انتخاب زیرگروه

لیست قیمت نيمكت و لوازم جانبی

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
میز شکم مدرج رکورد
128,000 تومان
نیمکت مدرج رکورد
150,000 تومان
میز پرس رکورد 5 کاره
190,000 تومان
میز پرس رکورد 7 کاره
210,000 تومان
میز پرس رکورد 10 کاره
300,000 تومان
جا وزنه Tonda Sport
300,000 تومان
خرک جلو آینه Tonda Sport SX23
300,000 تومان
خرک جلو آینه نیرو GB 2050
312,000 تومان
میز شکم شیب دار تایتان فیتنس SUB 2071
334,000 تومان
راک دمبل Tonda Sport
360,000 تومان
خرک معمولی نیرو GB 2020
364,000 تومان
نیمکت ثابت AT Gym G1
420,000 تومان
نیمکت سرشانه ثابت AT Gym C1
420,000 تومان
نیمکت هلالی Tundor pull over bench
440,000 تومان
جا وزنه ای نیرو Z 2095
442,000 تومان
جا دمبلی نیرو Z 2093
442,000 تومان
استند صفحه هالتر تن آسا H 1
448,000 تومان
نیمکت ثابت Free Weight G1
448,000 تومان
خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39
450,000 تومان
میز پرس تایتان فیتنس BH 1034L
456,500 تومان
خرک چندکاره نیرو RS 2045
494,000 تومان
خرک هالتر Inpars AN4017
540,000 تومان
نیمکت تخت تندر C2014 38
600,000 تومان
میز لاری Tonda Sport SX22
600,000 تومان
جای صفحه هالتر Body solid GOWT
600,000 تومان
جای دمبل دو طبقه مبارز
624,000 تومان
نیمکت پشت ثابت Inpars AN4010
625,000 تومان
نیمکت تخت Inpars 4009
645,000 تومان
جای دمبل سه طبقه مبارز
650,000 تومان
خرک لاری نیرو PB 2091
676,000 تومان
جای دمبل مثلثی Body solid GDR44
700,000 تومان
نیمکت ساده و خرک هالتر Tundor flat bench bar holder
715,000 تومان
تی بار ایستاده نیرو Z 2094
806,000 تومان
مقر اسکات مبارز
845,000 تومان
نیمکت سویسی اسکات SEG F19
868,000 تومان
میز شکم متحرک نیرو SH 3092
884,000 تومان
نیمکت متحرک AT Gym G2
900,000 تومان
تخته شکم کرانچ AT Gym E5
900,000 تومان
تخته شکم رگلاژی AT Gym E7
948,000 تومان
جای وزنه هالتری تندر C2014 40
950,000 تومان
نیمکت مدرج BH Fitness Optima
970,000 تومان
950,000 تومان
تخته شکم کرانچ ثابت Free Weight E5
980,000 تومان
نیمکت متحرک Free Weight G2
980,000 تومان
میز پرس سینه تندر C2014 36
1,050,000 تومان
میز فیله کمر تندر اسپرت C2014 28
1,080,000 تومان
میز پرس بالا سینه تندر C2014 37
1,080,000 تومان
میز زیر سینه تندر C2014 41
1,080,000 تومان
میزجلو بازو لاری تندر C2014 42
1,080,000 تومان
میز جلو بازو لاری Inpars AN4020
1,100,000 تومان
رک دمبل Inpars 4011
1,100,000 تومان
تی بار خوابیده نیرو Z 4010
1,144,000 تومان
خرک اسکوات نیرو R 2035
1,196,000 تومان
تخته شکم Body solid GAB60
1,200,000 تومان
نیمکت تخت Body solid GFB350
1,200,000 تومان
میز لاری Tundor seated preacher bench
1,210,000 تومان
نیمکت مدرج Tundor
1,210,000 تومان
میز جلو بازو لاری تن آسا D 5
1,232,000 تومان
میز جلو بازو لاری نشسته Free Weight D5
1,232,000 تومان
نیمکت پشتی دار Steel flex NST
1,300,000 تومان
میز مدرج تندر C2014 44
1,350,000 تومان
دستگاه مقر اسکات و لیفت وزنه آزاد تن آسا F 10
1,391,000 تومان
نیمکت متحرک Body solid GFI 21
1,400,000 تومان
میز کرانچ شکم Inpars AN4007
1,440,000 تومان
نیمکت چند حالته Inpars AN4008
1,440,000 تومان
نیمکت ساده بادی استرانگ M 036
1,450,000 تومان
نیمکت مسطح Relax fitness PTT101
1,500,000 تومان
میز فیله کمر Inpars AN4014
1,500,000 تومان
نیمکت پشتی دار بادی استرانگ M 038
1,550,000 تومان
