انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت لوازم ارتوپدی
لیست قیمت لوازم ارتوپدی

به روز شده امروز سه شنبه   95/8/4     
 
 
  خانه   ->   تجهیزات پزشکی   ->   لوازم ارتوپدی
پاک سمن
قیمت: 3500 تومان
باند کشی 5 سانتی پاک سمن 065
1
پاک سمن
قیمت: 5000 تومان
باند کشی 7 و نیم سانتی پاک سمن 065
2
تبیان جراح
قیمت: 5600 تومان
چشم بند طبی تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
3
چیپسو
قیمت: 5900 تومان
آتل انگشت کوتاه Chipso FI01
4
پاک سمن
قیمت: 6000 تومان
لاانگشتي PVC پاک سمن 036
5
ایران شفا
قیمت: 6000 تومان
باند کشی ایران شفا 309
6
پاک سمن
قیمت: 6000 تومان
باند کشی 10 سانتی پاک سمن 065
7
پاک سمن
قیمت: 6500 تومان
آتل انگشت پاک سمن 054
8
پاک سمن
قیمت: 7000 تومان
هدبند حوله اي پاک سمن 001
9
پاک سمن
قیمت: 7500 تومان
مچ بند الاستيك پاک سمن 007
10
پاک سمن
قیمت: 7500 تومان
مچ بند حوله اي پاک سمن 008
11
چیپسو
قیمت: 7500 تومان
مچ بند الاستیک Chipso WA085
12
طب صنعت
قیمت: 8000 تومان
لا انگشتی طب و صنعت 10300
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
13
ایران شفا
قیمت: 8000 تومان
مچ بند الاستیک ایران شفا 213
14
پاک سمن
قیمت: 8500 تومان
باند کشی 15 سانتی پاک سمن 065
15
طب صنعت
قیمت: 9000 تومان
مچ بند کشی طب و صنعت 34300
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
16
طب صنعت
قیمت: 10000 تومان
باندکشی طب و صنعت 83100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
17
پاک سمن
قیمت: 10500 تومان
باند کشی 20 سانتی پاک سمن 065
18
پاک سمن
قیمت: 11500 تومان
مچ بند پل دار پاک سمن 011
19
پاک سمن
قیمت: 12000 تومان
مچ بند قابل تنظيم پاک سمن 009
20
طب صنعت
قیمت: 12000 تومان
اسپلینت انگشت طب و صنعت 30400
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
21
طب صنعت
قیمت: 12000 تومان
مچ بند کشی با کش دوبل طب و صنعت 34200
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
22
چیپسو
قیمت: 12500 تومان
مچ کف بند الاستیک Chipso WA080
23
چیپسو
قیمت: 12600 تومان
مچ بند نئوپرن با استرپ Chipso WA075
24
تبیان جراح
قیمت: 12700 تومان
مچ بند استرپ دار نئوپرن تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
25
تبیان جراح
قیمت: 12700 تومان
بیضه بند درجه یک تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
26
تبیان جراح
قیمت: 12700 تومان
پاشنه پوش طبی تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
27
چیپسو
قیمت: 13000 تومان
قوزک بند الاستیک Chipso AN136
28
طب صنعت
قیمت: 13000 تومان
آتل آماده انگشت با فوم فشرده طب و صنعت 30300
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
29
پاک سمن
قیمت: 13500 تومان
اسپیلنت هالوکس والگوس نرم پاک سمن 035
30
مورسا
قیمت: 13500 تومان
آتل انگشت مورسا RFE 61 001
31
مورسا
قیمت: 14000 تومان
آتل انگشت مورسا RFE 64 001
32
مورسا
قیمت: 14000 تومان
آتل انگشت مورسا RFE 64 002
33
مورسا
قیمت: 14000 تومان
زانوبند پشمی مورسا REF 20 001
34
طب صنعت
قیمت: 14000 تومان
مچ بند قابل تنظیم نئوپرن طب و صنعت 34100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
35
پاک سمن
قیمت: 14500 تومان
لا انگشتی سیلیکونی پاک سمن 096
36
پاک سمن
قیمت: 14800 تومان
مچ كف بند شست دار پاک سمن 079
37
Variteks
قیمت: 15000 تومان
پد لاانگشتی سیلیکونی Variteks 545
38
طب صنعت
قیمت: 15000 تومان
لا انگشتی سیلیکونی طب و صنعت 10400
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
39
پاک سمن
قیمت: 15000 تومان
اسپیلنت هالوکس والگوس سخت پاک سمن 058
40
پاک سمن
قیمت: 15000 تومان
پاشنه پوش طبي پاک سمن 032
41
پاک سمن
قیمت: 15000 تومان
پد خار پاشنه منزل پاک سمن 087
42
تبیان جراح
قیمت: 15000 تومان
تنیس البو نئوپرن تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
43
پاک سمن
قیمت: 15000 تومان
كف بند دست الاستيك پاک سمن 010
44
پاک سمن
قیمت: 15000 تومان
پد خار پاشنه پاک سمن 033
45
ایران شفا
قیمت: 15500 تومان
کفی طبی خار پاشنه ایران شفا 308
46
ایران شفا
قیمت: 15500 تومان
مچ بند نئوپرن ایران شفا 210
