انواع تردمیل فروش اقساطی تماس با بانی اسپرت حراج پاییزی لیست قیمت فروش عمده واریز آنلاین خانه


محاسبه تخفیف: ثبت نام    |    ورود   
 
لیست قیمت فوتبال دستی
لیست قیمت فوتبال دستی

به روز شده امروز شنبه   95/9/20     
 
 
  خانه   ->   لوازم رشته ورزشی   ->   فوتبال دستی
فردوس
قیمت: 42000 تومان
با تخفیف: 39000 تومان
فوتبال دستی خانگی Ferdos FH1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
1
فردوس
قیمت: 52500 تومان
با تخفیف: 47500 تومان
فوتبال دستی خانگی Ferdos FH2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
2
فردوس
قیمت: 105000 تومان
با تخفیف: 100000 تومان
فوتبال دستی خانگی Ferdos FH3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
3
تن ساز
قیمت: 120000 تومان
فوتبال دستی متوسط طرح خارجی تن ساز T710
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
4
فردوس
قیمت: 135000 تومان
با تخفیف: 130000 تومان
فوتبال دستی خانگی Ferdos FH4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
5
تن ساز
قیمت: 150000 تومان
فوتبال دستی میلی پایه دار تن ساز T730
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
6
تن ساز
قیمت: 195000 تومان
فوتبال دستی میلی پایه دار تن ساز T750
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
7
فردوس
قیمت: 195000 تومان
میز شطرنج Ferdos TCH3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
8
فردوس
قیمت: 208000 تومان
میز شطرنج Ferdos TCH2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
9
فردوس
قیمت: 221000 تومان
میز شطرنج Ferdos TCH1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
10
فراز اسپرت
قیمت: 260000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST9
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
11
تن ساز
قیمت: 345000 تومان
فوتبال دستی سالنی ساده تن ساز
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
12
فردوس
قیمت: 364000 تومان
با تخفیف: 344000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FD4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
13
تن ساز
قیمت: 365000 تومان
فوتبال دستی سالنی کف شیشه تن ساز
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
14
المپیک
قیمت: 380000 تومان
فوتبال دستی قلک دار باشگاهی Olympic S1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
15
المپیک
قیمت: 380000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
16
المپیک
قیمت: 390000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
17
تن ساز
قیمت: 395000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی MDF تن ساز T400
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
18
المپیک
قیمت: 420000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
19
فراز اسپرت
قیمت: 420000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST14
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
20
المپیک
قیمت: 430000 تومان
فوتبال دستی قلک دار باشگاهی Olympic S2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
21
فردوس
قیمت: 442000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FD1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
22
المپیک
قیمت: 450000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S3
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
23
فردوس
قیمت: 455000 تومان
میز شطرنج 64 تیکه Ferdos TCH4
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
24
فردوس
قیمت: 468000 تومان
میز شطرنج 64 تیکه Ferdos TCH5
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
25
فردوس
قیمت: 481000 تومان
میز شطرنج 64 تیکه Ferdos TCH6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
26
فردوس
قیمت: 481000 تومان
با تخفیف: 441000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FD2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
27
فردوس
قیمت: 494000 تومان
با تخفیف: 454000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FC2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
28
استار
قیمت: 500000 تومان
فوتبال دستی استار JX 206A
2 سال گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
29
فراز اسپرت
قیمت: 540000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST10
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
30
تن ساز
قیمت: 545000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی MDF تن ساز T417
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
31
فردوس
قیمت: 546000 تومان
با تخفیف: 496000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FC1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
32
المپیک
قیمت: 550000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S5
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
33
تن ساز
قیمت: 560000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی MDF تن ساز T415
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
34
تن ساز
قیمت: 580000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی MDF تن ساز T430
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
35
المپیک
قیمت: 580000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
36
فراز اسپرت
قیمت: 580000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST15
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
37
فردوس
قیمت: 585000 تومان
با تخفیف: 535000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FU2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
38
المپیک
قیمت: 595000 تومان
فوتبال دستی کف ملامینه باشگاهی Olympic S7
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
39
فراز اسپرت
قیمت: 600000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST12
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
40
تن ساز
قیمت: 620000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی MDF تن ساز T420
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
41
فراز اسپرت
قیمت: 620000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST16
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
42
المپیک
قیمت: 620000 تومان
فوتبال دستی قلک دار باشگاهی Olympic S6
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
43
تن ساز
قیمت: 650000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی MDF تن ساز T422
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
44
فردوس
قیمت: 650000 تومان
با تخفیف: 600000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FU1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
45
المپیک
قیمت: 680000 تومان
فوتبال دستی تاشو Olympic S12
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
46
المپیک
قیمت: 685000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S10
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
47
فراز اسپرت
قیمت: 689000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST19 طرح قدیم
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
48
فراز اسپرت
قیمت: 710000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST11
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
49
فراز اسپرت
قیمت: 720000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST18
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
50
فردوس
قیمت: 725000 تومان
با تخفیف: 665000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FV2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
51
المپیک
قیمت: 730000 تومان
فوتبال دستی Olympic S15
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
52
فراز اسپرت
قیمت: 730000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST17
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
53
المپیک
قیمت: 730000 تومان
فوتبال دستی کف ملامینه باشگاهی Olympic S11
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
54
فراز اسپرت
قیمت: 750000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST13
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
55
فراز اسپرت
قیمت: 780000 تومان
فوتبال دستی فراز اسپرت ST19 طرح جدید
6 ماه گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
56
المپیک
قیمت: 790000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S8
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
57
فردوس
قیمت: 812500 تومان
با تخفیف: 762500 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FV1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
58
المپیک
قیمت: 840000 تومان
فوتبال دستی قلک دار باشگاهی Olympic S13
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
59
المپیک
قیمت: 895000 تومان
فوتبال دستی کف ملامینه باشگاهی Olympic S16
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
60
ib center
قیمت: 900000 تومان
فوتبال دستی پایه فلزی ایرانی
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
61
المپیک
قیمت: 900000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S9
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
62
المپیک
قیمت: 910000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S17
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
63
المپیک
قیمت: 940000 تومان
فوتبال دستی کف شیشه باشگاهی Olympic S16
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
64
المپیک
قیمت: 985000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Olympic S18
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
65
فردوس
قیمت: 1062500 تومان
با تخفیف: 1012500 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FB1
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
66
ib center
قیمت: 1100000 تومان
فوتبال دستی پایه فلزی با ژتون
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
67
تن ساز
قیمت: 1250000 تومان
فوتبال دستی فلزی پارکی تن ساز T450
یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن این کالا محاسبه میشود
68
المپیک
قیمت: 1300000 تومان
فوتبال دستی قلک دار شیشه ای باشگاهی Olympic S14
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
69
استار
قیمت: 1300000 تومان
فوتبال دستی استار JX 103B
2 سال گارانتی بدنه - هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
70
فردوس
قیمت: 2000000 تومان
فوتبال دستی باشگاهی Ferdos FB2
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
71
Fireball
قیمت: 3500000 تومان
فوتبال دستی Fireball Sport
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
72
ib center
قیمت: 4500000 تومان
فوتبال دستی Rock it mettalica
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
73
Mert spor
قیمت: 4800000 تومان
فوتبال دستی Mert Spor
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
74
ib center
قیمت: 5500000 تومان
فوتبال دستی Roberto top speed
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
75
Fireball
قیمت: 5500000 تومان
فوتبال دستی Fireball ITSF word cup
هزینه حمل و نصب با توجه به سایز و وزن کالا محاسبه میشود
76
 
