انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت لوازم فیزیوتراپی
لیست قیمت لوازم فیزیوتراپی

به روز شده امروز پنجشنبه   95/9/18     
 
 
  خانه   ->   تجهیزات پزشکی   ->   لوازم فیزیوتراپی
ایزی لایف
قیمت: 9000 تومان
کیسه یخ متوسط ایزی لایف
یکسال گارانتی
1
ایزی لایف
قیمت: 10500 تومان
کیسه یخ بزرگ ایزی لایف
یکسال گارانتی
2
توان افزا بهبود
قیمت: 12000 تومان
کیسه شن نیم کیلویی
3
ایزی لایف
قیمت: 12000 تومان
کیسه آب گرم ایزی لایف
یکسال گارانتی
4
درمان پژوه
قیمت: 12000 تومان
کیسه آب گرم
5
درمان پژوه
قیمت: 13000 تومان
کیسه یخ کوچک
6
درمان پژوه
قیمت: 15000 تومان
کیسه یخ بزرگ
7
امسیگ
قیمت: 15900 تومان
کیسه یخ امسیگ IC150
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
8
توان افزا بهبود
قیمت: 16000 تومان
کیسه شن 1 کیلویی
9
امسیگ
قیمت: 18900 تومان
کیسه آبگرم امسیگ HB166
2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
10
توان افزا بهبود
قیمت: 20000 تومان
دستکش همی پلژی کوچک
11
درمان پژوه
قیمت: 20000 تومان
کیسه آب گرم کاوردار
12
توان افزا بهبود
قیمت: 20000 تومان
کیسه شن 2 کیلویی
13
توان افزا بهبود
قیمت: 23000 تومان
کیسه شن 3 کیلویی
14
dr med
قیمت: 23000 تومان
ژل سرد و گرم کوچک Dr med IH007
15
توان افزا بهبود
قیمت: 23000 تومان
دستکش همی پلژی متوسط
16
درمان پژوه
قیمت: 25000 تومان
کیسه آب گرم برقی
17
زیکلاس مد
قیمت: 25000 تومان
کیسه آب گرم زیکلاس مد کودک
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی زیکلاس مد
18
توان افزا بهبود
قیمت: 27000 تومان
دستکش همی پلژی بزرگ
19
توان افزا بهبود
قیمت: 27000 تومان
کیسه شن 4 کیلویی
20
Pic solution
قیمت: 29000 تومان
کیسه آب گرم Pic solution
21
Pic solution
قیمت: 30000 تومان
کیسه یخ Pic solution
22
زیکلاس مد
قیمت: 30000 تومان
کیسه آب گرم زیکلاس مد Warm Water Bag
2 سال گارانتی شرکت بازرگانی زیکلاس مد
23
oppo
قیمت: 31500 تومان
کیسه یخ Oppo 3978 s
24
Pic solution
قیمت: 35000 تومان
کیسه آب گرم کاوردار Pic solution
25
oppo
قیمت: 39000 تومان
کیسه یخ Oppo 3978 M
26
ال پی ساپورت
قیمت: 40500 تومان
نگهدارنده سرما و گرما lp support 789
27
oppo
قیمت: 48500 تومان
کیسه یخ Oppo 3978 L
28
dr med
قیمت: 49000 تومان
ژل سرد و گرم بزرگ Dr med IH003
29
dr med
قیمت: 50500 تومان
کیسه یخ Dr med IB001
30
ال پی ساپورت
قیمت: 53500 تومان
كيسه يخ lp support 784 کوچک
31
ال پی ساپورت
قیمت: 68000 تومان
كيسه يخ lp support 784 متوسط
32
dr med
قیمت: 70000 تومان
کیسه سرد و گرم Dr med IH001
33
ال پی ساپورت
قیمت: 74000 تومان
كيسه يخ lp support 784 بزرگ
34
توان افزا بهبود
قیمت: 95000 تومان
وج ابداکشن کوچک
35
توان افزا بهبود
قیمت: 105000 تومان
وج ابداکشن بزرگ
36
توان افزا بهبود
قیمت: 110000 تومان
وج کوچک
37
توان افزا بهبود
قیمت: 117000 تومان
اسکوتر برد کوچک
38
بیورر آلمان
قیمت: 117500 تومان
پد تحریک الکتریکی بیورر EM20
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
39
توان افزا بهبود
قیمت: 120000 تومان
وج متوسط
40
توان افزا بهبود
قیمت: 125000 تومان
اسکوتر برد متوسط
41
بیورر آلمان
قیمت: 125000 تومان
لامپ مادون قرمز بیورر IL11
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
42
توان افزا بهبود
قیمت: 128000 تومان
وج بزرگ
43
توان افزا بهبود
قیمت: 135000 تومان
اگزر بورد
44
توان افزا بهبود
قیمت: 140000 تومان
