انتخاب زیرگروه

لیست قیمت باشگاهی

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
میز شکم مدرج رکورد 128,000 تومان -
نیمکت مدرج رکورد 150,000 تومان -
میز پرس رکورد 5 کاره 190,000 تومان -
میز پرس رکورد 7 کاره 210,000 تومان -
مسگری یک طرفه مبارز 286,000 تومان -
میز پرس رکورد 10 کاره 300,000 تومان -
جا وزنه Tonda Sport 300,000 تومان -
خرک جلو آینه Tonda Sport SX23 300,000 تومان -
خرک جلو آینه نیرو GB 2050 312,000 تومان -
میز شکم شیب دار تایتان فیتنس SUB 2071 334,000 تومان -
خرک معمولی نیرو GB 2020 364,000 تومان -
راک دمبل Tonda Sport 400,000 تومان -
نیمکت ثابت AT Gym G1 420,000 تومان -
نیمکت سرشانه ثابت AT Gym C1 420,000 تومان -
نیمکت هلالی Tundor pull over bench 440,000 تومان -
جا وزنه ای نیرو Z 2095 442,000 تومان -
جا دمبلی نیرو Z 2093 442,000 تومان -
استند صفحه هالتر تن آسا H 1 448,000 تومان -
نیمکت ثابت Free Weight G1 448,000 تومان -
خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39 450,000 تومان -
مسگری دو طرفه مبارز 455,000 تومان -
میز پرس تایتان فیتنس BH 1034L 456,500 تومان -
خرک چندکاره نیرو RS 2045 494,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته Tonda Sport SX19 500,000 تومان -
دستگاه تی بار Tonda Sport SX38 500,000 تومان -
دستگاه قایقی تایتان فیتنس EX2010 515,000 تومان -
خرک هالتر Inpars AN4017 540,000 تومان -
مسگری دو طرفه AT Gym E4 564,000 تومان -
جای دمبل دو طبقه مبارز 585,000 تومان -
نیمکت تخت تندر C2014 38 600,000 تومان -
نیمکت پشت ثابت Inpars AN4010 600,000 تومان -
میز لاری Tonda Sport SX22 600,000 تومان -
مسگری دو کاره Tonda Sport SX20 600,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Tonda Sport SX18 600,000 تومان -
مسگری دوطرفه تن آسا E 4 616,000 تومان -
نیمکت تخت Inpars 4009 625,000 تومان -
میز پرس سینه حرفه ای Tonda Sport SX14 650,000 تومان -
فیله کمر 45 درجه مبارز 650,000 تومان -
شنا سوئدی مبارز 650,000 تومان -
شنا سوئدی Tundor vertical dip 660,000 تومان -
نیمکت بالا سینه تن آسا A 4 672,000 تومان -
فیله کمر خوابیده نیرو SH 2097 676,000 تومان -
فیله کمر ایستاده نیرو SH 2087 676,000 تومان -
مسگری دوطرفه نیرو SE 2030 676,000 تومان -
پرس سینه دست باز PS 2070 676,000 تومان -
خرک لاری نیرو PB 2091 676,000 تومان -
میز بالا سینه حرفه ای Tonda Sport SX15 700,000 تومان -
دستگاه دیپ وزنه آزاد تندا اسپرت 700,000 تومان -
نیمکت ساده و خرک هالتر Tundor flat bench bar holder 715,000 تومان -
بالا سینه دست باز PS 2060 754,000 تومان -
ساق پا نشسته نیرو SP 2040 754,000 تومان -
میز زیر سینه حرفه ای نیرو PS 2090 754,000 تومان -
مقر اسکات مبارز 780,000 تومان -
دستگاه زیر بغل اچ Tonda Sport SX11 800,000 تومان -
تی بار ایستاده نیرو Z 2094 806,000 تومان -
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58 840,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم خلبانی مبارز 845,000 تومان -
تی بار و وزنه آزاد مبارز 845,000 تومان -
نیمکت سویسی اسکات SEG F19 868,000 تومان -
میز شکم متحرک نیرو SH 3092 884,000 تومان -
دستگاه نشر خم نیرو NS 3090 884,000 تومان -
دستگاه سرشانه وزنه آزاد Tonda Sport SX21 900,000 تومان -
دستگاه لیفت شراک تندا اسپرت 900,000 تومان -
تخته شکم کرانچ AT Gym E5 900,000 تومان -
نیمکت متحرک AT Gym G2 900,000 تومان -
ساق پا نشسته مبارز 910,000 تومان -
میز پرس سینه Tundor 913,000 تومان -
دستگاه فیله 90 درجه تن آسا B 2 938,000 تومان -
دستگاه فیله 90 درجه Free Weight B2 938,000 تومان -
تخته شکم رگلاژی AT Gym E7 948,000 تومان -
جای وزنه هالتری تندر C2014 40 950,000 تومان -
نیمکت مدرج BH Fitness Optima 970,000 تومان 950,000 تومان
دستگاه خیاط ایستاده وزنه آزاد مبارز 975,000 تومان -
ماشین شراک لیفت مبارز 975,000 تومان -
تخته شکم کرانچ ثابت Free Weight E5 980,000 تومان -
نیمکت متحرک Free Weight G2 980,000 تومان -
میز بالا سینه Tundor olympic incline bench 990,000 تومان -