 
 
   

کارشناسان ما همواره آماده مشاوره راهنمایی جهت انتخاب بهتر شما می باشند.
تهران - بزرگراه رسالت غرب به شرق- سر مجيديه جنوبي-کمی جلوتر از پاتن جامه -پشت پل عابر پیاده ساختمان اداري سپهر - پلاک 1104/1- طبقه اول - واحد 2 - دفتر فروش
021-22324727
09197603557
02122324727
اینستاگرام بانی اسپرت
021-22324790
021-22324791
021-22324726  
درباره بانی اسپرت
درباره ما
راهنمای خرید
تماس با بانی اسپرت
همکاری با بانی اسپرت
چرا بانی اسپرت را توصیه می کنیم
مشتریان بانی اسپرت
واریز آنلاین
پیگیری سفارشات
خدمات پس از فروش
شرایط تعویض یا پس گرفتن کالا
سوالات رایج مشتریان

    طراحی سایت
تردمیل الپتیکال رشته ورزشی لوازم بدنسازی ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
ورود
ایمیل :
کلمه عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
 
بانی مانی چیست؟ Bani Money

- امتیازی که با هر خرید از بانی اسپرت در حساب کاربری شما ذخیره می شود، بانی مانی نام دارد.
- هر 1000 بانی مانی، معادل 1000 تومان تخفیف می باشد که در خرید های خود می توانید از تخفیف بانی مانی موجود در حساب کاربری خود استفاده کنید و با توجه به قیمت کالا، از مبلغ فاکتور شما کسر می گردد.
- با ثبت نام در بانی اسپرت، 5000 بانی مانی دریافت می کنید. همچنین می توانید در بخش روزنامه ورزشی، با هر گل، 10 بانی مانی دریافت نمایید.

با هر خرید بانی مانی دریافت کنید.