انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   

relax fitness

تردمیل باشگاهی relax fitness
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK08

تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK08
12,500,000 تومان
موتور AC با قدرت واقعی 3/9 اسب بخار و حداکثر 5/8 اسب بخار - سرعت : 1 تا 20 کیلومتر در س ... ادامه ی توضیحات
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK12

تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK12
17,500,000 تومان
موتور AC با قدرت واقعی 5/3 اسب بخار و حداکثر 6/8 اسب بخار - شیب برقی تا 18درصد - سرعت : ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی بالا تنه relax fitness
میز پرس سینه Relax fitness PTT109

میز پرس سینه Relax fitness PTT109
4,200,000 تومان
میز پرس سینه Relax fitness PTT109 ... ادامه ی توضیحات
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111

میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111
4,300,000 تومان
- طول:2250میلیمتر - عرض: 1400میلیمتر - ارتفاع: 1570میلیمتر - وزن دستگاه: 140کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110

میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110
4,300,000 تومان
- طول:1780میلیمتر - عرض: 1570میلیمتر - ارتفاع: 1420میلیمتر - وزن دستگاه: 116کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907

دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907
8,200,000 تومان
طول: 1450 میلیمتر - عرض: 950 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:70 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908

دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908
8,200,000 تومان
طول: 1260میلیمتر - عرض: 950میلیمتر - ارتفاع: 1650میلیمتر - وزن دستگاه:79کیلو ... ادامه ی توضیحات
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912

دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912
8,200,000 تومان
طول: 1250میلیمتر - عرض: 1530میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه : ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901

دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901
8,400,000 تومان
طول: 1360 میلیمتر - عرض: 1260 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه: 95 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913

دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913
8,600,000 تومان
طول: 1270میلیمتر - عرض:1240 میلیمتر - ارتفاع: 2310 میلیمتر - وزن دستگاه: 68 ک ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003

دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003
8,800,000 تومان
- طول: 1390 میلیمتر - عرض: 1250 میلیمتر - ارتفاع: 1510 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002

دستگاه پارویی Relax fitness PL1002
8,800,000 تومان
- طول: 1485 میلیمتر - عرض: 1165 میلیمتر - ارتفاع: 1310 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004

دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004
8,800,000 تومان
- طول: 1535 میلیمتر - عرض: 1130 میلیمتر - ارتفاع: 1680 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006

دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006
8,800,000 تومان
- طول: 1725 میلیمتر - عرض: 1280 میلیمتر - ارتفاع: 1980 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005

دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005
8,800,000 تومان
- طول: 1530 میلیمتر - عرض: 1400 میلیمتر - ارتفاع: 1770 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001

دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001
8,900,000 تومان
طول: 1470 میلیمتر عرض: 1425 میلیمتر ارتفاع: 1720 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203

دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203
13,800,000 تومان
- طول:1025 میلیمتر - عرض: 1535 میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه: 177 کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207

دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207
13,800,000 تومان
- طول:1080میلیمتر - عرض:1480میلیمتر - ارتفاع:1615میلیمتر - وزن دستگاه:152کیلوگرم - وزن ... ادامه ی توضیحات
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212

دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212
13,800,000 تومان
- طول:1160میلیمتر - عرض:1550میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:194کیلوگرم - وز ... ادامه ی توضیحات
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213

دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213
13,800,000 تومان
- طول:1200 میلیمتر - عرض:1190میلیمتر - ارتفاع:2045 میلیمتر - وزن دستگاه:150 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208

دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208
13,800,000 تومان
- طول:1080 میلیمتر - عرض:1480 میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:152 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201

دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201
13,800,000 تومان
- طول:1520 میلیمتر - عرض: 1430 میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:210 کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی ميان تنه relax fitness
میز فیله کمر Relax fitness PTT120

میز فیله کمر Relax fitness PTT120
2,300,000 تومان
- طول:1280میلیمتر - عرض: 980میلیمتر - ارتفاع: 870میلیمتر - وزن دستگاه: 49کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
پارالل بارفیکس شکم فضایی Relax fitness PTT119

پارالل بارفیکس شکم فضایی Relax fitness PTT119
3,700,000 تومان
- طول:1670میلیمتر - عرض: 1170میلیمتر - ارتفاع: 2210میلیمتر - وزن دستگاه: 159کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پهلو Relax fitness PC904