نیمکت پشتی دار Relax fitness PTT105
1,600,000 تومان
جای صفحه هالتر Relax fitness PTT126
1,600,000 تومان
جای صفحه هالتر بادی استرانگ M041
1,700,000 تومان
نیمکت تخت Steel flex NFB
1,700,000 تومان
میز پرس سینه Inpars AN4004
1,840,000 تومان
میز پرس بالا سینه Inpars AN4005
1,840,000 تومان
میز زیر سینه Inpars AN4013
1,840,000 تومان
میز پرس چندکاره Body solid GDIB46
1,850,000 تومان
شکم معکوس AT Gym E8
1,860,000 تومان
جای میله هالتر باشگاهی Relax fitness PTT123
2,000,000 تومان
نیمکت شکم ثابت بادی استرانگ M028
2,000,000 تومان
میز فیله کمر بادی استرانگ M 026
2,100,000 تومان
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 040
2,100,000 تومان
نیمکت مدرج Body solid GFID71
2,200,000 تومان
میز جلو بازو لاری Body solid GPCB329
2,300,000 تومان
میز پارالل بارفیکس بادی استرانگ M 027
2,350,000 تومان
نیمکت شیب دار Steel flex NIB
2,400,000 تومان
میز شکم متحرک بادی استرانگ M 034
2,450,000 تومان
نیمکت مدرج بادی استرانگ M 037
2,450,000 تومان
نیمکت مدرج Relax fitness PTT104
2,700,000 تومان
جای دمبل Relax fitness PTT125
2,800,000 تومان
میز شکم Relax fitness PTT118
2,800,000 تومان
نیمکت مدرج Techno Care P160
2,854,000 تومان
میز جلو بازو لاری Relax fitness PTT106
2,900,000 تومان
میز جلو بازو لاری Steel flex NPCB
2,900,000 تومان
نیمکت مدرج Steel flex NFID
2,900,000 تومان
جای دمبل بادی استرانگ M 030
2,950,000 تومان
مقر اسکات Body solid GPR370
3,000,000 تومان
نیمکت شیب دار متحرک Body solid GSID50
3,200,000 تومان
میز پرس سر شانه Body solid SPB G368
3,300,000 تومان
نیمکت جلو بازو لاری Techno Care P167
3,320,000 تومان
میز پرس سینه تخت Body solid SFB G349
3,400,000 تومان
میز پرس بالا سینه Body solid SIB G359
3,400,000 تومان
میز پرس سینه بادی استرانگ M 023
3,450,000 تومان
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 024
3,450,000 تومان
میز پرس بالا سینه بادی استرانگ M 025
3,450,000 تومان
نیمکت شکم رگلاژی Techno Care P162
3,510,000 تومان
دستگاه اسمیت تندر C2014 25
3,600,000 تومان
میز پرس زیر سینه Body solid SDB G351
3,700,000 تومان
اسمیت نیرو R 6070
3,720,000 تومان
رک صفحه هالتر BH Fitness Plate Rack L860
3,720,000 تومان
3,700,000 تومان
میز پرس سینه Steel flex NOFB
4,100,000 تومان
نیمکت ساده BH Fitness Strength Line X810
4,120,000 تومان
4,100,000 تومان
نیمکت مدرج BH Fitness Multi Position Bench L825
4,120,000 تومان
4,100,000 تومان
میز پرس بالا سینه Steel flex NOIB
4,500,000 تومان
میز پرس زیر سینه Steel flex NODB
4,500,000 تومان
دستگاه اسمیت تن آسا G 12
4,810,000 تومان
میز سرشانه خرک دار Steel flex NOMB
4,900,000 تومان
دستگاه اسمیت ریلی SEG G14
5,200,000 تومان
میز شکم کرانچ Steel flex NAAB
5,300,000 تومان
دستگاه اسمیت Inpars AN4001
6,100,000 تومان
پارالل و بارفیکس BH Fitness Chin up and dip L900
7,120,000 تومان
7,100,000 تومان
مقر اسکات Steel flex NOPR
8,000,000 تومان
دستگاه اسمیت بادی استرانگ A6 020
10,800,000 تومان
اسمیت Body solid SSM350
15,300,000 تومان
دستگاه اسمیت باشگاهی Relax fitness PTT122
15,800,000 تومان
اسمیت متحرک BH Fitness Max Rack LD400
29,020,000 تومان
29,000,000 تومان
مشاهده 170 مدل نيمكت و لوازم جانبی
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top