رژیم لاغری 31 روزه فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییز لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت ترازو ديجيتال
لیست قیمت ترازو ديجيتال

به روز شده امروز یکشنبه   94/9/8     
 
 
  خانه   ->   ترازو   ->   ترازو ديجيتال
بانیان ورزش کاسپین
قیمت: 48000 تومان
با تخفیف: 39600 تومان
ترازوی ديجيتال Personal Scale
یکسال گارانتی بانیان ورزش
1
تن زیب
قیمت: 69000 تومان
ترازو خانگی تن زیب
گارانتی 6 ماهه
2
هایتک
قیمت: 88500 تومان
ترازوی دیجیتال چمدان هایتک HI LS83
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
3
EKS
قیمت: 89000 تومان
ترازو دیجیتال EKS square 9522
1 سال گارانتی بانی اسپرت
4
کمری
قیمت: 91000 تومان
با تخفیف: 78000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9360
5
کمری
قیمت: 91000 تومان
با تخفیف: 78000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9352
6
Imperial
قیمت: 91000 تومان
ترازو دیجیتال Imperial BS 412
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی به پژوه
7
بیورر آلمان
قیمت: 92000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر LS10
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
8
هایتک
قیمت: 94500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI 710
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
9
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 D
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
10
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 C
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
11
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 B
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
12
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 A
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
13
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 I
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
14
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 F
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
15
هایتک
قیمت: 95000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS42 E
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
16
فرولیک
قیمت: 97000 تومان
ترازو دیجیتال فرولیک
1 سال گارانتی و 10 سال خدمات شرکت فرولیک
17
کمری
قیمت: 98000 تومان
با تخفیف: 84000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9300
18
کمری
قیمت: 98000 تومان
با تخفیف: 84000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9121
19
Medel
قیمت: 98500 تومان
ترازو دیجیتال Medel 91041
2 سال گارانتی شرکت درمان یاب
20
Manoli
قیمت: 100000 تومان
ترازو دیجیتال Manoli BGS24 1
21
Manoli
قیمت: 100000 تومان
ترازو دیجیتال Manoli BGS24 2
22
برمد
قیمت: 100100 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7700
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
23
Visotrend
قیمت: 103000 تومان
با تخفیف: 100000 تومان
ترازو دیجیتال Visotrend WS 10
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت درمان یاب
24
کمری
قیمت: 105000 تومان
با تخفیف: 90000 تومان
ترازو دیجیتال سخنگو کمری EB 9321V
25
هایتک
قیمت: 105500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS58
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
26
اکیومد Accu-med
قیمت: 105500 تومان
ترازوی دیجیتال کیومد WB104
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
27
هایتک
قیمت: 106500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS56
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
28
کمری
قیمت: 112000 تومان
با تخفیف: 96000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9420H
29
هاب دیک
قیمت: 112500 تومان
ترازوی دیجیتال هاب دیک HUS 301
18 ماه گارانتی
30
رز مکث
قیمت: 118000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 101
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
31
هایتک
قیمت: 118500 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS52
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
32
دکتر آکسون
قیمت: 118500 تومان
با تخفیف: 79900 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D3M
33
رز مکث
قیمت: 123900 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 100
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
34
بیورر آلمان
قیمت: 125000 تومان
ترازوی دیجیتال نوزاد بیورر JPS07
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
35
مدیسانا
قیمت: 125000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PS400
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
36
دکتر آکسون
قیمت: 126500 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D1A1
37
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63824
2 سال گارانتی تعویض
38
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63825
2 سال گارانتی تعویض
39
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63826
2 سال گارانتی تعویض
40
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63827
2 سال گارانتی تعویض
41
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63828
2 سال گارانتی تعویض
42
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63829
2 سال گارانتی تعویض
43
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63348
2 سال گارانتی تعویض
44
Soehnle
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63349
2 سال گارانتی تعویض
45
Imperial
قیمت: 128000 تومان
ترازو دیجیتال Imperial BS 816
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی به پژوه
