انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی پايين تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
ساق پا نشسته نیرو SP 2040
754,000 تومان
ساق پا نشسته مبارز
975,000 تومان
دستگاه خیاط ایستاده وزنه آزاد مبارز
1,040,000 تومان
دستگاه تی بار خوابیده تن آسا B 12
1,261,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد تن آسا F 15
1,482,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Free Weight F15
1,482,000 تومان
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30
1,850,000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31
1,850,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته بادی استرانگ M 029
2,450,000 تومان
دستگاه پرس پا Tonda Sport SX52
2,760,000 تومان
دستگاه هاگ پا Tonda Sport SX50
2,760,000 تومان
دستگاه جلو پا Tonda Sport LX54
2,820,000 تومان
دستگاه پشت پا Tonda Sport SX55
2,820,000 تومان
جلو پا وزنه آزاد SEG F11
2,925,000 تومان
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10
3,200,000 تومان
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11
3,200,000 تومان
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24
3,250,000 تومان
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22
3,300,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23
3,300,000 تومان
دستگاه هاگ وساق پا SEG F13
3,328,000 تومان
پشت پا نیرو R 6050
3,360,000 تومان
جلو پا نیرو R 6010
3,360,000 تومان
خیاط بیرون پا نیرو R 6051
3,360,000 تومان
خیاط داخل پا نیرو R 6050
3,360,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128
3,500,000 تومان
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16
3,500,000 تومان
پرس پا نیرو R 6080
3,720,000 تومان
هاگ پا نیرو R 6020
3,720,000 تومان
دستگاه پرس پا مبارز
3,835,000 تومان
دستگاه هاگ پا مبارز
3,835,000 تومان
دستگاه جلو پا سیم کش مبارز
3,850,000 تومان
دستگاه پشت پا سیم کش مبارز
3,850,000 تومان
دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده مبارز
3,850,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Inpars AN6003
4,000,000 تومان
دستگاه پرس پا Inpars AN4002
4,000,000 تومان
دستگاه هاگ پا Inpars AN4003
4,000,000 تومان
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEG F8
4,316,000 تومان
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEC F8
4,316,000 تومان
هاک پا ایستاده حرفه ای AT Gym F8
4,380,000 تومان
دستگاه پرس و هاگ پا دوکاره نیرو R 6030
4,560,000 تومان
پرس پا تن آسا F 18
4,576,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده دو پله تن آسا F 1
5,044,000 تومان
دستگاه جلو ران تن آسا F 5
5,044,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده تن آسا F 6
5,044,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای SEG F9
5,044,000 تومان
دستگاه جلو ران SEC F5
5,044,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده SEC F6
5,044,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای Free Weight F9
5,044,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده Armani F6
5,044,000 تومان
ماشین پشت پا خوابیده Tundor leg curl
5,060,000 تومان
ماشین جلو پا Tundor leg extention
5,060,000 تومان
پرس پا خوابیده حرفه ای AT Gym F9
5,100,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Armani F17
5,161,000 تومان
هاگ پا وزنه آزاد Tundor
5,280,000 تومان
دستگاه پشت ران AT Gym F6
5,352,000 تومان
دستگاه جلو ران AT Gym F5
5,352,000 تومان
ماشین ساق پا ایستاده Tundor calf raise
5,390,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Armani F7
5,460,000 تومان
پرس پا خوابیده وزنه آزاد Tundor leg press
5,720,000 تومان
ماشین مولتی هیپ Tundor multi hip
6,050,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته بادی استرانگ A6 013
7,900,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده بادی استرانگ A6 013A
7,900,000 تومان
دستگاه جلو پا بادی استرانگ A6 014
7,900,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده بادی استرانگ A6 017
7,900,000 تومان
دستگاه داخل ران بادی استرانگ A6 018
7,900,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده 45 درجه بادی استرانگ M 0022
8,000,000 تومان
پرس پا Salter M187
8,053,500 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P114
8,750,000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P115
8,750,000 تومان
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116
8,900,000 تومان
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905
8,900,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906
8,900,000 تومان
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009
8,900,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916
9,300,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917
9,300,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918
9,300,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته پروتئوس Pros 301
9,500,000 تومان
دستگاه شوت داخل پا بیرون پا پروتئوس Pros 304
9,500,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911
9,800,000 تومان
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008
9,900,000 تومان
خیاطه داخل پا و خارج پا Salter M183
9,929,000 تومان
پشت پا Salter M126
10,220,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206
13,800,000 تومان
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205
13,800,000 تومان
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216
13,800,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211
15,800,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Salter M2027
19,860,000 تومان
دستگاه جلو پا و پشت پا BH Fitness Leg Extension L020
20,820,000 تومان
20,800,000 تومان
دستگاه سرینی Salter M2025
21,204,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Salter M2039
22,200,000 تومان
دستگاه جلو پا Salter M2026
22,560,000 تومان
دستگاه داخل ران Salter M2031
22,800,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل ران Salter M2032
22,800,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Salter M2087
29,520,000 تومان
مشاهده 151 مدل بدنسازی پايين تنه
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top