انتخاب زیرگروه

لیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
دمبل ایروبیک برتراسپرت نیم کیلوگرم 15,000 تومان 10,500 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 1kg 18,000 تومان 13,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 1 کیلوگرم 18,000 تومان 13,000 تومان
دمبل استیل رکورد 750 گرم 19,000 تومان -
دمبل ایروبیک رکورد 1 و نیم کیلوگرم 20,000 تومان 17,900 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 1 و نیم کیلوگرم 20,000 تومان 17,900 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 1 و نیم کیلوگرم 21,000 تومان 15,600 تومان
دمبل استیل رکورد 1 کیلوگرم 22,000 تومان -
دسته دمبل واشری لاستیکی رکورد 22,000 تومان -
دمبل نیم کیلویی اسپرت تولز 22,000 تومان -
دمبل 1 کیلویی House Fit 22,000 تومان -
دمبل 450 گرمی بادی اسکالپچر BW120 23,500 تومان -
دمبل یک کیلویی اسپرت تولز 25,000 تومان -
دسته دمبل ستاره ای رکورد 25,000 تومان -
دمبل ایروبیک برتراسپرت 2kg 27,000 تومان 22,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 2 کیلوگرم 27,000 تومان 22,000 تومان
دمبل 675 گرمی بادی اسکالپچر BW120 27,500 تومان -
دمبل استیل رکورد 1 و نیم کیلوگرم 29,000 تومان -
وزنه مچ 250 گرمی بادی اسکالپچر BB963 31,000 تومان -
دمبل 900 گرمی بادی اسکالپچر BW120 31,500 تومان -
دمبل استیل رکورد 2 کیلوگرم 32,000 تومان -
میله ساعد رکورد 32,000 تومان -
وزنه فرمانی رکورد 2 و نیم کیلوگرم 32,500 تومان 26,000 تومان
دمبل 1125 گرمی بادی اسکالپچر BW120 34,500 تومان -
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 2 و نیم کیلوگرم 35,000 تومان 26,000 تومان
دمبل نیم کیلویی بادی اسکالپچر BW121 36,000 تومان -
وزنه مچ نیم کیلویی بادی اسکالپچر BB963 36,000 تومان -
مچ بند شنی House Fit 2lb 40,000 تومان -
وزنه فرمانی پیشگام 2 و نیم کیلوگرم 41,500 تومان -
دمبل ایروبیک رکورد 3 کیلوگرم 42,000 تومان 39,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 3kg 42,000 تومان 39,000 تومان
مچ بند شنی House Fit 3lb 45,000 تومان -
مچ بند شنی House Fit 1kg 45,000 تومان -
مچ بند شنی House Fit 2kg 48,000 تومان -
مچبند شنی 2 کیلوگرمی 48,000 تومان -
مچ بند شنی House Fit 4lb 49,000 تومان -
دمبل 1 کیلویی بادی اسکالپچر BW121 49,000 تومان -
دمبل ایروبیک برتراسپرت 4kg 49,000 تومان 46,900 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 4 کیلوگرم 49,000 تومان 46,900 تومان
وزنه دست و پا ماسه ای 2 کیلویی 52,000 تومان -
مچ بند شنی House Fit 5lb 53,000 تومان -
مچبند شنی 3 کیلوگرمی 53,000 تومان -
وزنه مچ 1 کیلویی بادی اسکالپچر BB963 54,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 2 و نیم کیلوگرم 55,000 تومان -
دسته دمبل قهرمانی رکورد 65,000 تومان -
وزنه فرمانی رکورد 5 کیلوگرم 65,000 تومان 52,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 5Kg 66,000 تومان -
دمبل متغیر پویا 5200 گرمی 68,000 تومان -
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 5 کیلوگرم 70,000 تومان 52,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 5 کیلوگرم 72,000 تومان 59,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 5kg 72,000 تومان 50,900 تومان
هالتر بانوان Professional DK 1347 73,500 تومان -
دمبل ایروبیک قابل تنظیم تن زیب 75,000 تومان 50,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 5kg 75,000 تومان 63,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 5 کیلوگرم 75,000 تومان 63,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 5Kg 77,000 تومان -
دمبل پلاستیکی گچی رکورد 5 کیلوگرم 80,000 تومان -
هالتر بانوان 3 کیلویی SL1313 98,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 7 و نیم کیلوگرم 99,000 تومان -
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 10 کیلوگرم 104,000 تومان -
دمبل پلاستیکی گچی رکورد 9 کیلوگرم 108,000 تومان -
هالتر بانوان 4 کیلویی SL1313 109,500 تومان -
میله هالتر استیل رکورد 1 متر و 20 سانتی متری 110,000 تومان -
وزنه پا نیم کیلویی Reebok 11073 110,000 تومان 90,000 تومان
وزنه مچ نیم کیلویی Reebok 11070 110,000 تومان 90,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 10Kg 110,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی رکورد 7 و نیم کیلوگرم 112,500 تومان 96,500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 7 و نیم کیلوگرم 112,500 تومان 96,500 تومان
میله هالتر استیل رکورد 1 و نیم متری 120,000 تومان -
هالتر بانوان 5 کیلویی SL1313 121,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 10kg 121,000 تومان -
وزنه فرمانی رکورد 10 کیلوگرم 130,000 تومان 104,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 10kg 130,000 تومان 119,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 10 کیلوگرم 130,000 تومان 119,000 تومان
