جوراب واریس

55 مدل
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت DF 70100

- جوراب واریس رنگ پا بدون کف زیر زانو (کوتاه) - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت AD 70500

جوراب واریس با کف-زیرزانو - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت BD 70200

جوراب واریس بدون کف-زیرزانو (بلند) - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت BF 70300

جوراب واریس بدون کف-بالای زانو - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت BG 70400

جوراب واریس بدون کف-بالای ران - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت AF 70600

جوراب واریس با کف-بالای زانو - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس طب و صنعت AG 70700

جوراب واریس با کف-بالای ران - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب آمبلی مورسا RFE 110 731

جوراب آمبلی زیر زانو AD - پیشگیری از ترومبوز - لخته شدن و آمبولی - مناسب برای قبل و بعد از جراحی - افزایش سرعت جریان خون در وریدها - ساخته شده از پارچه ضد باکتری که خطر ابتلا به قارچ در انگشتان را کاهش می دهد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس درجه یک طب و صنعت BD 71200

جوراب واریس درجه یک بدون کف-زیرزانو (بلند) - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Large, Medium , Small - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس ضد لخته زیر زانو مدی THROMBEXIN 18 AD

پیشگیری از ترومبوز - لخته شدن و آمبولی - مناسب برای قبل و بعد از جراحی - مناسب برای خانم های باردار - بیماران دارای محدودیت حرکتی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس درجه یک طب و صنعت AD 71500

جوراب واریس درجه یک با کف-زیرزانو - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Small, Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس درجه یک طب و صنعت AF 71600

جوراب واریس درجه یک با کف-بالای زانو - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Small, Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس درجه یک طب و صنعت BF 71300

جوراب واریس درجه یک بدون کف-بالای زانو - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Small ,Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب آمبلی مورسا RFE 110 732

جوراب آمبلی بالای زانو AG - پیشگیری از ترومبوز - لخته شدن و آمبولی - مناسب برای قبل و بعد از جراحی - افزایش سرعت جریان خون در وریدها - ساخته شده از پارچه ضد باکتری که خطر ابتلا به قارچ در انگشتان را کاهش می دهد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس درجه یک طب و صنعت BG 71400

جوراب واریس درجه یک بدون کف-بالای ران - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Small, Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس درجه یک طب و صنعت AG 71700

جوراب واریس درجه یک با کف-بالای ران - این محصول با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و با ایجاد فشار مناسب بر روی سیاهرگ ها و نسوج نرم باعث برگشت بهتر و سریعتر مایعات لنفافی و خون از اندام تحتانی به سمت قلب می شود. - سایز: Small, Large, Medium - سمت: راست, چپ

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس ضد لخته بیخ ران مدی THROMBEXIN 18 AG

پیشگیری از ترومبوز - لخته شدن و آمبولی - مناسب برای قبل و بعد از جراحی - مناسب برای خانم های باردار - بیماران دارای محدودیت حرکتی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس زیر زانو 2802 Oppo

- جوراب واریس زیر زانو اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنم - ایجاد فشار و تراکم به منظور بهبود گردش خون

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس زیر زانو زنانه 2821 Oppo

- جوراب واریس زیر زانو اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنم - ایجاد فشار و تراکم به منظور بهبود گردش خون

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس نازک زیر زانو مدی PLUS AD

جوراب نازک با کلاس فشار II - قیمت بسیار مناسب - ساخت آلمان - جنس فوق العاده لطیف و غیر شفاف و سایزهای متفاوت و قابلیت جوراب در شکل پذیری بصورت قالب بدن ، این جورا را از دیگر محصولات متمایز کرده است

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب ضد آمبولی Variteks 910

- جوراب ضد آمبولی زیر زانو - سایز بندی : 29-32 ,32-35 ,35-38 ,38-41 ,41-44 - پیشگیری از ترومبوز، لخته شدن و آمبولی - مناسب برای قبل و بعد از جراحی - مناسب برای کسانی که نیاز به استراحت طولانی در بستر دارند

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس زیر زانو مردانه 2821 Oppo

- جوراب واریس زیر زانو اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنم - ایجاد فشار و تراکم به منظور بهبود گردش خون

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واريس lp support 957

جوراب واریس جهت كاهش دردهای مربوط به وریدهای واریسی، دوران بعد از عمل و حاملگی و محدود كردن جریان خون در صورت نیاز، استفاده میگردد.

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
جوراب واریس یالای زانو 2840 Oppo

- جوراب واریس بالای زانو اپو دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت به همراه بارکد شبنم - ایجاد فشار و تراکم به منظور بهبود گردش خون

تخفیف ویژه

55 مدل جوراب واریس

راهنمای خرید و استفاده از جوراب واریس

جدیدترین جوراب واریس

پربازدیدترین جوراب واریس

حراج جوراب واریس

حراجی در این گروه یافت نشد .

8 77 0
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top