46
بیورر آلمان
قیمت: 130900 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS20
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
47
دکتر آکسون
قیمت: 132000 تومان
ترازوی دیجیتال دکتر آکسون GL D2W
48
کمری
قیمت: 133000 تومان
با تخفیف: 110000 تومان
ترازو دیجیتال کمری EB 9332
49
امرون
قیمت: 133900 تومان
ترازو دیجیتال امرون HN289
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
50
امسیگ
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW32 K
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
51
امسیگ
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW32 U
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
52
امسیگ
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW32 F
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
53
امسیگ
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW32 Z
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
54
امسیگ
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW32 D
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
55
امسیگ
قیمت: 135000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW32 R
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
56
Visotrend
قیمت: 135200 تومان
با تخفیف: 119000 تومان
ترازو دیجیتال Visotrend WS 30
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت درمان یاب
57
اکیومد Accu-med
قیمت: 136000 تومان
ترازوی دیجیتال اکیومد WB221
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
58
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS65
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
59
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS64
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
60
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS62
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
61
هایتک
قیمت: 139000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS66
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
62
برمد
قیمت: 143000 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7730
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
63
بیورر آلمان
قیمت: 144000 تومان
با تخفیف: 136900 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS21
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
64
هایتک
قیمت: 147000 تومان
ترازوی دیجیتال هایتک HI DS54
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
65
هیلر
قیمت: 148000 تومان
با تخفیف: 134000 تومان
ترازوی دیجیتال تحلیل گر وضعیت بدن هیلر BS50
2 سال گارانتی شرکت درمان تجارت آروین
66
مدیسانا
قیمت: 150000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PSW
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
67
رز مکث
قیمت: 153000 تومان
ترازو دیجیتال رز مکث WB 220
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
68
بیورر آلمان
قیمت: 155000 تومان
با تخفیف: 147900 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS160
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
69
Imperial
قیمت: 156000 تومان
ترازو دیجیتال Imperial BS 604
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی به پژوه
70
Soehnle
قیمت: 160000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 61350
2 سال گارانتی تعویض
71
Soehnle
قیمت: 160000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 61353
2 سال گارانتی تعویض
72
برمد
قیمت: 162500 تومان
ترازو دیجیتال Bremed BD7750
2 سال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش
73
Soehnle
قیمت: 165000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63330
2 سال گارانتی تعویض
74
امسیگ
قیمت: 169900 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW36
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
75
بیورر آلمان
قیمت: 169900 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS240
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
76
بیورر آلمان
قیمت: 169900 تومان
ترازو خانواده بیورر JPS11
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
77
آ.ا.گ
قیمت: 172000 تومان
با تخفیف: 122000 تومان
ترازو دیجیتال AEG 4914
18 ماه گارانتی آسان تجارت
78
هایتک
قیمت: 174000 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی هایتک HI AS68
یکسال گارانتی شرکت بازرگاني فاره
79
امسیگ
قیمت: 175900 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ PW22
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
80
امسیگ
قیمت: 175900 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ GW34
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
81
بیورر آلمان
قیمت: 179500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی بیورر BG42
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
82
Soehnle
قیمت: 182000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63815
2 سال گارانتی تعویض
83
بیورر آلمان
قیمت: 185000 تومان
با تخفیف: 174500 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS27 red poppy
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
84
Soehnle
قیمت: 189000 تومان
ترازو دیجیتال خورشیدی Soehnle 63342
2 سال گارانتی تعویض
85
امرون
قیمت: 189900 تومان
ترازو دیجیتال امرون BF212
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
86
بیورر آلمان
قیمت: 192000 تومان
با تخفیف: 182500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی طرح دار بیورر BF54
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
87
Visotrend
قیمت: 194000 تومان
