انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت لوازم ورزش رزمی
لیست قیمت لوازم ورزش رزمی

به روز شده امروز شنبه   95/8/1     
 
 
  خانه   ->   لوازم رشته ورزشی   ->   لوازم ورزش رزمی
پیشتاز
قیمت: 5500 تومان
جاسوئیچی کلاه تزریقی پیشتاز
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
1
یونیک
قیمت: 7000 تومان
کاپ مردانه یونیک U 1018
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
2
یونیک
قیمت: 8000 تومان
نانیشم زنانه یونیک U 2015
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
3
یونیک
قیمت: 8000 تومان
دستکش تکواندو یونیک U 1011
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
4
یونیک
قیمت: 8000 تومان
دستکش کونگ فو یونیک U 1013
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
5
Martial art
قیمت: 8000 تومان
دستکش تکواندو ایرانی
6
یونیک
قیمت: 8500 تومان
روپایی تکواندو یونیک U 2011
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
7
یونیک
قیمت: 8500 تومان
ساعدبند یونیک U 2012
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
8
یونیک
قیمت: 8500 تومان
ساق بند یونیک U 2013
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
9
Martial art
قیمت: 9000 تومان
کاپ بانوان ایرانی
10
یونیک
قیمت: 9500 تومان
ساق روپایی یونیک U 2014
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
11
Martial art
قیمت: 10500 تومان
کاپ پهن
12
یونیک
قیمت: 11000 تومان
میت پنجه ای یونیک U 1015
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
13
آرتا
قیمت: 11000 تومان
کاپ نانیشم زنانه آرتا
14
آرتا
قیمت: 11000 تومان
کاپ مردانه آرتا
15
پیشتاز
قیمت: 12000 تومان
کمربند تکوانو رنگی پیشتاز
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
16
یونیک
قیمت: 13000 تومان
کلاه تکواندو یونیک U 1012
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
17
پیشتاز
قیمت: 13000 تومان
روپا مشمع پیشتاز سایز Medium
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
18
Martial art
قیمت: 13000 تومان
میت پنجه ای فوم
19
Martial art
قیمت: 13000 تومان
رکابی بوکس
20
Martial art
قیمت: 14000 تومان
باند بوکس ۵ سانتی
21
یونیک
قیمت: 15000 تومان
هوگو تکواندو سایز 1 یونیک U 2016
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
22
آرتا
قیمت: 15000 تومان
میت پنجه ای فوم آرتا
23
Martial art
قیمت: 15500 تومان
کلاه تکواندو معمولی
24
Martial art
قیمت: 15500 تومان
میت راکتی فوم
25
پیشتاز
قیمت: 15600 تومان
روپا مشمع پیشتاز سایز Large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
26
پیشتاز
قیمت: 15600 تومان
روپا مشمع پیشتاز سایز X Large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
27
Martial art
قیمت: 16000 تومان
شورت ساتن کوتاه
28
آرتا
قیمت: 17000 تومان
هوگو سانشو آرتا
29
یونیک
قیمت: 17000 تومان
هوگو تکواندو سایز 2 یونیک U 2016
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
30
پیشتاز
قیمت: 18000 تومان
کاپ کره ای پیشتاز مردانه Medium
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
31
یونیک
قیمت: 18000 تومان
هوگو سان شو سایز 1 یونیک U 3014
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
32
پیشتاز
قیمت: 18000 تومان
کمربند تکوانو پوم پیشتاز
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
33
پیشتاز
قیمت: 18000 تومان
کمربند تکوانو مشکی پیشتاز
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
34
پیشتاز
قیمت: 18000 تومان
ساقبند طرح آلمانی پیشتاز XS
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
35
Martial art
قیمت: 18500 تومان
شورت موی تای ساتن
36
یونیک
قیمت: 19000 تومان
هوگو سان شو سایز 2 یونیک U 3014
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
37
یونیک
قیمت: 19000 تومان
هوگو تکواندو سایز 3 یونیک U 2016