میز پرس بالاسینه Armani A2 1,008,000 تومان -
میز پرس تخت AT Gym A1 1,020,000 تومان -
میز پرس سینه تندر C2014 36 1,050,000 تومان -
دستگاه لیفت نیرو S 4095 1,066,000 تومان -
پرس بالا سینه دمبل PS 2080 1,066,000 تومان -
میز فیله کمر تندر اسپرت C2014 28 1,080,000 تومان -
میز پرس بالا سینه تندر C2014 37 1,080,000 تومان -
میز زیر سینه تندر C2014 41 1,080,000 تومان -
میزجلو بازو لاری تندر C2014 42 1,080,000 تومان -
مسگری دو طرفه تندر C2014 43 1,080,000 تومان -
میز زیر سینه Tundor 1,089,000 تومان -
رک دمبل Inpars 4011 1,100,000 تومان -
میز جلو بازو لاری Inpars AN4020 1,100,000 تومان -
میز سر شانه هالتری مبارز 1,105,000 تومان -
میز پرس سینه تخت تن آسا A 1 1,106,000 تومان -
دستگاه تی بار تن آسا B 10 1,106,000 تومان -
میز پرس سینه تخت SEC A1 1,106,000 تومان -
دستگاه تی بار وزنه آزاد SEC B10 1,106,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری نشسته AT Gym D5 1,140,000 تومان -
تی بار خوابیده نیرو Z 4010 1,144,000 تومان -
خرک اسکوات نیرو R 2035 1,196,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی نیرو SH 2055 1,196,000 تومان -
نیمکت مدرج Tundor 1,210,000 تومان -
میز لاری Tundor seated preacher bench 1,210,000 تومان -
میز جلو بازو لاری تن آسا D 5 1,232,000 تومان -
میز جلو بازو لاری نشسته Free Weight D5 1,232,000 تومان -
میز پرس بالا سینه AT Gym A2 1,260,000 تومان -
دستگاه شنا سوئدی Free Weight G4 1,261,000 تومان -
دستگاه شنا سوئدی تن آسا G 4 1,261,000 تومان -
دستگاه تی بار خوابیده تن آسا B 12 1,261,000 تومان -
میز پرس بالاسینه تن آسا A 2 1,274,000 تومان -
میز مدرج تندر C2014 44 1,350,000 تومان -
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29 1,350,000 تومان -
دستگاه شوت هیپ تن آسا F 14 1,378,000 تومان -
دستگاه مقر اسکات و لیفت وزنه آزاد تن آسا F 10 1,391,000 تومان -
نیمکت چند حالته Inpars AN4008 1,400,000 تومان -
میز کرانچ شکم Inpars AN4007 1,400,000 تومان -
میز پرس زیرسینه تن آسا A 3 1,417,000 تومان -
میز پرس زیرسینه SEC A3 1,417,000 تومان -
اچ تک نیرو Z 4040 1,440,000 تومان -
دستگاه پرس بالا سینه نیرو PS 4030 1,440,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نیرو SH 4060 1,440,000 تومان -
نیمکت ساده بادی استرانگ M 036 1,450,000 تومان -
دستگاه فیله کمر 45 درجه AT Gym B3 1,476,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته Free Weight F15 1,482,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد تن آسا F 15 1,482,000 تومان -
دستگاه فیله کمر 45 درجه تن آسا B 3 1,489,000 تومان -
نیمکت مسطح Relax fitness PTT101 1,500,000 تومان -
میز فیله کمر Inpars AN4014 1,500,000 تومان -
ساعد ماشین SEC D1 1,508,000 تومان -
دستگاه ساعد تن آسا D 1 1,508,000 تومان -
پارالل بارفیکس و شکم AT Gym G3 1,548,000 تومان -
نیمکت پشتی دار بادی استرانگ M 038 1,550,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم Free Weight G3 1,560,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 3 1,560,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی تندر اسپرت C2014 26 1,600,000 تومان -
جای صفحه هالتر Relax fitness PTT126 1,600,000 تومان -
نیمکت پشتی دار Relax fitness PTT105 1,600,000 تومان -
سوپر تی بار تندر C2014 27 1,600,000 تومان -
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32 1,680,000 تومان -
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33 1,680,000 تومان -
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34 1,680,000 تومان -
دستگاه سرشانه نیرو S 4090 1,680,000 تومان -
جای صفحه هالتر بادی استرانگ M041 1,700,000 تومان -
میز پرس سینه Inpars AN4004 1,800,000 تومان -
میز پرس بالا سینه Inpars AN4005 1,800,000 تومان -
میز زیر سینه Inpars AN4013 1,800,000 تومان -
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35 1,850,000 تومان -
