انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت بدنسازی بالا تنه
لیست قیمت بدنسازی بالا تنه

به روز شده امروز شنبه   95/9/13     
 
 
  خانه   ->   تجهیزات باشگاهی   ->   بدنسازی بالا تنه
Tonda Sport
قیمت: 500000 تومان
دستگاه تی بار Tonda Sport SX38
1
تایتان فیتنس
قیمت: 515000 تومان
دستگاه قایقی تایتان فیتنس EX2010
15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ( فقط تردمیل )
2
نیرو
قیمت: 546000 تومان
پرس بالا سینه دمبل PS 2080
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
3
نیرو
قیمت: 572000 تومان
میز زیر سینه حرفه ای نیرو PS 2090
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
4
مبارز
قیمت: 598000 تومان
شنا سوئدی مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
5
نیرو
قیمت: 624000 تومان
پرس سینه دست باز PS 2070
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
6
Tonda Sport
قیمت: 650000 تومان
میز پرس سینه حرفه ای Tonda Sport SX14
7
تن آسا
قیمت: 672000 تومان
نیمکت بالا سینه تن آسا A 4
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
8
نیرو
قیمت: 676000 تومان
بالا سینه دست باز PS 2060
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
9
Tonda Sport
قیمت: 700000 تومان
میز بالا سینه حرفه ای Tonda Sport SX15
10
Tonda Sport
قیمت: 700000 تومان
دستگاه دیپ وزنه آزاد تندا اسپرت
11
نیرو
قیمت: 754000 تومان
دستگاه نشر خم نیرو NS 3090
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
12
مبارز
قیمت: 754000 تومان
تی بار و وزنه آزاد مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
13
نیرو
قیمت: 806000 تومان
دستگاه لیفت نیرو S 4095
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
14
مبارز
قیمت: 819000 تومان
ماشین شراک لیفت مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
15
تندر
قیمت: 840000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58
يكسال گارانتي
16
Tonda Sport
قیمت: 900000 تومان
دستگاه سرشانه وزنه آزاد Tonda Sport SX21
17
tundor
قیمت: 913000 تومان
میز پرس سینه Tundor
18
tundor
قیمت: 990000 تومان
میز بالا سینه Tundor olympic incline bench
19
آرمانی
قیمت: 1008000 تومان
میز پرس بالاسینه Armani A2
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
20
AT Gym
قیمت: 1020000 تومان
میز پرس تخت AT Gym A1
21
مبارز
قیمت: 1040000 تومان
میز سر شانه هالتری مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
22
نیرو
قیمت: 1066000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه نیرو PS 4030
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
23
نیرو
قیمت: 1066000 تومان
دستگاه پرس سینه نیرو SH 4060
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
24
نیرو
قیمت: 1066000 تومان
دستگاه سرشانه نیرو S 4090
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
25
tundor
قیمت: 1089000 تومان
میز زیر سینه Tundor
26
SEC
قیمت: 1106000 تومان
میز پرس سینه تخت SEC A1
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
27
تن آسا
قیمت: 1106000 تومان
میز پرس سینه تخت تن آسا A 1
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
28
تن آسا
قیمت: 1106000 تومان
دستگاه تی بار تن آسا B 10
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
29
SEC
قیمت: 1106000 تومان
دستگاه تی بار وزنه آزاد SEC B10
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
30
AT Gym
قیمت: 1140000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری نشسته AT Gym D5
31
نیرو
قیمت: 1196000 تومان
اچ تک نیرو Z 4040
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
32
AT Gym
قیمت: 1260000 تومان
میز پرس بالا سینه AT Gym A2
33
free weight
قیمت: 1261000 تومان
دستگاه شنا سوئدی Free Weight G4
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
34
تن آسا
قیمت: 1261000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تن آسا G 4
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
35
تن آسا
قیمت: 1274000 تومان
میز پرس بالاسینه تن آسا A 2
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
36
تندر
قیمت: 1350000 تومان
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29
يكسال گارانتي
37
تن آسا
قیمت: 1417000 تومان
میز پرس زیرسینه تن آسا A 3
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
38
SEC
قیمت: 1417000 تومان
میز پرس زیرسینه SEC A3
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
39
تندر
قیمت: 1600000 تومان
سوپر تی بار تندر C2014 27
يكسال گارانتي
40
تندر
قیمت: 1680000 تومان
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32
يكسال گارانتي
41
تندر
قیمت: 1680000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33
يكسال گارانتي
42
تندر
قیمت: 1680000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34
يكسال گارانتي
43
تندر
قیمت: 1850000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35
يكسال گارانتي
44
تندر
قیمت: 1850000 تومان
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66
يكسال گارانتي
45
tundor
قیمت: 1870000 تومان
سوپر تی بار Tundor T bar row
46
مبارز
قیمت: 1950000 تومان
دستگاه پرس سینه خوابیده طرح مکس مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
47
مبارز
قیمت: 1950000 تومان
دستگاه بالا سینه خوابیده طرح مکس مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
48
مبارز
قیمت: 1950000 تومان
دستگاه زیر سینه خوابیده طرح مکس مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
49
مبارز
قیمت: 1950000 تومان
دستگاه سر شانه نشسته طرح مکس مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
50
Tonda Sport
قیمت: 2350000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Tonda Sport SX07
51
Tonda Sport
