دوچرخه ثابت

220 مدل
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت Tuner fitness T1000

مکانیزم مگنت پیشرفته - حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 100 کیلوگرم - نمایشگر زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت حرکت در 8 حالت مختلف - صندلی حرفه ای و راحت با قابلیت تنظیم در 4 جهت - پنجه رکاب تعادلی - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت Tuner fitness T1200

مکانیزم مگنت پیشرفته - حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 110 کیلوگرم - نمایشگر کامل زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت حرکت در 8 حالت مختلف - صندلی حرفه ای و راحت با قابلیت تنظیم در 4 جهت - پنجه رکاب تعادلی - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1100

مکانیزم مگنت پیشرفته - حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 100 کیلوگرم - نمایشگر زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت حرکت در 8 حالت مختلف - صندلی پشتی دار استاندارد و راحت با تنظیم زاویه حرکت مورب - پنجه رکاب تعادلی - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت Tuner fitness T1300

مکانیزم مگنت پیشرفته حرفه ای - حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 130 کیلوگرم - نمایشگر کامل زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت حرکت در 8 حالت مختلف - صندلی حرفه ای و راحت با قابلیت تنظیم در 4 جهت - پنجه رکاب تعادلی - بدنه قوی - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت Tuner fitness T1400

مکانیزم مگنت پیشرفته حرفه ای و سنگین - حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 150 کیلوگرم - نمایشگر کامل پیشرفته بزرگ برای نمایش همزمان زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت حرکت در 8 حالت مختلف - صندلی حرفه ای ، راحت و بزرگ با قابلیت تنظیم در 4 جهت - پنجه رکاب تعادلی - اکسل و محور حرکتی حرفه ای - بدنه فوق قوی سنگین - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه ثابت نشسته Tuner fitness T1500

- مکانیزم مگنت پیشرفته حرفه ای و سنگین - حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 150 کیلوگرم - نمایشگر کامل پیشرفته بزرگ برای نمایش همزمان زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت حرکت در 8 حالت مختلف - صندلی پشتی دار استاندارد و بزرگ با دسته تنظیم آسان و زاویه حرکت مورب - پنجه رکاب تعادلی بزرگ - اکسل و محور حرکتی حرفه ای - بدنه فوق قوی سنگین - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
دوچرخه اسپنینگ Tuner fitness Z6

مکانیزم دیسک حرفه ای و سنگین 20 کیلوگرمی - بالانس دیسک و حرکت یکنواخت برای محافظت مفاصل و عضلات - تحمل وزن : 150 کیلوگرم - نمایشگر کامل پیشرفته بزرگ برای نمایش همزمان زمان ، مسافت ، سرعت ، کالری و ضربان قلب - تنظیم قدرت پیشرفته با قابلیت افزایش فشار به صورت میلی متریتا استپ کامل - صندلی کورسی حرفه ای با قابلیت تنظیم در 4 جهت - فرمان کورسی حرفه ای با قابلیت تنظیم در 4 جهت - سیستم انتقال قدرت بدون لرزش (تایمینگ) - پنجه رکاب فلزی حرفه ای - اکسل و محور حرکت حرفه ای - بدنه فوق قوی سنگین - پایه قابل تنظیم برای شیب محیط - چرخ برای سهولت در جابجایی

تخفیف ویژه

8 مدل دوچرخه ثابت

راهنمای خرید و استفاده از دوچرخه ثابت

جدیدترین دوچرخه ثابت

پربازدیدترین دوچرخه ثابت

حراج دوچرخه ثابت

2 4 0
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top