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30 1,850,000 تومان -
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31 1,850,000 تومان -
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66 1,850,000 تومان -
شکم معکوس AT Gym E8 1,860,000 تومان -
رک توپ Reebok Gym Ball 1,870,000 تومان 1,850,000 تومان
سوپر تی بار Tundor T bar row 1,870,000 تومان -
شکم خلبانی AT Gym E1 1,944,000 تومان -
دستگاه شکم خلبانی تن آسا E 1 1,950,000 تومان -
دستگاه شکم خلبانی Free Weight E1 1,950,000 تومان -
ماشین ساعد Tundor wrist flexion machine 1,980,000 تومان -
جای میله هالتر باشگاهی Relax fitness PTT123 2,000,000 تومان -
نیمکت شکم ثابت بادی استرانگ M028 2,000,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی Tundor Roman Chair Dip 2,035,000 تومان -
دستگاه سر شانه نشسته طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه پرس سینه خوابیده طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه بالا سینه خوابیده طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه زیر سینه خوابیده طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
میز فیله کمر بادی استرانگ M 026 2,100,000 تومان -
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 040 2,100,000 تومان -
دستگاه بارفیکس پارالل Inpars 4012 2,100,000 تومان -
دستگاه کشش و نرمش قبل از تمرین تن آسا E 8 2,145,000 تومان -
میز فیله کمر Relax fitness PTT120 2,300,000 تومان -
میز پارالل بارفیکس بادی استرانگ M 027 2,350,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری Tonda Sport SX07 2,350,000 تومان -
دستگاه زیر بغل لت Tonda Sport SX09 2,350,000 تومان -
دستگاه پرس پا Tonda Sport SX52 2,350,000 تومان -
دستگاه هاگ پا Tonda Sport SX50 2,350,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته بادی استرانگ M 029 2,450,000 تومان -
میز شکم متحرک بادی استرانگ M 034 2,450,000 تومان -
نیمکت مدرج بادی استرانگ M 037 2,450,000 تومان -
ماساژور ایستاده تایتان فیتنس کریزی ماشین vibre fun 2,480,000 تومان -
دستگاه جلو پا Tonda Sport LX54 2,500,000 تومان -
دستگاه پشت پا Tonda Sport SX55 2,500,000 تومان -
ماشین قفسه سینه فلای Tonda Sport SX06 2,500,000 تومان -
ماشین زیر بغل قایقی Tonda Sport SX05 2,500,000 تومان -
تی بار بادی استرانگ M 031 2,550,000 تومان -
دستگاه هاگ و ساق دو کاره مبارز 2,600,000 تومان -
رک استپ ایزی تون Reebok 2,620,000 تومان 2,600,000 تومان
ساعد کششی نیرو R 2022 2,640,000 تومان -
نیمکت مدرج Relax fitness PTT104 2,700,000 تومان -
میز شکم Relax fitness PTT118 2,800,000 تومان -
جای دمبل Relax fitness PTT125 2,800,000 تومان -
دوچرخه ثابت نشسته نیمه باشگاهی فلکسی فیت 95RP 2,837,000 تومان -
نیمکت مدرج Techno Care P160 2,854,000 تومان -
میز جلو بازو لاری Relax fitness PTT106 2,900,000 تومان -
جلو پا وزنه آزاد SEG F11 2,925,000 تومان -
جای دمبل بادی استرانگ M 030 2,950,000 تومان -
دستگاه اچ تی تک SEC B9 2,990,000 تومان -
دستگاه اچ تی تک تن آسا B 9 2,990,000 تومان -
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10 3,200,000 تومان -
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11 3,200,000 تومان -
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19 3,200,000 تومان -
دستگاه قایقی تندر C2014 13 3,200,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14 3,200,000 تومان -
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24 3,250,000 تومان -
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20 3,300,000 تومان -
ماشین فیله کمر تندر C2014 17 3,300,000 تومان -
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22 3,300,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23 3,300,000 تومان -
پرس سینه تن آسا A 9 3,315,000 تومان -
پرس بالا سینه تن آسا A 10 3,315,000 تومان -
نیمکت جلو بازو لاری Techno Care P167 3,320,000 تومان -
