انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   

تندر

بدنسازی بالا تنه تندر
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58

دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58
840,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29

دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29
1,350,000 تومان
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29 - ابعاد : 105 * 85 *250 ... ادامه ی توضیحات
سوپر تی بار تندر C2014 27

سوپر تی بار تندر C2014 27
1,600,000 تومان
- ابعاد : 110 * 100 *210 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32

دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32
1,680,000 تومان
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32 - ابعاد : 140 * 145 *105 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33

دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33
1,680,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33 - ابعاد : 130 * 140 *120 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34
1,680,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34 - ابعاد : 125 * 160 *110 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35

دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35
1,850,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35 - ابعاد : 180 * 150 *210 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66

دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66
1,850,000 تومان
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه قایقی تندر C2014 13

دستگاه قایقی تندر C2014 13
3,200,000 تومان
عضلات درگیر : ماهیچه های پهن پشت، بزرگ و گرد بازو قسمت عقب ماهیچه دلتا و دوسر - ابعاد : 1 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14

دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14
3,200,000 تومان
عضلات درگیر : عضلات فوقانی پشت بازویی ، ساعد - ابعاد : 70 * 110 *135 ... ادامه ی توضیحات
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19

ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19
3,200,000 تومان
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19 - ابعاد : 95 * 130 *170 ... ادامه ی توضیحات
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20

ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20
3,300,000 تومان
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20 - ابعاد : 150 * 125 *170 ... ادامه ی توضیحات
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21

ماشین مولتی فلای تندر C2014 21
3,500,000 تومان
عضلات درگیر : ماهیچه ذوذنقه ای ، ماهیچه بزرگ لوزی شکل و دلتا و ماهیچه بزرگ سینه - ابعاد : ... ادامه ی توضیحات
میز پرس بالا سینه حرفه ای تندر اسپرت

میز پرس بالا سینه حرفه ای تندر اسپرت
موجود نیست
میز پرس بالا سینه حرفه ای تندر اسپرت ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی ميان تنه تندر
ماشین فیله کمر تندر C2014 17

ماشین فیله کمر تندر C2014 17
3,300,000 تومان
- عضلات درگیر : ماهیچه های بزرگ نشیمنگاه ، بازکننده پشت ، چهار گوشه کمر - ابعاد : 90 * 13 ... ادامه ی توضیحات
ماشین شکم کششی تندر C2014 18

ماشین شکم کششی تندر C2014 18
3,500,000 تومان
عضلات درگیر : ماهیچه های شش تکه شکم ، ماهیچه خارجی و متمایل شکم - ابعاد : 95 * 130 *170 ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی پايين تنه تندر
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30

دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30
1,850,000 تومان
- ابعاد : 105 * 118 *110 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31

دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31
1,850,000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31 - ابعاد : 60 * 119 *155 ... ادامه ی توضیحات
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10

ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10
3,200,000 تومان
عضلات درگیر : چهار سر ران - ابعاد : 170 *100 *130 ... ادامه ی توضیحات
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11

ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11
3,200,000 تومان
عضلات درگیر : عضلات همسترینگ - ابعاد : 70 *110 *135 ... ادامه ی توضیحات
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24

ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24
3,250,000 تومان
عضلات درگیر : چهار سر رانی ، سرینی بزرگ - ابعاد : 165 * 135 *220 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22

دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22
3,300,000 تومان
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23

دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23
3,300,000 تومان
عضلات درگیر : چهار سر رانی ، سرینی بزرگ - ابعاد : 160* 90 * 220 ... ادامه ی توضیحات
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16

ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16
3,500,000 تومان
- نزدیک کنندگان ران - ابعاد : 170 * 150 *130 ... ادامه ی توضیحات
ماشین جلو پا نشسته تندر اسپرت

ماشین جلو پا نشسته تندر اسپرت
موجود نیست
ماشین جلو پا نشسته تندر اسپرت ... ادامه ی توضیحات

بدنسازی چندكاره باشگاه تندر
مسگری دو طرفه تندر C2014 43

مسگری دو طرفه تندر C2014 43
1,080,000 تومان
مسگری دو طرفه تندر C2014 43 - ابعاد : 85 * 120 *140 ... ادامه ی توضیحات
پارالل بارفیکس شکم فضایی تندر اسپرت C2014 26

پارالل بارفیکس شکم فضایی تندر اسپرت C2014 26
1,600,000 تومان
عضلات درگیر : پهن پشتی ، ذوزنقه ، سینه ای بزرگ - ابعاد : 105* 105 * 135 ... ادامه ی توضیحات
ماشین مولتی هیپ تندر اسپرت C2014 15

ماشین مولتی هیپ تندر اسپرت C2014 15
3,500,000 تومان
عضلات درگیر : ماهیچه های بزرگ و کوچک میانی نشیمنگاه - ابعاد : 140* 120 * 170 ... ادامه ی توضیحات
کراس آور تندر C2014 12

کراس آور تندر C2014 12
4,400,000 تومان
عضلات درگیر : سینه ای ، دلتوئید قدامی ، جلو بازو و سه سر پشت بازو ، ذوزنقه ، راست شکمی - ... ادامه ی توضیحات

نيمكت و لوازم جانبی تندر
خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39

خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39
450,000 تومان
خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39 ... ادامه ی توضیحات
نیمکت تخت تندر C2014 38

نیمکت تخت تندر C2014 38
600,000 تومان
نیمکت تخت تندر C2014 38 - ابعاد : 40 * 75 *120 ... ادامه ی توضیحات
جای وزنه هالتری تندر C2014 40

جای وزنه هالتری تندر C2014 40
950,000 تومان
جای وزنه هالتری تندر C2014 40 - ابعاد : 140 * 140 *110 ... ادامه ی توضیحات
میز پرس سینه تندر C2014 36

میز پرس سینه تندر C2014 36
1,050,000 تومان
میز پرس سینه تندر C2014 36 - ابعاد : 110 * 150 *200 ... ادامه ی توضیحات
میز پرس بالا سینه تندر C2014 37

میز پرس بالا سینه تندر C2014 37
1,080,000 تومان
میز پرس بالا سینه تندر C2014 37 - ابعاد : 140 * 190 *200 ... ادامه ی توضیحات
میز فیله کمر تندر اسپرت C2014 28

میز فیله کمر تندر اسپرت C2014 28
1,080,000 تومان
ابعاد : 85* 75 * 100 ... ادامه ی توضیحات
میز زیر سینه تندر C2014 41

میز زیر سینه تندر C2014 41
1,080,000 تومان
میز زیر سینه تندر C2014 41 - ابعاد : 110 * 190 *200 ... ادامه ی توضیحات
میزجلو بازو لاری تندر C2014 42

میزجلو بازو لاری تندر C2014 42
1,080,000 تومان
میزجلو بازو لاری تندر C2014 42 - ابعاد : 110 * 95 *150 ... ادامه ی توضیحات
میز مدرج تندر C2014 44

میز مدرج تندر C2014 44
1,350,000 تومان
میز مدرج تندر C2014 44 - ابعاد : 75 * 20 *130 ... ادامه ی توضیحات
دستگاه اسمیت تندر C2014 25

دستگاه اسمیت تندر C2014 25
3,600,000 تومان
عضلات درگیر : چهار سر رانی ، سینه ای قسمت فوقانی ، دلتوئید قدامی ، سه سر بازویی - ابعاد : ... ادامه ی توضیحات

 

   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.