انتخاب زیرگروه

لیست قیمت باشگاهی

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
شنا سوئدی Mega Fitness 996TR
72,000 تومان
میز شکم مدرج رکورد
145,000 تومان
نیمکت مدرج رکورد
150,000 تومان
میز پرس رکورد 5 کاره
190,000 تومان
میز پرس رکورد 7 کاره
240,000 تومان
جا وزنه Tonda Sport
300,000 تومان
خرک جلو آینه Tonda Sport SX23
300,000 تومان
خرک جلو آینه نیرو GB 2050
312,000 تومان
خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39
320,000 تومان
میز پرس رکورد 10 کاره
320,000 تومان
میز شکم شیب دار تایتان فیتنس SUB 2071
334,000 تومان
مسگری یک طرفه مبارز
338,000 تومان
راک دمبل Tonda Sport
360,000 تومان
خرک معمولی نیرو GB 2020
364,000 تومان
نیمکت تخت تندر C2014 38
400,000 تومان
نیمکت هلالی Ovanko pull over bench
418,000 تومان
نیمکت ثابت AT Gym G1
420,000 تومان
نیمکت سرشانه ثابت AT Gym C1
420,000 تومان
نیمکت سرشانه دمبل تندر C2017 36
420,000 تومان
جا وزنه ای نیرو Z 2095
442,000 تومان
جا دمبلی نیرو Z 2093
442,000 تومان
نیمکت ثابت Free Weight G1
448,000 تومان
استند صفحه هالتر تن آسا H 1
448,000 تومان
پایه جلو آینه خرک تن آسا H4
448,000 تومان
میز پرس تایتان فیتنس BH 1034L
485,000 تومان
خرک چندکاره نیرو RS 2045
494,000 تومان
مسگری دو طرفه مبارز
507,000 تومان
دستگاه قایقی تایتان فیتنس EX2010
515,000 تومان
خرک هالتر Inpars AN4017
540,000 تومان
مسگری دو طرفه AT Gym E4
564,000 تومان
مسگری دو کاره Tonda Sport SX20
600,000 تومان
دستگاه فیله کمر Tonda Sport SX18
600,000 تومان
میز بالا سینه حرفه ای Tonda Sport SX15
600,000 تومان
میز پرس سینه حرفه ای Tonda Sport SX14
600,000 تومان
دستگاه تی بار Tonda Sport SX38
600,000 تومان
میز لاری Tonda Sport SX22
600,000 تومان
مسگری دوطرفه تن آسا E 4
616,000 تومان
نیمکت پشت ثابت Inpars AN4010
625,000 تومان
نیمکت تخت Inpars 4009
645,000 تومان
شنا سوئدی Ovanko vertical dip
649,000 تومان
نیمکت بالا سینه تن آسا A 4
672,000 تومان
پرس سینه دست باز PS 2070
676,000 تومان
فیله کمر خوابیده نیرو SH 2097
676,000 تومان
فیله کمر ایستاده نیرو SH 2087
676,000 تومان
مسگری دوطرفه نیرو SE 2030
676,000 تومان
جای دمبل سه طبقه مبارز
676,000 تومان
خرک لاری نیرو PB 2091
676,000 تومان
نیمکت ساده و خرک هالتر Ovanko flat bench bar holder
682,000 تومان
جای دمبل مثلثی Body solid GDR44
700,000 تومان
دستگاه دیپ وزنه آزاد تندا اسپرت
700,000 تومان
شنا سوئدی مبارز
715,000 تومان
فیله کمر 45 درجه مبارز
715,000 تومان
استپ Reebok RSP 16150
720,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58
720,000 تومان
بالا سینه دست باز PS 2060
754,000 تومان
میز زیر سینه حرفه ای نیرو PS 2090
754,000 تومان
ساق پا نشسته نیرو SP 2040
754,000 تومان
تی بار ایستاده نیرو Z 2094
806,000 تومان
نیمکت هلالی تندر اسپرت
840,000 تومان
میز فیله کمر تندر اسپرت C2014 28
850,000 تومان
جای وزنه هالتری تندر C2014 40
850,000 تومان
نیمکت سویسی اسکات SEG F19
868,000 تومان
میز شکم متحرک نیرو SH 3092
884,000 تومان
دستگاه نشر خم نیرو NS 3090
884,000 تومان
نیمکت تخت Body solid GFB350
