انتخاب زیرگروه

لیست قیمت توپ بدنسازی پیلاتس

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
توپ لدراگوما Mini Ball 21,000 تومان -
ماساژور توپی لدراگوما Active Red Yellow 25,500 تومان -
توپ لدراگوما Soft ball maxafe 15cm 35,000 تومان -
ماساژور توپی لدراگوما Active Blue Green 38,500 تومان -
توپ ساده 22 بادی اسکالپچر BB001 22 39,000 تومان -
توپ لدراگوما Soft ball maxafe 22cm 39,500 تومان -
توپ لدراگوما Soft ball maxafe 26cm 42,000 تومان -
توپ ساده 26 بادی اسکالپچر BB001 26 47,000 تومان -
توپ لدراگوما Ritmica ball 280g 48,000 تومان -
توپ پیلاتس King lion 65cm 50,000 تومان 35,900 تومان
توپ پیلاتس 6567 54,000 تومان 34,900 تومان
توپ پیلاتس King lion 75cm 55,000 تومان 37,900 تومان
توپ پیلاتس 6563 57,000 تومان 31,900 تومان
توپ لدراگوما Compact med ball 1kg 57,500 تومان -
توپ پیلاتس Fitness ball 65cm 58,000 تومان -
توپ پیلاتس آجدار King lion 85cm 59,000 تومان 39,900 تومان
توپ ساده 30 بادی اسکالپچر BB001 30 59,000 تومان -
توپ پیلاتس goldstar 65cm 60,000 تومان -
توپ لدراگوما Soft ball maxafe 30cm 60,500 تومان -
توپ پیلاتس Fitness ball 75cm 68,000 تومان -
توپ بیضی لدراگوما Mini Eggball 68,500 تومان -
توپ لدراگوما Soft ball maxafe 40cm 69,500 تومان -
توپ پیلاتس goldstar 75cm 70,000 تومان -
توپ پیلاتس 6569 72,000 تومان 43,400 تومان
توپ خاردار بزرگ بادی اسکالپچر BB0 75,000 تومان -
توپ تایتان فیتنس GB 5075 75,000 تومان 49,900 تومان
پک توپ بدنسازی اسپرت تولز سایز 65 75,000 تومان -
توپ پیلاتس Fitness ball 85cm 75,000 تومان -
توپ خاردار تایتان فیتنس GB 5055 80,000 تومان 59,900 تومان
توپ پیلاتس 6570 81,000 تومان 41,900 تومان
پک توپ بدنسازی اسپرت تولز سایز 85 85,000 تومان -
توپ لدراگوما Gymnastic Ball 42cm 88,200 تومان -
توپ پیلاتس 6565 91,000 تومان 48,900 تومان
توپ لدراگوما Gym Ball maxafe 42cm 91,000 تومان -
توپ لدراگوما Compact med ball 2kg 95,500 تومان -
توپ پیلاتس6566 98,000 تومان 51,900 تومان
نیم توپ لدراگوما Half Ball 98,000 تومان -
توپ پرشی لدراگوما Globetrotter red 98,000 تومان -
توپ سینی دار بادی اسکالپچر BB011 100,000 تومان -
توپ لدراگوما Gymnastic Ball 53cm 103,500 تومان -
توپ پرشی لدراگوما Pon Pon Junior yellow 105,000 تومان -
توپ پایه دار لدراگوما Sit solution 45cm 105,000 تومان -
توپ لدراگوما Gym Ball maxafe 53cm 109,500 تومان -
توپ پرشی لدراگوما Globetrotter blue 109,500 تومان -
توپ لدراگوما Gymnastic Ball 65cm 124,600 تومان -
توپ بیضی لدراگوما Eggball yellow 125,500 تومان -
توپ پایه دار لدراگوما Sit solution 55cm 126,000 تومان -
نیم رول بادی لدراگوما Postural care support متوسط 127,500 تومان -
توپ لدراگوما Gym Ball maxafe 65cm 133,000 تومان -
توپ لدراگوما Compact med ball 3kg 136,500 تومان -
توپ پرشی لدراگوما Pon Pon Normal orange 137,500 تومان -
توپ پرشی لدراگوما Globetrotter yellow 138,500 تومان -
توپ پایه دار لدراگوما Sit solution 65cm 143,000 تومان -
توپ بیضی لدراگوما Eggball orange 143,000 تومان -
توپ لدراگوما Gym Ball maxafe 75cm 143,000 تومان -
توپ لدراگوما Gymnastic Ball 75cm 145,600 تومان -
توپ پرشی لدراگوما Pon Pon Maxi green 153,500 تومان -
توپ بیضی لدراگوما Eggball green 162,500 تومان -
توپ Reebok Gym Ball 10015 55cm 170,000 تومان 150,000 تومان
توپ Reebok Gym Ball 40015 55cm 170,000 تومان 150,000 تومان
نیم رول بادی لدراگوما Postural care support کوچک 175,500 تومان -
Formula Fit Roll 175,500 تومان -
Formula Fit core 180,500 تومان -
توپ لدراگوما Physioball blue 192,500 تومان -
توپ لدراگوما Compact med ball 5kg 192,500 تومان -
توپ Reebok Gym Ball 40016 RD 65cm 195,000 تومان 175,000 تومان
توپ Reebok Gym Ball 40017 75cm 218,000 تومان 198,000 تومان
توپ Reebok Gym Ball 10017 75cm 218,000 تومان 198,000 تومان
توپ لدراگوما Physioball red 219,500 تومان -
توپ لدراگوما Physioball yellow 232,500 تومان -
توپ بیضی لدراگوما Eggball blue 253,500 تومان -
توپ کش دار بادی اسکالپچر BSB200 270,500 تومان -
نیم رول بادی لدراگوما Postural care support بزرگ 421,500 تومان -
توپ کش دار SL3106 535,000 تومان -
توپ کش دار Bosu 625,000 تومان 514,000 تومان
توپ لدراگوما Physioball orange 647,500 تومان -
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top