انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت بدنسازی پايين تنه
لیست قیمت بدنسازی پايين تنه

به روز شده امروز جمعه   95/7/30     
 
 
  خانه   ->   تجهیزات باشگاهی   ->   بدنسازی پايين تنه
نیرو
قیمت: 676000 تومان
ساق پا نشسته نیرو SP 2040
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
1
مبارز
قیمت: 845000 تومان
ساق پا نشسته مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
2
مبارز
قیمت: 923000 تومان
دستگاه خیاط ایستاده وزنه آزاد مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
3
Tonda Sport
قیمت: 1000000 تومان
دستگاه ساق پا Tonda Sport SX77
4
تن آسا
قیمت: 1261000 تومان
دستگاه تی بار خوابیده تن آسا B 12
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
5
free weight
قیمت: 1482000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Free Weight F15
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
6
تن آسا
قیمت: 1482000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد تن آسا F 15
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
7
تندر
قیمت: 1850000 تومان
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30
يكسال گارانتي
8
تندر
قیمت: 1850000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31
يكسال گارانتي
9
بادی استرانگ
قیمت: 2300000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته بادی استرانگ M 029
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
10
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
پشت پا نیرو R 6050
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
11
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
جلو پا نیرو R 6010
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
12
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
خیاط بیرون پا نیرو R 6051
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
13
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
خیاط داخل پا نیرو R 6050
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
14
نیرو
قیمت: 2880000 تومان
پرس پا نیرو R 6080
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
15
نیرو
قیمت: 2880000 تومان
هاگ پا نیرو R 6020
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
16
SEG
قیمت: 2925000 تومان
جلو پا وزنه آزاد SEG F11
15 ماه گارانتی
17
تندر
قیمت: 3200000 تومان
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10
يكسال گارانتي
18
تندر
قیمت: 3200000 تومان
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11
يكسال گارانتي
19
تندر
قیمت: 3250000 تومان
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24
يكسال گارانتي
20
تندر
قیمت: 3300000 تومان
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22
يكسال گارانتي
21
تندر
قیمت: 3300000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23
يكسال گارانتي
22
SEG
قیمت: 3328000 تومان
دستگاه هاگ وساق پا SEG F13
15 ماه گارانتی
23
نیرو
قیمت: 3360000 تومان
دستگاه پرس و هاگ پا دوکاره نیرو R 6030
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
24
تندر
قیمت: 3500000 تومان
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16
يكسال گارانتي
25
relax fitness
قیمت: 3500000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
26
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه پرس پا مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
27
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه هاگ پا مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
28
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
29
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه جلو پا سیم کش مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
30
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه پشت پا سیم کش مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
31
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Inpars AN6003
32
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه پرس پا Inpars AN4002
33
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه هاگ پا Inpars AN4003
34
Tonda Sport
قیمت: 4000000 تومان
دستگاه پرس پا Tonda Sport SX52
35
Tonda Sport
قیمت: 4000000 تومان
دستگاه هاگ پا Tonda Sport SX50
36
SEC
قیمت: 4316000 تومان
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEC F8
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
37
تن آسا
قیمت: 4316000 تومان
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEG F8
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
38
AT Gym
قیمت: 4380000 تومان
هاک پا ایستاده حرفه ای AT Gym F8
39
تن آسا
قیمت: 4576000 تومان
پرس پا تن آسا F 18
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
40
Tonda Sport
قیمت: 4600000 تومان
دستگاه جلو پا Tonda Sport LX54
41
Tonda Sport
قیمت: 4600000 تومان
دستگاه پشت پا Tonda Sport SX55
42
تن آسا
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده دو پله تن آسا F 1
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
43
تن آسا
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه جلو ران تن آسا F 5
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
44
تن آسا
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده تن آسا F 6
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
45
SEG
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای SEG F9
15 ماه گارانتی
46
SEC
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه جلو ران SEC F5
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
47
SEC
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده SEC F6
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
48
free weight
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای Free Weight F9
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
49
آرمانی
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده Armani F6
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
50
tundor
قیمت: 5060000 تومان
ماشین پشت پا خوابیده Tundor leg curl
51
tundor
قیمت: 5060000 تومان
ماشین جلو پا Tundor leg extention
52
AT Gym
قیمت: 5100000 تومان
پرس پا خوابیده حرفه ای AT Gym F9
53
آرمانی
قیمت: 5161000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Armani F17
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
54
tundor
قیمت: 5280000 تومان
هاگ پا وزنه آزاد Tundor
55
AT Gym
قیمت: 5352000 تومان
دستگاه پشت ران AT Gym F6
56
AT Gym
قیمت: 5352000 تومان
دستگاه جلو ران AT Gym F5
57
tundor
قیمت: 5390000 تومان
ماشین ساق پا ایستاده Tundor calf raise
58
آرمانی
قیمت: 5460000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Armani F7
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
59
tundor
قیمت: 5720000 تومان
پرس پا خوابیده وزنه آزاد Tundor leg press
60
tundor
قیمت: 6050000 تومان
ماشین مولتی هیپ Tundor multi hip
61
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه جلو پا پروتئوس Pros 300
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
62
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته پروتئوس Pros 301
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
63
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده پروتئوس Pros 302
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
64
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه خیاط پا پروتئوس Pros 303
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
65
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه شوت داخل پا بیرون پا پروتئوس Pros 304
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
66
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته بادی استرانگ A6 013
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
67
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده بادی استرانگ A6 013A
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
68
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه جلو پا بادی استرانگ A6 014
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
69
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده بادی استرانگ A6 017
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
70
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه داخل ران بادی استرانگ A6 018
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
71
بادی استرانگ
قیمت: 7700000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده 45 درجه بادی استرانگ M 0022
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
72
Salter
قیمت: 8053500 تومان
پرس پا Salter M187
73
relax fitness
قیمت: 8200000 تومان
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
74
relax fitness
قیمت: 8200000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
75
relax fitness
قیمت: 8600000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
76
relax fitness
قیمت: 8600000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
77
relax fitness
قیمت: 8700000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
78
Techno Care
قیمت: 8750000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P114
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
79
Techno Care
قیمت: 8750000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P115
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
80
relax fitness
قیمت: 8800000 تومان
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
81
relax fitness
قیمت: 8900000 تومان
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
82
relax fitness
قیمت: 9300000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
83
relax fitness
قیمت: 9900000 تومان
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
84
Salter
قیمت: 9929000 تومان
خیاطه داخل پا و خارج پا Salter M183
85
Salter
قیمت: 10220000 تومان
پشت پا Salter M126
86
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
87
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
88
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
89
relax fitness
قیمت: 15800000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
90
Salter
قیمت: 19860000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Salter M2027
91
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 20820000 تومان
با تخفیف: 20800000 تومان
دستگاه جلو پا و پشت پا BH Fitness Leg Extension L020
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
92
Salter
قیمت: 21204000 تومان
دستگاه سرینی Salter M2025
93
Salter
قیمت: 22200000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Salter M2039
94
Salter
قیمت: 22560000 تومان
دستگاه جلو پا Salter M2026
95
Salter
قیمت: 22800000 تومان
دستگاه خیاطه داخل ران Salter M2032
96
Salter
قیمت: 22800000 تومان
دستگاه داخل ران Salter M2031
97
Salter
قیمت: 29520000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Salter M2087
98
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.