آدرس و شماره تلفن هیئت هاکی شهرها و استان ها و جدول مسابقات هاکی کشوری

calendar.png 1393/01/26
person.png 2410
heart.png 2
H-2148.jpg

اطلاعات فدراسیون هاکی

- رئیس فدراسیون : بهرام شفيع
- نائب رئیس : فریدون زمانی
- نائب رئیس بانوان : تنديس زراسوند
- تلفن : 26216221 - 26216264
- دورنگار: 26216263
- آدرس: تهران- خيابان سئول شمالي - مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب - جنب تالار مهرباني
- پست الکترونیکی : info@iranhockey.org

- وب سایت فدراسیون های ایران
- وب سایت فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران
- جدول مسابقات هاکی کشوری

 

 

هیئت های هاکی استانی

هیئت هاکی آذربایجان شرقی
  - رئیس هیئت هاکی استان : مير معصوم سهرابي
  - نائب رئیس : مختار فرش باف
  - دبیر : عمران همتی
  - آدرس : تبریز ـ حافظ ـ سالن پورشریفی
  - تلفن: 041-33366036 - 0411-5542191
  - فکس: 4766402-9- 041 - 0411-5531700
  - ایمیل : ea_hockey@yahoo.com
  - وب سایت هیئت هاکی آذربایجان شرقی
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 

هیئت هاکی آذربایجان غربی
  - رئیس هیئت هاکی استان  : دكتر اکبر قاسمی
  - تلفن: 004-35622430
  - فکس: 3454800 - 004
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

هیئت هاکی اردبیل
  - رئیس هیئت هاکی استان  : اکبر اکرامی
  - تلفن: 045-35519062
  - فکس: 2235029 - 045
  - وب سایت هیئت هاکی استان اردبیل
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اردبیل

هیئت هاکی اصفهان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : مجید معین
  - نائب رئیس بانوان : نفیسه فنایی
  - دبیر : امیرحسین زینلی
  - تلفن:32205112- 031 -32298677 -
  - فکس: 2206622- 031
  - وب سایت هیئت هاکی استان اصفهان
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان اصفهان

هیئت هاکی البرز
  - رئیس هیئت هاکی استان  : محسن ربيعي
  - تلفن: 026-32510945
  - فکس: 2241151 - 026
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان البرز

هیئت هاکی ایلام
  - رئیس هیئت هاکی استان : احسان صمیمی
  - تلفن: 084-33330030
  - فکس: 3333500 - 084
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان ایلام

هیئت هاکی تهران
  - رئیس هیئت هاکی استان  : شاهین سلطان پور
  - آدرس : خيابان شهيد مدني-ورزشگاه رسالت(ديهيم سابق)-هيات هاکی استان تهران
  - تلفن: 77844888
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان تهران

هیئت هاکی چهار محال و بختیاری
  - رئیس هیئت هاکی استان  : اکبر بیگی
  - تلفن: 038-32241016
  - فکس: 58- 2224757
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری 

 • هیئت هاکی خراسان جنوبی
  - رئیس هیئت هاکی استان : سید حسین اصغری
  - دبیر  : جعفر حبیب زاده
  - آدرس : سایت - اداره ورزش و جوانان بیرجند
  - تلفن: 056-32436557
  - فکس: 4430093 - 4432061
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

هیئت هاکی خراسان رضوی
  - رئیس هیئت هاکی استان  : كاظم حجازي
  - نائب رئیس : مريم كدخدايي
  - دبیر : سيدمحسن سادات اخوي
  - آدرس : مجموعه ورزشي شهيد بهشتي
  - تلفن: 051-37650738
  - فکس: 7681047 - 051
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

هیئت هاکی خراسان شمالی
  - عباس سرایدار : رئیس هیئت هاکی استان
  - تلفن: 09151869410- 058-32410366
  -  فکس: 2226682- 0584
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

هیئت هاکی خوزستان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : غلامرضا موسوی  قزوینی
  - فکس: 3331715- 3339613- 0611
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان خوزستان

هیئت هاکی زنجان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : اعظم فضلي
  - فکس: 4247272- 0241
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان زنجان

هیئت هاکی سمنان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : حسين شهرياري
  - تلفن: 023-33622021
  - فکس: 4442735 - 023
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان سمنان

هیئت هاکی سیستان و بلوچستان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : کاظم هزاره
  - تلفن: 054-33430072
  - فکس: 2413247 - 054
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