دستگاه هاگ وساق پا SEG F13 3,328,000 تومان -
پروانه نیرو PS 6090 3,360,000 تومان -
عمود نیرو PB 6040 3,360,000 تومان -
جلو پا نیرو R 6010 3,360,000 تومان -
پشت پا نیرو R 6050 3,360,000 تومان -
ساق پا ایستاده با سرشانه نیرو SP 6095 3,360,000 تومان -
قایقی نیرو Z 6025 3,360,000 تومان -
لاری کششی نیرو PB 6085 3,360,000 تومان -
خیاط بیرون پا نیرو R 6051 3,360,000 تومان -
خیاط داخل پا نیرو R 6050 3,360,000 تومان -
زیر بغل یتس تن آسا B 11 3,367,000 تومان -
دستگاه شکم مکانیکی Inpars AN4006 3,400,000 تومان -
میز پرس سینه بادی استرانگ M 023 3,450,000 تومان -
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 024 3,450,000 تومان -
میز پرس بالا سینه بادی استرانگ M 025 3,450,000 تومان -
پرس سرشانه تن آسا C 5 3,471,000 تومان -
دستگاه اچ تی تک بلند تن آسا B 8 3,471,000 تومان -
پرس زیر سینه تن آسا A 12 3,471,000 تومان -
دستگاه اچ تی تک بلند SEG B8 3,471,000 تومان -
دستگاه نشرخم SEG C8 3,494,000 تومان -
ماشین مولتی هیپ تندر اسپرت C2014 15 3,500,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128 3,500,000 تومان -
ماشین شکم کششی تندر C2014 18 3,500,000 تومان -
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21 3,500,000 تومان -
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16 3,500,000 تومان -
نیمکت شکم رگلاژی Techno Care P162 3,510,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس sparta Z5 3,550,000 تومان -
اسکی فضایی نیمه باشگاهی فلکسی فیت 95B 3,562,000 تومان -
دستگاه اسمیت تندر C2014 25 3,600,000 تومان -
دستگاه قایقی روئینگ ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه جلو بازو ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه جلو پا سیم کش مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه پشت پا سیم کش مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه هاگ پا مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه اسمیت کمک دار ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه پرس پا مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه قایقی وزنه آزاد طرح تکنو مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد طرح تکنو مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد طرح تکنو مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه زیر بغل عمود ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه خیاط ماشینی 2 کاره مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه 2 کاره ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی Relax fitness PTT119 3,700,000 تومان -
هاگ پا نیرو R 6020 3,720,000 تومان -
پرس پا نیرو R 6080 3,720,000 تومان -
اسمیت نیرو R 6070 3,720,000 تومان -
رک صفحه هالتر BH Fitness Plate Rack L860 3,720,000 تومان 3,700,000 تومان
دستگاه پرس پا Inpars AN4002 3,900,000 تومان -
دستگاه هاگ پا Inpars AN4003 3,900,000 تومان -
دستگاه قایقی Inpars AN6010 3,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده Inpars AN6003 3,900,000 تومان -
دستگاه جلو بازوی لاری Inpars AN6005 3,900,000 تومان -
دستگاه پرس سرشانه Inpars AN6006 3,900,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه Inpars AN6007 3,900,000 تومان -
دستگاه زیر بغل لت Inpars AN6009 3,900,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage V10 4,000,000 تومان -
دستگاه کراس اور Tonda Sport SX08 4,000,000 تومان -
دستگاه کشش دوبل دو کاره Armani D7 4,030,000 تومان -
نیمکت مدرج BH Fitness Multi Position Bench L825 4,120,000 تومان 4,100,000 تومان
نیمکت ساده BH Fitness Strength Line X810 4,120,000 تومان 4,100,000 تومان
میز پرس سینه Relax fitness PTT109 4,200,000 تومان -
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110 4,300,000 تومان -
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111 4,300,000 تومان -
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEC F8 4,316,000 تومان -
