راکت تنیس

253 مدل
پیشنهاد ویژه
اورگریپ تنیس Tourna Mt W

- قدرت بالای جذب عرق - عملکرد بالا در سال های طولانی - جلوگیری از پیچش و لغزش - بسیار با دوام

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس جونیور Wilson Roger federer 23

- وزن : 205 گرم - بالانس : 2 pts HL (Strung) - طول : 584 میلیمتر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 17 - مناسب برای سنین 8 - 7 سال

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Maria 21 2016

وزن : 180 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 535 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 4 - 6

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Novak 21 2016

- وزن : 180 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 535 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 4 - 6

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Novak 19 2017

- وزن : 175 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 485 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 2 - 4

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Maria 23 2016

- وزن :215 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 630 سانتیمتر مربع - طول : 585 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 18 - سن : 6 - 8

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head maria 19 2017

وزن : 175 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 485 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 2 - 4

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Pink 19 2013

اندازه هد : 529 سانتیمتر مربع - وزن : 180 گرم - بالانس : 230 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 483 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Tour 19 2013

اندازه هد : 529 سانتیمتر مربع - وزن : 180 گرم - بالانس : 230 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 483 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head maria 21 2017

وزن : 180 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 535 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 4 - 6

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Novak 21 2017

وزن : 180 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 535 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 4 - 6

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Radical Jr 21 2017

- وزن :180 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 520 سانتیمتر مربع - طول : 535 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 4 - 6

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Tour 21 2013

اندازه هد : 555 سانتیمتر مربع - وزن : 200 گرم - بالانس : 255 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 533 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Pink 21 2013

اندازه هد : 555 سانتیمتر مربع - وزن : 200 گرم - بالانس : 255 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 533 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Novak 23 2017

وزن : 215 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 630 سانتیمتر مربع - طول : 585 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 18 - سن : 6 - 8

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head maria 23 2017

وزن : 215 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 630 سانتیمتر مربع - طول : 585 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 18 - سن : 6 - 8

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Pink 23 2013

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 210 گرم - بالانس : 280 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 13 × 12 - طول : 584 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Tour 23 2013

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 210 گرم - بالانس : 280 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 12 × 13 - طول : 584 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Novak 25 2017

وزن : 240 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 680 سانتیمتر مربع - طول : 635 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 18 - سن : 8 - 10

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Radical Jr 23 2017

- وزن :190 گرم - قطر : 18.5 میلیمتر - اندازه هد : 690 سانتیمتر مربع - طول : 585 میلیمتر - سن : 6 - 8

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head Maria 25 2017

- وزن :240 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 680 سانتیمتر مربع - طول : 635 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 18 - سن : 8 - 10

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه Prince Pink 25 2013

اندازه هد : 710 سانتیمتر مربع - وزن : 235 گرم - بالانس : 305 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 15 × 14 - طول : 635 میلیمتر - سایز گریپ : 0

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head speed 21 2017

وزن : 240 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 590 سانتیمتر مربع - طول : 535 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 17 - سن : 4 - 6

تخفیف ویژه
پیشنهاد ویژه
راکت تنیس بچگانه head speed 23 2017

وزن : 215 گرم - قطر : 20 میلیمتر - اندازه هد : 615 سانتیمتر مربع - طول : 585 میلیمتر - ردیف سیم کشی : 16 * 18 - سن : 6 - 8

تخفیف ویژه

253 مدل راکت تنیس

راهنمای خرید و استفاده از راکت تنیس

جدیدترین راکت تنیس

پربازدیدترین راکت تنیس

حراج راکت تنیس

حراجی در این گروه یافت نشد .

3 86 17
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top