دستگاه پهلو Relax fitness PC904
8,200,000 تومان
طول: 850 میلیمتر - عرض: 1170 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:83 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه شکم Relax fitness PC909

دستگاه شکم Relax fitness PC909
8,200,000 تومان
طول: 1190 میلیمتر - عرض: 980 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:9 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه فیله کمر Relax fitness PC910

دستگاه فیله کمر Relax fitness PC910
8,200,000 تومان
طول: 1290میلیمتر - عرض: 980میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:104ک ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PC914

دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PC914
8,600,000 تومان
طول:1225 میلیمتر - عرض:730 میلیمتر - ارتفاع: 2260میلیمتر - وزن دستگاه: 100 کی ... ادامه ی توضیحات
دستگاه باسن Relax fitness PL1010

دستگاه باسن Relax fitness PL1010
8,800,000 تومان
- طول: 1430 میلیمتر - عرض: 1470 میلیمتر - ارتفاع: 1720 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه شکم Relax fitness PL1209

دستگاه شکم Relax fitness PL1209
13,800,000 تومان
- طول:1080میلیمتر - عرض:1480میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:141 کیلوگرم - و ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پهلو Relax fitness PL1204

دستگاه پهلو Relax fitness PL1204
13,800,000 تومان
- طول:1125 میلیمتر - عرض:1340 میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:150 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات
دستگاه فیله کمر Relax fitness PL1210

دستگاه فیله کمر Relax fitness PL1210
13,800,000 تومان
- طول:1290میلیمتر - عرض:1120میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:142 کیلوگرم - و ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214

دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214
15,800,000 تومان
- طول:1575میلیمتر - عرض:1080 میلیمتر - ارتفاع:2250 میلیمتر - وزن دستگاه:183 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی پايين تنه relax fitness
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128

دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128
3,500,000 تومان
- طول:1418میلیمتر - عرض: 616میلیمتر - ارتفاع: 958میلیمتر - وزن دستگاه: 57کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905

دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905
8,200,000 تومان
طول: 1470میلیمتر - عرض: 970میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:102کی ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906

دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906
8,200,000 تومان
طول: 1630میلیمتر - عرض: 970میلیمتر - ارتفاع: 1650میلیمتر - وزن دستگاه:109کیل ... ادامه ی توضیحات
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916

دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916
8,600,000 تومان
طول: 1580 میلیمتر - عرض: 740 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:94 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917

دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917
8,600,000 تومان
طول: 1110 میلیمتر - عرض: 940 میلیمتر - ارتفاع: 1730 میلیمتر - وزن دستگاه:85 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918

دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918
8,700,000 تومان
طول: 1710 میلیمتر - عرض: 920 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:82 ک ... ادامه ی توضیحات
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009

دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009
8,800,000 تومان
- طول: 1740 میلیمتر - عرض: 1200 میلیمتر - ارتفاع: 1160 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116

پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116
8,900,000 تومان
- طول:2140میلیمتر - عرض: 1610میلیمتر - ارتفاع: 1290میلیمتر - وزن دستگاه: 180کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911

دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911
9,300,000 تومان
طول: 1780 میلیمتر - عرض: 1070 میلیمتر - ارتفاع: 1650 میلیمتر - وزن دستگاه:151 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008

دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008
9,900,000 تومان
- طول: 2260 میلیمتر - عرض: 1760 میلیمتر - ارتفاع: 1470 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206

دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206
13,800,000 تومان
- طول:1520 میلیمتر - عرض:1160میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:170 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205

دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205
13,800,000 تومان
- طول:1520 میلیمتر - عرض:1160میلیمتر - وزن دستگاه:171 کیلوگرم - وزن شمش:163.2 کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216

دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216
13,800,000 تومان
- طول:1460میلیمتر - عرض:735میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:176کیلوگرم - وزن ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211

دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211
15,800,000 تومان
- طول:2120میلیمتر - عرض:1050میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:208 کیلوگرم - و ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی چندكاره باشگاه relax fitness
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PC915

دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PC915
8,600,000 تومان
طول:1330 میلیمتر - عرض:860 میلیمتر - ارتفاع:1650 میلیمتر - وزن دستگاه:106 کیلو ... ادامه ی توضیحات
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PL1215

دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PL1215
13,800,000 تومان
- طول:1440 میلیمتر - عرض:730 میلیمتر - ارتفاع:1615 میلیمتر - وزن دستگاه:159 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات
دستگاه کراس جم Relax fitness PC921

