رژیم لاغری 31 روزه فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت آفتابستون لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت ترازو ديجيتال
لیست قیمت ترازو ديجيتال

به روز شده امروز شنبه   94/6/14     
 
 
  خانه   ->   ترازو   ->   ترازو ديجيتال
بانیان ورزش کاسپین
قیمت: 48000 تومان
با تخفیف: 39600 تومان
ترازوی ديجيتال Personal Scale
یکسال گارانتی بانیان ورزش
1
هایتک
قیمت: 88500 تومان
ترازوی دیجیتال چمدان هایتک HI LS83
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
2
EKS
قیمت: 89000 تومان
ترازو دیجیتال EKS square 9522
1 سال گارانتی بانی اسپرت
3
کمری
قیمت: 91000 تومان
با تخفیف: 78000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9360
4
کمری
قیمت: 91000 تومان
با تخفیف: 78000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9352
5
Imperial
قیمت: 91000 تومان
ترازو دیجیتال Imperial BS 412
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی به پژوه
6
بیورر آلمان
قیمت: 93000 تومان
با تخفیف: 88000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر LS10
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
7
هایتک
قیمت: 94500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI 710
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
8
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 D
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
9
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 C
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
10
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 B
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
11
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 A
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
12
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 I
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
13
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 F
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
14
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 E
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
15
فرولیک
قیمت: 97000 تومان
ترازو دیجیتال فرولیک
1 سال گارانتی و 10 سال خدمات شرکت فرولیک
16
کمری
قیمت: 98000 تومان
با تخفیف: 84000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9300
17
کمری
قیمت: 98000 تومان
با تخفیف: 84000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9121
18
Medel
قیمت: 98500 تومان
ترازو دیجیتال Medel 91041
2 سال گارانتی شرکت درمان یاب
19
برمد
قیمت: 100100 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7700
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
20
کمری
قیمت: 105000 تومان
با تخفیف: 90000 تومان
ترازو دیجیتال سخنگو کمری EB 9321V
21
هایتک
قیمت: 105500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS58
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
22
اکیومد Accu-med
قیمت: 105500 تومان
ترازوی دیجیتال کیومد WB104
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
23
هایتک
قیمت: 106500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS56
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
24
کمری
قیمت: 112000 تومان
با تخفیف: 96000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9420H
25
هاب دیک
قیمت: 112500 تومان
ترازوی دیجیتال هاب دیک HUS 301
18 ماه گارانتی
26
Visotrend
قیمت: 118000 تومان
با تخفیف: 102800 تومان
ترازو دیجیتال Visotrend WS 10
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت درمان یاب
27
رز مکث
قیمت: 118000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 101
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
28
دکتر آکسون
قیمت: 118500 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D3M
29
هایتک
قیمت: 118500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS52
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
30
رز مکث
قیمت: 123900 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 100
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
31
مدیسانا
قیمت: 125000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PS400
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
32
بیورر آلمان
قیمت: 126000 تومان
با تخفیف: 119500 تومان
ترازوی دیجیتال نوزاد بیورر JPS07
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
33
دکتر آکسون
قیمت: 126500 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D1A1
34
Imperial
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Imperial BS 816
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی به پژوه
35
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63824
2 سال گارانتی تعویض
36
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63825
2 سال گارانتی تعویض
37
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63826
2 سال گارانتی تعویض
38
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63827
2 سال گارانتی تعویض
39
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63828
2 سال گارانتی تعویض
40
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63829
2 سال گارانتی تعویض
41
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63348
2 سال گارانتی تعویض
42
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63349
2 سال گارانتی تعویض
43
دکتر آکسون
قیمت: 132000 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D2W
44
بیورر آلمان
قیمت: 132000 تومان
با تخفیف: 125500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS40
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
45
بیورر آلمان
قیمت: 132000 تومان
با تخفیف: 125500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS20
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
46
کمری
قیمت: 133000 تومان
با تخفیف: 110000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9332
47
امرون
قیمت: 133900 تومان
با تخفیف: 111500 تومان
ترازو دیجیتال امرون HN289
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
48
اکیومد Accu-med
قیمت: 136000 تومان
ترازوی دیجیتال اکیومد WB221
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
49
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS66
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
50
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS65
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
51
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS64
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
52
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS62
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
53
مایکرولایف
قیمت: 140000 تومان
با تخفیف: 112000 تومان
ترازوی دیجیتال مایکرولایف WS50
5 سال گارانتی
54
برمد
قیمت: 143000 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7730
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
55
هایتک
قیمت: 147000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS54
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
56
هیلر
قیمت: 148000 تومان
با تخفیف: 134000 تومان