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEG F8 4,316,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری Armani D3 4,368,000 تومان -
هاک پا ایستاده حرفه ای AT Gym F8 4,380,000 تومان -
کراس آور تندر C2014 12 4,400,000 تومان -
دستگاه صلیب کراس آور ماشینی متحرک مبارز 4,420,000 تومان -
دستگاه پرس و هاگ پا دوکاره نیرو R 6030 4,560,000 تومان -
پرس پا تن آسا F 18 4,576,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری AT Gym D3 4,656,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل لت تن آسا B 5 4,758,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل لت Free Weight B5 4,758,000 تومان -
دستگاه قفسه فلای دوکاره Armani G8 4,810,000 تومان -
دستگاه اسمیت تن آسا G 12 4,810,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل عمود تن آسا B 13 4,810,000 تومان -
دستگاه کشش قایقی رویینگ تن آسا B 4 4,836,000 تومان -
دستگاه کشش قایقی رویینگ SEC B4 4,836,000 تومان -
کراس آور نیرو X 6065 5,040,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای SEG F9 5,044,000 تومان -
دستگاه ساق پا ایستاده دو پله تن آسا F 1 5,044,000 تومان -
دستگاه جلو ران تن آسا F 5 5,044,000 تومان -
دستگاه پشت ران خوابیده تن آسا F 6 5,044,000 تومان -
دستگاه جلو بازو تن آسا D 10 5,044,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 7 5,044,000 تومان -
دستگاه قفسه فلای دوکاره تن آسا G 8 5,044,000 تومان -
دستگاه جلو ران SEC F5 5,044,000 تومان -
دستگاه پشت ران خوابیده SEC F6 5,044,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای Free Weight F9 5,044,000 تومان -
پرس سرشانه ماشین Armani C7 5,044,000 تومان -
دستگاه پشت ران خوابیده Armani F6 5,044,000 تومان -
ماشین پرس سرشانه Tundor shoulder press 5,060,000 تومان -
ماشین پشت پا خوابیده Tundor leg curl 5,060,000 تومان -
ماشین جلو پا Tundor leg extention 5,060,000 تومان -
دستگاه کراس اور Inpars AN6001 5,100,000 تومان -
پرس پا خوابیده حرفه ای AT Gym F9 5,100,000 تومان -
دستگاه کشش قایقی رویینگ AT Gym B4 5,136,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته Armani F17 5,161,000 تومان -
دستگاه زیر بغل بکسل اچ تن آسا B 6 5,161,000 تومان -
ماشین سیم کش از بالا Tundor lat pull down 5,170,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل عمود AT Gym B5 5,184,000 تومان -
دستگاه اسمیت ریلی SEG G14 5,200,000 تومان -
ماشین جلو بازو Tundor preacher curl 5,280,000 تومان -
هاگ پا وزنه آزاد Tundor 5,280,000 تومان -
دستگاه خیاط پا دوکاره Armani F2 5,291,000 تومان -
الپتیکال باشگاهی پروتئوس Vantage F10 5,300,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage R10 5,350,000 تومان -
پارالل بارفیکس کمک دار AT Gym G7 5,352,000 تومان -
دستگاه جلو بازو AT Gym D10 5,352,000 تومان -
دستگاه پرس سینه ماشین همگرا AT Gym A14 5,352,000 تومان -
دستگاه پشت ران AT Gym F6 5,352,000 تومان -
دستگاه جلو ران AT Gym F5 5,352,000 تومان -
دستگاه قفسه فلای دوکاره AT Gym G8 5,352,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی تایتان فیتنس A1100G 5,390,000 تومان -
ماشین ساق پا ایستاده Tundor calf raise 5,390,000 تومان -
دستگاه روئینگ پروتئوس W10 5,400,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس جمع تن آسا G 11 5,460,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Armani F7 5,460,000 تومان -
ماشین قایقی صندلی ثابت Tundor seated row 5,500,000 تومان -
ماشین روئینگ نشسته Tundor vertical row 5,610,000 تومان -
دستگاه خیاط پا داخل و خارج AT Gym F2 5,616,000 تومان -
ماشین اسمیت Tundor smith machine 5,720,000 تومان -
پرس پا خوابیده وزنه آزاد Tundor leg press 5,720,000 تومان -
دستگاه سرشانه ماشین همگرا AT Gym C10 5,724,000 تومان -
ماشین پروانه Tundor butter fly 5,830,000 تومان -
ماشین سینه و بالا سینه Tundor flat inclined press 5,940,000 تومان -
