انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر
لیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر

به روز شده امروز سه شنبه   95/9/16     
 
 
  خانه   ->   لوازم بدنسازی خانگی   ->   دمبل ، وزنه و هالتر
برتر اسپرت
قیمت: 15000 تومان
با تخفیف: 10500 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت نیم کیلوگرم
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
1
برتر اسپرت
قیمت: 18000 تومان
با تخفیف: 13000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 1kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
2
رکورد
قیمت: 18000 تومان
با تخفیف: 13000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 1 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
3
رکورد
قیمت: 19000 تومان
دمبل استیل رکورد 750 گرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
4
رکورد
قیمت: 20000 تومان
با تخفیف: 17900 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 1 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
5
برتر اسپرت
قیمت: 20000 تومان
با تخفیف: 17900 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 1 و نیم کیلوگرم
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
6
بادی اسکالپچر
قیمت: 20000 تومان
وزنه مچ 450 گرمی بادی اسکالپچر BB942 B
7
رکورد
قیمت: 21000 تومان
با تخفیف: 15600 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 1 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
8
رکورد
قیمت: 22000 تومان
دمبل استیل رکورد 1 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
9
رکورد
قیمت: 22000 تومان
دسته دمبل واشری لاستیکی رکورد
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
10
اسپرت تولز
قیمت: 22000 تومان
دمبل نیم کیلویی اسپرت تولز
11
House Fit
قیمت: 22000 تومان
دمبل 1 کیلویی House Fit
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
12
بادی اسکالپچر
قیمت: 23500 تومان
دمبل 450 گرمی بادی اسکالپچر BW120
13
اسپرت تولز
قیمت: 25000 تومان
دمبل یک کیلویی اسپرت تولز
14
رکورد
قیمت: 25000 تومان
دسته دمبل ستاره ای رکورد
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
15
برتر اسپرت
قیمت: 27000 تومان
با تخفیف: 22000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 2kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
16
رکورد
قیمت: 27000 تومان
با تخفیف: 22000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 2 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
17
بادی اسکالپچر
قیمت: 27500 تومان
دمبل 675 گرمی بادی اسکالپچر BW120
18
رکورد
قیمت: 29000 تومان
دمبل استیل رکورد 1 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
19
بادی اسکالپچر
قیمت: 31000 تومان
وزنه مچ 250 گرمی بادی اسکالپچر BB963
20
بادی اسکالپچر
قیمت: 31500 تومان
دمبل 900 گرمی بادی اسکالپچر BW120
21
رکورد
قیمت: 32000 تومان
دمبل استیل رکورد 2 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
22
رکورد
قیمت: 32000 تومان
میله ساعد رکورد
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
23
رکورد
قیمت: 32500 تومان
با تخفیف: 26000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 2 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
24
بادی اسکالپچر
قیمت: 34500 تومان
دمبل 1125 گرمی بادی اسکالپچر BW120
25
رکورد
قیمت: 35000 تومان
با تخفیف: 26000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 2 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
26
بادی اسکالپچر
قیمت: 36000 تومان
دمبل نیم کیلویی بادی اسکالپچر BW121
27
بادی اسکالپچر
قیمت: 36000 تومان
وزنه مچ نیم کیلویی بادی اسکالپچر BB963
28
رکورد
قیمت: 39000 تومان
با تخفیف: 34900 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 3 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
29
برتر اسپرت
قیمت: 39000 تومان
با تخفیف: 34900 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 3kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
30
House Fit
قیمت: 40000 تومان
مچ بند شنی House Fit 2lb
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
31
پیشگام
قیمت: 41500 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 2 و نیم کیلوگرم
دارای 5 سال گارانتی
32
House Fit
قیمت: 45000 تومان
مچ بند شنی House Fit 3lb
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
33
House Fit
قیمت: 45000 تومان
مچ بند شنی House Fit 1kg
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
34
Martial art
قیمت: 45000 تومان
وزنه دست و پا ماسه ای 2 کیلویی
35
House Fit
قیمت: 48000 تومان
مچ بند شنی House Fit 2kg
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
36
House Fit
قیمت: 49000 تومان
مچ بند شنی House Fit 4lb
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
37
بادی اسکالپچر
قیمت: 49000 تومان
دمبل 1 کیلویی بادی اسکالپچر BW121
38
برتر اسپرت
قیمت: 49000 تومان
با تخفیف: 46900 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 4kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
39
رکورد
قیمت: 49000 تومان
با تخفیف: 46900 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 4 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
40
House Fit
قیمت: 53000 تومان
مچ بند شنی House Fit 5lb
2 سال گارانتی و 5 سال خدمات شرکت ستاره افق ورزش
41
بادی اسکالپچر
قیمت: 54000 تومان
وزنه مچ 1 کیلویی بادی اسکالپچر BB963
42
پیشگام
قیمت: 55000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 2 و نیم کیلوگرم
دارای 5 سال گارانتی
43
رکورد
قیمت: 65000 تومان
دسته دمبل قهرمانی رکورد
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
44
رکورد
قیمت: 65000 تومان
با تخفیف: 52000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 5 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
45
پیشگام
قیمت: 66000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 5Kg
دارای 5 سال گارانتی
46
بانیان ورزش کاسپین
قیمت: 68000 تومان
دمبل متغیر پویا 5200 گرمی
یکسال گارانتی بانیان ورزش
47
رکورد
قیمت: 70000 تومان
