انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت راکت و لوازم پینگ پنگ
لیست قیمت راکت و لوازم پینگ پنگ

به روز شده امروز جمعه   95/8/7     
 
 
  خانه   ->   لوازم رشته ورزشی   ->   راکت و لوازم پینگ پنگ
دونیک
قیمت: 12000 تومان
توپ پینگ پنگ Shield
1
دونیک
قیمت: 16500 تومان
توپ پینگ پنگ DHS 1star
2
دونیک
قیمت: 21000 تومان
توپ پینگ پنگ DHS 2star
3
سان فلکس
قیمت: 21000 تومان
توپ پینگ پنگ سان فلکس Fun fancy 20603
4
دونیک
قیمت: 27000 تومان
توپ پینگ پنگ Donic schildcrot ball super3
5
دونیک
قیمت: 27000 تومان
با تخفیف: 18000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک Classic
6
دونیک
قیمت: 30000 تومان
کاور پینگ پنگ ایرانی باترفلای
7
دونیک
قیمت: 30000 تومان
توپ پینگ پنگ DHS 3star
8
باترفلای
قیمت: 30000 تومان
اسفنج تمیز کننده پینگ پنگ Butterfly rubber care
9
دونیک
قیمت: 30000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Appelgren line 300
10
دونیک
قیمت: 35000 تومان
با تخفیف: 20000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 300 Top Team
11
سان فلکس
قیمت: 35500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER C 10311
12
سان فلکس
قیمت: 35500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER XC 10318
13
دونیک
قیمت: 36000 تومان
با تخفیف: 24000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک Waldner
14
سان فلکس
قیمت: 37000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER S 10310
15
دونیک
قیمت: 37500 تومان
با تخفیف: 24000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Top team 400
16
سان فلکس
قیمت: 39000 تومان
کاور پینگ پنگ سان فلکس Prefect 20491
17
دونیک
قیمت: 39000 تومان
با تخفیف: 26000 تومان
کاورپینگ پنگ دونیک Persson
18
دونیک
قیمت: 39000 تومان
با تخفیف: 26000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 400 Waldner Line
19
سان فلکس
قیمت: 40000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TRAINER A 10312
20
سان فلکس
قیمت: 43000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI XC 10328
21
دونیک
قیمت: 43500 تومان
با تخفیف: 29000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Sensation Line
22
سان فلکس
قیمت: 46000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI PA 10322
23
دونیک
قیمت: 46500 تومان
با تخفیف: 31000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 500 Waldner Line
24
سان فلکس
قیمت: 47000 تومان
کاور پینگ پنگ سان فلکس Contest 20492
25
سان فلکس
قیمت: 49000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI C 10321
26
adidas
قیمت: 49500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Vigor90 AGF 12454
27
دونیک
قیمت: 49500 تومان
با تخفیف: 32000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک Salo
28
سان فلکس
قیمت: 50500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SAMURAI A 10320
29
دونیک
قیمت: 52500 تومان
با تخفیف: 35000 تومان
کاور پینگ پنگ دونیک salo plus
30
باترفلای
قیمت: 52500 تومان
کف تمیز کننده رویه پینگ پنگ Butterfly spin refresh
31
adidas
قیمت: 53000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Vigor120 AGF 12461
32
adidas
قیمت: 54500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Champ AGF 10422
33
سان فلکس
قیمت: 55000 تومان
راکت پینگ پنگ دخترانه سان فلکس Girl edition 10290
34
سان فلکس
قیمت: 55000 تومان
راکت پینگ پنگ پسرانه سان فلکس Boy edition 10295
35
سان فلکس
قیمت: 56500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MANDARIN A 10331
36
سان فلکس
قیمت: 56500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MANDARIN C 10330
37
دونیک
قیمت: 57000 تومان
با تخفیف: 38000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Sensation Line
38
adidas
قیمت: 58500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Vigor140 AGF 12463
39
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser lime AGF 13471
40
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser candy AGF 13472
41
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser Ice AGF 13473
42
adidas
قیمت: 63000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Laser Flash AGF 13474
43
دونیک
قیمت: 64500 تومان
با تخفیف: 43000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 600 Waldner
44
سان فلکس
قیمت: 65000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TAIPAN XC 10338
45
adidas
قیمت: 65500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Star2 AGF 10428
46
adidas
قیمت: 70000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Club2 AGF 10434
47
سان فلکس
قیمت: 74500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TAIPAN C 10340
48
دونیک
قیمت: 74500 تومان
با تخفیف: 53000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 700 Sensation Line
49
سان فلکس