دستگاه اسمیت Inpars AN4001 6,000,000 تومان -
ماشین مولتی هیپ Tundor multi hip 6,050,000 تومان -
ماشین مولتی فلای Tundor multi flay 6,050,000 تومان -
تردمیل باشگاهی توربو فیتنس LX770 AC 6,335,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی SEG UG7020 6,500,000 تومان -
ماشین صلیب Tundor cross over 6,545,000 تومان -
دوچرخه نشسته باشگاهی تایتان فیتنس A2100G 6,600,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس تن آسا G 6 6,630,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس SEC G6 6,630,000 تومان -
تردمیل تایتان فیتنس TF1020 AC 6,791,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی بادی استرانگ FT6806E 6,800,000 تومان -
تردمیل باشگاهی توربو فیتنس 800 AC 6,900,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس AT Gym G6 6,996,000 تومان -
پارالل و بارفیکس BH Fitness Chin up and dip L900 7,120,000 تومان 7,100,000 تومان
تردمیل eastrong ES 7200 7,414,000 تومان -
پرس سرشانه و لت Salter M176 7,435,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی Professional B7000 7,500,000 تومان -
پرس سینه Salter M140 7,547,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی Rollfit 850 7,700,000 تومان -
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی بادی استرانگ FT6806R 7,800,000 تومان -
دستگاه پرس سینه بادی استرانگ A6 001 7,900,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی Stepfit99 7,900,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ بادی استرانگ A6 016 7,900,000 تومان -
دستگاه مولتی فلای بادی استرانگ A6 002A 7,900,000 تومان -
دستگاه پرس سرشانه بادی استرانگ A6 003 7,900,000 تومان -
دستگاه اچ بادی استرانگ A6 004 7,900,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری بادی استرانگ A6 006 7,900,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی بادی استرانگ A6 008 7,900,000 تومان -
دستگاه شکم بادی استرانگ 010 7,900,000 تومان -
دستگاه لت بادی استرانگ 012 7,900,000 تومان -
دستگاه پهلو بادی استرانگ A6 011 7,900,000 تومان -
دستگاه پارویی بادی استرانگ A6 012A 7,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته بادی استرانگ A6 013 7,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده بادی استرانگ A6 013A 7,900,000 تومان -
دستگاه جلو پا بادی استرانگ A6 014 7,900,000 تومان -
دستگاه ساق پا ایستاده بادی استرانگ A6 017 7,900,000 تومان -
دستگاه داخل ران بادی استرانگ A6 018 7,900,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده 45 درجه بادی استرانگ M 0022 8,000,000 تومان -
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی SEG BG7230 8,000,000 تومان -
دستگاه فلای پروانه پروتئوس Pros 102 8,000,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس پروتئوس Pros 104 8,000,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری پروتئوس Pros 105 8,000,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته پروتئوس Pros 301 8,000,000 تومان -
دستگاه شوت داخل پا بیرون پا پروتئوس Pros 304 8,000,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس V12 8,030,000 تومان -
پرس پا Salter M187 8,053,500 تومان -
الپتیکال باشگاه بدنسازی SEG EG7520 8,500,000 تومان -
الپتیکال باشگاهی تایتان فیتنس A5100G 8,700,000 تومان -
پارالل بارفیکس Techno Care P101 8,750,000 تومان -
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P114 8,750,000 تومان -
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P115 8,750,000 تومان -
صلیب اورکراس مولتی تن آسا G 13 8,801,000 تومان -
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116 8,900,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912 8,900,000 تومان -
دستگاه پهلو Relax fitness PC904 8,900,000 تومان -
