انتخاب زیرگروه

لیست قیمت لوازم ارتوپدی

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
باند کشی 5 سانتی پاک سمن 065 3,500 تومان -
باند کشی 7 و نیم سانتی پاک سمن 065 5,000 تومان -
چشم بند طبی تبیان جراح 5,600 تومان -
باند کشی ایران شفا 309 6,000 تومان -
لاانگشتي PVC پاک سمن 036 6,000 تومان -
باند کشی 10 سانتی پاک سمن 065 6,000 تومان -
آتل انگشت پاک سمن 054 6,500 تومان -
هدبند حوله اي پاک سمن 001 7,000 تومان -
آتل انگشت کوتاه Chipso FI01 7,000 تومان -
مچ بند الاستیک Chipso WA085 7,500 تومان -
مچ بند الاستيك پاک سمن 007 7,500 تومان -
مچ بند حوله اي پاک سمن 008 7,500 تومان -
مچ بند الاستیک ایران شفا 213 8,000 تومان -
لا انگشتی طب و صنعت 10300 8,000 تومان -
باند کشی 15 سانتی پاک سمن 065 8,500 تومان -
مچ بند کشی طب و صنعت 34300 9,000 تومان -
باندکشی طب و صنعت 83100 10,000 تومان -
باند کشی 20 سانتی پاک سمن 065 10,500 تومان -
مچ بند پل دار پاک سمن 011 11,500 تومان -
مچ بند قابل تنظيم پاک سمن 009 12,000 تومان -
اسپلینت انگشت طب و صنعت 30400 12,000 تومان -
مچ بند کشی با کش دوبل طب و صنعت 34200 12,000 تومان -
بیضه بند درجه یک تبیان جراح 12,700 تومان -
پاشنه پوش طبی تبیان جراح 12,700 تومان -
مچ بند استرپ دار نئوپرن تبیان جراح 12,700 تومان -
آتل آماده انگشت با فوم فشرده طب و صنعت 30300 13,000 تومان -
اسپیلنت هالوکس والگوس نرم پاک سمن 035 13,500 تومان -
آتل انگشت مورسا RFE 61 001 13,500 تومان -
آتل انگشت مورسا RFE 64 001 14,000 تومان -
آتل انگشت مورسا RFE 64 002 14,000 تومان -
زانوبند پشمی مورسا REF 20 001 14,000 تومان -
مچ بند قابل تنظیم نئوپرن طب و صنعت 34100 14,000 تومان -
لا انگشتی سیلیکونی پاک سمن 096 14,500 تومان -
مچ كف بند شست دار پاک سمن 079 14,800 تومان -
لا انگشتی سیلیکونی طب و صنعت 10400 15,000 تومان -
پد خار پاشنه پاک سمن 033 15,000 تومان -
كف بند دست الاستيك پاک سمن 010 15,000 تومان -
تنیس البو نئوپرن تبیان جراح 15,000 تومان -
اسپیلنت هالوکس والگوس سخت پاک سمن 058 15,000 تومان -
پاشنه پوش طبي پاک سمن 032 15,000 تومان -
پد خار پاشنه منزل پاک سمن 087 15,000 تومان -
پد لاانگشتی سیلیکونی Variteks 545 15,000 تومان -
مچ بند نئوپرن ایران شفا 210 15,500 تومان -
پاشنه پوش طبی ایران شفا 305 15,500 تومان -
کفی طبی خار پاشنه ایران شفا 308 15,500 تومان -
مچ کف بند الاستیک Chipso WA080 15,500 تومان -
قوزک بند دولایه طب و صنعت 11400 16,000 تومان -
مچ بند انگشت دار آکریل پشم طب و صنعت 32100 16,000 تومان -
2 عدد محافظ سیلیکونی لا انگشتی 6420 Oppo 16,500 تومان -
لا انگشتی 6421 Oppo 16,500 تومان -
لا انگشتی 6422 Oppo 16,500 تومان -
مج بند ساده مورسا RFE 60 600 16,500 تومان -
پد لاانگشتی صادراتی Chipso TO301 17,000 تومان -
ست کامل هالوکس والگوس تبیان جراح 17,000 تومان -
مجموعه اسپلینت هالوکس والگوس طب و صنعت 10100 17,000 تومان -
پد متاتارس طب و صنعت 24100 17,000 تومان -
پاشنه پوش ضد ترک پا طب و صنعت 82100 17,000 تومان -
مچ بند کشی B4 002 نوکست 17,000 تومان -
پد متا تارس پاک سمن 131 17,000 تومان -
مچ بند نئوپرني با استرپ پاک سمن 090 17,100 تومان -
مچ بند کشی 2281 Oppo 17,500 تومان -
قوزك بند الاستيک پاک سمن 030 17,600 تومان -
کفش گچ ایران شفا 301 18,000 تومان -
مچ بند ساده 1081 Oppo 18,000 تومان -
مچ بند ساده 1083 Oppo 18,000 تومان -
کفش گچ پاک سمن 102 18,000 تومان -
کیت تقویت دست آناتومیک Variteks 350 18,000 تومان -
اسپری سرد ضد درد Pic solution 150ml 18,000 تومان -
شکم بند ساده پاک سمن 064 18,500 تومان -
گردن بند طبي نرم پاک سمن 003 18,500 تومان -
پد كشكك زانو پاک سمن 057 18,500 تومان -
باند تنيس البو پاک سمن 055 18,500 تومان -
زانوبند قابل تنظيم سگک دار پاک سمن 501 18,500 تومان -
شکم بند موهری پاک سمن 063 18,500 تومان -
گردن بند نرم ساده تبیان جراح 18,900 تومان -
پد کشکک زانو نئوپرن تبیان جراح 19,000 تومان -
گردنبند طبی نرم ایران شفا 101 19,000 تومان -
قوزک بند الاستیک Chipso AN136 19,000 تومان -
سیلیکون جدا کننده انگشت پا Dr med T005 19,000 تومان -
سیلندر فشاری دست طب و صنعت 88100 19,000 تومان -
مچ بند نئوپرن با استرپ Chipso WA075 19,000 تومان -
مچ شست بند کشی Variteks 722 19,000 تومان -
قوزک بند ساده 1001 Oppo 19,500 تومان -
آویز دست کیسه ای تبیان جراح 19,500 تومان -
فتق بند یک طرفه تبیان جراح 19,600 تومان -
زانوبند قابل تنظیم تبیان جراح 19,600 تومان -
قوزک بند جورابی ساده نئوپرن تبیان جراح 19,600 تومان -
شست بند آتل دار نئوپرن تبیان جراح 19,600 تومان -
آویز دست 2 تکه Dr med 125 20,000 تومان -
نوار مخصوص کشکک زانو طب و صنعت 44100 20,000 تومان -
تنیس البو ساپورت نئوپرن طب و صنعت 35100 20,000 تومان -
هیل پد پلی یورتان طب و صنعت 21700 20,000 تومان -
آویز دست نواری Variteks 323 20,000 تومان -
زانوبند کشی ژاکارد طب و صنعت 42600 20,000 تومان -
گرمکن کلیه گرد بافت موهر طب و صنعت 63500 20,000 تومان -
بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت 10200 20,500 تومان -
پد سیلیکونی انگشت پا 6402 Oppo 20,500 تومان -
ساق بند زانوبند کبریتی پاک سمن 038 20,500 تومان -
ساق بند زانو بند الاستيک پاک سمن 130 20,500 تومان -
مچ بند کشی Dr med W011 21,000 تومان -
تنیس البو نئوپرن ایران شفا 212 21,000 تومان -
پد پاشنه پلی یورتان طب و صنعت 21800 21,000 تومان -
ارتوز شست نئوپرن طب و صنعت 33100 21,000 تومان -
زانو بند حوله ای طب و صنعت 42200 21,000 تومان -
باند تنیس البو نئوپرن Chipso TE105 21,000 تومان -
باند تنيس البو بند نئوپرني پاک سمن 133 21,000 تومان -
کف بند نانو پاک سمن 120 21,500 تومان -
بانداژ قوزک مورسا RFE 90 406 21,500 تومان -
مچ بند سوراخ دار نئوپرن تبیان جراح 21,900 تومان -
زانوبند کشکک باز ایران شفا 303 22,000 تومان -
شورت بی اختیاری ایران شفا 220 22,000 تومان -
