توپ ورزشی

118 مدل
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال چامپیون سایز 1 Beta PBR1

- طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 110 - 120 گرم - محیط : 370 - 385 mm - میزان باد : 2 Lbs - بسته بندی : 60 عدد - اندازه کارتن : 42*38*50 سانتی متر - وزن کارتن : 7.1 - 8.4 کیلو گرم - رنگ : نارنجی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتبال لاستیکی نمره 2 Beta PSRG2

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 150 - 210 گرم - محیط : 480 - 500 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 36 عدد - اندازه کارتن : 18*42*46 سانتی متر - وزن کارتن : 8.3 - 8.9 کیلو گرم - رنگ : نارنجی ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتبال لاستیکی نمره 3 Beta PSRG3

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 300 - 320 گرم - محیط : 580 - 600 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 17.3 - 17.6 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتبال لاستیکی نمره 3 و نیم Beta PSRG3 5

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 310 - 340 گرم - محیط : 620 - 640 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 17.9 - 18.2 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتبال لاستیکی نمره 4 Beta PSRG4

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 350 - 390 گرم - محیط : 635 - 660 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 19 - 19.2 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ والیبال لاستیکی نمره 5 Beta PVBR5

طرح بیچ - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 260 - 280 گرم - محیط : 650 - 670 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 15.6 - 15.9 کیلو گرم - رنگ : زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ والیبال لاستیکی نمره 5 Beta PVMKSR5

طرح میکاسا - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 260 - 280 گرم - محیط : 650 - 670 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 15.6 - 15.9 کیلو گرم - رنگ : آبی ، قرمز ، سبز

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال الوان سایز 3 Beta PBR3mc

- طرح الوان چند رنگی - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 280 - 320 گرم - محیط : 580 - 610 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 60 عدد - اندازه کارتن : 42*38*55 سانتی متر - وزن کارتن : 18.9 - 19.2 کیلو گرم - رنگ : زرد / قرمز

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتبال لاستیکی نمره 5 Beta PSRG5

- جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 410 - 450 گرم - محیط : 680 - 700 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 36 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 16.8 - 17.1 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ هندبال لاستیکی سایز 2 Beta PHR2

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 325 - 390 گرم - محیط : 480 - 500 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 30 عدد - اندازه کارتن : 43*47*18 سانتی متر - وزن کارتن : 11.8 - 12.2 کیلو گرم - رنگ : زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال چامپیون سایز 5 Beta PBR5

طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 450 - 500 گرم - محیط : 690 - 710 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 36 عدد - اندازه کارتن : 60*40*40 سانتی متر - وزن کارتن : 18.9 - 19.2 کیلو گرم - رنگ : نارنجی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ هندبال لاستیکی سایز 3 Beta PHR3

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 425 - 475 گرم - محیط : 580 - 610 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 43*37*56 سانتی متر - وزن کارتن : 22.5 - 23.9 کیلو گرم - رنگ : زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتبال لاستیکی نمره 4 Beta PSRT4

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 350 - 390 گرم - محیط : 635 - 660 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 50 عدد - اندازه کارتن : 40*40*60 سانتی متر - وزن کارتن : 19 - 19.2 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال چامپیون سایز 6 Beta PBR6

- طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 500 - 540 گرم - محیط : 690 - 710 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 30 عدد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال الوان سایز 5 Beta PBR5mc

- طرح الوان چند رنگی - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 450 - 500 گرم محیط : 690 - 710 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 36 عدد - اندازه کارتن : 60*40*40 سانتی متر - وزن کارتن : 18.9 - 19.2 کیلو گرم - رنگ : نارنجی / سبز

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال چامپیون سایز 7 Beta PBR7

- طرح چامپیون - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 567 - 650 گرم - محیط : 749 - 780 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 30 عدد - اندازه کارتن : 60*40*40 سانتی متر - وزن کارتن : 17.1 - 17.4 کیلو گرم - رنگ : نارنجی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتسال لاستیکی سایز 3 و نیم Beta PFSRG3 5

- جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 620 - 640 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 12 عدد - اندازه کارتن : 54*42*36 سانتی متر - وزن کارتن : 5.8 - 6.1 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ بسکتبال الوان سایز 7 Beta PBR7mc

- طرح الوان چند رنگی - جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 567 - 650 گرم - محیط : 749 - 780 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 30 عدد - اندازه کارتن : 60*40*40 سانتی متر - وزن کارتن : 17.1 - 17.4 کیلو گرم - رنگ : نارنجی / سبز

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتسال لاستیکی سایز 4 Beta PFSRG4

- جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 640 - 660 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 12 عدد - اندازه کارتن : 54*42*36 سانتی متر - وزن کارتن : 5.8 - 6.1 کیلو گرم - رنگ : سفید ، نارنجی ، سبز ، زرد

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ مدیسین بال 1 کیلویی Beta PMR51

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 950 - 1050 گرم - محیط : 690 - 710 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 1 عدد - اندازه کارتن : 22*22*22 سانتی متر - وزن کارتن : 1.15 - 1.25 کیلو گرم - رنگ : سبز/نارنجی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ مدیسین بال 1 و نیم کیلویی Beta PMR51 5

جنس : لاستیکی - بلیدر : بیوتل - وزن : 1450 - 1550 گرم - محیط : 690 - 710 mm - میزان باد : 10 Lbs - بسته بندی : 1 عدد - اندازه کارتن : 22*22*22 سانتی متر - وزن کارتن : 1.65 - 1.75 کیلو گرم - رنگ : سبز/نارنجی

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
توپ فوتسال چرمی 3 و نیم Beta PFSL3 5

- جنس : چرم ایران - بلیدر : بیوتل - وزن : 400 - 440 گرم - محیط : 620 - 640 mm - میزان باد : 8 Lbs - بسته بندی : 12 عدد - اندازه کارتن : 54*42*36 سانتی متر - وزن کارتن : 5.8 - 6.1 کیلو گرم - رنگ : سفید ، زرد

تخفیف ویژه

118 مدل توپ ورزشی

راهنمای خرید و استفاده از توپ ورزشی

جدیدترین توپ ورزشی

پربازدیدترین توپ ورزشی

حراج توپ ورزشی

3 91 0
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top