NMC

NM.jpg

گروه پزشکی راهیان طب صبا با سابقه ای درخشان در امر ارائه تجهیزات پزشکی و ورزشی خود را در زمره پیشگامان تجهیزات پزشکی در کشور قرار دارد. این گروه برای گسترش فعالیت خود با بزرگان و صاحب منشان این رشته به تعامل نشسته که حاصل آن شروع فعالیت های وارداتی این شرکت را به همراه داشته و در حال حاضر این شرکت نماینده انحصاری تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی می باشد.

تردمیل برای وزن 100 کیلو NMC
اسكوتر NMC
دوچرخه ثابت NMC
تردمیل برای وزن 120 کیلو NMC
تردمیل برای وزن 150 کیلو NMC
تردمیل باشگاهی NMC
دوچرخه ثابت باشگاهی NMC
تخت ماساژ NMC
ویلچر NMC
گوشی پزشکی NMC
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی

کارایی بهتر در اپلیکیشن

دانلود برنامه
Top