انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت راکت و لوازم پینگ پنگ
لیست قیمت راکت و لوازم پینگ پنگ

به روز شده امروز یکشنبه   95/9/21     
 
 
  خانه   ->   لوازم رشته ورزشی   ->   راکت و لوازم پینگ پنگ
دونیک
قیمت: 12000 تومان
توپ پینگ پنگ Shield
1
دونیک
قیمت: 16500 تومان
توپ پینگ پنگ DHS 1star
2
دونیک
قیمت: 21000 تومان
توپ پینگ پنگ DHS 2star
3
سان فلکس
قیمت: 21000 تومان
توپ پینگ پنگ سان فلکس Fun fancy 20603
4
دونیک
قیمت: 24000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 200
5
دونیک
قیمت: 27000 تومان
توپ پینگ پنگ Donic schildcrot ball super3
6
دونیک
قیمت: 27000 تومان
با تخفیف: 18000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک Classic
7
دونیک
قیمت: 30000 تومان
کاور پینگ پنگ ایرانی باترفلای
8
دونیک
قیمت: 30000 تومان
توپ پینگ پنگ DHS 3star
9
باترفلای
قیمت: 30000 تومان
اسفنج تمیز کننده پینگ پنگ Butterfly rubber care
10
دونیک
قیمت: 30000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 300
11
دونیک
قیمت: 35000 تومان
با تخفیف: 20000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 300 Top Team
12
سان فلکس
قیمت: 35500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER C 10311
13
سان فلکس
قیمت: 35500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER XC 10318
14
دونیک
قیمت: 36000 تومان
با تخفیف: 24000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک Waldner
15
سان فلکس
قیمت: 37000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER S 10310
16
دونیک
قیمت: 37500 تومان
با تخفیف: 24000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Top team 400
17
سان فلکس
قیمت: 39000 تومان
کاور پینگ پنگ سان فلکس Prefect 20491
18
دونیک
قیمت: 39000 تومان
با تخفیف: 26000 تومان
کاورپینگ پنگ دونیک Persson
19
دونیک
قیمت: 39000 تومان
با تخفیف: 26000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 400 Waldner Line
20
سان فلکس
قیمت: 40000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER A 10312
21
سان فلکس
قیمت: 43000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI XC 10328
22
دونیک
قیمت: 43500 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Sensation Line
23
سان فلکس
قیمت: 46000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI PA 10322
24
دونیک
قیمت: 46500 تومان
با تخفیف: 31000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Waldner Line
25
سان فلکس
قیمت: 47000 تومان
کاور پینگ پنگ سان فلکس Contest 20492
26
سان فلکس
قیمت: 49000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI C 10321
27
adidas
قیمت: 49500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Vigor90 AGF 12454
28
دونیک
قیمت: 49500 تومان
با تخفیف: 32000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک Salo
29
سان فلکس
قیمت: 50500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI A 10320
30
دونیک
قیمت: 52500 تومان
با تخفیف: 35000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک salo plus
31
باترفلای
قیمت: 52500 تومان
کف تمیز کننده رویه پینگ پنگ Butterfly spin refresh
32
adidas
قیمت: 53000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Vigor120 AGF 12461
33
adidas
قیمت: 54500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Champ AGF 10422
34
سان فلکس
قیمت: 55000 تومان
راکت پینگ پنگ دخترانه سان فلکس Girl edition 10290
35
سان فلکس
قیمت: 55000 تومان
راکت پینگ پنگ پسرانه سان فلکس Boy edition 10295
36
سان فلکس
قیمت: 56500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MANDARIN A 10331
37
سان فلکس
قیمت: 56500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MANDARIN C 10330
38
دونیک
قیمت: 57000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Sensation Line
39
adidas
قیمت: 58500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Vigor140 AGF 12463
40
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser lime AGF 13471
41
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser candy AGF 13472
42
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser Ice AGF 13473
43
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser Flash AGF 13474
44
دونیک
قیمت: 64500 تومان
با تخفیف: 43000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Waldner
45
سان فلکس
قیمت: 65000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TAIPAN XC 10338
46
adidas
قیمت: 65500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Star2 AGF 10428
47
adidas
قیمت: 70000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Club2 AGF 10434
48
سان فلکس
قیمت: 74500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TAIPAN C 10340
49
دونیک
قیمت: 74500 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Sensation Line
50
سان فلکس
قیمت: 76000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TAIPAN A 10341
51
سان فلکس
قیمت: 83000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SHOGUN C 10350
52
سان فلکس
قیمت: 87500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SHOGUN A 10351
53
دونیک
قیمت: 88500 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Waldner
54
باترفلای
قیمت: 91000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly flextra
55
باترفلای
قیمت: 91000 تومان
چسب پینگ پنگ Butterfly glue free chack II 100ml
56
adidas
قیمت: 98700 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Kinetic AGF 10424
57
سان فلکس
قیمت: 101500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MIKADO C 10360
58
سان فلکس
قیمت: 105500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MIKADO A 10361
59
دونیک
قیمت: 109500 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 800 Waldner Line
60
adidas
قیمت: 120000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Toure core AGF 10403
61
سان فلکس
قیمت: 121000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MOGUL C 10370
62
adidas
قیمت: 130500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Tour carbon AGF 10404
63
باترفلای
قیمت: 140000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly sriver
64
سان فلکس
قیمت: 153000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MIKADO A 10371
65
دونیک
قیمت: 169000 تومان
با تخفیف: 130000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 1000 Waldner
66
باترفلای
قیمت: 182000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly bryce fx
67
باترفلای
قیمت: 188500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly sriver G2
68
باترفلای
قیمت: 214500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly sriver G3
69
دونیک
قیمت: 234000 تومان
با تخفیف: 180000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 3000
70
باترفلای
قیمت: 247000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly bryce
71
دونیک
قیمت: 247000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 3000
72
دونیک
قیمت: 253500 تومان
با تخفیف: 195000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 5000
73
باترفلای
قیمت: 266500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly primorac off
74
باترفلای
قیمت: 266500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade mazunof
75
فردوس
قیمت: 279500 تومان
