انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی چندكاره باشگاه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
مسگری یک طرفه مبارز 286,000 تومان -
مسگری دو طرفه مبارز 455,000 تومان -
مسگری دو طرفه AT Gym E4 564,000 تومان -
مسگری دو کاره Tonda Sport SX20 600,000 تومان -
مسگری دوطرفه تن آسا E 4 616,000 تومان -
مسگری دوطرفه نیرو SE 2030 676,000 تومان -
دستگاه لیفت شراک تندا اسپرت 900,000 تومان -
مسگری دو طرفه تندر C2014 43 1,080,000 تومان -
پارالل بارفیکس شکم فضایی تندر اسپرت C2014 26 1,600,000 تومان -
دستگاه هاگ و ساق دو کاره مبارز 2,600,000 تومان -
پروانه نیرو PS 6090 3,360,000 تومان -
ساق پا ایستاده با سرشانه نیرو SP 6095 3,360,000 تومان -
ماشین مولتی هیپ تندر اسپرت C2014 15 3,500,000 تومان -
دستگاه اسمیت کمک دار ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه خیاط ماشینی 2 کاره مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه کراس اور Tonda Sport SX08 4,000,000 تومان -
دستگاه کشش دوبل دو کاره Armani D7 4,030,000 تومان -
کراس آور تندر C2014 12 4,400,000 تومان -
دستگاه صلیب کراس آور ماشینی متحرک مبارز 4,420,000 تومان -
کراس آور نیرو X 6065 5,040,000 تومان -
دستگاه کراس اور Inpars AN6001 5,100,000 تومان -
ماشین سیم کش از بالا Tundor lat pull down 5,170,000 تومان -
دستگاه خیاط پا دوکاره Armani F2 5,291,000 تومان -
دستگاه روئینگ پروتئوس W10 5,400,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس جمع تن آسا G 11 5,460,000 تومان -
ماشین روئینگ نشسته Tundor vertical row 5,610,000 تومان -
دستگاه خیاط پا داخل و خارج AT Gym F2 5,616,000 تومان -
ماشین پروانه Tundor butter fly 5,830,000 تومان -
ماشین مولتی فلای Tundor multi flay 6,050,000 تومان -
ماشین صلیب Tundor cross over 6,545,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس SEC G6 6,630,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس تن آسا G 6 6,630,000 تومان -
دستگاه صلیب اورکراس AT Gym G6 6,996,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ بادی استرانگ A6 016 7,900,000 تومان -
صلیب اورکراس مولتی تن آسا G 13 8,801,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PC915 9,300,000 تومان -
دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005 12,800,000 تومان -
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PL1215 13,800,000 تومان -
دستگاه کراس جم Relax fitness PC921 14,800,000 تومان -
کراس آور باشگاهی Relax fitness PTT112 15,800,000 تومان -
دستگاه مولتی جانگل Active gym 8823 15,850,000 تومان -
دستگاه صلیب کراس اور طرح پاناتا تن آسا G 15 20,475,000 تومان -
دستگاه مولتی جانگل و کراس آور Active gym 8824 23,850,000 تومان -
کراس اور جمع BH Fitness Dual Adjustable Pulley L370 35,020,000 تومان 35,000,000 تومان
دستگاه بدنسازی 30 کاره باشگاهی BH Fitness X600 48,020,000 تومان 48,000,000 تومان
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top