کلیه بند موهری Chipso BA096 22,000 تومان -
ساق بند زانو بند الاستیک Chipso KN060 22,000 تومان -
مچ بند آتل دار طب و صنعت 31400 22,000 تومان -
آویز دست شانه ای دو طرف باز طب و صنعت 38200 22,000 تومان -
کفی طبی با پارچه سه بعدی طب و صنعت 23100 22,000 تومان -
کفی طبی بدون پنجه طب و صنعت 20200 22,000 تومان -
مچ بند حوله ای lp support 660 22,000 تومان -
هد بند lp support 661 22,000 تومان -
گرمکن کلیه گرد بافت حوله ای طب و صنعت 63400 22,000 تومان -
کفی طبی پنجه دار طب و صنعت 20100 22,000 تومان -
اسپری سرد ضد درد Pic solution 400ml 22,000 تومان -
کفی طبی پنجه دار طب و صنعت 21100 22,500 تومان -
کفی طبی مخصوص خار پاشنه پنجه دار طب و صنعت 21100 22,500 تومان -
کفی طبی مخصوص خار پاشنه بدون پنجه طب و صنعت 21200 22,500 تومان -
هیل پد کشی پلی یورتان طب و صنعت 21900 22,500 تومان -
مچ بند ساده Variteks 881 22,500 تومان -
زانو بند کشی قابل تنظیم طب و صنعت 42100 23,000 تومان -
شست بند آتل دار نئوپرن جدید Chipso WA066 23,000 تومان -
شست بند آتل دار ایران شفا 207 23,000 تومان -
ساق بند زانوبند الاستيك پاک سمن 027 23,000 تومان -
شکم بند جراحی تبیان جراح 23,000 تومان -
بانداژ مچ مورسا RFE 60 603 23,000 تومان -
شکم بند حوله ای پاک سمن 062 23,500 تومان -
زانوبند دو كاره پاک سمن 043 23,500 تومان -
کفی راحتی پلی یورتان طب و صنعت 22100 23,500 تومان -
گردن بند نیمه سخت تبیان جراح 23,800 تومان -
گردن بند سخت تبیان جراح 23,800 تومان -
شکم بند نیم کش ایران شفا 215 24,000 تومان -
کفی طبی لترال وج طب و صنعت 24400 24,000 تومان -
قوزک بند نئوپرن ساده طب و صنعت 11300 24,000 تومان -
مچ بند آتل دار با پارچه سه بعدی طب و صنعت 31200 24,000 تومان -
بانداژ طبی lp support 657 25MM 24,500 تومان -
شست بند آتل دار پاک سمن 053 24,500 تومان -
قوزبند پلی اتیلن پاک سمن 24,500 تومان -
آویز دست گاباردین مورسا REF 30 303 24,500 تومان -
قوزک بند کشی Variteks 724 24,500 تومان -
پد كشكک زانو نئوپرنی پاک سمن 132 24,500 تومان -
گردن بند فیلا دلفیا تبیان جراح 24,900 تومان -
قوزک بند حوله ای پاک سمن 031 25,000 تومان -
ساق بند زانوبند حوله اي پاک سمن 028 25,000 تومان -
فتق بند دو طرفه تبیان جراح 25,300 تومان -
قوزک بند پشت باز ساده نئوپرن تبیان جراح 25,300 تومان -
قوزك بند ليگاماني پاک سمن 041 25,500 تومان -
مچ و کف بند Variteks 882 25,500 تومان -
ساق بند زانوبند صادراتی پاک سمن 072 25,600 تومان -
زانوبند قابل تنظيم با كشكك باز پاک سمن 025 26,000 تومان -
آویز دست اسلینک ایران شفا 202 26,000 تومان -
زانو بند کشی Dr med K026 26,000 تومان -
پد کشکک زانو نئوپرن Chipso KN051 26,000 تومان -
تنیس البو Variteks 883 26,000 تومان -
كف بند شست دار نئوپرني پاک سمن 126 26,000 تومان -
هالوکس والگوس روزانه مورسا RFE 100 032 26,000 تومان -
مچ بند آتل دار بلند فانكنشال CTS پاک سمن 056 26,100 تومان -
ساق بند زانوبند حوله ای مخروطی پاک سمن 112 26,100 تومان -
هالوکس والگوس شبانه مورسا RFE 100 030 26,200 تومان -
آويز دست شانه اي پاک سمن 071 26,500 تومان -
گردنبند فیلا دلفیا ایران شفا 103 27,000 تومان -
انکل ساپورت نئوپرن ایران شفا 306 27,000 تومان -
ساق بند 2010 Oppo 27,000 تومان -
توپ توان بخشی Variteks 560 27,000 تومان -
مچ بند کشی بلند 2184 Oppo 27,500 تومان -
گردن بند طبي نرم پاک سمن 040 27,500 تومان -
قوزک بند ليگاماني حوله اي پاک سمن 037 27,500 تومان -
مچ شست بند آتل دار پاک سمن 067 27,500 تومان -
شكم بند تمام كش سگک دار پاک سمن 502 27,500 تومان -
گردنبند طبی سخت طب و صنعت 50100 27,500 تومان -
گردنبند طبی اسفنجی طب و صنعت 50200 27,500 تومان -
گردنبند طبی اسفنجی قوسدار طب و صنعت 50300 27,500 تومان -
قوزبند با پد پشتی پلی اتلين پاک سمن 503 27,800 تومان -
شست بند آتل دار نئوپرن قدیم Chipso WA065 28,000 تومان -
جداکننده انگشت پا مدی Protect Toe Separator 28,000 تومان 26,500 تومان
محافظ گردن نرم مورسا REF 12 102 28,000 تومان -
محافظ گردن نرم کاوردار مورسا REF 12 103 28,000 تومان -
زانوبند ساده کشی Vatiteks 725 28,000 تومان -
باند کشکک زانو Vatiteks 886 28,000 تومان -
مج بند آتل دار کوتاه مورسا RFE 60 016 28,500 تومان -
نوار کشکک زانو مورسا REF 20 110 28,500 تومان -
شکم بند کشی ساده طب و صنعت 60110 28,500 تومان -
قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت 11200 28,500 تومان -
زانو بند کشی 2022 Oppo 28,500 تومان -
آرنج بند تنیس البو 1086 Oppo 28,500 تومان -
مچ كف بند نئوپرني شست دار پاک سمن 127 28,800 تومان -
شست بند نئوپرني آتل دار پاک سمن 110 29,000 تومان -
آرنج بند پاک سمن 047 29,000 تومان -
زانو بند قابل تنظيم با كشكك بسته پاک سمن 026 29,000 تومان -
آويز دست گردنی پاک سمن 013 29,000 تومان -
آویز دست گردنی Chipso SL107 29,000 تومان -
زانوبند کشی A7 002 نوکست 29,000 تومان -
مچ بند حوله ای lp support 662 29,000 تومان -
آویز دست شانه ای الحاقی پاک سمن 051 29,000 تومان -
مچ و شست بند آتل دار Variteks 880 29,000 تومان -
گردنبند طبی چانه دار طب و صنعت 50600 29,000 تومان -
گردنبند طبی مدل کارو طب و صنعت 50700 29,000 تومان -
اسپلینت هالوکس والگوس 30,000 تومان -
شکم بند کشی پل دار طب و صنعت 60210 30,000 تومان -
گردن بند طبی نرم Chipso co110 30,000 تومان -
مچ بند آتل دار نئوپرن طب و صنعت 31190 30,000 تومان -
زانوبند کشکک بسته ایران شفا 304 30,000 تومان -
مچ بند آتل دار فانكنشال CTS پاک سمن 052 30,000 تومان -
آرنج بند کشی Dr med E009 30,000 تومان -
آرنج بند تنیس Dr med E001 30,000 تومان -
شست بند Dr med W002 30,000 تومان -
مچ بند نئوپرن Dr med W001 30,000 تومان -
مچ بند کشی پا Dr med A010 30,000 تومان -
مچ بند کشی Dr med W136 30,000 تومان -
قوزک بند پا Dr med A155 30,000 تومان -
پد محافظ سیلیکونی هشت تایی 6472 Oppo 30,500 تومان -