ترازوی دیجیتال تحلیل گر وضعیت بدن هیلر BS50
2 سال گارانتی شرکت درمان تجارت آروین
57
مدیسانا
قیمت: 150000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PSW
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
58
رز مکث
قیمت: 153000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 220
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
59
Visotrend
قیمت: 155300 تومان
با تخفیف: 135200 تومان
ترازو دیجیتال Visotrend WS 30
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت درمان یاب
60
Imperial
قیمت: 156000 تومان
ترازو دیجیتال Imperial BS 604
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی به پژوه
61
Soehnle
قیمت: 160000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 61350
2 سال گارانتی تعویض
62
Soehnle
قیمت: 160000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 61353
2 سال گارانتی تعویض
63
برمد
قیمت: 162500 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7750
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
64
Soehnle
قیمت: 165000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63330
2 سال گارانتی تعویض
65
بیورر آلمان
قیمت: 168000 تومان
با تخفیف: 158000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF400
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
66
آ.ا.گ
قیمت: 172000 تومان
ترازو دیجیتال AEG 4914
18 ماه گارانتی آسان تجارت
67
بیورر آلمان
قیمت: 172000 تومان
با تخفیف: 163500 تومان
ترازو خانواده بیورر JPS11
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
68
بیورر آلمان
قیمت: 172000 تومان
با تخفیف: 163000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS240
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
69
هایتک
قیمت: 174000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS68
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
70
بیورر آلمان
قیمت: 180000 تومان
با تخفیف: 171000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی بیورر BG42
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
71
بیورر آلمان
قیمت: 180000 تومان
با تخفیف: 171000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BG55‎
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
72
Soehnle
قیمت: 182000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63815
2 سال گارانتی تعویض
73
بیورر آلمان
قیمت: 185000 تومان
با تخفیف: 174500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS27 red poppy
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
74
Soehnle
قیمت: 189000 تومان
ترازو دیجیتال خورشیدی Soehnle 63342
2 سال گارانتی تعویض
75
امرون
قیمت: 189900 تومان
ترازو دیجیتال امرون BF212
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
76
بیورر آلمان
قیمت: 192000 تومان
با تخفیف: 182500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BG40
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
77
بیورر آلمان
قیمت: 192000 تومان
با تخفیف: 182500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی طرح دار بیورر BF54
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
78
بیورر آلمان
قیمت: 198000 تومان
با تخفیف: 188000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS42
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
79
بیورر آلمان
قیمت: 198000 تومان
با تخفیف: 188000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS420
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
80
بیورر آلمان
قیمت: 199000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی بیورر BG64
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
81
Soehnle
قیمت: 199000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63536
2 سال گارانتی تعویض
82
بیورر آلمان
قیمت: 200000 تومان
با تخفیف: 190000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS45
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
83
Soehnle
قیمت: 201500 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63806
2 سال گارانتی تعویض
84
بیورر آلمان
قیمت: 205500 تومان
با تخفیف: 195500 تومان
ترازو خانواده بیورر JGS22
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
85
Soehnle
قیمت: 208000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63350
2 سال گارانتی تعویض
86
بیورر آلمان
قیمت: 212000 تومان
با تخفیف: 198000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS39
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
87
آ.ا.گ
قیمت: 220000 تومان
ترازو دیجیتال AEG 5570
18 ماه گارانتی آسان تجارت
88
Visotrend
قیمت: 222500 تومان
با تخفیف: 193700 تومان
ترازو دیجیتال Visotrend WS 90
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت درمان یاب
89
رز مکث
قیمت: 248000 تومان
ترازو نوزاد رز مکث WE 300
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
90
مدیسانا
قیمت: 250000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا ISB
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
91
مدیسانا
قیمت: 285000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PS460
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
92
بیورر آلمان
قیمت: 354000 تومان
با تخفیف: 336500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF800
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
93
امرون
قیمت: 377900 تومان
ترازو دیجیتال امرون BF511
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
94
سکا
قیمت: 440000 تومان
ترازو دیجیتال سکا 813
1 سال گارانتی
95
بیورر آلمان
قیمت: 444000 تومان
با تخفیف: 422000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF100
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
96
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 750000 تومان
دستگاه اندازه گیری BH Body Control Kit
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
97
سکا
قیمت: 1040000 تومان
ترازو دیجیتال سکا 869
1 سال گارانتی
98
سکا
قیمت: 1100000 تومان
ترازو دیجیتال اطفال سکا 383
1 سال گارانتی
99
سکا
قیمت: 1660000 تومان
ترازو دیجیتال اطفال سکا 334
1 سال گارانتی
100
سکا
قیمت: 2243000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 769
1 سال گارانتی
101
سکا
قیمت: 2850000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703
1 سال گارانتی
102
سکا
قیمت: 3090000 تومان
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952
1 سال گارانتی
103
سکا
قیمت: 3090000 تومان
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 954
1 سال گارانتی
104
سکا
قیمت: 4800000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763
1 سال گارانتی
105
سکا
قیمت: 6195000 تومان
ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 664
1 سال گارانتی
106
سکا
قیمت: 9135000 تومان
ترازو دیجیتال چندکاربره سکا 684
1 سال گارانتی
107
سکا
قیمت: 11530000 تومان
ترازو ديجيتال تختي سکا 984
1 سال گارانتی
108
سکا
قیمت: 66150000 تومان
ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 676
1 سال گارانتی
109
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-پشت پل عابر پياده -جنب کيف و کفش مادر- ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.