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
38
Martial art
قیمت: 19500 تومان
شورت کیک بوکس ساتن
39
Martial art
قیمت: 19500 تومان
دستکش تکواندو پاکستانی
40
Martial art
قیمت: 19500 تومان
شورت بوکس ساتن بلند
41
Martial art
قیمت: 19500 تومان
شورت سانشو ساتن
42
Martial art
قیمت: 19500 تومان
دستکش کاراته پاکستانی
43
یونیک
قیمت: 20000 تومان
هوگو سان شو سایز 3 یونیک U 3014
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
44
یونیک
قیمت: 21000 تومان
هوگو سان شو سایز 4 یونیک U 3014
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
45
یونیک
قیمت: 21500 تومان
هوگو تکواندو سایز 4 یونیک U 2016
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
46
Martial art
قیمت: 22000 تومان
کاپ بانوان PU
47
Martial art
قیمت: 22000 تومان
شورت بوکس ساتن طرح چشمی
48
Martial art
قیمت: 22000 تومان
شورت بوکس ساتن طرح آتشین
49
یونیک
قیمت: 23000 تومان
هوگو تکواندو سایز 1 یونیک U 2017
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
50
Martial art
قیمت: 23500 تومان
روپایی انگشتی تکواندو
51
پیشتاز
قیمت: 24000 تومان
ساقبند طرح آلمانی پیشتاز S
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
52
پیشتاز
قیمت: 24000 تومان
ساقبند طرح آلمانی پیشتاز M
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
53
پیشتاز
قیمت: 24000 تومان
کاپ کره ای پیشتاز مردانه Large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
54
پیشتاز
قیمت: 24000 تومان
کاپ کره ای پیشتاز مردانه X Large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
55
پیشتاز
قیمت: 24000 تومان
روپا فول پیشتاز سایز Large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
56
پیشتاز
قیمت: 24000 تومان
روپا فول پیشتاز سایز X Large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
57
آرتا
قیمت: 24000 تومان
کلاه تکواندو آرتا
58
آرتا
قیمت: 25000 تومان
میت بالشتی فوم آرتا Small
59
آرتا
قیمت: 25000 تومان
هوگو کاراته آرتا
60
یونیک
قیمت: 25000 تومان
هوگو تکواندو سایز 2 یونیک U 2017
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
61
Martial art
قیمت: 25000 تومان
کاپ PU
62
آرتا
قیمت: 25500 تومان
کلاه بوکس فک دار آرتا
63
Martial art
قیمت: 26000 تومان
ساق بند روپایی طرح جورابی
64
یونیک
قیمت: 26000 تومان
هوگو کاراته یونیک U 3015
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
65
یونیک
قیمت: 27000 تومان
هوگو تکواندو سایز 3 یونیک U 2017
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
66
یونیک
قیمت: 28000 تومان
میت بالشتی 25 در 40 یونیک U 1019
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
67
یونیک
قیمت: 29000 تومان
هوگو تکواندو سایز 4 یونیک U 2017
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
68
یونیک
قیمت: 29000 تومان
میت راکتی تکی یونیک U 3016
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
69
آرتا
قیمت: 29000 تومان
میت بالشتی فوم آرتا medium
70
پیشتاز
قیمت: 30000 تومان
ساقبند طرح آلمانی پیشتاز L
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
71
پیشتاز
قیمت: 30000 تومان
ساقبند طرح آلمانی پیشتاز XL
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
72
Wakacu
قیمت: 31000 تومان
محافظ دندان Wakacu B305
73
Martial art
قیمت: 32000 تومان
روپایی انگشتی Daedo
74
Martial art
قیمت: 32500 تومان
شلوار فول کنتاکت و کیک بوکسینگ
75
Martial art
قیمت: 32500 تومان
شلوار کیک بوکسینگ ساتن ایرانی
76
Martial art
قیمت: 32500 تومان
لباس کنگفو معمولی
77
Martial art
قیمت: 32500 تومان
کت تک کنگفو
78
یونیک
قیمت: 36000 تومان
میت راکتی دو قلو یونیک U 3013
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
79
آرتا
قیمت: 37000 تومان
هوگو ویسینگ آرتا
80
Martial art
قیمت: 37000 تومان
تخته هان مادانگ
81
Martial art