قیمت: 76000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس TAIPAN A 10341
50
سان فلکس
قیمت: 83000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SHOGUN C 10350
51
سان فلکس
قیمت: 87500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس SHOGUN A 10351
52
باترفلای
قیمت: 91000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly flextra
53
باترفلای
قیمت: 91000 تومان
چسب پینگ پنگ Butterfly glue free chack II 100ml
54
adidas
قیمت: 98700 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Kinetic AGF 10424
55
سان فلکس
قیمت: 101500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MIKADO C 10360
56
سان فلکس
قیمت: 105500 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MIKADO A 10361
57
دونیک
قیمت: 109500 تومان
با تخفیف: 78000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 800 Waldner Line
58
adidas
قیمت: 120000 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Toure core AGF 10403
59
سان فلکس
قیمت: 121000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MOGUL C 10370
60
adidas
قیمت: 130500 تومان
راکت پینگ پنگ Adidas Tour carbon AGF 10404
61
باترفلای
قیمت: 140000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly sriver
62
سان فلکس
قیمت: 153000 تومان
راکت پینگ پنگ سان فلکس MIKADO A 10371
63
دونیک
قیمت: 169000 تومان
با تخفیف: 130000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Level 1000 Waldner
64
باترفلای
قیمت: 182000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly bryce fx
65
باترفلای
قیمت: 188500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly sriver G2
66
باترفلای
قیمت: 214500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly sriver G3
67
دونیک
قیمت: 234000 تومان
با تخفیف: 180000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 3000
68
باترفلای
قیمت: 247000 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly bryce
69
دونیک
قیمت: 247000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 3000
70
دونیک
قیمت: 253500 تومان
با تخفیف: 195000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک Waldner Line 5000
71
باترفلای
قیمت: 266500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly primorac off
72
باترفلای
قیمت: 266500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade mazunof
73
فردوس
قیمت: 279500 تومان
میز پینگ پنگ نئوپان ساده Ferdos TS
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
74
دونیک
قیمت: 286000 تومان
راکت پینگ پنگ دونیک carbotec 7000
75
المپیک
قیمت: 290000 تومان
میز پینگ پنگ نئوپان ثابت Olympic A1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
76
باترفلای
قیمت: 292500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly tenergy64 fx
77
باترفلای
قیمت: 292500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly tenergy 05
78
باترفلای
قیمت: 292500 تومان
رویه پینگ پنگ Butterfly tenergy 05 fx
79
تن ساز
قیمت: 385000 تومان
میز پینگ پنگ چرخدار دور چوب تن ساز
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
80
تن ساز
قیمت: 400000 تومان
میز پینگ پنگ جوانان تن ساز
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
81
باترفلای
قیمت: 403000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade primorac carbon
82
فردوس
قیمت: 455000 تومان
میز پینگ پنگ دورفلز نئوپان Ferdos TM3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
83
فراز اسپرت
قیمت: 455000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT1
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
84
المپیک
قیمت: 460000 تومان
میز پینگ پنگ نئوپان Olympic C3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
85
فردوس
قیمت: 494000 تومان
میز پینگ پنگ Ferdos TU3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
86
فردوس
قیمت: 494000 تومان
میز پینگ پنگ لترون معمولی دور فلز Ferdos TL2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
87
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly hadraw SR
88
فراز اسپرت
قیمت: 520000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT2
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
89
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly sardius
90
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade viscaria
91
باترفلای
قیمت: 520000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade timo boll spirit
92
فردوس
قیمت: 546000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف 16 میل باشگاهی Ferdos TM4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
93
فراز اسپرت
قیمت: 550000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT3
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
94
المپیک
قیمت: 550000 تومان
میز پینگ پنگ لترون Olympic F
