تردمیل المپیا

OLYMPIA.jpg

تردمیل برای وزن 100 کیلو المپیا
تردمیل برای وزن 110 کیلو المپیا
تردمیل برای وزن 120 کیلو المپیا
تردمیل برای وزن 150 کیلو المپیا
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top