هالتر بانوان 6 کیلویی SL1313 132,500 تومان -
پک دمبل 6 تایی با استند اسپرت تولز 135,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 12 و نیم کیلوگرم 137,500 تومان -
وزنه مچ 1 کیلویی Reebok 11071 140,000 تومان 120,000 تومان
وزنه پا 1 کیلویی Reebok 11074 140,000 تومان 120,000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 170CM 150,000 تومان -
وزنه فرمانی رکورد 15 کیلوگرم 156,000 تومان -
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 15 کیلوگرم 156,000 تومان -
میله هالتر برتراسپرت سایز 180CM 160,000 تومان -
هالتر فیکس 7 و نیم کیلویی DK4163 161,000 تومان -
دمبل زنانه رستاک Shake weight 165,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 15kg 165,000 تومان -
وزنه فرمانی پیشگام 15Kg 165,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 12 و نیم کیلوگرم 169,000 تومان 134,900 تومان
وزنه پا یک و نیم کیلویی Reebok 11075 170,000 تومان 150,000 تومان
وزنه مچ یک و نیم کیلویی Reebok 11072 170,000 تومان 150,000 تومان
دمبل ایروبیک نیم کیلویی 11060 Reebok 180,000 تومان 160,000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 200CM 180,000 تومان -
میله هالتر ترانس رکورد 2 متری 180,000 تومان -
دمبل مردانه رستاک Shake weight 185,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی رکورد 17 و نیم کیلوگرم 185,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی رکورد 12 و نیم کیلوگرم 187,500 تومان 134,600 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 15kg 189,000 تومان 159,900 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 17 و نیم کیلوگرم 192,500 تومان -
دمبل لدراگوما Heavyball 195,000 تومان -
میله هالتر آستین دار رکورد 220 سانتی متر 195,000 تومان -
هالتر فیکس 10 کیلویی DK4163 213,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 20Kg 220,000 تومان -
وزنه فرمانی پیشگام 20Kg 220,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی رکورد 15 کیلوگرم 225,000 تومان 159,900 تومان
هالتر فیکس 12 و نیم کیلویی DK4163 229,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 17 و نیم کیلوگرم 236,500 تومان 185,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 22 و نیم کیلوگرم 247,500 تومان -
دمبل ایروبیک 1 کیلویی 11061 Reebok 260,000 تومان 240,000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 20 کیلوگرم 260,000 تومان 208,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 20kg 270,000 تومان 213,000 تومان
هالتر فیکس 15 کیلویی DK4163 271,500 تومان -
دمبل لدراگوما Heavyblock 273,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 25kg 275,000 تومان -
وزنه فرمانی رکورد 25 کیلوگرم 299,000 تومان 278,000 تومان
جای وزنه مبارز 299,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی رکورد 20 کیلوگرم 300,000 تومان 213,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 22 و نیم کیلوگرم 304,000 تومان 239,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 30kg 330,000 تومان -
ست هالتر ایروبیک DK4154 333,500 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 25kg 337,500 تومان 265,000 تومان
هالتر فیکس 20 کیلویی DK4163 351,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی رکورد 25 کیلوگرم 375,000 تومان 265,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 35kg 385,000 تومان -
جای دمبل بانوان مبارز 390,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 30kg 405,000 تومان 319,000 تومان
دمبل ایروبیک 2 کیلویی 11062 Reebok 420,000 تومان 400,000 تومان
هالتر فیکس 25 کیلویی DK4163 431,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 40kg 440,000 تومان -
پایه جلو آینه خرک تن آسا H4 448,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 35kg 472,500 تومان 369,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 45 کیلوگرم 479,000 تومان -
دمبل 8 ضلعی پیشگام 45kg 494,000 تومان -
هالتر فیکس 30 کیلویی DK4163 496,500 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 40kg 540,000 تومان 425,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 50kg 550,000 تومان -
هالتر فیکس 35 و نیم کیلویی DK4163 575,000 تومان -
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 45kg 607,500 تومان 495,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 50kg 675,000 تومان 595,000 تومان
هالتر فیکس 40 کیلویی DK4163 684,500 تومان -
ست هالتر Reebok 1,710,000 تومان 1,690,000 تومان
ست کتل بل Reebok 7,670,000 تومان 7,650,000 تومان
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top