با تخفیف: 170000 تومان
ترازو دیجیتال Visotrend WS 90
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت درمان یاب
88
بیورر آلمان
قیمت: 196900 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS420
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
89
بیورر آلمان
قیمت: 198000 تومان
با تخفیف: 188000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS42
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
90
امسیگ
قیمت: 198000 تومان
ترازو دیجیتال امسیگ BD46
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
91
Soehnle
قیمت: 199000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63536
2 سال گارانتی تعویض
92
بیورر آلمان
قیمت: 200000 تومان
با تخفیف: 190000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر PS45
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
93
Soehnle
قیمت: 201500 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63806
2 سال گارانتی تعویض
94
بیورر آلمان
قیمت: 205500 تومان
با تخفیف: 143000 تومان
ترازو خانواده بیورر JGS22
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
95
Soehnle
قیمت: 208000 تومان
ترازو دیجیتال Soehnle 63350
2 سال گارانتی تعویض
96
بیورر آلمان
قیمت: 208500 تومان
ترازوی دیجیتال تشخیصی بیورر BG64
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
97
بیورر آلمان
قیمت: 210000 تومان
ترازوی دیجیتال بیورر GS39
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
98
آ.ا.گ
قیمت: 220000 تومان
با تخفیف: 164000 تومان
ترازو دیجیتال AEG 5570
18 ماه گارانتی آسان تجارت
99
رز مکث
قیمت: 248000 تومان
ترازو نوزاد رز مکث WE 300
يكسال گارانتي و 5 سال خدمات پس از فروش راهیان طب صبا
100
مدیسانا
قیمت: 250000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا ISB
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
101
بیورر آلمان
قیمت: 255000 تومان
ترازو دیجیتال کودک بیورر BY80
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
102
مدیسانا
قیمت: 285000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا PS460
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
103
امرون
قیمت: 377900 تومان
ترازو دیجیتال امرون BF511
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
104
سکا
قیمت: 440000 تومان
ترازو دیجیتال سکا 813
1 سال گارانتی
105
مدیسانا
قیمت: 585000 تومان
ترازو دیجیتال مدیسانا BS430
3 سال گارانتی شرکت سانا گستر
106
BH Fitness اسپانيا
قیمت: 750000 تومان
دستگاه اندازه گیری BH Body Control Kit
5 سال گارانتي موتور، 2 سال گارانتی تسمه، 30 ماه گارانتی قطعات شركت آوانا روشه
107
باسکول سهند
قیمت: 825000 تومان
ترازو الکترونيکی سهند ET
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
108
باسکول سهند
قیمت: 880000 تومان
قدسنج الکترونيکی سکه ای سهند BS 88
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
109
باسکول سهند
قیمت: 880000 تومان
قدسنج الکترونيکی معمولی سهند BS 88
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
110
باسکول سهند
قیمت: 990000 تومان
ترازو الکترونيکی سکه ای سهند BS 85
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
111
باسکول سهند
قیمت: 990000 تومان
ترازو الکترونيکی معمولی سهند BS 85
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
112
باسکول سهند
قیمت: 1045000 تومان
ترازو الکترونيکی سکه ای سهند BS 101
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
113
باسکول سهند
قیمت: 1045000 تومان
ترازو الکترونيکی معمولی سهند BS 101
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
114
باسکول سهند
قیمت: 1100000 تومان
ترازو الکترونيکی سهند مدل همراه
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
115
باسکول سهند
قیمت: 1100000 تومان
ترازو الکترونيکی سکه ای سهند BSR 85
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
116
باسکول سهند
قیمت: 1100000 تومان
ترازو الکترونيکی معمولی سهند BSR 85
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
117
باسکول سهند
قیمت: 1210000 تومان
ترازو الکترونيکی سکه ای سهند BSR 101
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
118
باسکول سهند
قیمت: 1210000 تومان
ترازو الکترونيکی معمولی سهند BSR 101
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
119
سکا
قیمت: 1550000 تومان
ترازو دیجیتال سکا 869
1 سال گارانتی
120
باسکول سهند
قیمت: 1650000 تومان
ترازو الکترونيکی سکه ای سهند BS 100
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
121
باسکول سهند
قیمت: 1650000 تومان
ترازو الکترونيکی معمولی سهند BS 100
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
122
سکا
قیمت: 1790000 تومان
ترازو دیجیتال اطفال سکا 334
1 سال گارانتی
123
باسکول سهند
قیمت: 2090000 تومان
ترازو الکترونيکی سکه ای سهند BMI
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
124
باسکول سهند
قیمت: 2090000 تومان
ترازو الکترونيکی معمولی سهند BMI
3 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش
125
سکا
قیمت: 2850000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 703
1 سال گارانتی
126
سکا
قیمت: 3299000 تومان
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 952
1 سال گارانتی
127
سکا
قیمت: 3300000 تومان
ترازو دیجیتال ویلچری سکا 954
1 سال گارانتی
128
سکا
قیمت: 4800000 تومان
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763
1 سال گارانتی
129
سکا
قیمت: 12600000 تومان
ترازو ديجيتال تختي سکا 984
1 سال گارانتی
130
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-پشت پل عابر پياده -جنب کيف و کفش مادر- ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.