انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی پايين تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
دستگاه ساق پا نشسته Tonda Sport SX19 500,000 تومان -
ساق پا نشسته نیرو SP 2040 754,000 تومان -
ساق پا نشسته مبارز 910,000 تومان -
دستگاه خیاط ایستاده وزنه آزاد مبارز 975,000 تومان -
دستگاه تی بار خوابیده تن آسا B 12 1,261,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته Free Weight F15 1,482,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد تن آسا F 15 1,482,000 تومان -
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30 1,850,000 تومان -
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31 1,850,000 تومان -
دستگاه پرس پا Tonda Sport SX52 2,350,000 تومان -
دستگاه هاگ پا Tonda Sport SX50 2,350,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته بادی استرانگ M 029 2,450,000 تومان -
دستگاه جلو پا Tonda Sport LX54 2,500,000 تومان -
دستگاه پشت پا Tonda Sport SX55 2,500,000 تومان -
جلو پا وزنه آزاد SEG F11 2,925,000 تومان -
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10 3,200,000 تومان -
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11 3,200,000 تومان -
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24 3,250,000 تومان -
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22 3,300,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23 3,300,000 تومان -
دستگاه هاگ وساق پا SEG F13 3,328,000 تومان -
پشت پا نیرو R 6050 3,360,000 تومان -
جلو پا نیرو R 6010 3,360,000 تومان -
خیاط بیرون پا نیرو R 6051 3,360,000 تومان -
خیاط داخل پا نیرو R 6050 3,360,000 تومان -
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16 3,500,000 تومان -
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128 3,500,000 تومان -
دستگاه پرس پا مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه هاگ پا مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه جلو پا سیم کش مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه پشت پا سیم کش مبارز 3,640,000 تومان -
هاگ پا نیرو R 6020 3,720,000 تومان -
پرس پا نیرو R 6080 3,720,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده Inpars AN6003 3,900,000 تومان -
دستگاه پرس پا Inpars AN4002 3,900,000 تومان -
دستگاه هاگ پا Inpars AN4003 3,900,000 تومان -
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEC F8 4,316,000 تومان -
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEG F8 4,316,000 تومان -
هاک پا ایستاده حرفه ای AT Gym F8 4,380,000 تومان -
دستگاه پرس و هاگ پا دوکاره نیرو R 6030 4,560,000 تومان -
پرس پا تن آسا F 18 4,576,000 تومان -
دستگاه ساق پا ایستاده دو پله تن آسا F 1 5,044,000 تومان -
دستگاه جلو ران تن آسا F 5 5,044,000 تومان -
دستگاه پشت ران خوابیده تن آسا F 6 5,044,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای SEG F9 5,044,000 تومان -
دستگاه جلو ران SEC F5 5,044,000 تومان -
دستگاه پشت ران خوابیده SEC F6 5,044,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای Free Weight F9 5,044,000 تومان -
دستگاه پشت ران خوابیده Armani F6 5,044,000 تومان -
ماشین پشت پا خوابیده Tundor leg curl 5,060,000 تومان -
ماشین جلو پا Tundor leg extention 5,060,000 تومان -
پرس پا خوابیده حرفه ای AT Gym F9 5,100,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته Armani F17 5,161,000 تومان -
هاگ پا وزنه آزاد Tundor 5,280,000 تومان -
دستگاه پشت ران AT Gym F6 5,352,000 تومان -
دستگاه جلو ران AT Gym F5 5,352,000 تومان -
ماشین ساق پا ایستاده Tundor calf raise 5,390,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Armani F7 5,460,000 تومان -
پرس پا خوابیده وزنه آزاد Tundor leg press 5,720,000 تومان -
ماشین مولتی هیپ Tundor multi hip 6,050,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته بادی استرانگ A6 013 7,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده بادی استرانگ A6 013A 7,900,000 تومان -
دستگاه جلو پا بادی استرانگ A6 014 7,900,000 تومان -
دستگاه ساق پا ایستاده بادی استرانگ A6 017 7,900,000 تومان -
دستگاه داخل ران بادی استرانگ A6 018 7,900,000 تومان -
دستگاه پرس پا خوابیده 45 درجه بادی استرانگ M 0022 8,000,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته پروتئوس Pros 301 8,000,000 تومان -
دستگاه شوت داخل پا بیرون پا پروتئوس Pros 304 8,000,000 تومان -
پرس پا Salter M187 8,053,500 تومان -
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P114 8,750,000 تومان -
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P115 8,750,000 تومان -
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116 8,900,000 تومان -
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905 8,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906 8,900,000 تومان -
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009 8,900,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918 9,300,000 تومان -
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916 9,300,000 تومان -
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917 9,300,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911 9,800,000 تومان -
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008 9,900,000 تومان -
خیاطه داخل پا و خارج پا Salter M183 9,929,000 تومان -
پشت پا Salter M126 10,220,000 تومان -
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206 13,800,000 تومان -
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205 13,800,000 تومان -
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216 13,800,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211 15,800,000 تومان -
دستگاه پشت پا خوابیده Salter M2027 19,860,000 تومان -
دستگاه جلو پا و پشت پا BH Fitness Leg Extension L020 20,820,000 تومان 20,800,000 تومان
دستگاه سرینی Salter M2025 21,204,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ Salter M2039 22,200,000 تومان -
دستگاه جلو پا Salter M2026 22,560,000 تومان -
دستگاه خیاطه داخل ران Salter M2032 22,800,000 تومان -
دستگاه داخل ران Salter M2031 22,800,000 تومان -
دستگاه پرس پا نشسته Salter M2087 29,520,000 تومان -
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top