با تخفیف: 52000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 5 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
48
رکورد
قیمت: 72000 تومان
با تخفیف: 59000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 5 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
49
برتر اسپرت
قیمت: 72000 تومان
با تخفیف: 50900 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 5kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
50
Professional
قیمت: 73500 تومان
هالتر بانوان Professional DK 1347
1 سال گارانتی
51
تن زیب
قیمت: 75000 تومان
با تخفیف: 50000 تومان
دمبل ایروبیک قابل تنظیم تن زیب
گارانتی 6 ماهه
52
برتر اسپرت
قیمت: 75000 تومان
با تخفیف: 63000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 5kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
53
رکورد
قیمت: 75000 تومان
با تخفیف: 63000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 5 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
54
پیشگام
قیمت: 77000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 5Kg
دارای 5 سال گارانتی
55
رکورد
قیمت: 80000 تومان
دمبل پلاستیکی گچی رکورد 5 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
56
Professional
قیمت: 80500 تومان
هالتر بانوان 3 کیلویی SL1313
1 سال گارانتی
57
رکورد
قیمت: 90000 تومان
دمبل پلاستیکی گچی رکورد 9 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
58
Professional
قیمت: 94500 تومان
هالتر بانوان 4 کیلویی SL1313
1 سال گارانتی
59
پیشگام
قیمت: 99000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 7 و نیم کیلوگرم
دارای 5 سال گارانتی
60
رکورد
قیمت: 104000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 10 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
61
Professional
قیمت: 109000 تومان
هالتر بانوان 5 کیلویی SL1313
1 سال گارانتی
62
رکورد
قیمت: 110000 تومان
میله هالتر استیل رکورد 1 متر و 20 سانتی متری
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
63
Reebok
قیمت: 110000 تومان
با تخفیف: 90000 تومان
وزنه پا نیم کیلویی Reebok 11073
64
Reebok
قیمت: 110000 تومان
با تخفیف: 90000 تومان
وزنه مچ نیم کیلویی Reebok 11070
65
پیشگام
قیمت: 110000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 10Kg
دارای 5 سال گارانتی
66
Professional
قیمت: 111500 تومان
هالتر بانوان 6 کیلویی SL1313
1 سال گارانتی
67
رکورد
قیمت: 112500 تومان
با تخفیف: 96500 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 7 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
68
برتر اسپرت
قیمت: 112500 تومان
با تخفیف: 96500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 7 و نیم کیلوگرم
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
69
رکورد
قیمت: 120000 تومان
میله هالتر استیل رکورد 1 و نیم متری
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
70
پیشگام
قیمت: 121000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 10kg
دارای 5 سال گارانتی
71
رکورد
قیمت: 130000 تومان
با تخفیف: 104000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 10 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
72
برتر اسپرت
قیمت: 130000 تومان
با تخفیف: 119000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 10kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
73
رکورد
قیمت: 130000 تومان
با تخفیف: 119000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 10 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
74
اسپرت تولز
قیمت: 135000 تومان
پک دمبل 6 تایی با استند اسپرت تولز
75
پیشگام
قیمت: 137500 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 12 و نیم کیلوگرم
دارای 5 سال گارانتی
76
Professional
قیمت: 138000 تومان
هالتر فیکس 7 و نیم کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
77
Reebok
قیمت: 140000 تومان
با تخفیف: 120000 تومان
وزنه مچ 1 کیلویی Reebok 11071
78
Reebok
قیمت: 140000 تومان
با تخفیف: 120000 تومان
وزنه پا 1 کیلویی Reebok 11074
79
برتر اسپرت
قیمت: 150000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 170CM
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
80
رکورد
قیمت: 156000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 15 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
81
رکورد
قیمت: 156000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 15 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
82
برتر اسپرت
قیمت: 160000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 180CM
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
83
رستاک
قیمت: 165000 تومان
دمبل زنانه رستاک Shake weight
84
پیشگام
قیمت: 165000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 15Kg
دارای 5 سال گارانتی
85
پیشگام
قیمت: 165000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 15kg
دارای 5 سال گارانتی
86
برتر اسپرت
قیمت: 169000 تومان
با تخفیف: 134900 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 12 و نیم کیلوگرم
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
87
Reebok
قیمت: 170000 تومان
با تخفیف: 150000 تومان
وزنه پا یک و نیم کیلویی Reebok 11075
88
Reebok
قیمت: 170000 تومان
با تخفیف: 150000 تومان
وزنه مچ یک و نیم کیلویی Reebok 11072
89
Reebok
قیمت: 180000 تومان
با تخفیف: 160000 تومان
دمبل ایروبیک نیم کیلویی 11060 Reebok
90
برتر اسپرت
قیمت: 180000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 200CM
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
91
رکورد
قیمت: 180000 تومان
میله هالتر ترانس رکورد 2 متری
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
92
Professional
قیمت: 181000 تومان
هالتر فیکس 10 کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
93
رستاک
قیمت: 185000 تومان
دمبل مردانه رستاک Shake weight
94
رکورد
قیمت: 185000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 17 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
95
رکورد
قیمت: 187500 تومان