هیئت هاکی فارس
  - رئیس هیئت هاکی استان : مهدی مشگل گشا
  - تلفن: 36292251
  - فکس: 2282956 - 071
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان فارس

هیئت هاکی قزوین
  - رئیس هیئت هاکی استان  : سيد امير عباس سياه پوش
  - تلفن: 028-33246963
  - فکس: 3343908 - 028
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان قزوین

هیئت هاکی قم
  - رئیس هیئت هاکی استان  : مسعود رضائیان
  - تلفن: 025-36654734
  - فکس: 2935904 - 025
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان قم

هیئت هاکی کردستان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : صابر ساعد پناه
  - فکس: 33239802 - 087
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کردستان

هیئت هاکی کرمان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : کاووس محمودی
  - نائب رئیس : ملیکا غفوریان
  - دبیر : محمد جواد ذیحیات کرمانی
  - تلفن: 034-32110039
  - فکس: 2122869 - 034
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کرمان

هیئت هاکی کرمانشاه
  - رئیس هیئت هاکی استان  : جواد رضایی تبار
  - تلفن: 34277600
  - فکس: 8355230- 083
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

هیئت هاکی کهگیلویه و بویر احمد
  - رئیس هیئت هاکی استان  : شهلا گشتاسبی
  - تلفن: 074-32226850
  - فکس: 38355230 - 074
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان  کهگیلویه و بویر احمد

هیئت هاکی گلستان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : صفرعلی پایین محلی
  - تلفن: 32171991
  - فکس: 2241083 - 017
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان گلستان

هیئت هاکی گیلان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : دکتر رضایی
  - نائب رئیس : زینب عابدینی
  - تلفن: 01333509162
  - فکس: 3225086 - 013
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان گیلان
هیئت هاکی لرستان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : علی یاور غدیرپورفر
  - تلفن: 33325484
  - فکس: 2206025 - 066
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان لرستان

هیئت هاکی مازندران
  - رئیس هیئت هاکی استان  : هادی شریعتی
  - نائب رئیس : مریم کیومرثی
  - دبیر : مجتبی نیکزاد
  - آدرس : ساري-خ فرهنگ - جنب اداره كل تربيت بدني استان - مجموعه ورزشي تختي
  - تلفن: 2200690 - 0151
  - فکس: 2200690- 0151
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان مازندران

هیئت هاکی مرکزی
  - رئیس هیئت هاکی استان  : ابوالفضل یوسفی
  - تلفن:  33124779
  - فکس: 3665459 - 086
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان مرکزی

هیئت هاکی هرمزگان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : علیرضا فتح الهی نوا
  - تلفن: 0761-2244991
  - فکس: 3340810 - 0761
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان

هیئت هاکی همدان
  - رئیس هیئت هاکی استان  : محمد جواد جعفري
  - دبیر : محمد رضا امینیان
  - نائب رئیس بانوان : خانم نوری
  - تلفن: 8278728
  - فکس: 8260295 - 081
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان همدان

هیئت هاکی یزد
  - رئیس هیئت هاکی استان : مهندس حسین صالحیان
  - تلفن: 035-36232334
  - فکس: 6240945- 3239802- 0351
  - وب سایت اداره ورزش و جوانان استان یزد 

شما هم می توانید در مورد این مقاله نظر دهید

تعداد رای : 0 میانگین امتیاز : 0

نظرات کاربران در مورد این مقاله

پیشنهاد شگفت انگیز امروز

340,000 315,900 هزار تومان

فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

ثانیه دقیقه ساعت روز

پیشنهاد شگفت انگیز امروز

690,000 630,000 هزار تومان

فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

ثانیه دقیقه ساعت روز

پیشنهاد شگفت انگیز امروز

1,880,000 1,692,000 هزار تومان

فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

ثانیه دقیقه ساعت روز

پیشنهاد شگفت انگیز امروز

4,600,000 3,850,000 هزار تومان

فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

ثانیه دقیقه ساعت روز

پیشنهاد شگفت انگیز امروز

4,600,000 3,850,000 هزار تومان

فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

ثانیه دقیقه ساعت روز

پیشنهاد شگفت انگیز امروز

388,000 353,500 هزار تومان

فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد

ثانیه دقیقه ساعت روز
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی

کارایی بهتر در اپلیکیشن

دانلود برنامه
Top