گردنبند طبی نرم هوشمند 30,500 تومان -
فتق بند يك طرفه پاک سمن 022 30,500 تومان -
شست بند آتل دار مورسا RFE 60 015 30,500 تومان -
تنیس آلبو مورسا RFE 50 303 30,500 تومان -
گردنبند طبی سخت هوشمند 30,500 تومان -
گردن بند طبي سخت پاک سمن 002 31,000 تومان -
قوزک بند ساده جورابی نئوپرن Chipso AN134 31,000 تومان -
کفی طبی پلی یورتان طب و صنعت 20300 31,000 تومان -
بانداژ ترقوه طب و صنعت 80100 31,000 تومان -
کفش گچ با زیره پلی یورتان طب و صنعت 16100 31,500 تومان -
گردن بند طبی سخت و نرم Chipso co109 31,500 تومان -
شکم بند تمام کش سگک دار Chipso BA092 31,500 تومان -
مچ بند ورزشی Camaro 4100 991 31,700 تومان -
مچ بند پا کلاسیک Camaro 4200 991 32,000 تومان -
گرمکن کلیه آکریل پشم ساده طب و صنعت 63200 32,000 تومان -
کتف بند و قوز بند طب و صنعت 52200 32,000 تومان -
مچ بند lp support 959 32,000 تومان -
مچ بند آتل دار نئوپرن با آتل شست طب و صنعت 31420 32,000 تومان -
آويز دست کيسه ای با پارچه سه بعدی طب و صنعت 38100 32,000 تومان -
آرنج بند نئوپرن با پد سه لایه طب و صنعت 38120 32,000 تومان -
مچ بند دست lp support 633 32,000 تومان -
ترمیم کننده lp support 327 32,000 تومان -
ترمیم کننده هاگوس والگوس lp support 346 32,000 تومان -
محافظ استخوان lp support 347 32,000 تومان -
زانوبند lp support 601 32,000 تومان -
قوزک بند پا lp support 604 32,000 تومان -
کشکک بند Dr med K143 32,000 تومان -
زانوبند ساده نئوپرن تبیان جراح 32,200 تومان -
هیل پد سیلیکونی طب و صنعت 21600 32,500 تومان -
مچ کف بند شست دار نئوپرنی Chipso WA062 32,500 تومان -
شکم بند الاستیک Chipso BA093 32,500 تومان -
شست بند نئوپرني تامپ اسپايكا پاک سمن 115 32,500 تومان -
گرمکن کلیه دولایه طب و صنعت 63300 33,000 تومان -
آتل آلومینیومی انگشت نیم میل طب و صنعت 30100S 33,000 تومان -
آتل آلومینیومی انگشت 1 میل طب و صنعت 30100S 33,000 تومان -
مچ بند نئوپرنی C4 003 نوکست 33,000 تومان -
فتق بند دو طرفه پاک سمن 023 33,000 تومان -
آویز دست پشت بسته ایران شفا 206 33,000 تومان -
زانو بند کشی Dr med K019 33,000 تومان -
آویز دست کتان Variteks 302 33,000 تومان -
شکم بند ساده طب و صنعت 60320 33,000 تومان -
مچ کف بند دستکشی ساده نئوپرن تبیان جراح 33,400 تومان -
شکم بند تمام کش تبیان جراح 33,400 تومان -
قوزک بند پشت باز نئوپرن Chipso AN132 33,500 تومان -
محافط سیلیکونی استخوان 6440 Oppo 33,500 تومان -
ژل زیر انگشت پا 6441 Oppo 33,500 تومان -
قوزک بند نئوپرني پشت باز پاک سمن 128 33,500 تومان -
پد سیلیکونی کف پا 6442 34,000 تومان -
کفش زیر گچ Dr med PC 107 34,000 تومان -
شانه بند یک طرفه طب و صنعت 37100 34,000 تومان -
شکم بند بارداری سه بعدی طب و صنعت 61200 34,000 تومان -
كفي طبي با رويه جير پاک سمن 100 34,500 تومان -
مچ بند قابل تنظیم فنردار ایران شفا 209 34,500 تومان -
ارینگ ایران شفا 406 34,500 تومان -
کلیه بند پشمی مورسا RFE 40 001 34,500 تومان -
مچ بند پا Camaro 4210 992 34,500 تومان -
مچ بند شست دار Camaro 4110 991 34,500 تومان -
آویز دست کودک مورسا RFE 130 302 34,500 تومان -
آرنج بند نانو پاک سمن 119 34,700 تومان -
محافظ گردن و چانه سخت مورسا REF 11 101 35,000 تومان -
نوار کششی ares 35,000 تومان -
قوزک بند پا Dr med A005 35,000 تومان -
گردن بند فیلادلفلیا طب و صنعت 50500 35,000 تومان -
گردن بند سخت Chipso co120 35,000 تومان -
قوزک بند نئوپرنی C9 001 نوکست 35,000 تومان -
آویز دست نایلونی O4 003 نوکست 35,000 تومان -
آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت 30610 35,000 تومان -
شکم بند پل دار طب و صنعت 60420 35,000 تومان -
استاگینت با عرض 6 و 35 سانتیمتر Oppo 2190 35,500 تومان -
مچ بند نئوپرني آتل دار CTS پاک سمن 108 35,500 تومان -
آرنج بند کودک مورسا RFE 130 320 35,500 تومان -
هیل پد سیلیکونی مورسا RFE 105 252 35,500 تومان -
شست بند آتل دار Variteks 305 35,500 تومان -
مچ شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن 109 35,800 تومان -
حمایت کننده قفسه سینه پاک سمن 078 36,000 تومان -
شکم بند بارداری سه بعدی تبیان جراح 36,000 تومان -
شکم بند تمام کش ایران شفا 218 36,000 تومان -
شكم بند بارداري تحتاني پاک سمن 099 36,500 تومان -
قوزک بند طبی B9 001 نوکست 36,500 تومان -
ساق بند نئوپرنی C8 001 نوکست 36,500 تومان -
بانداژ آرنج lp support 632 36,500 تومان -
زانوبند نئوپرن طب و صنعت 41200 36,500 تومان -
گردن بند فيلادلفيا ناي باز پاک سمن 114 36,800 تومان -
گردن بند فيلادلفيا پاک سمن 069 36,800 تومان -
مچ کف بند آتل دار نئوپرن DT تبیان جراح 36,800 تومان -
زانوبند پد دار با کشکک باز نئوپرن تبیان جراح 36,800 تومان -
زانوبند پاتلا 1429 Oppo 37,000 تومان -
زانوبند نئوپرن پد دار طب و صنعت 41300 37,000 تومان -
مچ کف بند آتلدار نئوپرنی جدید Chipso WA064 37,000 تومان -
مچ بند آتل دار مورسا REF 60 019 37,000 تومان -
کتف بند طبی ایران شفا 201 37,500 تومان -
شکم بند دوران بارداری ایران شفا 217 37,500 تومان -
کفی طبی فومی Chipso IN005 38,000 تومان -
بالشتک سیلیکونی کف پا Dr med T023 38,000 تومان -
گردنبند سخت Variteks 201 38,000 تومان -
استاگینت با عرض 7 و 62 سانتیمتر Oppo 2191 38,500 تومان -
شکم بند بارداری 4062 Oppo 39,000 تومان -
ثابت نگهدارنده شانه و بازو تبیان جراح 39,000 تومان -
مچ کف بند آتل دار نئوپرن قدیم Chipso WA063 39,000 تومان -
زانو بند کشکک بسته نئوپرن Chipso KN066 39,000 تومان -
قوزبند کشی طب و صنعت 52100 39,000 تومان -
شکم بند بارداری طب و صنعت 61100 39,000 تومان -
ثابت کننده شانه و بازو طب و صنعت 39100 39,000 تومان -
پد محافظ شست پا سیلیکونی Variteks 550 39,000 تومان -
قوزک بند جلو باز فنردار نئوپرن تبیان جراح 39,100 تومان -
شانه بازو بند يك طرفه پاک سمن 048 39,500 تومان -