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
95
المپیک
قیمت: 570000 تومان
میز پینگ پنگ ملامینه الکترواستاتیک Olympic D1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
96
المپیک
قیمت: 570000 تومان
میز پینگ پنگ ملامینه الکترواستاتیک Olympic D2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
97
فردوس
قیمت: 572000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر لترون معمولی Ferdos TL1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
98
فردوس
قیمت: 572000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 16 میل Ferdos TU4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
99
فردوس
قیمت: 585000 تومان
میز پینگ پنگ دورفلز لترون Ferdos TM2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
100
فراز اسپرت
قیمت: 600000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT4
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
101
باترفلای
قیمت: 624000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly innerforce layer ALC
102
باترفلای
قیمت: 624000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly garaydia ALC
103
فردوس
قیمت: 637000 تومان
میز پینگ پنگ دورفلز ام دی اف Ferdos TM1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
104
تن ساز
قیمت: 640000 تومان
میز پینگ پنگ چرخدار MDF تن ساز T302
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
105
فراز اسپرت
قیمت: 640000 تومان
میز پینگ پنگ فراز اسپرت TT5
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
106
فردوس
قیمت: 650000 تومان
میز پینگ پنگ Ferdos TU2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
107
المپیک
قیمت: 650000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف الکترواستاتیک Olympic E2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
108
باترفلای
قیمت: 650000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade timo boll alc
109
فردوس
قیمت: 675000 تومان
میز پینگ پنگ Ferdos TU1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
110
باترفلای
قیمت: 700000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade zhang jike alc
111
باترفلای
قیمت: 700000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade photino zlf
112
فردوس
قیمت: 700000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف 25 میل Ferdos TM6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
113
باترفلای
قیمت: 725000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly kenta matsudaria ALC
114
فردوس
قیمت: 750000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 25 میل Ferdos TU6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
115
فردوس
قیمت: 775000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 25 میل Ferdos TM5
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
116
المپیک
قیمت: 820000 تومان
میز پینگ پنگ ام دی اف Olympic E3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
117
باترفلای
قیمت: 825000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade amultart
118
باترفلای
قیمت: 875000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly garaydia ZLC
119
فردوس
قیمت: 875000 تومان
میز پینگ پنگ سوپر ام دی اف 25 میل Ferdos TU5
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
120
باترفلای
قیمت: 875000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly innerforce zlc
121
المپیک
قیمت: 900000 تومان
میز پینگ پنگ 8 چرخ ام دی اف Olympic ITTS11
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
122
باترفلای
قیمت: 912500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly mizutani JUN
123
باترفلای
قیمت: 987500 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade zhang jike zlc
124
المپیک
قیمت: 1050000 تومان
میز پینگ پنگ شیشه ای پارکی Olympic P
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
125
won fitness
قیمت: 1050000 تومان
میز پینگ پنگ won fitness power800
15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
126
Joerex
قیمت: 1200000 تومان
میز پینگ پنگ Joerex TB1200
1 سال گارانتی
127
won fitness
قیمت: 1230000 تومان
میز پینگ پنگ won fitness L2010
15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
128
Joerex
قیمت: 1300000 تومان
میز پینگ پنگ Joerex TB1500
1 سال گارانتی
129
باترفلای
قیمت: 1380000 تومان
چوب پینگ پنگ Butterfly blade zhang jike super zlc
130
LIJU
قیمت: 2200000 تومان
میز پینگ پنگ LIJU D9806
131
LIJU
قیمت: 2200000 تومان
میز پینگ پنگ LIJU D99 5
132
Cornilleau
قیمت: 4500000 تومان
میز پینگ پنگ Cornilleau indoor 540
133
Cornilleau
قیمت: 5600000 تومان
میز پینگ پنگ Cornilleau indoor 740
134
Cornilleau
قیمت: 6100000 تومان
میز پینگ پنگ Cornilleau outdoor pro540
135
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.