قیمت: 2350000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Tonda Sport SX09
52
بادی استرانگ
قیمت: 2400000 تومان
تی بار بادی استرانگ M 031
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
53
Tonda Sport
قیمت: 2500000 تومان
ماشین قفسه سینه فلای Tonda Sport SX06
54
Tonda Sport
قیمت: 2500000 تومان
ماشین زیر بغل قایقی Tonda Sport SX05
55
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
لاری کششی نیرو PB 6085
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
56
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
قایقی نیرو Z 6025
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
57
نیرو
قیمت: 2640000 تومان
عمود نیرو PB 6040
20 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
58
تندر
قیمت: 3200000 تومان
دستگاه قایقی تندر C2014 13
يكسال گارانتي
59
تندر
قیمت: 3200000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14
يكسال گارانتي
60
تندر
قیمت: 3200000 تومان
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19
يكسال گارانتي
61
تندر
قیمت: 3300000 تومان
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20
يكسال گارانتي
62
تن آسا
قیمت: 3315000 تومان
پرس سینه تن آسا A 9
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
63
تن آسا
قیمت: 3315000 تومان
پرس بالا سینه تن آسا A 10
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
64
تن آسا
قیمت: 3367000 تومان
زیر بغل یتس تن آسا B 11
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
65
تن آسا
قیمت: 3471000 تومان
پرس سرشانه تن آسا C 5
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
66
تن آسا
قیمت: 3471000 تومان
پرس زیر سینه تن آسا A 12
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
67
تندر
قیمت: 3500000 تومان
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21
يكسال گارانتي
68
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه قایقی وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
69
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
70
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
71
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه زیر بغل عمود ماشینی مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
72
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه قفسه سینه 2 کاره ماشینی مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
73
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه قایقی روئینگ ماشینی مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
74
مبارز
قیمت: 3510000 تومان
دستگاه جلو بازو ماشینی مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
75
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه جلو بازوی لاری Inpars AN6005
76
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Inpars AN6006
77
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه قفسه سینه Inpars AN6007
78
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Inpars AN6009
79
Inpars
قیمت: 3900000 تومان
دستگاه قایقی Inpars AN6010
80
relax fitness
قیمت: 4200000 تومان
میز پرس سینه Relax fitness PTT109
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
81
relax fitness
قیمت: 4300000 تومان
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
82
relax fitness
قیمت: 4300000 تومان
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
83
آرمانی
قیمت: 4368000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Armani D3
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
84
AT Gym
قیمت: 4656000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری AT Gym D3
85
free weight
قیمت: 4758000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت Free Weight B5
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
86
تن آسا
قیمت: 4758000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تن آسا B 5
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
87
تن آسا
قیمت: 4810000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود تن آسا B 13
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
88
آرمانی
قیمت: 4810000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره Armani G8
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
89
تن آسا
قیمت: 4836000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ تن آسا B 4
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
90
SEC
قیمت: 4836000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ SEC B4
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
91
تن آسا
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه جلو بازو تن آسا D 10
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
92
تن آسا
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 7
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
93
تن آسا
قیمت: 5044000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره تن آسا G 8
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
94
آرمانی
قیمت: 5044000 تومان
پرس سرشانه ماشین Armani C7
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
95
tundor
قیمت: 5060000 تومان
ماشین پرس سرشانه Tundor shoulder press
96
AT Gym
قیمت: 5136000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ AT Gym B4
97
تن آسا
قیمت: 5161000 تومان
دستگاه زیر بغل بکسل اچ تن آسا B 6
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
98
AT Gym
قیمت: 5184000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود AT Gym B5
99
tundor
قیمت: 5280000 تومان
ماشین جلو بازو Tundor preacher curl
100
AT Gym
قیمت: 5352000 تومان
دستگاه جلو بازو AT Gym D10
101
AT Gym