انکل ساپورت فنردار نئوپرن ایران شفا 307 39,500 تومان -
زانو بند جلوباز 1021 Oppo 39,500 تومان -
گردن بند طبی نرم A1 001 نوکست کرم 39,500 تومان -
گردن بند طبی نرم A1 001 نوکست سفید 39,500 تومان -
مچ بند آتل دار Camaro 4130 991 39,600 تومان -
مچ بند باندی Camaro 4150 991 39,600 تومان -
آرنج بند حرفه ای Camaro 4420 991 39,600 تومان -
زانو بند کلاسیک Camaro 4000 99 39,600 تومان -
بانداژ طبی lp support 657 38MM 40,000 تومان -
آتل آلومینیومی انگشت نیم میل طب و صنعت 30100L 40,000 تومان -
آتل آلومینیومی انگشت 1 میل طب و صنعت 30100L 40,000 تومان -
زانوبند مفصل دار کشی طب و صنعت 40200 40,000 تومان -
گردن بند فیلادلفیا جلو نای باز Chipso co116 40,000 تومان -
گردن بند فیلادلفیا Chipso co112 40,000 تومان -
آرنج بند نئوپرنی Chipso TE101 40,000 تومان -
شکم بند دوران بارداری Chipso BA090 40,000 تومان -
مچ بند و شست بند آتل دار ایران شفا 208 40,000 تومان -
پد پنجه سیلیکونی Variteks 551 Free 40,000 تومان -
پد پاشنه سيليكوني پاک سمن 092 40,500 تومان -
کرست گردن نرم 4092 Oppo 40,500 تومان -
گرمکن کلیه آکریل پشم قابل تنظیم طب و صنعت 63100 40,500 تومان -
کمربند کار با کش دوبل طب و صنعت 53300 40,500 تومان -
ران بند نئوپرن پاک سمن 089 40,500 تومان -
قوزبند الاستيك پاک سمن 005 40,600 تومان -
قوزبند طبی ایران شفا 205 41,000 تومان -
مچ شست بند آتل دار نئوپرنی Chipso WA061 41,000 تومان -
آتل انگشت مورسا RFE 64 004 41,000 تومان -
آرنج بند نئوپرنی Variteks 829 41,000 تومان -
كفي طبي مولتي پد پاک سمن 136 41,000 تومان -
كمربند كار ركابي دار تبیان جراح 41,400 تومان -
كتف بند يك طرفه پاک سمن 006 41,500 تومان -
استاگینت با عرض 8 و 89 سانتیمتر Oppo 2192 41,500 تومان -
کلار ابری Dr med 122 1 41,500 تومان -
کفی سیلیکونی مورسا REF 105 253 41,500 تومان -
شانه بازوبند نئوپرني يک طرفه پاک سمن 111 41,700 تومان -
قوزک بند مورسا RFE 120 220 42,000 تومان -
پد سیلیکونی میخچه نه تایی 6474 Oppo 42,000 تومان -
قوزک بند فنردار جلو باز نئوپرن Chipso AN130 42,000 تومان -
مچ بند آتل دار 1089 Oppo 42,000 تومان -
فتق بند يك طرفه و دو طرفه پاک سمن 059 42,000 تومان -
قوزک بند چسبی 1004 Oppo 42,500 تومان -
استاگینت با عرض 10 و 16 سانتیمتر Oppo 2193 42,500 تومان -
شکم بند تمام کش پلدار Chipso BA091 42,500 تومان -
کلیه بند پشمی قابل تنظیم مورسا RFE 40 002 42,500 تومان -
قوزک بند کشی A9 001 نوکست 43,000 تومان -
آرنج بند جلو بازو Dr med E002 43,000 تومان -
پد پاشنه سیلیکونی Variteks 544 43,000 تومان -
مچ بند استرچ دو طرفه پا مدی Elastic Ankle Support 43,200 تومان 41,700 تومان
آرنج بند کشباف مدی Elbow Support 43,200 تومان 41,700 تومان
بانداژ طبی lp support 665 38MM 43,500 تومان -
نگهدارنده آشیل lp support 313 43,500 تومان -
حلقه الاستیکی lp support 344 43,500 تومان -
مچ بند بدون آتل 1084 Oppo 43,500 تومان -
قوزبند پل دار پاک سمن 004 43,500 تومان -
کمربند کار پاک سمن 076 43,500 تومان -
مچ بند آتل دار Variteks 309 43,500 تومان -
قوزک بند کشی ضربدری تبیان جراح 43,700 تومان -
کرست گردن سخت 4090 Oppo 44,000 تومان -
آویز دست کتان O4 004 نوکست 44,000 تومان -
مچ بند طبی نئوپرنی C4 001 نوکست 44,000 تومان -
مچ بند بدون شست آتل دار Variteks 307 44,000 تومان -
زانو بند ساده کوتاه نئوپرن Chipso KN040 44,500 تومان -
استاگینت با عرض 11 و 43 سانتیمتر Oppo 2194 44,500 تومان -
آرنج بند 1080 Oppo 44,500 تومان -
آرنج بند مورسا RFE 120 210 44,500 تومان -
ران بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن 122 44,500 تومان -
زانوبند کشکک بسته Vatiteks 884 44,500 تومان -
ران بند کلاسیک Camaro 4800 991 44,900 تومان -
آرنج بند ورزشی Camaro 4410 991 44,900 تومان -
مچ شست بند آتل دار مورسا REF 60 021 45,000 تومان -
سوات اسلینگ ایران شفا 203 45,000 تومان -
ساپورت قفسه سینه ایران شفا 221 45,000 تومان -
قوزبند کلاویکال Variteks 118 45,000 تومان -
قوزک بند قابل تنظیم Variteks 887 45,000 تومان -
گردنبند نیمه سخت Variteks 207 45,000 تومان -
زانو بند ساده بلند نئوپرن Chipso KN034 45,500 تومان -
زانوبند پاتلا مورسا REF 20 111 45,500 تومان -
مج بند قابل تنظیم مورسا RFE 60 601 45,500 تومان -
آویز دست لوکس مورسا REF 30 301 46,000 تومان -
شکم بند با کش دوبل طب و صنعت 60430 46,000 تومان -
زانوبند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت 41400 46,000 تومان -
زانوبند کشکک بسته نئوپرنی Vatiteks 820 46,000 تومان -
زانوبند lp support 641 46,500 تومان -
زانوبند lp support 647 46,500 تومان -
آرنج بند lp support 649 46,500 تومان -
قوزک بند پا lp support 650 46,500 تومان -
کلاویکال برس 4075 Oppo 46,500 تومان -
شکم بند جراحی Variteks 133 47,000 تومان -
آتل اورژانسی مچ پا طب و صنعت 30630 47,000 تومان -
زانو بند جلوباز 1024 Oppo 47,500 تومان -
آویز و نگهدارنده دست Dr med 124 47,500 تومان -
استاگینت با عرض 12 و 7 سانتیمتر Oppo 2195 48,000 تومان -
شکم بند تمام کش پل دار ایران شفا 219 48,000 تومان -
گرمکن کلیه پشمی پاک سمن 020 48,000 تومان -
قوزک بند مورسا REF 90 403 48,000 تومان -
شكم بند تمام كش پاک سمن 014 48,000 تومان -
زانوبند فری سایز نئوپرن تبیان جراح 48,300 تومان -
گردن بند طبي سخت چانه دار پاک سمن 039 48,500 تومان -
مچ بند آتل دار 1082 Oppo 48,500 تومان -
مچ بند کامل آتل بغل 1088 Oppo 48,500 تومان -
قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت 11100 48,500 تومان -
مچ بند پد دار Dr med A003 49,000 تومان -
زانوبند کشکک باز Vatiteks 885 49,000 تومان -
زانو بند کشکک باز کوتاه Dr med K142 49,500 تومان -
کتف بند 2072 Oppo 49,500 تومان -
شكم بند تمام كش پل دار پاک سمن 015 49,500 تومان -
زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن 116 49,500 تومان -
