انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی ميان تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
دستگاه فیله کمر Tonda Sport SX18 600,000 تومان -
فیله کمر 45 درجه مبارز 650,000 تومان -
شنا سوئدی Tundor vertical dip 660,000 تومان -
فیله کمر خوابیده نیرو SH 2097 676,000 تومان -
فیله کمر ایستاده نیرو SH 2087 676,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم خلبانی مبارز 845,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی نیرو SH 2055 1,196,000 تومان -
دستگاه ساعد تن آسا D 1 1,508,000 تومان -
ساعد ماشین SEC D1 1,508,000 تومان -
پارالل بارفیکس و شکم AT Gym G3 1,548,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم Free Weight G3 1,560,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 3 1,560,000 تومان -
شکم خلبانی AT Gym E1 1,944,000 تومان -
دستگاه شکم خلبانی تن آسا E 1 1,950,000 تومان -
دستگاه شکم خلبانی Free Weight E1 1,950,000 تومان -
ماشین ساعد Tundor wrist flexion machine 1,980,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی Tundor Roman Chair Dip 2,035,000 تومان -
دستگاه بارفیکس پارالل Inpars 4012 2,100,000 تومان -
میز فیله کمر Relax fitness PTT120 2,300,000 تومان -
ساعد کششی نیرو R 2022 2,640,000 تومان -
ماشین فیله کمر تندر C2014 17 3,300,000 تومان -
دستگاه شکم مکانیکی Inpars AN4006 3,400,000 تومان -
ماشین شکم کششی تندر C2014 18 3,500,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی Relax fitness PTT119 3,700,000 تومان -
پارالل بارفیکس کمک دار AT Gym G7 5,352,000 تومان -
ماشین اسمیت Tundor smith machine 5,720,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی بادی استرانگ A6 008 7,900,000 تومان -
دستگاه شکم بادی استرانگ 010 7,900,000 تومان -
دستگاه پهلو بادی استرانگ A6 011 7,900,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس پروتئوس Pros 104 8,000,000 تومان -
پارالل بارفیکس Techno Care P101 8,750,000 تومان -
دستگاه باسن Relax fitness PL1010 8,900,000 تومان -
دستگاه پهلو Relax fitness PC904 8,900,000 تومان -
دستگاه شکم Relax fitness PC909 8,900,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Relax fitness PC910 8,900,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PC914 9,300,000 تومان -
دستگاه شکم Relax fitness PL1209 13,800,000 تومان -
دستگاه پهلو Relax fitness PL1204 13,800,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Relax fitness PL1210 13,800,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214 15,800,000 تومان -
دستگاه فیله کمر Salter M2049 19,860,000 تومان -
دستگاه شکم Salter M2047 19,860,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2040 22,800,000 تومان -
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top