قیمت: 39000 تومان
لباس تکواندو فلامنت
82
Martial art
قیمت: 39000 تومان
محافظ دندان A protection
83
Martial art
قیمت: 39000 تومان
کفش تکواندو
84
یونیک
قیمت: 40000 تومان
میت بالشتی 45 در 30 یونیک U 1019
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
85
Martial art
قیمت: 40000 تومان
ساق بند حرفه ای PAD
86
Martial art
قیمت: 42000 تومان
میت بالشی فوم Medium
87
یونیک
قیمت: 43000 تومان
ساعدبند طرح daedo یونیک U 2018
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
88
یونیک
قیمت: 43000 تومان
ساعدبند طرح Adidas یونیک U 2020
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
89
Martial art
قیمت: 45500 تومان
لباس ساندا
90
Martial art
قیمت: 45500 تومان
میت پنجه ای چرم
91
Martial art
قیمت: 45500 تومان
میت راکتی چرم
92
Martial art
قیمت: 47000 تومان
میت ساعد دار چرم
93
یونیک
قیمت: 47000 تومان
ساقبند بند طرح Adidas یونیک U 2021
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
94
یونیک
قیمت: 47000 تومان
ساقبند طرح daedo یونیک U 2019
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
95
Martial art
قیمت: 49500 تومان
لباس کنگفو فلامنت
96
Martial art
قیمت: 49500 تومان
لباس تکواندو طرح نایک زنبوری
97
یونیک
قیمت: 51000 تومان
هوگو تکواندو طرح sangmoosa یونیک U 3011
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
98
یونیک
قیمت: 51000 تومان
هوگو تکواندو طرح Daedo یونیک U 3017
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
99
یونیک
قیمت: 51000 تومان
هوگو تکواندو طرح Adidas یونیک U 3018
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
100
یونیک
قیمت: 51000 تومان
هوگو تکواندو طرح الکترونیکی یونیک U 3019
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
101
Martial art
قیمت: 52000 تومان
لباس کماندویی فایت رنجر
102
Martial art
قیمت: 52000 تومان
میت دوقلو چرم
103
Martial art
قیمت: 52000 تومان
ساق بند طرح Dae do
104
Martial art
قیمت: 52000 تومان
ساعد بند طرح Dae do
105
Martial art
قیمت: 52000 تومان
ساق بند تکواندو طرح آدیداس
106
Martial art
قیمت: 52000 تومان
ساعدبند تکواندو طرح آدیداس
107
Martial art
قیمت: 53000 تومان
میت بالشی فوم Large
108
پیشتاز
قیمت: 54000 تومان
هوگو تکواندو مسابقاتی پیشتاز سایز 1
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
109
پیشتاز
قیمت: 54000 تومان
هوگو تکواندو مسابقاتی پیشتاز سایز 2
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
110
پیشتاز
قیمت: 54000 تومان
کفش تکواندو صادراتی پیشتاز TKD Shoes
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
111
یونیک
قیمت: 54000 تومان
هوگو تکواندو طرح Daedo یونیک U 3012
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
112
Martial art
قیمت: 57000 تومان
رکابی موی تای تایلندی
113
Martial art
قیمت: 58500 تومان
میت بوکس قوسدار جفتی
114
پیشتاز
قیمت: 60000 تومان
هوگو تکواندو مسابقاتی پیشتاز سایز 3
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
115
پیشتاز
قیمت: 60000 تومان
هوگو تکواندو مسابقاتی پیشتاز سایز 4
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
116
Wakacu
قیمت: 60500 تومان
کاپ مردانه Wakacu B141
117
یونیک
قیمت: 62000 تومان
میت راکتی چرم یونیک U 3023
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
118
Martial art
قیمت: 62000 تومان
هوگو طرح Dae do
119
Martial art
قیمت: 62000 تومان
هوگو تکواندو طرح آدیداس
120
Martial art
قیمت: 62000 تومان
هوگو سانشو
121
یونیک
قیمت: 67000 تومان
هوگو تکواندو طرح Adidas یونیک U 3020
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
122
یونیک
قیمت: 67000 تومان
هوگو تکواندو طرح sangmoosa یونیک U 3021
محصولات با درجه کیفیت سوپر A دارای 6 ماه گارانتی میباشد
123
پیشتاز
قیمت: 72000 تومان