شانه بند مورسا REF 30 801 49,500 تومان -
ساق بند کشی Dr med K029 50,000 تومان -
آرنج بند بلند Dr med E003 50,000 تومان -
مچ بند آتل دار بلند Dr med W004 50,000 تومان -
نگهدارنده انگشت میانی Dr med W132 2 50,000 تومان -
نگهدارنده قفسه سینه طب و صنعت 89100 50,000 تومان -
زانوبند کشی با قابلیت تهویه B7 002 نوکست 50,000 تومان -
سینه بند زنانه 4074 Oppo 50,500 تومان -
بانداژ زانو lp support 631 51,000 تومان -
بانداژ ساق پا lp support 635 51,000 تومان -
زانوبند lp support 639 51,000 تومان -
قوزک بند پا lp support 704 51,000 تومان -
مچ بند lp support 726 51,000 تومان -
آرنج بند lp support 751 51,000 تومان -
آويز دست lp support 839 51,000 تومان -
زانوبند lp support 941 51,000 تومان -
آرنج بند lp support 943 51,000 تومان -
قوزک بند پا lp support 944 51,000 تومان -
ساق بند lp support 945 51,000 تومان -
زانوبند نئوپرن مورسا REF 20 101 51,000 تومان -
زانوبند کشکک باز نئوپرنی Vatiteks 822 51,000 تومان -
سینه بند مردانه 4073 Oppo 51,500 تومان -
زانوبند استرچ دو طرفه مدی Elastic Knee Support 51,600 تومان 49,500 تومان
کتف بند نئوپرن تبیان جراح 51,800 تومان -
کرست کمر لومبو ساکرال معمولی طب و صنعت 53200 52,000 تومان -
کفی سیلیکونی 4 3 مورسا RFE 105 251 52,000 تومان -
گرمکن کلیه پشمی قابل تنظیم پاک سمن 021 52,500 تومان -
کتف بند یک طرفه ایران شفا 204 52,500 تومان -
کفی سیلیکونی مورسا RFE 105 250 52,500 تومان -
مچ و شست بند آتل دار Variteks 306 52,500 تومان -
مچ بند پا Camaro 4250 991 52,800 تومان -
آرنج بند Camaro 4450 991 52,800 تومان -
ران بند قابل تنظیم Camaro 4850 991 52,800 تومان -
کرست کمر چهار فنره کشی تبیان جراح 52,900 تومان -
محافظ پاشنه نرم مدی Protect Heel soft 53,000 تومان 51,000 تومان
محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Soft 53,000 تومان 51,000 تومان
زانو بند کشی Mc Davide 510R 53,000 تومان -
قوزک بند کشی Mc Davide 511R 53,000 تومان -
آرنج بند کشی Mc Davide 512R 53,000 تومان -
بانداژ طبی lp support 657 50MM 53,500 تومان -
پد محافظ سیلیکونی 6703 Oppo 53,500 تومان -
شست بند آتل دار از کنار Dr med W132 1 54,000 تومان -
ساق بند Variteks 892 54,000 تومان -
کرست گردن سخت کوتاه 4094 Oppo 54,500 تومان -
قوزبند آتل دار مورسا REF 40 161 54,600 تومان -
بالشتک ارتوپدی اوتک ORing 55,000 تومان -
مچ بند lp support 752 55,000 تومان -
زانوبند lp support 769 55,000 تومان -
پوشش الاستیکی lp support 345 55,000 تومان -
نگهدارنده آشیل lp support 329 55,000 تومان -
محافظ بینی اوتک Slim 55,000 تومان 44,900 تومان
آویز دست اسفنجی Variteks 303 55,000 تومان -
زانوبند چهار فنره نئوپرن تبیان جراح 55,200 تومان -
زانو بند آتل دار 2233 Oppo 55,500 تومان -
آرنج بند طبی D3 001 نوکست 55,500 تومان -
زانوبند پد دار مورسا REF 20 108 55,500 تومان -
زانو بند ساده پد دار نئوپرن Chipso KN035 56,000 تومان -
پاشنه سیلیکونی 5454 Oppo 56,000 تومان -
قوزک بند آتل دار Variteks 897 56,000 تومان -
گردن بند طبی دو تکه O1 011 نوکست 56,500 تومان -
کمربند نئوپرنی C5 004 نوکست 56,500 تومان -
زانو بند پد دار با استرپ نئوپرن Chipso KN036 57,000 تومان -
کلار پلاستیکی Dr med 122 57,000 تومان -
آتل شست پا Variteks 511 57,000 تومان -
آتل اورژانسی ساعد و بازو طب و صنعت 30620 57,000 تومان -
محافظ قوس پا lp support 353 58,000 تومان -
بانداژ طبی lp support 665 50MM 58,000 تومان -
زانوبند lp support 667 58,000 تومان -
چسب ضد درد Oppo 8095 S 58,500 تومان -
شکم بند کد 2060 Oppo 58,500 تومان -
بالشتک نگهدارنده کتف Dr med E018 59,000 تومان -
زانوبند نئوپرن چهار فنره طب و صنعت 41100 59,000 تومان -
زانوبند استرپ دار نئوپرن 2 فنره تبیان جراح 59,800 تومان -
قوزبند 2175 Oppo 60,000 تومان -
زانوبند نئوپرن چهار فنره قابل تنظیم طب و صنعت 41500 60,000 تومان -
کمربند پددار طب و صنعت 53400 60,500 تومان -
شکم بند حاملگی مورسا RFE 40 439 61,000 تومان -
محافظ گردن فیلادلفیا مورسا REF 12 104 61,000 تومان -
کرست کمر کشی صادراتی 22 سانتی تبیان جراح 61,300 تومان -
کرست کمر کشی صادراتی 30 سانتی تبیان جراح 61,300 تومان -
زانوبند نئوپرن ساده پاک سمن 097 61,500 تومان -
قوزك بند نئوپرني آتل دار پاک سمن 088 61,500 تومان -
شانه بند نئوپرن مورسا REF 30 800 61,500 تومان -
زانو بند فری سایز نئوپرن Chipso KN020 62,000 تومان -
شکم بند جراحی Variteks 132 62,000 تومان -
اسپلینت طبی مچ و شست دست O4 001 نوکست 62,500 تومان -
مچ بند و شست بند طبی نانو A4 028 نوکست 62,500 تومان -
زانوبند کشی نانوکربنی A7 011 نوکست 62,500 تومان -
قوزک بند نانوکربنی A9 005 نوکست 62,500 تومان -
آرنج بند نانو کربنی A3 004 نوکست 62,500 تومان -
قوزبند پل دار نئوپرن تبیان جراح 63,000 تومان -
آتل اورژانسی ران و ساق طب و صنعت 30640 63,000 تومان -
کفی سیلیکونی مورسا RFE 105 249 63,000 تومان -
زانوبند مفصل دار نئوپرن تبیان جراح 63,300 تومان -
ثابت نگهدارنده زانو ایمی بلیزر تبیان جراح 63,500 تومان -
پد ضد درد هالوس و الگوس Dr med T024 63,500 تومان -
کمربند نئوپرنی C5 003 نوکست 64,000 تومان -
کرست کمر لومبو ساکرال با کش دوبل طب و صنعت 53100 64,000 تومان -
قوزک بند ساده Mc Davide 431R 64,000 تومان -
نوار کششی Mc Davide 6201R 64,000 تومان -
زانوبند پددار Mc Davide 645R 64,000 تومان -
محافظ گردن با میله مدی Protect Collar Soft With Bar 64,200 تومان 61,700 تومان
چسب ضد درد Oppo 8095 M 64,500 تومان -
شست بند lp support 763 65,000 تومان -
پد میخچه lp support 324 65,000 تومان -
شکم بند لیپوساکشن طب و صنعت 60500 65,000 تومان -
کفی طبی بدون پنجه مورسا RFE 106 256 65,000 تومان -
قوزک بند پا lp support 504 65,500 تومان -
شست بند lp support 776 65,500 تومان -