میز پینگ پنگ نئوپان ساده Ferdos TS
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
76
دونیک
قیمت: 286000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 7000
77
المپیک
قیمت: 290000 تومان
میز پینگ پنگ نئوپان ثابت Olympic A1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
78
باترفلای
قیمت: 292500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly tenergy64 fx
79
باترفلای
قیمت: 292500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly tenergy 05
80
باترفلای
قیمت: 292500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly tenergy 05 fx
81
تن ساز
قیمت: 345000 تومان
میز پینگ پنگ چرخدار دور چوب تن ساز
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
82
تن ساز
قیمت: 350000 تومان
میز پینگ پنگ جوانان تن ساز
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
83
باترفلای
قیمت: 403000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade primorac carbon
84
فراز اسپرت
قیمت: 450000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT1
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
85
فردوس
قیمت: 455000 تومان
میز پینگ پنگ دورفلز نئوپان Ferdos TM3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
86
المپیک
قیمت: 460000 تومان
میز پینگ پنگ نئوپان Olympic C3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
87
فراز اسپرت
قیمت: 490000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT2
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
88
فردوس
قیمت: 494000 تومان
میز پینگ پنگ لترون معمولی دور فلز Ferdos TL2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
89
فردوس
قیمت: 494000 تومان
میز پینگ پنگ Ferdos TU3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
90
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade timo boll spirit
91
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly sardius
92
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade viscaria
93
فراز اسپرت
قیمت: 520000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT3
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
94
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly hadraw SR
95
فردوس
قیمت: 546000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف 16 میل باشگاهی Ferdos TM4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
96
المپیک
قیمت: 550000 تومان
میز پینگ پنگ لترون Olympic F
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
97
فراز اسپرت
قیمت: 560000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT4
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
98
المپیک
قیمت: 570000 تومان
میز پینگ پنگ ملامینه الکترواستاتیک Olympic D1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
99
المپیک
قیمت: 570000 تومان
میز پینگ پنگ ملامینه الکترواستاتیک Olympic D2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
100
فردوس
قیمت: 572000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر لترون معمولی Ferdos TL1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
101
فردوس
قیمت: 572000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 16 میل Ferdos TU4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
102
تن ساز
قیمت: 575000 تومان
میز پینگ پنگ چرخدار MDF تن ساز T302
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
103
فردوس
قیمت: 585000 تومان
میز پینگ پنگ دورفلز لترون Ferdos TM2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
104
باترفلای
قیمت: 624000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly garaydia ALC
105
باترفلای
قیمت: 624000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly innerforce layer ALC
106
فراز اسپرت
قیمت: 630000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT5
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
107
فردوس
قیمت: 637000 تومان
میز پینگ پنگ دورفلز ام دی اف Ferdos TM1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
108
فردوس
قیمت: 650000 تومان
میز پینگ پنگ Ferdos TU2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
109
المپیک
قیمت: 650000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف الکترواستاتیک Olympic E2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
110
باترفلای
قیمت: 650000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade timo boll alc
111
فردوس
قیمت: 675000 تومان
میز پینگ پنگ Ferdos TU1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
112
باترفلای
قیمت: 700000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade zhang jike alc
113
فردوس
قیمت: 700000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف 25 میل Ferdos TM6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
114
باترفلای
قیمت: 700000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade photino zlf
115
باترفلای
قیمت: 725000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly kenta matsudaria ALC
116
فردوس
قیمت: 750000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 25 میل Ferdos TU6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
117
فردوس
قیمت: 775000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 25 میل Ferdos TM5
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
118
المپیک
قیمت: 820000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف Olympic E3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
119
باترفلای
قیمت: 825000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade amultart
120
فردوس
قیمت: 875000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 25 میل Ferdos TU5
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
121
باترفلای
قیمت: 875000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly garaydia ZLC
122
باترفلای
قیمت: 875000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly innerforce zlc
123
المپیک
قیمت: 900000 تومان
میز پینگ پنگ 8 چرخ ام دی اف Olympic ITTS11
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
124
باترفلای
قیمت: 912500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly mizutani JUN
125
باترفلای
قیمت: 987500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade zhang jike zlc
126
المپیک
قیمت: 1050000 تومان
میز پینگ پنگ شیشه ای پارکی Olympic P
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
127
won fitness
قیمت: 1050000 تومان
میز پینگ پنگ won fitness power800
15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
128
Joerex
قیمت: 1200000 تومان
میز پینگ پنگ Joerex TB1200
1 سال گارانتی
129
won fitness
قیمت: 1230000 تومان
میز پینگ پنگ won fitness L2010
15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
130
Joerex
قیمت: 1300000 تومان
میز پینگ پنگ Joerex TB1500
1 سال گارانتی
131
باترفلای
قیمت: 1380000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade zhang jike super zlc
132
LIJU
قیمت: 2200000 تومان
میز پینگ پنگ LIJU D9806
133
Cornilleau
قیمت: 4500000 تومان
میز پینگ پنگ Cornilleau indoor 540
134
Cornilleau
قیمت: 5600000 تومان
میز پینگ پنگ Cornilleau indoor 740
135
Cornilleau
قیمت: 6100000 تومان
میز پینگ پنگ Cornilleau outdoor pro540
136
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.