قیمت: 5352000 تومان
دستگاه پرس سینه ماشین همگرا AT Gym A14
102
AT Gym
قیمت: 5352000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره AT Gym G8
103
AT Gym
قیمت: 5724000 تومان
دستگاه سرشانه ماشین همگرا AT Gym C10
104
tundor
قیمت: 5940000 تومان
ماشین سینه و بالا سینه Tundor flat inclined press
105
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته پروتئوس Pros 100
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
106
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه سر شانه نشسته پروتئوس Pros 101
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
107
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه فلای پروانه پروتئوس Pros 102
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
108
پروتئوس
قیمت: 7100000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری پروتئوس Pros 105
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
109
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه پرس سینه بادی استرانگ A6 001
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
110
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه پرس سرشانه بادی استرانگ A6 003
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
111
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری بادی استرانگ A6 006
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
112
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه لت بادی استرانگ 012
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
113
بادی استرانگ
قیمت: 7300000 تومان
دستگاه پارویی بادی استرانگ A6 012A
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
114
بادی استرانگ
قیمت: 7400000 تومان
دستگاه مولتی فلای بادی استرانگ A6 002A
1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
115
Salter
قیمت: 7435000 تومان
پرس سرشانه و لت Salter M176
116
Salter
قیمت: 7547000 تومان
پرس سینه Salter M140
117
پروتئوس
قیمت: 8100000 تومان
دستگاه سر شانه زیر بغل لت پروتئوس Pros 103
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
118
پروتئوس
قیمت: 8100000 تومان
دستگاه قایقی پروتئوس Pros 107
2 سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش
119
relax fitness
قیمت: 8200000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
120
relax fitness
قیمت: 8200000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
121
relax fitness
قیمت: 8200000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
122
relax fitness
قیمت: 8400000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
123
relax fitness
قیمت: 8600000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
124
relax fitness
قیمت: 8800000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
125
relax fitness
قیمت: 8800000 تومان
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
126
relax fitness
قیمت: 8800000 تومان
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
127
relax fitness
قیمت: 8800000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
128
relax fitness
قیمت: 8800000 تومان
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
129
relax fitness
قیمت: 8900000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
130
Salter
قیمت: 9345000 تومان
میز پرس سینه Salter M184
131
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
132
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
133
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
134
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
135
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
136
relax fitness
قیمت: 13800000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
137
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 19220000 تومان
با تخفیف: 19200000 تومان
دستگاه جلو بازو و پشت بازو BH Fitness Biceps Triceps L140
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
138
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 19820000 تومان
با تخفیف: 19800000 تومان
دستگاه پرس سینه و سرشانه BH Fitness Shoulder Chest Press L080
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
139
Salter
قیمت: 19860000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Salter M2020
140
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 20220000 تومان
با تخفیف: 20200000 تومان
دستگاه لت سیم کش و قایقی BH Fitness Lat Pull L550
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
141
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 21020000 تومان
با تخفیف: 21000000 تومان
دستگاه پک بک BH Fitness Rear Deltoid L410
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
142
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 21020000 تومان
با تخفیف: 21000000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness TR Line L070
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
143
Salter
قیمت: 21600000 تومان
دستگاه جلو بازو Salter M2096
144
Salter
قیمت: 22560000 تومان
دستگاه پرس سر شانه Salter M2076
145
Salter
قیمت: 22800000 تومان
دستگاه قایقی Salter M2041
146
Salter
قیمت: 23580000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2084
147
Salter
قیمت: 24000000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Salter M2088
148
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 28220000 تومان
با تخفیف: 28200000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness Strength Line XC070
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
149
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.