با تخفیف: 134600 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 12 و نیم کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
96
برتر اسپرت
قیمت: 189000 تومان
با تخفیف: 159900 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 15kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
97
پیشگام
قیمت: 192500 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 17 و نیم کیلوگرم
دارای 5 سال گارانتی
98
لدراگوما ایتالیا
قیمت: 195000 تومان
دمبل لدراگوما Heavyball
7 روز گارانتی بانی اسپرت
99
رکورد
قیمت: 195000 تومان
میله هالتر آستین دار رکورد 220 سانتی متر
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
100
Professional
قیمت: 196500 تومان
هالتر فیکس 12 و نیم کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
101
پیشگام
قیمت: 220000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 20Kg
دارای 5 سال گارانتی
102
پیشگام
قیمت: 220000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 20Kg
دارای 5 سال گارانتی
103
رکورد
قیمت: 225000 تومان
با تخفیف: 159900 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 15 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
104
برتر اسپرت
قیمت: 236500 تومان
با تخفیف: 185000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 17 و نیم کیلوگرم
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
105
Professional
قیمت: 237500 تومان
هالتر فیکس 15 کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
106
پیشگام
قیمت: 247500 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 22 و نیم کیلوگرم
دارای 5 سال گارانتی
107
Reebok
قیمت: 260000 تومان
با تخفیف: 240000 تومان
دمبل ایروبیک 1 کیلویی 11061 Reebok
108
رکورد
قیمت: 260000 تومان
با تخفیف: 208000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 20 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
109
برتر اسپرت
قیمت: 270000 تومان
با تخفیف: 213000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 20kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
110
مبارز
قیمت: 273000 تومان
جای وزنه مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
111
لدراگوما ایتالیا
قیمت: 273000 تومان
دمبل لدراگوما Heavyblock
7 روز گارانتی بانی اسپرت
112
پیشگام
قیمت: 275000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 25kg
دارای 5 سال گارانتی
113
رکورد
قیمت: 299000 تومان
با تخفیف: 278000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 25 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
114
رکورد
قیمت: 300000 تومان
با تخفیف: 213000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 20 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
115
برتر اسپرت
قیمت: 304000 تومان
با تخفیف: 239000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 22 و نیم کیلوگرم
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
116
Professional
قیمت: 317500 تومان
هالتر فیکس 20 کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
117
Professional
قیمت: 319000 تومان
ست هالتر ایروبیک DK4154
1 سال گارانتی
118
پیشگام
قیمت: 330000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 30kg
دارای 5 سال گارانتی
119
برتر اسپرت
قیمت: 337500 تومان
با تخفیف: 265000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 25kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
120
رکورد
قیمت: 375000 تومان
با تخفیف: 265000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 25 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
121
پیشگام
قیمت: 385000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 35kg
دارای 5 سال گارانتی
122
مبارز
قیمت: 390000 تومان
جای دمبل بانوان مبارز
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت مبارز
123
Professional
قیمت: 396000 تومان
هالتر فیکس 25 کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
124
برتر اسپرت
قیمت: 405000 تومان
با تخفیف: 319000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 30kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
125
Reebok
قیمت: 420000 تومان
با تخفیف: 400000 تومان
دمبل ایروبیک 2 کیلویی 11062 Reebok
126
Professional
قیمت: 432000 تومان
هالتر فیکس 30 کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
127
پیشگام
قیمت: 440000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 40kg
دارای 5 سال گارانتی
128
تن آسا
قیمت: 448000 تومان
پایه جلو آینه خرک تن آسا H4
2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت تن آسا
129
برتر اسپرت
قیمت: 472500 تومان
با تخفیف: 369000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 35kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
130
رکورد
قیمت: 479000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 45 کیلوگرم
1 سال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش
131
Professional
قیمت: 490000 تومان
هالتر فیکس 35 و نیم کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
132
پیشگام
قیمت: 494000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 45kg
دارای 5 سال گارانتی
133
برتر اسپرت
قیمت: 540000 تومان
با تخفیف: 425000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 40kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
134
پیشگام
قیمت: 550000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 50kg
دارای 5 سال گارانتی
135
Professional
قیمت: 576000 تومان
هالتر فیکس 40 کیلویی DK4163
1 سال گارانتی
136
برتر اسپرت
قیمت: 607500 تومان
با تخفیف: 495000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 45kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
137
برتر اسپرت
قیمت: 675000 تومان
با تخفیف: 595000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 50kg
یکسال گارانتی و 3 سال خدمات پس از فروش شرکت برتر اسپرت
138
Reebok
قیمت: 1710000 تومان
با تخفیف: 1690000 تومان
ست هالتر Reebok
139
Reebok
قیمت: 7670000 تومان
با تخفیف: 7650000 تومان
ست کتل بل Reebok
140
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.