0 کالا در لیست مقایسه
0 کالا در لیست مقایسه

تمرينات دوره ای بدنسازی

28 مدل

دستگاه فیله 90 درجه الموت تن ساز B 2

دستگاه فیله 90 درجه الموت تن ساز B 2

1,186,800 تومان
دستگاه فیله 90 درجه Free Weight B2

دستگاه فیله 90 درجه Free Weight B2

1,186,800 تومان
دستگاه زیر بغل اچ Tonda Sport SX11

دستگاه زیر بغل اچ Tonda Sport SX11

1,512,000 تومان
دستگاه شوت هیپ الموت تن ساز F 14

دستگاه شوت هیپ الموت تن ساز F 14

1,743,400 تومان
دستگاه فیله کمر 45 درجه الموت تن ساز B 3

دستگاه فیله کمر 45 درجه الموت تن ساز B 3

دستگاه کشش و نرمش قبل از تمرین الموت تن ساز E 8

دستگاه کشش و نرمش قبل از تمرین الموت تن ساز E 8

دستگاه اچ تی تک الموت تن ساز B 9

دستگاه اچ تی تک الموت تن ساز B 9

3,782,300 تومان
دستگاه اچ تی تک بلند الموت تن ساز B 8

دستگاه اچ تی تک بلند الموت تن ساز B 8

4,390,700 تومان
دستگاه اچ تی تک بلند SEG B8

دستگاه اچ تی تک بلند SEG B8

4,390,700 تومان
دستگاه نشرخم SEG C8

دستگاه نشرخم SEG C8

4,420,000 تومان
دستگاه اچ بادی استرانگ A6 004

- طول: 1550 میلیمتر - عرض: 1000 میلیمتر - ارتفاع: 1580 میلیمتر

7,900,000 تومان
دستگاه اچ Relax fitness PL1007

- طول: 1410 میلیمتر - عرض: 1300 میلیمتر - ارتفاع: 1660 میلیمتر

دستگاه اچ Relax fitness PL1202

- طول:1270 میلیمتر - عرض:1070 میلیمتر - ارتفاع: 1615میلیمتر - وزن دستگاه: 139 کیلوگرم - وزن شمش:72 کیلوگرم

دستگاه اچ تی تک SEC B9

دستگاه اچ تی تک SEC B9

جلو پا و پشت پا BH LEG EXTENSION

امکان بهره مندی از دو حرکت مکمل را بوسیله جابجایی سیلندر هیدرولیکی در دو جهت متفاوت (فشرده سازی و کششی متداول ترین برای.....

پرس پا BH LEG PRESS

متداول برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط کاربر طراحی تمام اجزای.....

موجود نیست
پرس سینه نشسته و قایقی BH VERTICAL PRESS

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای .....

پرس سرشانه و لت BH SHOULDER PRESS

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای .....

جلو بازو و پشت بازو BH BICEPS TRICEPS

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای .....

خیاطه داخل پا و خارج پا BH ABDUCTION ADUCTION

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای .....

پروانه قفسه سینه و دلتوئید پشت BH BUTTERFLY

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای .....

شکم و فیله کمر BH ABDOMINAL CRUNCH

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه (سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای.....

ماشین قایقی صندلی ثابت Ovanko seated row

- طول : 200 - عرض : 67 - ارتفاع : 225 - وزن شمش : 100 کیلوگرم

پهلو مسگری BH ROTARY TORSO

متداول ترین برای انجام تمرینات دوره ای (استگاهی) قابلیت تنظیم درجه(سطح) منحنی تمرین با دستگاه توسط طراحی تمام اجزای .....

28 مدل تمرينات دوره ای بدنسازی

مشاوره تخصصی خرید

021-22324727

راهنمای خرید و استفاده از تمرينات دوره ای بدنسازی

جدیدترین تمرينات دوره ای بدنسازی

پربازدیدترین تمرينات دوره ای بدنسازی

حراج تمرينات دوره ای بدنسازی

11 49 0
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی

کارایی بهتر در اپلیکیشن

دانلود برنامه
Top