47
ایران شفا
قیمت: 15500 تومان
پاشنه پوش طبی ایران شفا 305
48
oppo
قیمت: 15500 تومان
2 عدد محافظ سیلیکونی لا انگشتی 6420 Oppo
49
oppo
قیمت: 15500 تومان
لا انگشتی 6421 Oppo
50
oppo
قیمت: 15500 تومان
لا انگشتی 6422 Oppo
51
oppo
قیمت: 15500 تومان
آویز دست Oppo 3089
52
dr med
قیمت: 16000 تومان
سیلیکون جدا کننده انگشت پا Dr med T005
53
طب صنعت
قیمت: 16000 تومان
مچ بند انگشت دار آکریل پشم طب و صنعت 32100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
54
طب صنعت
قیمت: 16000 تومان
قوزک بند دولایه طب و صنعت 11400
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
55
oppo
قیمت: 16500 تومان
مچ بند ساده 1081 Oppo
56
oppo
قیمت: 16500 تومان
مچ بند ساده 1083 Oppo
57
مورسا
قیمت: 16500 تومان
مج بند ساده مورسا RFE 60 600
58
تبیان جراح
قیمت: 17000 تومان
ست کامل هالوکس والگوس تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
59
پاک سمن
قیمت: 17000 تومان
پد متا تارس پاک سمن 131
60
dr med
قیمت: 17000 تومان
مچ بند کشی Dr med W011
61
dr med
قیمت: 17000 تومان
آویز دست 2 تکه Dr med 125
62
طب صنعت
قیمت: 17000 تومان
مجموعه اسپلینت هالوکس والگوس طب و صنعت 10100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
63
طب صنعت
قیمت: 17000 تومان
پد متاتارس طب و صنعت 24100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
64
طب صنعت
قیمت: 17000 تومان
پاشنه پوش ضد ترک پا طب و صنعت 82100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
65
نوکست
قیمت: 17000 تومان
مچ بند کشی B4 002 نوکست
66
پاک سمن
قیمت: 17100 تومان
مچ بند نئوپرني با استرپ پاک سمن 090
67
چیپسو
قیمت: 17500 تومان
پد لاانگشتی صادراتی Chipso TO301
68
چیپسو
قیمت: 17500 تومان
پد کشکک زانو نئوپرن Chipso KN051
69
oppo
قیمت: 17600 تومان
قوزک بند ساده 1001 Oppo
70
پاک سمن
قیمت: 17600 تومان
قوزك بند الاستيک پاک سمن 030
71
oppo
قیمت: 17800 تومان
مچ بند کشی 2281 Oppo
72
ایران شفا
قیمت: 18000 تومان
کفش گچ ایران شفا 301
73
Variteks
قیمت: 18000 تومان
کیت تقویت دست آناتومیک Variteks 350
74
پاک سمن
قیمت: 18000 تومان
کفش گچ پاک سمن 102
75
پاک سمن
قیمت: 18500 تومان
شکم بند ساده پاک سمن 064
76
پاک سمن
قیمت: 18500 تومان
گردن بند طبي نرم پاک سمن 003
77
پاک سمن
قیمت: 18500 تومان
پد كشكك زانو پاک سمن 057
78
پاک سمن
قیمت: 18500 تومان
باند تنيس البو پاک سمن 055
79
پاک سمن
قیمت: 18500 تومان
زانوبند قابل تنظيم سگک دار پاک سمن 501
80
پاک سمن
قیمت: 18500 تومان
شکم بند موهری پاک سمن 063
81
چیپسو
قیمت: 18500 تومان
باند تنیس البو نئوپرن Chipso TE105
82
تبیان جراح
قیمت: 18900 تومان
گردن بند نرم ساده تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
83
Variteks
قیمت: 19000 تومان
مچ شست بند کشی Variteks 722
84
طب صنعت
قیمت: 19000 تومان
سیلندر فشاری دست طب و صنعت 88100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
85
تبیان جراح
قیمت: 19000 تومان
پد کشکک زانو نئوپرن تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
86
ایران شفا
قیمت: 19000 تومان
گردنبند طبی نرم ایران شفا 101
87
تبیان جراح
قیمت: 19500 تومان
آویز دست کیسه ای تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
88
تبیان جراح
قیمت: 19600 تومان
فتق بند یک طرفه تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
89
تبیان جراح
قیمت: 19600 تومان
شست بند آتل دار نئوپرن تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
90
تبیان جراح
قیمت: 19600 تومان
زانوبند قابل تنظیم تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
91
تبیان جراح
قیمت: 19600 تومان
قوزک بند جورابی ساده نئوپرن تبیان جراح
دارای کد مجوز بهداشت : 7/62772
92
oppo
قیمت: 20000 تومان
پد سیلیکونی انگشت پا 6402 Oppo
93
طب صنعت
قیمت: 20000 تومان
نوار مخصوص کشکک زانو طب و صنعت 44100
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
94
طب صنعت
قیمت: 20000 تومان
هیل پد پلی یورتان طب و صنعت 21700
کد مجوز اداره تجهیزات پزشکی: k/766514
95