دستگاه کراس جم Relax fitness PC921
13,800,000 تومان
- طول:840 میلیمتر - عرض:1520 میلیمتر - ارتفاع:2120 میلیمتر - وزن دستگاه:132 کیلوگرم - ... ادامه ی توضیحات
کراس آور باشگاهی Relax fitness PTT112

کراس آور باشگاهی Relax fitness PTT112
15,800,000 تومان
- طول:3310میلیمتر - عرض:735میلیمتر - ارتفاع:2320میلیمتر - وزن دستگاه:230کیلوگرم - وزن ... ادامه ی توضیحات
دستگاه مولتی جانگل Relax fitness 1001

دستگاه مولتی جانگل Relax fitness 1001
21,400,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل 4 ایستگاهی Relax fitness 1001 ... ادامه ی توضیحات

نيمكت و لوازم جانبی relax fitness
نیمکت مسطح Relax fitness PTT101

نیمکت مسطح Relax fitness PTT101
1,500,000 تومان
- طول:1340میلیمتر - عرض: 320میلیمتر - ارتفاع: 410میلیمتر - وزن دستگاه: 27کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
جای صفحه هالتر Relax fitness PTT126

جای صفحه هالتر Relax fitness PTT126
1,600,000 تومان
- طول:1190میلیمتر - عرض: 1095میلیمتر - ارتفاع: 480میلیمتر - وزن دستگاه: 37کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
نیمکت پشتی دار Relax fitness PTT105

نیمکت پشتی دار Relax fitness PTT105
1,600,000 تومان
- طول:1100میلیمتر - عرض: 600میلیمتر - ارتفاع: 1040میلیمتر - وزن دستگاه: 36کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
جای میله هالتر باشگاهی Relax fitness PTT123

جای میله هالتر باشگاهی Relax fitness PTT123
2,000,000 تومان
- طول:800میلیمتر - عرض: 670میلیمتر - ارتفاع: 1450میلیمتر - وزن دستگاه: 83کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
نیمکت مدرج Relax fitness PTT104

نیمکت مدرج Relax fitness PTT104
2,700,000 تومان
- طول:1220میلیمتر - عرض: 430میلیمتر - ارتفاع: 1200میلیمتر -وزن دستگاه: 47کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
جای دمبل Relax fitness PTT125

جای دمبل Relax fitness PTT125
2,800,000 تومان
- طول:2320میلیمتر - عرض: 520میلیمتر - ارتفاع: 810میلیمتر - وزن دستگاه: 90کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
میز شکم Relax fitness PTT118

میز شکم Relax fitness PTT118
2,800,000 تومان
- طول:1380میلیمتر - عرض: 530میلیمتر - ارتفاع: 1200میلیمتر - وزن دستگاه: 53کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
میز جلو بازو لاری Relax fitness PTT106

میز جلو بازو لاری Relax fitness PTT106
2,900,000 تومان
- طول:1200میلیمتر - عرض: 900میلیمتر - ارتفاع: 800میلیمتر - وزن دستگاه: 58کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات
دستگاه اسمیت Relax fitness PC920

دستگاه اسمیت Relax fitness PC920
9,400,000 تومان
طول:2130 میلیمتر - عرض:950 میلیمتر - ارتفاع:2120 میلیمتر - وزن دستگاه:146 کیل ... ادامه ی توضیحات
دستگاه اسمیت باشگاهی Relax fitness PTT122

دستگاه اسمیت باشگاهی Relax fitness PTT122
14,800,000 تومان
- طول:1415میلیمتر - عرض: 2028میلیمتر - ارتفاع: 2320میلیمتر - وزن دستگاه: 260کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات

تمرينات دوره ای بدنسازی relax fitness
دستگاه اچ Relax fitness PL1007

دستگاه اچ Relax fitness PL1007
8,800,000 تومان
- طول: 1410 میلیمتر - عرض: 1300 میلیمتر - ارتفاع: 1660 میلیمتر ... ادامه ی توضیحات
دستگاه اچ Relax fitness PL1202

دستگاه اچ Relax fitness PL1202
13,800,000 تومان
- طول:1270 میلیمتر - عرض:1070 میلیمتر - ارتفاع: 1615میلیمتر - وزن دستگاه: 139 کیلوگرم ... ادامه ی توضیحات

 

   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.