آرنج بند lp support 723 65,500 تومان -
بانداژ دست lp support 692 65,500 تومان -
پد سیلیکونی پاشنه Dr med A014 65,500 تومان -
شکم بند منفذ دار Dr med B121 1 65,500 تومان -
قوزک بند استابلایزر مورسا REF 90 404 66,000 تومان -
گردنبند مگنت Camaro 4659 99 66,000 تومان -
مچ بند مگنت ورزشی Camaro 4109 991 66,000 تومان -
مچ بند قابل تنظیم Mc Davide 451R 66,000 تومان -
مچ بند ساده Mc Davide 452R 66,000 تومان -
محافظ قفسه سینه مورسا REF 40 421 66,500 تومان -
زانو بند کشکک باز نئوپرن Dr med K007 66,500 تومان -
ملت فینگر اسپلینت طب و صنعت 30500 66,500 تومان -
جوراب lp support 350 66,700 تومان -
ژل بین انگشتی lp support 343 66,700 تومان -
گردن بند طبی lp support 906 67,500 تومان -
فوم lp support 872 67,500 تومان -
گردن بند طبی سخت ایران شفا 102 67,500 تومان -
کلیه بند 2162 Oppo 68,000 تومان -
قوزک بند 4007 Oppo 68,000 تومان -
قوزک بند فنر دار با کش ساپورت نئوپرن Chipso AN125 68,000 تومان -
کفی گودی پا مورسا RFE 106 258 68,000 تومان -
ترقوه بند مدی Protect Clavicle Support 68,500 تومان 66,000 تومان
ارتز شانه مدی Protect Arm Sling 68,500 تومان 66,000 تومان
مچ بند بلند آتل دار 2288 Oppo 68,500 تومان -
زانوبند کودک مورسا RFE 130 351 68,500 تومان -
زانوبند مفصل دار نئوپرن طب و صنعت 45120 69,000 تومان -
قوزبند lp support 901 69,000 تومان -
مکس تیپ lp support 674 69,500 تومان -
گردنبند فیلادلفیا نای باز Variteks 210 69,500 تومان -
جوراب محافظ آشیل پا lp support 348 70,000 تومان -
آرنج بند lp support 250 70,000 تومان -
ساپورت زانو پد دار Dr med K146 70,000 تومان -
كمربند طبي نرم پاک سمن 018 70,500 تومان -
زانو بند ایروپرنی D7 001 نوکست 70,500 تومان -
زانوبند lp support 788 71,000 تومان -
شکم بند بارداری Dr med B050 71,000 تومان -
کلاویکال نئوپرن مورسا REF 30 311 71,000 تومان -
زانوبند فنردار مورسا REF 20 103 71,500 تومان -
زانوبند فنردار مورسا REF 20 104 71,500 تومان -
چسب ضد درد Oppo 8095 L 71,500 تومان -
قوزبند كمربند پل دار پاک سمن 042 71,500 تومان -
گردن بند طبی lp support 905 71,500 تومان -
زانو بند پالمبو نئوپرن Chipso KN030 72,000 تومان -
کرست کمر لومبوساکرال ایران شفا 216 72,000 تومان -
زانوبند پالامبو نئوپرن ایران شفا 302 72,000 تومان -
زانوبند نئوپرن 4 فنره مورسا REF 20 102 72,000 تومان -
اسپری سرد lp support 829 73,000 تومان -
پد خار پاشنه lp support 322 73,000 تومان -
شکم بند طبی A5 001 نوکست 73,000 تومان -
آرنج بند Mc Davide 488R 73,000 تومان -
کمربند آتل دار بارداری Variteks 139 73,500 تومان -
مچ بند lp support 725 74,000 تومان -
زانوبند نئوپرني چهار فنره پاک سمن 085 74,000 تومان -
کرست کمر بلند طب و صنعت 53500 74,000 تومان -
تمام کفی سیلیکونی Variteks 542 75,000 تومان -
نوار کششی Mc Davide 6202R 75,000 تومان -
نوار کششی پا Mc Davide 6203R 75,000 تومان -
نوار کششی زانو Mc Davide 6204R 75,000 تومان -
نوار کششی مج و آرنج Mc Davide 6205R 75,000 تومان -
نوار کششی شانه و کتف Mc Davide 6206R 75,000 تومان -
کشکک بند Mc Davide 414R 75,000 تومان -
زانو بند کشکک باز نئوپرن Dr med K006 75,500 تومان -
شکم بند لاغری نئوپرن Chipso BA095 76,000 تومان -
زانوبند Mc Davide 401R 76,000 تومان -
آویز دست ایموبیلایزر مورسا REF 30 304 77,000 تومان -
شانه بند Variteks 842 77,000 تومان -
کمر بند طبی سخت الاستیک Chipso BA082 77,500 تومان -
شکم بند کشی Dr med B121 2 77,500 تومان -
شكم بند دوران بارداري پاک سمن 016 77,500 تومان -
ثابت کننده زانو با پارچه سه بعدی طب و صنعت 43100 78,000 تومان -
اسپری چسب lp support 827 78,000 تومان -
جوراب lp support 349 78,000 تومان -
زانوبند والیبال lp support 609 78,000 تومان -
شکم بند حاملگی A5 010 نوکست 78,500 تومان -
محافظ تاندون کشکک زانو مدی Patella Tendon Support 78,900 تومان 75,700 تومان
آرنج بند نواری مدی Elbow Starp 78,900 تومان 75,900 تومان
اسلینگ ثابت کننده 4089 Oppo 79,000 تومان -
زانوبند مگنتی آتل دار Camaro 4040 991 79,200 تومان -
کلیه بند آتل دار Camaro 4080 991 79,200 تومان -
زانو بند مفصل دار چرمی Chipso KN005 79,500 تومان -
زانو بند چهار فنره نئوپرن Chipso KN011 80,000 تومان -
شكم بند تمام كش ممتاز 137 80,000 تومان -
پد خار پاشنه lp support 330 80,500 تومان -
شکم بند دوران بارداری 2062 Oppo 80,500 تومان -
زانوبند آتل دار 1230 Oppo 80,500 تومان -
قوزک بند 1008 Oppo 80,500 تومان -
محافظ تاندون آشیل پا Mc Davide 436R 81,000 تومان -
قوزک بند قابل تنظیم Mc Davide 438R 81,000 تومان -
زانوبند ورزشی C7 006 نوکست 82,000 تومان -
ساق بند Mc Davide 441R 82,000 تومان -
پشت بند طبی صنعتی A5 002 نوکست 82,500 تومان -
کرست گردن 4095 Oppo 82,500 تومان -
قوزبند نئوپرني آتل دار پاک سمن 012 82,500 تومان -
کفی طبی با زیره آهنی مورسا RFE 106 257 83,000 تومان -
آرنج بند قابل تنظیم Mc Davide 486R 83,000 تومان -
قوز بند Dr med 126 1 83,500 تومان -
كمربند طبي سخت نئوپرني پاک سمن 117 83,500 تومان -
قوزبند آتل دار Variteks 138 84,000 تومان -
آرنج بند lp support 251 84,500 تومان -
زانوبند lp support 756 84,500 تومان -
بانداژ زانو lp support 691 84,500 تومان -
زانوبند lp support 708 84,500 تومان -
كتف و شانه بند lp support 958 84,500 تومان -
كفي طبی lp support 309 84,500 تومان -
کفی طبی سیلیکونی طب و صنعت 20500 84,500 تومان -
زانوبند لولادار مورسا REF 20 105 84,500 تومان -
محافظ بینی اوتک Sport 85,000 تومان 74,900 تومان
مچ بند راست نگهدارنده 4182 Oppo 85,500 تومان -
كمربند طبي سخت پاک سمن 019 86,000 تومان -
كمربند طبي سخت با كش پهن پاک سمن 125 86,000 تومان -
محافظ گردن ترکشن مورسا REF 11 107 87,500 تومان -
کفی طبی سیلیکونی پاک سمن 093 88,000 تومان -
کتف بند و شانه بند Dr med 128 88,500 تومان -