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905 8,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906 8,900,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907 8,900,000 تومان -
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908 8,900,000 تومان -
دستگاه شکم Relax fitness PC909 8,900,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Relax fitness PC910 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003 8,900,000 تومان -
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001 8,900,000 تومان -
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004 8,900,000 تومان -
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009 8,900,000 تومان -
دستگاه اچ Relax fitness PL1007 8,900,000 تومان -
دستگاه باسن Relax fitness PL1010 8,900,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی Rollfit 99 8,900,000 تومان -
تردمیل باشگاهی Active Gym 2631CA 9,200,000 تومان -
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913 9,300,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918 9,300,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PC914 9,300,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PC915 9,300,000 تومان -
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916 9,300,000 تومان -
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917 9,300,000 تومان -
میز پرس سینه Salter M184 9,345,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته پروتئوس R12 9,450,000 تومان -
الپتیکال باشگاهی Yowza GTX1000 9,500,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911 9,800,000 تومان -
دوچرخه ایستاده باشگاهی Aeon 85U 9,800,000 تومان -
الپتیکال باشگاهی بادی استرانگ FT6809 9,800,000 تومان -
تردمیل باشگاهی پروتئوس IMT 8000 9,850,000 تومان -
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008 9,900,000 تومان -
خیاطه داخل پا و خارج پا Salter M183 9,929,000 تومان -
پشت پا Salter M126 10,220,000 تومان -
دوچرخه نشسته باشگاهی Aeon 85R 10,800,000 تومان -
دستگاه اسمیت بادی استرانگ A6 020 10,800,000 تومان -
الپتیکال باشگاه بدنسازی پروتئوس E12 10,900,000 تومان -
تردمیل باشگاهی تن آسا MX970 11,440,000 تومان -
تردمیل باشگاهی won fitness 2000 11,500,000 تومان -
تردمیل باشگاهی Shua X5 11,900,000 تومان -
تردمیل باشگاهی Jkexer Gotech 9967 12,100,000 تومان -
ویبراتور باشگاهی BH Fitness ST Aero 12,520,000 تومان 12,500,000 تومان
دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005 12,800,000 تومان -
الپتیکال باشگاهی دی کی سیتی E22 12,900,000 تومان -
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Arista T50 2 12,900,000 تومان -
تردمیل باشگاهی won fitness 3000 13,500,000 تومان -
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK08 13,500,000 تومان -
تردمیل باشگاهی Active Gym 08 13,500,000 تومان -
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203 13,800,000 تومان -
دستگاه شکم Relax fitness PL1209 13,800,000 تومان -
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207 13,800,000 تومان -
دستگاه پهلو Relax fitness PL1204 13,800,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212 13,800,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Relax fitness PL1210 13,800,000 تومان -
دستگاه اچ Relax fitness PL1202 13,800,000 تومان -
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213 13,800,000 تومان -
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208 13,800,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PL1215 13,800,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206 13,800,000 تومان -
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205 13,800,000 تومان -
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216 13,800,000 تومان -
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201 13,800,000 تومان -
