رژیم لاغری 31 روزه فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت ترازو ديجيتال


لیست قیمت ترازو ديجيتال

به روز شده امروز سه شنبه   94/3/5     
 
 
  خانه   ->   ترازو   ->   ترازو ديجيتال
بانیان ورزش کاسپین
قیمت: 39600 تومان
ترازوی ديجيتال Personal Scale
یکسال گارانتی بانیان ورزش
1
هایتک
قیمت: 88500 تومان
ترازوی دیجیتال چمدان هایتک HI LS83
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
2
EKS
قیمت: 89000 تومان
ترازو دیجیتال EKS square 9522
1 سال گارانتی بانی اسپرت
3
هایتک
قیمت: 90000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 D
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
4
هایتک
قیمت: 90000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 B
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
5
هایتک
قیمت: 90000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 I
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
6
هایتک
قیمت: 90000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 F
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
7
هایتک
قیمت: 90000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 E
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
8
کمری
قیمت: 91000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9360
9
کمری
قیمت: 91000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9352
10
بیورر آلمان
قیمت: 93000 تومان
با تخفیف: 88000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر LS10
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
11
هایتک
قیمت: 94500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI 710
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
12
فرولیک
قیمت: 97000 تومان
ترازو دیجیتال فرولیک
1 سال گارانتی و 10 سال خدمات شرکت فرولیک
13
کمری
قیمت: 98000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9300
14
کمری
قیمت: 98000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9121
15
Medel
قیمت: 98500 تومان
ترازو دیجیتال Medel 91041
7 روز گارانتی بانی اسپرت
16
برمد
قیمت: 100100 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7700
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
17
هایتک
قیمت: 103500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS58
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
18
اکیومد Accu-med
قیمت: 105000 تومان
ترازوی دیجیتال کیومد WB104
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
19
کمری
قیمت: 105000 تومان
ترازو دیجیتال سخنگو کمری EB 9321V
20
هایتک
قیمت: 106500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS56
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
21
کمری
قیمت: 112000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9420H
22
هایتک
قیمت: 112500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS52
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
23
هاب دیک
قیمت: 112500 تومان
ترازوی دیجیتال هاب دیک HUS 301
18 ماه گارانتی
24
دکتر آکسون
قیمت: 118500 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D3M
25
رز مکث
قیمت: 120000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 101
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
26
رز مکث
قیمت: 125000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 100
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
27
مدیسانا
قیمت: 125000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PS400
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
28
بیورر آلمان
قیمت: 126000 تومان
با تخفیف: 119500 تومان
ترازوی دیجیتال نوزاد بیورر JPS07
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
29
بیورر آلمان
قیمت: 132000 تومان
با تخفیف: 125500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS40
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
30
بیورر آلمان
قیمت: 132000 تومان
با تخفیف: 125500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS20
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
31
کمری
قیمت: 133000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9332
32
امرون
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امرون HN289
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
33
هایتک
قیمت: 136500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS66
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
34
هایتک
قیمت: 136500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS65
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
35
هایتک
قیمت: 136500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS64
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
36
هایتک
قیمت: 136500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS62
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
37
ldocile
قیمت: 137500 تومان
ترازو دیجیتال Ldocile LD7006
38
مایکرولایف
قیمت: 140000 تومان
ترازوی دیجیتال مایکرولایف WS50
5 سال گارانتی
39
اکیومد Accu-med
قیمت: 140000 تومان
ترازوی دیجیتال اکیومد WB221
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
40
برمد
قیمت: 143000 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7730
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
41
ldocile
قیمت: 144000 تومان
ترازو دیجیتال Ldocile LD973
42
بیورر آلمان
قیمت: 144000 تومان
با تخفیف: 137000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF18
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
43
هایتک
قیمت: 147000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS54
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
44
هیلر
قیمت: 148000 تومان
با تخفیف: 134000 تومان
ترازوی دیجیتال تحلیل گر وضعیت بدن هیلر BS50
2 سال گارانتی شرکت درمان تجارت آروین
45
مدیسانا
قیمت: 150000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PSW