شست بند lp support 576 88,500 تومان -
زانو بند ورزشی کشکک باز Dr med K031 89,000 تومان -
کمربند لامبوساکرال 26 سانت مورسا REF 40 260 89,000 تومان -
آرنج بند قابل تنظیم Mc Davide 485R 89,000 تومان -
کمربند Mc Davide 491R 89,000 تومان -
زانوبند کشکک باز Mc Davide 402R 89,000 تومان -
زانوبند کشکک باز قابل تنظیم Mc Davide 409R 89,000 تومان -
فتق بند یک طرفه 2149 Oppo 89,500 تومان -
کمربند پیشرفته اوتک 90,000 تومان -
زانوبند آتل دار نئوپرنی Vatiteks 823 90,000 تومان -
پشت بند طبی صنعتی با قابلیت تهویه A5 003 نوکست 91,000 تومان -
قوزبند B2 002 نوکست 91,000 تومان -
زانو بند مفصل دار دو محوره Chipso KN006 91,000 تومان -
قوزبند پلدار نئوپرن Chipso CL121 91,000 تومان -
زانوبند لولادار مورسا REF 20 107 91,000 تومان -
زانوبند رباط جانبی مورسا REF 20 109 92,000 تومان -
مچ بند مگنت قابل تنظیم Camaro 4149 991 92,400 تومان -
شکم بند حاملگی A5 009 نوکست 92,500 تومان -
کرست کمر 15 سانتی 2061 Oppo 93,000 تومان -
زانوبند ایموبلیزر پاک سمن 086 93,000 تومان -
كمربند طبي نرم ممتاز 140 93,000 تومان -
کمربند لامبوساکرال 32 سانت مورسا REF 40 320 94,000 تومان -
پشت بند طبی صنعتی A5 004 نوکست 94,000 تومان -
مچ بند آتل دار Dr med W012 96,500 تومان -
زانوبند پد دار Mc Davide 602R 97,000 تومان -
دستگاه تقویت مچ Power wrist OBA200 97,500 تومان -
كفي طبی lp support 307 97,500 تومان -
آویز دست با بالش 30 درجه مورسا REF 30 305 97,500 تومان -
كمربند طبي پد دار پاک سمن 141 97,500 تومان -
کمربند پددار صادراتی Chipso BA084 98,000 تومان -
کرست کمر چهار فنره نئوپرن تبیان جراح 98,000 تومان -
کمربند مغناطیسی Dr med B030 98,000 تومان -
زانو بند مفصل دار مدرج پلاستیکی Chipso KN002 98,500 تومان -
زانوبند مفصل دار نئوپرنی Vatiteks 833 98,500 تومان -
کمربند کنیتد لامبوساکرال مورسا REF 40 402 99,000 تومان -
قوزک بند قابل تنظیم مورسا RFE 90 408 99,000 تومان -
کرست دور سولومبو ساکرال طب و صنعت 54100 99,500 تومان -
کمربند آتل دار الاستیک Variteks 115 99,500 تومان -
شانه بند طبی D2 001 نوکست 100,000 تومان -
ارتز آرنج مدی Epibrace 101,000 تومان 97,000 تومان
محافظ کف پا مدی Protect Insoles 101,000 تومان 97,000 تومان
قوزک بند پا lp support 729 101,000 تومان -
گردن بند چانه Dr med 123 101,500 تومان -
قوزک بند پا Dr med A011 101,500 تومان -
ارتز بی حرکت کننده زانو با قابلیت تنظیم Chipso KN045 102,500 تومان -
زانوبند Cube 11214 103,500 تومان -
ساقبند دست Cube 11215 103,500 تومان -
فتق بند دو طرفه 2049 Oppo 104,000 تومان -
شکم بند نئوپرن Dr med B121 104,500 تومان -
فوم چسب دار lp support 871 104,500 تومان -
مچ بند با آتل آلومینیومی مدی Protect Wrist Support 104,900 تومان 100,900 تومان
کشاله بند قابل تنظیم Mc Davide 475R 105,000 تومان -
ران بند قابل تنظیم Mc Davide 478R 105,000 تومان -
كمربند طبي سخت ممتاز 139 105,500 تومان -
مچ بند پا مگنت قابل تنظیم Camaro 4229 991 105,600 تومان -
آرنج بند مگنت کلاسیک Camaro 4409 991 105,600 تومان -
آرنج بند مگنت قابل تنظیم Camaro 4439 991 105,600 تومان -
زانوبند کنیتد لولادار مورسا REF 20 404 106,500 تومان -
کفی سیلیکونی 5404 Oppo 109,000 تومان -
زانو بند کشکک باز نئوپرن Dr med K009 109,500 تومان -
شکم بند آتل دار Dr med B021 109,500 تومان -
کتف بند آتل دار Dr med B011 110,500 تومان -
قوزک بند پا lp support 775 110,500 تومان -
کمربند طبی چهار فنره نئوپرنی Chipso BA080 110,500 تومان -
کمربند lp support 774 110,500 تومان -
مچ بند پا از جنس فوم مدی Protect Ankle Air Foam 111,400 تومان 106,900 تومان
آویز دست با بالش 45 60 درجه مورسا REF 30 306 112,000 تومان -
قوز کتف بند آتل دار مورسا REF 40 162 112,000 تومان -
قوزک بند قابل تنظیم Mc Davide 432R 114,000 تومان -
كتف و شانه بند lp support 754 114,500 تومان -
کفی طبی lp support 321 114,500 تومان -
زانوبند lp support 272 114,500 تومان -
مچ بند آتل دار Dr med W022 114,500 تومان -
زانوبند لولا دار 1031 Oppo 114,500 تومان -
زانوبند آتل دار 1034 Oppo 114,500 تومان -
محافظ بینی اوتک perfect 114,900 تومان -
کمربند آتل پد دار Variteks 145 116,000 تومان -
کرست گردن فیلا دلفیا کامل 4096 Oppo 116,500 تومان -
دستگاه کشش گردن در منزل طب و صنعت 55100 117,000 تومان -
ساقبند دست پددار Mc Davide 6500R 117,000 تومان -
ابزار تقویت کننده چانه و گردن Dr med PC104 118,500 تومان -
مچ بند مگنت حرفه ای پا Camaro 4219 991 118,800 تومان -
آرنج بند مگنت حرفه ای Camaro 4429 991 118,800 تومان -
کشاله بند lp support 627 119,500 تومان -
زانوبند lp support 508 119,600 تومان -
ساعدبند Mc Davide 651R 120,000 تومان -
مچ بند پا با نوار کشسان مدی Protect Leva Strap 120,500 تومان 115,500 تومان
کرست کمر لامبوساکرال مورسا REF 40 270 122,000 تومان -
ساق بند قابل تنظیم Mc Davide 442R 122,000 تومان -
کرست کمر آتل دار 23 سانتیمتری 2264 Oppo 123,000 تومان -
کرست کمر Dr med B015 124,500 تومان -
زانوبند ایموبلیزر ایران شفا 704 124,500 تومان -
محافظ بینی اوتک Perfect new 124,900 تومان -
آتل lp support 873 127,500 تومان -
کرست کمر آتل دار 30 سانتیمتری 2264 Oppo 128,500 تومان -
زانو بند پاتلا 1028 Oppo 128,500 تومان -
شکم بند سیلیکونی 2460 Oppo 129,000 تومان -
کفی سیلیکونی Dr med A018 129,000 تومان -
زانو بند مفصل دار مدرج فلزی Chipso KN001 130,000 تومان -
کمربند کوتاه Dr med B007 130,500 تومان -
کمربند فنردار با قابلیت تهویه A5 005 نوکست 131,000 تومان -
شانه بند و بازوبند Camaro 4510 991 132,000 تومان -
زانوبند مگنت حرفه ای Camaro 4029 991 132,000 تومان -
کمربند کلاسیک Camaro 4300 991 132,000 تومان -
زانو بند مگنت کلاسیک Camaro 4009 99 132,000 تومان -