اسکوتر برد بزرگ لدراگوما
45
ال پی ساپورت
قیمت: 158500 تومان
پک ژل سرد lp support 884
46
Berjis
قیمت: 165000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 60 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
47
بریسک
قیمت: 173900 تومان
دستگاه تنس بریسک AS 833
2 سال گارانتی
48
بیورر آلمان
قیمت: 180000 تومان
لامپ مادون قرمز بیورر IL21
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
49
ایرداکتر
قیمت: 185000 تومان
دستگاه تحریک الکتریکی ماهیچه ایرداکتر 5000
1 سال گارانتی
50
بیورر آلمان
قیمت: 221000 تومان
لامپ مادون قرمز بیورر IL30
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
51
Berjis
قیمت: 250000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 60 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
52
توان افزا بهبود
قیمت: 255000 تومان
نردبان زمینی
53
بانیان ورزش کاسپین
قیمت: 286000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله Total tens
یکسال گارانتی بانیان ورزش
54
امرون
قیمت: 299500 تومان
تنس عضلانی امرون E2
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
55
توان افزا بهبود
قیمت: 318000 تومان
بیم بالانس 3 تیکه
56
بیورر آلمان
قیمت: 319500 تومان
دستگاه تحرک الکتریکی ماهیچه بیورر EM41
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
57
بیورر آلمان
قیمت: 345500 تومان
دستگاه تحرک الکتریکی ماهیچه بیورر EM80
دو سال گارانتي شركت آرمین درمان
58
امرون
قیمت: 378500 تومان
تنس عضلانی امرون E4
با 2 سال گارانتی پایکار بنیان طب
59
Berjis
قیمت: 380000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 60 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
60
Berjis
قیمت: 380000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 125 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
61
توان افزا بهبود
قیمت: 405000 تومان
پله 4 تیکه کار درمانی
62
ال پی ساپورت
قیمت: 468000 تومان
پد سیلیکونی lp support 870
63
Berjis
قیمت: 480000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 250 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
64
Berjis
قیمت: 480000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 125 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
65
توان افزا بهبود
قیمت: 495000 تومان
تاب کار درمانی مدل کم جا
66
توان افزا بهبود
قیمت: 552000 تومان
حمام پارافین ایرانی متوسط
67
Berjis
قیمت: 580000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 5 کاناله 250 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
68
Berjis
قیمت: 580000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 125 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
69
Berjis
قیمت: 630000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله 400 هرتز Berjis SL 400
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
70
Berjis
قیمت: 680000 تومان
دستگاه فیزیوتراپی 10 کاناله 250 هرتز Berjis EN 4080
3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
71
توان افزا بهبود
قیمت: 685000 تومان
تاب کار درمانی بزرگ
72
توان افزا بهبود
قیمت: 870000 تومان
شولدر انگشتی دیواری
73
توان افزا بهبود
قیمت: 900000 تومان
UPS
74
توان افزا بهبود
قیمت: 920000 تومان
فینگر تیبل
75
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.