هوگو تکواندو مسابقاتی پیشتاز سایز 5
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
124
پیشتاز
قیمت: 72000 تومان
هوگو تکواندو مسابقاتی پیشتاز سایز 6
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
125
Wakacu
قیمت: 72500 تومان
سای Wakacu D411
126
Martial art
قیمت: 75000 تومان
کلاه بوکس PU
127
Martial art
قیمت: 76000 تومان
کفش نین جوتسو
128
Martial art
قیمت: 78000 تومان
میت بالشی چرم small
129
Martial art
قیمت: 78000 تومان
شورت بوکس Green Hill
130
Martial art
قیمت: 78000 تومان
شورت موی تای تایلندی
131
Martial art
قیمت: 78000 تومان
شورت موی تای پاکستانی
132
Martial art
قیمت: 79000 تومان
دستکش کیسه چرم
133
پیشتاز
قیمت: 84000 تومان
کوله پشتی تکواندو پیشتاز سایز large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
134
Martial art
قیمت: 84500 تومان
دستکش کیسه چرم
135
Martial art
قیمت: 84500 تومان
ساق بند روپایی کاراته آدیداس
136
Martial art
قیمت: 84500 تومان
میت بوکس چرم جفتی
137
Martial art
قیمت: 84500 تومان
کلاه بوکس چرم Green Hill
138
Wakacu
قیمت: 84500 تومان
هوگو تکواندو Wakacu B132W
139
پیشتاز
قیمت: 90000 تومان
کوله پشتی تکواندو پیشتاز سایز X large
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
140
Martial art
قیمت: 91000 تومان
جودو تورنادو درجه ۲
141
Martial art
قیمت: 91000 تومان
پوتین کنگفو
142
Martial art
قیمت: 91000 تومان
کلاه حفاظ دار PU
143
Wakacu
قیمت: 97000 تومان
کلاه تکواندو Wakacu I201
144
Martial art
قیمت: 97500 تومان
دستکش UFC
145
Martial art
قیمت: 99000 تومان
دستکش بوکس چرم Green Hill
146
Martial art
قیمت: 99500 تومان
کلاه تکواندو تزریقی
147
Martial art
قیمت: 100000 تومان
محافظ دندان Everlast
148
Martial art
قیمت: 104000 تومان
میت بالشی چرم Medium
149
Martial art
قیمت: 104000 تومان
لباس کاراته کیوکوشین کاتا
150
Martial art
قیمت: 120000 تومان
هاکامه
151
Martial art
قیمت: 123500 تومان
دستکش بوکس چرم Top Ten
152
Martial art
قیمت: 130000 تومان
میت بالشی چرم Large
153
پیشتاز
قیمت: 150000 تومان
میت چرم پیشتاز 25 در 45
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
154
Martial art
قیمت: 156000 تومان
میت قوسدار چرم Title
155
پیشتاز
قیمت: 168000 تومان
لباس تکواندو مبارزه کبریتی تور پیشتاز
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
156
پیشتاز
قیمت: 168000 تومان
لباس تکواندو مبارزه زنبوری تور پیشتاز
1 سال گارانتی شرکت مبتکران پیشتاز
157
Martial art
قیمت: 168000 تومان
دستکش بوکس RDX
158
Martial art
قیمت: 169000 تومان
میت سامبک چرم RDX
159
Martial art
قیمت: 180000 تومان
دستکش بوکس چرم طلایی RDX
160
Martial art
قیمت: 204000 تومان
لباس کاراته کاتا شائولین 12 اونس
161
Martial art
قیمت: 288000 تومان
کیسه بوکس ارتجاعی ماکی وارا دیواری
162
Martial art
قیمت: 325000 تومان
کیسه بوکس نیم تنه آویز 80CM
163
Martial art
قیمت: 370000 تومان
کیسه بوکس ارتجاعی گلابی سرعتی پایه دار
164
Martial art
قیمت: 385000 تومان
کیسه بوکس ارتجاعی گلابی با تخته
165
Martial art
قیمت: 390000 تومان
کیسه بوکس نیم تنه آویز 100CM
166
Martial art
قیمت: 470000 تومان
میت طرح تایلندی
167
Martial art
قیمت: 520000 تومان
کیسه بوکس ارتجاعی دیواری نیم تنه
168
Martial art
قیمت: 540000 تومان
میت سپری قوسدار
169
Martial art
قیمت: 660000 تومان
کیسه بوکس پایه دار G071
170
Martial art
قیمت: 780000 تومان
آدمک کشتی نوجوان
171
Martial art
قیمت: 840000 تومان
آدمک کشتی جوان
172
Martial art
قیمت: 900000 تومان
آدمک کشتی بزرگسال
173
Martial art
قیمت: 960000 تومان
کیسه بوکس ایستاده G078
174
Martial art
قیمت: 1080000 تومان
کیسه بوکس پایه دار G076
175
Martial art
قیمت: 1200000 تومان
کیسه بوکس ارتجاعی آدمک نیم تنه G081
176
Wakacu
قیمت: 1720000 تومان
کیسه بوکس ایستاده Wakacu B438F
177