ارتز شانه مدی Arm Sling 132,200 تومان 127,000 تومان
آتل قوزک O9 001 نوکست 134,500 تومان -
جوراب lp support 351 136,500 تومان -
ساقبند پا Cube 11213 136,800 تومان -
کمربند آتل دار الاستیک Vatiteks LSO 131 139,500 تومان -
کمربند با نوار کشی مدی Protect Lumbostyle 140,000 تومان 134,500 تومان
محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Tracheo 140,000 تومان 134,500 تومان
زانوبند ایموبیلایزر 45 سانتی مورسا RFE 80 045 142,000 تومان -
ساقبند دست Mc Davide 656R 142,000 تومان -
زانوبند نگهدارنده نئوپرنی C7 004 نوکست 143,500 تومان -
پشت بندکشی طبی A5 007 نوکست 143,500 تومان -
زانوبند ایموبیلایزر 55 سانتی مورسا RFE 80 055 144,000 تومان -
ساقبند پا Mc Davide 6572R 144,000 تومان -
کمربند آتل دار Camaro 4330 991 148,800 تومان -
زانوبند ایمبولایزر 4030 Oppo 149,000 تومان -
زانوبند lp support 733 149,500 تومان -
زانو بند کشکک باز فنردار Dr med K008 150,000 تومان -
آرنج بند با لایه سیلیکونی مدی Epicomed 151,700 تومان 145,700 تومان
مچ بند آتل دار مدی Manumed Active 151,700 تومان 145,700 تومان
مچ بند پا با بالش سیلیکونی مدی Levamed 151,700 تومان 145,700 تومان
قوزبند کمربند آتل دار مورسا REF 40 330 152,500 تومان -
زانو بند با بریس مچ تا ران مدرج کوتاه Dr med K106 153,000 تومان -
آویز نگه دارنده سر Dr med FT403 153,500 تومان -
قوزک بند Mc Davide 195R 155,000 تومان -
کمربند lp support 715 156,000 تومان -
زانوبند ایموبیلایزر 65 سانتی مورسا RFE 80 065 157,500 تومان -
قوزبند lp support 929 158,500 تومان -
گردن بند تخصصی Dr med 127 159,500 تومان -
زانوبند نرم مدی protect PT soft 162,000 تومان 155,500 تومان
ارتز بیحرکت کننده زانو مدی Protect Knee immobilizer Standard 162,000 تومان 155,500 تومان
زانوبند Mc Davide 6440R 162,000 تومان -
مچ بند با آتل مدی Manumed 162,100 تومان 155,600 تومان
زانوبند lp support 709 162,500 تومان -
کمربند lp support 917 162,500 تومان -
زانو بند با بریس مچ تا ران مدرج بلند Dr med K105 164,500 تومان -
زانو بند کشکک باز آتل دار Dr med K011 167,500 تومان -
کمربند طبی A5 008 نوکست 167,500 تومان -
زانوبند با حلقه سیلیکونی مدی Genumedi 168,600 تومان 162,000 تومان
قوزک بند اکس تریموس lp support 110 169,000 تومان -
کمربند lp support 903 169,000 تومان -
زانوبند توانبخشی با مفصل مندرج طب و صنعت 40100 169,000 تومان -
زانوند ورزشی Cube 16023 171,500 تومان -
آرنج بند ورزشی Cube 16024 171,500 تومان -
محافظ بی حرکت کننده مفصل شانه مدی Shoulder Sling 172,500 تومان 165,500 تومان
محافظ تاندون آشیل پا مدی Achimed 172,500 تومان 165,500 تومان
ساقبند دست Mc Davide 6566FR 173,000 تومان -
کمربند طبی فنردار B5 011 نوکست 175,000 تومان -
نگهدارنده ستون فقرات Variteks 130 TLSO 178,500 تومان -
کمربند lp support 914 179,500 تومان -
کرست کمر پد دار 2263 Oppo 180,000 تومان -
مچ بند آتل دار با جای شست مدی Manumed T 181,600 تومان 174,400 تومان
مچ بند مگنت آتل دار Camaro 4139 991 184,800 تومان -
آتل پا O6 001 نوکست 192,500 تومان -
آرنج بند Mc Davide 6515R 198,000 تومان -
کمربند Mc Davide 495R 199,000 تومان -
زانوبند با حلقه سیلیکونی و نوار اضافی مدی Genumedi Plus 201,100 تومان 193,000 تومان
آرنج بند عضلانی مورسا RFE 53 015 203,000 تومان -
کمربند تثبیت کننده Mc Davide 493R 204,000 تومان -
کمربند سبک مدی Lumbamed Active 205,000 تومان 196,800 تومان
کمربند آتل دار بلند Dr med B005 207,500 تومان -
تاپ محافظ ورزشی lp support 234 208,000 تومان -
تاپ محافظ ورزشی lp support 232 208,000 تومان -
زانوبند قابل تنظیم Mc Davide 4195R 209,000 تومان -
زانو بند آتل دار کشکک باز Mc Davide 421R 209,000 تومان -
تی شرت مگنت Camaro 4559 991 211,200 تومان -
کمربند بلند Dr med B007 2 213,500 تومان -
کمربند lp support 920 218,500 تومان -
زانوبند پد دار Mc Davide 6440XR 220,000 تومان -
زانو بند ورزشی Dr med K040 220,500 تومان -
کمربند محافظ کشباف مدی Lumbamed Basic 221,900 تومان 213,000 تومان
زانوبند بلند Mc Davide 6446R 222,000 تومان -
کتف بند و شانه بند Mc Davide 207R 232,000 تومان -
زانوبند Mc Davide 425R 234,000 تومان -
تیشرت محافظ ورزشی lp support 233 240,000 تومان -
کمربند لومبو ساکرال Dr med B033 240,500 تومان -
شلوار محافظ ورزشی lp support 292 260,000 تومان -
زانوبند لولادار Mc Davide 422R 268,000 تومان -
بلوز محافظ ورزشی lp support 230 273,000 تومان -
کرست کمر آتل دار 2163 Oppo 274,500 تومان -
بالشتک نگهدارنده دست Dr med E016 280,500 تومان -
کرست نیمه منعطف کمر مدی Protect Lumbafix 283,000 تومان 271,500 تومان
قریپ بادی lp support 878 283,500 تومان -
قوزبند قابل تنظیم B2 001 نوکست 286,000 تومان -
قوزبند آتل دار 2166 Oppo 311,500 تومان -
زانوبند ثابت کننده پا 18 4039 Oppo 316,500 تومان -
زانوبند نرم و کوتاه مدی Stabimed Pro 324,600 تومان 311,600 تومان
زانوبند ثابت کننده پا 4139 Oppo 325,500 تومان -
زانوبند ثابت کننده پا 22 4039 Oppo 328,500 تومان -
زانوبند ثابت کننده پا 26 4039 Oppo 330,000 تومان -
زانوبند قابل تنظیم مورسا RFE 83 011 337,000 تومان -
شانه بند و بازوبند مگنت کلاسیک Camaro 4519 991 343,200 تومان -
آتل شانه با زاویه 15 درجه مدی SAS 15 366,200 تومان 351,700 تومان
آرنج بند بریس دار مچ تا بازو Dr med E011 375,000 تومان -
بانداژ lp support 874 377,000 تومان -
زانوبند lp support 737 383,500 تومان -
زانو بند با بریس مچ تا ران مدرج Dr med K027 411,000 تومان -
زانو بند کشکک باز بریس دار Dr med K015 453,000 تومان -
زانوبند لولا دار Mc Davide 428R 489,000 تومان -
ارواکر لولادار 3209 Oppo 509,000 تومان -
ارواکر لولا دار 3109 Oppo 535,500 تومان -
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top