0 کالا در لیست مقایسه
0 کالا در لیست مقایسه

راکت تنیس prince

راکت تنیس بچگانه Prince Pink 19 2013

اندازه هد : 529 سانتیمتر مربع - وزن : 180 گرم - بالانس : 230 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 483 میلیمتر - سایز.....

راکت تنیس بچگانه Prince Tour 19 2013

اندازه هد : 529 سانتیمتر مربع - وزن : 180 گرم - بالانس : 230 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 483 میلیمتر - سای.....

راکت تنیس بچگانه Prince Pink 21 2013

اندازه هد : 555 سانتیمتر مربع - وزن : 200 گرم - بالانس : 255 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 533 میلیمتر - سای.....

راکت تنیس بچگانه Prince Tour 21 2013

اندازه هد : 555 سانتیمتر مربع - وزن : 200 گرم - بالانس : 255 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 10 × 10 - طول : 533 میلیمتر - سای.....

راکت تنیس بچگانه Prince Tour 23 2013

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 210 گرم - بالانس : 280 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 12 × 13 - طول : 584 میلیمتر - سای.....

راکت تنیس بچگانه Prince Pink 23 2013

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 210 گرم - بالانس : 280 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 13 × 12 - طول : 584 میلیمتر - سایز.....

راکت تنیس بچگانه Prince Pink 25 2013

اندازه هد : 710 سانتیمتر مربع - وزن : 235 گرم - بالانس : 305 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 15 × 14 - طول : 635 میلیمتر - سای.....

راکت تنیس Prince thunder BEST 100

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 292 گرم - بالانس : 332 میلی متر - قطر : 20/22/20 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 19.....

راکت تنیس Prince thunder Scream 105

- اندازه هد : 677 سانتیمتر مربع - وزن بدون زه : 275 گرم - بالانس : 325 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 19 - طول : 687.....

راکت تنیس Prince thunder Extreme 100 ESP

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع- وزن : 275 گرم- بالانس : 330 میلی متر- قطر : 26 - 22 میلی متر- ردیف سیم‌کشی: 14 × 18- طول.....

راکت تنیس Prince Hornet ES 100

اندازه هد : 677 سانتیمتر مربع - وزن : 275 گرم - بالانس : 340 میلی متر - قطر : 23/25/22 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 19.....

راکت تنیس Prince Red LS 105

اندازه هد : 677 سانتیمتر مربع - وزن : 280 گرم - بالانس : 330 میلی متر - قطر : 23/25/23 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 19.....

راکت تنیس Prince Pink LS 105

اندازه هد : 677 سانتیمتر مربع - وزن : 260 گرم - بالانس : 345 میلی متر - قطر : 23/25/23 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 19.....

راکت تنیس Prince classic graphite 100

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع- وزن : 315 گرم- بالانس : 310 میلی متر- قطر : 19 میلی متر- ردیف سیم‌کشی: 16 × 18- طول : 68.....

راکت تنیس Prince Warrior Pro 100T

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 275 گرم - بالانس : 335 میلی متر - قطر : 24/26/24 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 14.....

راکت تنیس Prince Tour Pro 100 ESP

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع - وزن : 311 گرم - بالانس : 310 میلی متر - قطر : 21/22/21 میلی متر - ردیف سیم‌کشی: 16 × 16.....

راکت تنیس Prince Tour 98 ESP

اندازه هد : 632 سانتیمتر مربع- وزن : 310 گرم- بالانس : 305 میلی متر- قطر : 21 میلی متر- ردیف سیم‌کشی: 16 × 18- طول : 686.....

راکت تنیس Prince Tour 100T

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع- وزن : 290 گرم- بالانس : 325 میلی متر- قطر : 20/22/20- ردیف سیم‌کشی: 16 × 18- طول : 686 می.....

راکت تنیس Prince Warrior PRO 100

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع- وزن : 300 گرم- بالانس : 315 میلی متر- ردیف سیم‌کشی: 16 × 19- طول : 686 میلیمتر- سایز گری.....

راکت تنیس Prince Tour PRO 100

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع- وزن : 305 گرم- بالانس : 315 میلی متر- ردیف سیم‌کشی: 16 × 18- طول : 686 میلیمتر- سایز گریپ.....

راکت تنیس Prince O3 SP gold OS

راکت تنیس Prince O3 SP gold OS

راکت تنیس Prince Tour100 16 18

اندازه هد : 645 سانتیمتر مربع- وزن : 310 گرم- بالانس : 310 میلی متر- ردیف سیم‌کشی: 16 × 18- طول : 686 میلیمتر- سایز گریپ.....

22 مدل راکت تنیس

مشاوره تخصصی خرید

021-22324727

راهنمای خرید و استفاده از راکت تنیس

جدیدترین راکت تنیس

پربازدیدترین راکت تنیس

حراج راکت تنیس

حراجی در این گروه یافت نشد .

3 86 17
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی

کارایی بهتر در اپلیکیشن

دانلود برنامه
Top