الپتیکال باشگاهی دی کی سیتی Crossfit 99 13,900,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی R22 13,900,000 تومان -
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Mantis T60 2 13,900,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی B22 14,600,000 تومان -
دستگاه کراس جم Relax fitness PC921 14,800,000 تومان -
تردمیل باشگاهی Shua X9 14,850,000 تومان -
الپتيكال باشگاهی Aeon 85D 15,800,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211 15,800,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214 15,800,000 تومان -
دستگاه اسمیت باشگاهی Relax fitness PTT122 15,800,000 تومان -
کراس آور باشگاهی Relax fitness PTT112 15,800,000 تومان -
دستگاه مولتی جانگل Active gym 8823 15,850,000 تومان -
تردمیل باشگاهی SEG TA7710 16,500,000 تومان -
الپتیکال باشگاه بدنسازی BH Fitness FDR20 Dual 16,520,000 تومان 16,500,000 تومان
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK12 17,500,000 تومان -
دستگاه شکم و فیله دوکاره BH Fitness Ab Low Back L610 18,820,000 تومان 18,800,000 تومان
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی T22 XC 18,900,000 تومان -
دستگاه جلو بازو و پشت بازو BH Fitness Biceps Triceps L140 19,220,000 تومان 19,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه و سرشانه BH Fitness Shoulder Chest Press L080 19,820,000 تومان 19,800,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Salter M2020 19,860,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Salter M2049 19,860,000 تومان -
دستگاه شکم Salter M2047 19,860,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده Salter M2027 19,860,000 تومان -
دستگاه لت سیم کش و قایقی BH Fitness Lat Pull L550 20,220,000 تومان 20,200,000 تومان
دستگاه صلیب کراس اور طرح پاناتا تن آسا G 15 20,475,000 تومان -
دستگاه جلو پا و پشت پا BH Fitness Leg Extension L020 20,820,000 تومان 20,800,000 تومان
دستگاه پک بک BH Fitness Rear Deltoid L410 21,020,000 تومان 21,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness TR Line L070 21,020,000 تومان 21,000,000 تومان
دستگاه سرینی Salter M2025 21,204,000 تومان -
دستگاه جلو بازو Salter M2096 21,600,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ Salter M2039 22,200,000 تومان -
دستگاه پرس سر شانه Salter M2076 22,560,000 تومان -
دستگاه جلو پا Salter M2026 22,560,000 تومان -
دستگاه داخل ران Salter M2031 22,800,000 تومان -
دستگاه قایقی Salter M2041 22,800,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2040 22,800,000 تومان -
دستگاه خیاطه داخل ران Salter M2032 22,800,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2084 23,580,000 تومان -
دستگاه مولتی جانگل و کراس آور Active gym 8824 23,850,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس Salter M2088 24,000,000 تومان -
دوچرخه ثابت باشگاهی BH SK8950 24,920,000 تومان 24,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness Strength Line XC070 28,220,000 تومان 28,200,000 تومان
تردمیل Landice L970 28,330,000 تومان -
اسمیت متحرک BH Fitness Max Rack LD400 29,020,000 تومان 29,000,000 تومان
استپ باشگاه بدنسازی BH SK2500 29,520,000 تومان 29,500,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Salter M2087 29,520,000 تومان -
تردمیل BH Fitness LK6000 34,020,000 تومان 34,000,000 تومان
الپتیکال باشگاه بدنسازی BH Fitness SK 9300 34,820,000 تومان 34,800,000 تومان
کراس اور جمع BH Fitness Dual Adjustable Pulley L370 35,020,000 تومان 35,000,000 تومان
دستگاه بدنسازی 30 کاره باشگاهی BH Fitness X600 48,020,000 تومان 48,000,000 تومان
تردميل پيشرفته H P Cosmos mercury sport 55,000,000 تومان -
تردميل حرفه ای پيشرفته H P Cosmos Pulasr med 3P 140,000,000 تومان -
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top