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
46
بیورر آلمان
قیمت: 150000 تومان
با تخفیف: 142500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF220
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
47
رز مکث
قیمت: 155000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 220
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
48
ldocile
قیمت: 156500 تومان
ترازو دیجیتال Ldocile LD923
49
برمد
قیمت: 162500 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7750
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
50
بیورر آلمان
قیمت: 168000 تومان
با تخفیف: 160000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF400
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
51
آ.ا.گ
قیمت: 172000 تومان
ترازو دیجیتال AEG 4914
18 ماه گارانتی آسان تجارت
52
بیورر آلمان
قیمت: 172000 تومان
با تخفیف: 163000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS240
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
53
بیورر آلمان
قیمت: 172000 تومان
با تخفیف: 163500 تومان
ترازو خانواده بیورر JPS11
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
54
بیورر آلمان
قیمت: 172000 تومان
با تخفیف: 163000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS380
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
55
هایتک
قیمت: 174000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS68
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
56
بیورر آلمان
قیمت: 180000 تومان
با تخفیف: 171000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی بیورر BG42
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
57
بیورر آلمان
قیمت: 180000 تومان
با تخفیف: 171000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BG55‎
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
58
بیورر آلمان
قیمت: 185000 تومان
با تخفیف: 174500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS27 red poppy
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
59
بیورر آلمان
قیمت: 192000 تومان
با تخفیف: 182500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BG40
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
60
بیورر آلمان
قیمت: 192000 تومان
با تخفیف: 182500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی طرح دار بیورر BF54
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
61
بیورر آلمان
قیمت: 198000 تومان
با تخفیف: 188000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS420
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
62
بیورر آلمان
قیمت: 198000 تومان
با تخفیف: 188000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS42
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
63
بیورر آلمان
قیمت: 200000 تومان
با تخفیف: 190000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS45
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
64
بیورر آلمان
قیمت: 205500 تومان
با تخفیف: 195500 تومان
ترازو خانواده بیورر JGS22
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
65
بیورر آلمان
قیمت: 212000 تومان
با تخفیف: 201000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS39
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
66
بیورر آلمان
قیمت: 227000 تومان
با تخفیف: 215500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF750
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
67
مدیسانا
قیمت: 250000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا ISB
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
68
مدیسانا
قیمت: 285000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PS460
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
69
رز مکث
قیمت: 320000 تومان
ترازو نوزاد رز مکث WE 300
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
70
بیورر آلمان
قیمت: 354000 تومان
با تخفیف: 336500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF800
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
71
سکا
قیمت: 400000 تومان
ترازو دیجیتال سکا 813
1 سال گارانتی
72
بیورر آلمان
قیمت: 444000 تومان
با تخفیف: 422000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر BF100
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
73
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 750000 تومان
دستگاه اندازه گیری BH Body Control Kit
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
74
سکا
قیمت: 1040000 تومان
ترازو دیجیتال سکا 869
1 سال گارانتی
75
سکا
قیمت: 1060000 تومان
ترازو دیجیتال اطفال سکا 383
1 سال گارانتی
76
سکا
قیمت: 1660000 تومان
ترازو دیجیتال اطفال سکا 334
1 سال گارانتی
77
سکا
قیمت: 2243000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 769
1 سال گارانتی
78
سکا
قیمت: 3090000 تومان
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952
1 سال گارانتی
79
سکا
قیمت: 3090000 تومان
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 954
1 سال گارانتی
80
سکا
قیمت: 3348000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703
1 سال گارانتی
81
سکا
قیمت: 4397000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763
1 سال گارانتی
82
سکا
قیمت: 6195000 تومان
ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 664
1 سال گارانتی
83
سکا
قیمت: 9135000 تومان
ترازو دیجیتال چندکاربره سکا 684
1 سال گارانتی
84
سکا
قیمت: 11530000 تومان
ترازو ديجيتال تختي سکا 984
1 سال گارانتی
85
سکا
قیمت: 66150000 تومان
ترازو دیجیتال وزن کشی معلولین سکا 676
1 سال گارانتی
86
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق - نبش استاد حسن بنا (مجیدیه جنوبی)- جنب بانک سامان - ساختمان سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول
021-22324727
09197603557
02122324727
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.