موارد استفاده : - میله های سرتاسری باعث ثبات بخشی آن در ناحیه کمر می گردد. استفا ... ادامه ی توضیحات

 

   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.