المپیا

OLYMPIA.jpg

تردمیل برای وزن 100 کیلو المپیا
دوچرخه ثابت المپیا
صندلی ماساژور المپیا
تردمیل برای وزن 110 کیلو المپیا
تردمیل برای وزن 120 کیلو المپیا
تردمیل برای وزن 150 کیلو المپیا
لاغری شكم و پهلو المپیا
اسکی فضایی المپیا
استپر و ایرواکر المپیا
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top