دوچرخه ثابت

220 مدل
پیشنهاد ویژه
مینی بایک برقی کیپ فیت 6572

مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - نوع سیستم : برقی - تنظیم سرعت : برقی - انتقال نیرو : تسمه - درجات تنظیم مقاومت سرعت : 5 درجه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 7758

- مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - نوع سیستم : مگنتیک - تنظیم سرعت : مغناطیسی - درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 درجه - انتقال نیرو : تسمه - زین : دارد - قامه : یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
مینی دوچرخه ثابت 6571

- درجات تنظیم سرعت : 8 درجه - مانیتور نمایش : سرعت، زمان، مسافت و کالری، اسکن - تقویت کننده عضلات مچ پا، ساق پا و زانو - ایده آل برای فیزیوتراپی دست و پا - قامه : یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت مغناطیسی 7750

- درجات تنظيم مقاومت سرعت : 8 درجه - نشانگر : زمان - سرعت - مسافت - ضربان قلب - کالري - اسکن - انتقال نیرو : تسمه - ارتفاع زین : قابل تنظیم - قامه : یک تکه - تنظیم سرعت : دستی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6582

- مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 درجه - زین : محرک کشویی - ارتفاع زین : قابل تنظیم - قامه : 3 تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6622

- نشانگر: زمان، سرعت، مسافت، کالری، ضربان قلب - ارتفاع صندلی و دسته قابل تنظیم - 8 درجه تنظیم مقاومت - چرخ 7 کیلویی - دارای چرخ برای حمل و نقل آسان

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت مغناطیسی 6615

- 8 درجه تنظيم مقاومت سرعت - نشانگر : زمان – سرعت ،ضربان قلب، مسافت - کالري - اسکن - درجه تنظیم مقاومت سرعت : 8 درجه - زین : کشویی متحرک - قامه : 3 تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت برقی 6610

- نشانگر : سرعت - زمان - ضربان قلب - مسافت - كالري - درجه تنظيم مقاومت سرعت : کم یا زیاد - امکانات دیگر : ترانس برق - چرخ 4.5 کیلویی مغناطيسي - زین : کشویی - قامه : 3 تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6611

- درجات تنظیم مقاومت سرعت: 8 درجه - مانیتور نمایش: زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - زین : دارد - ارتفاع زین : قابل تنظیم - حرکت زین به جلو و عقب : ثابت - قامه: یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6614 A

- درجات تنظیم مقاومت سرعت: 8 درجه - مانیتور نمایش: زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - زین: کشویی - ارتفاع زین: قابل تنظیم - قامه: یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 7728

- درجات تنظیم مقاومت سرعت: 8 درجه - مانیتور نمایش: زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - زین: کشویی متحرک - ارتفاع زین: قابل تنظیم - قامه: یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 7731

- مانيتور نمايش : زمان - سرعت - مسافت - ضربان قلب - كالري - اسكن - درجه تنظيم مقاومت سرعت : 8 درجه - زین : کشویی - ارتفاع زین : قابل تنظیم - فرمان : قابل تنظیم

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6517

- مانیتور نمایش : زمان، کالری، اسکن، سرعت، مسافت - درجات تنظیم مقاومت سرعت : کم تا زیاد - تنظیم سرعت : دستی - نوع سیستم : مغناطیسی - ارتفاع زین : قابل تنظیم - حرکت زین به جلو و عقب : ثابت - انتقال نیرو : تسمه ای - قامه : یک تکه - زین : ثابت - ابعاد کارتن : 53*25*62 - ابعاد دستگاه : 110/5*51*92 - وزن دستگاه : 18 کیلوگرم - وزن با کارتن : 20 کیلوگرم - تحمل وزن : حداکثر 90 کیلوگرم

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6608

- درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 درجه - مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - زین : ثابت - ارتفاع زین : قابل تنظیم - قامه : یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت با کنترل کیپ فیت 6601

مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - نوع سیستم : برقی - تنظیم سرعت : برقی - انتقال نیرو : تسمه - درجات تنظیم مقاومت سرعت : 5 درجه - به همراه کنترل

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6614

- مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 درجه - زین : کشویی - ارتفاع زین : قابل تنظیم - قامه : یک تکه - تنظیم سرعت : دستی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 3333

- مانيتور نمايش : زمان - سرعت - مسافت - ضربان قلب - كالري - اسكن - 8 درجه تنظيم مقاومت سرعت - زین : ثابت - سرعت: 0.5 تا 7 كيلومتر

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6612

- مانیتور نمایش : زمان – کالری – اسکن – ضربان قلب – سرعت – مسافت - درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 درجه - انتقال نیرو : تسمه - زین : دارد - ارتفاع زین : غیر قابل تنظیم - حرکت زین به جلو و عقب : متحرک - قامه : یک تکه

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6473

مانیتور : زمان ، سرعت ،مسافت ، کالری ، ضربان قلب - چرخ تعادل 2 کیلویی - مغناطیسی - چرخ تعادل با قابلیت چرخش به 2 طرف - کنترل کشکش 8 مرحله ای - تسمه نرم و بی صدا - چرخ حرکت و جابجایی راحت - تحمل وزن 100 کیلو

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6518

- مانیتور نمایش: زمان، کالری، اسکن، سرعت، ضربان قلب، مسافت - درجات تنظیم مقاومت سرعت: کم تا زیاد - تنظیم سرعت : دستی - نوع سیستم : مغناطیسی - ارتفاع زین: قابل تنظیم - انتقال نیرو: مگنتی - قامه: یک تکه - زین: ثابت

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6503

دارای 8 درجه تنظيم مقاومت سرعت- نوع سیستم: برقی- ارتفاع زین قابل تنظیم- حرکت زین به عقب و جلو: ثابت- قامه: ثابت- انتقال نیرو: تسمه- ابعاد دستگاه: 63x25.5x52 سانتی متر- وزن با کارتن: 20.3 کیلوگرم- وزن دستگاه: 18.6 کیلوگرم

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت کیپ فیت 6504

- تحمل وزن حداکثر تا 90 کيلوگرم- مگنتی مانیتور نمایشگر: زمان، کالری، اسکن، ضربان قلب، سرعت و مسافت- قابلیت تنظیم ارتفاع زین- قامه : یک تکه- قابلیت 8 درجه تنظیم مقاومت سرعت- انتقال نیرو : تسمه- ابعاد دستگاه : 105×60×105 سانتی متر- وزن دستگاه : 24.5 کیلوگرم- وزن دستگاه با کارتن : 27 کیلوگرم

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6508

- درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 - نوع سیستم : مغناطیسی - تحمل وزن حداکثر تا 90 کيلوگرم

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت 6509

- درجات تنظیم مقاومت سرعت : 8 - نوع سیستم : مغناطیسی - صندلی مدیریتی - تحمل وزن : تا 120 کیلوگرم

تخفیف ویژه

24 مدل دوچرخه ثابت

راهنمای خرید و استفاده از دوچرخه ثابت

جدیدترین دوچرخه ثابت

پربازدیدترین دوچرخه ثابت

حراج دوچرخه ثابت

2 4 0
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top