900,000 تومان
نیمکت متحرک AT Gym G2
900,000 تومان
تخته شکم کرانچ AT Gym E5
900,000 تومان
مقر اسکات مبارز
936,000 تومان
دستگاه فیله 90 درجه تن آسا B 2
938,000 تومان
دستگاه فیله 90 درجه Free Weight B2
938,000 تومان
تخته شکم رگلاژی AT Gym E7
948,000 تومان
میزجلو بازو لاری تندر C2014 42
950,000 تومان
مسگری دو طرفه تندر C2014 43
950,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم خلبانی مبارز
975,000 تومان
تی بار و وزنه آزاد مبارز
975,000 تومان
میز مدرج تندر C2014 44
980,000 تومان
تخته شکم کرانچ ثابت Free Weight E5
980,000 تومان
نیمکت متحرک Free Weight G2
980,000 تومان
ساق پا نشسته مبارز
1,001,000 تومان
میز پرس بالاسینه Armani A2
1,008,000 تومان
میز پرس تخت AT Gym A1
1,020,000 تومان
میز پرس سینه تندر C2014 36
1,050,000 تومان
دستگاه لیفت نیرو S 4095
1,066,000 تومان
پرس بالا سینه دمبل PS 2080
1,066,000 تومان
دستگاه خیاط ایستاده وزنه آزاد مبارز
1,066,000 تومان
میز پرس بالا سینه تندر C2014 37
1,080,000 تومان
میز زیر سینه تندر C2014 41
1,080,000 تومان
دستگاه زیر بغل اچ Tonda Sport SX11
1,080,000 تومان
میز لاری Ovanko seated preacher bench
1,089,000 تومان
رک دمبل Inpars 4011
1,100,000 تومان
میز جلو بازو لاری Inpars AN4020
1,100,000 تومان
تخته شکم Body solid GAB60
1,100,000 تومان
لت زیر بغل چند منظوره Body solid GLM83
1,100,000 تومان
ماشین شراک لیفت مبارز
1,105,000 تومان
میز پرس سینه تخت تن آسا A 1
1,106,000 تومان
دستگاه تی بار تن آسا B 10
1,106,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری نشسته AT Gym D5
1,140,000 تومان
تی بار خوابیده نیرو Z 4010
1,144,000 تومان
نیمکت مدرج Ovanko
1,155,000 تومان
میز سر شانه هالتری مبارز
1,170,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی نیرو SH 2055
1,196,000 تومان
خرک اسکوات نیرو R 2035
1,196,000 تومان
نیمکت پشتی دار Steel flex NST
1,200,000 تومان
فیله کمر Body solid GHYP45
1,200,000 تومان
میز جلو بازو لاری تن آسا D 5
1,232,000 تومان
میز جلو بازو لاری نشسته Free Weight D5
1,232,000 تومان
میز پرس بالا سینه AT Gym A2
1,260,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تن آسا G 4
1,261,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی Free Weight G4
1,261,000 تومان
دستگاه تی بار خوابیده تن آسا B 12
1,261,000 تومان
میز پرس بالاسینه تن آسا A 2
1,274,000 تومان
ساق پا نشسته وزنه آزاد تندر اسپرت
1,320,000 تومان
استپ دک Reebok RAEL 40170
1,345,000 تومان
نیمکت متحرک Body solid GFI 21
1,350,000 تومان
نیمکت پشتی دار سرشانه Tecnofit TF6052
1,350,000 تومان
نیمکت ساده Tecnofit TF6031
1,350,000 تومان
دستگاه شوت هیپ تن آسا F 14
1,378,000 تومان
دستگاه مقر اسکات و لیفت وزنه آزاد تن آسا F 10
1,391,000 تومان
میز پرس زیرسینه تن آسا A 3
1,417,000 تومان
اچ تک نیرو Z 4040
1,440,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه نیرو PS 4030
1,440,000 تومان
دستگاه پرس سینه نیرو SH 4060
1,440,000 تومان
نیمکت چند حالته Inpars AN4008
1,440,000 تومان
میز کرانچ شکم Inpars AN4007
1,440,000 تومان
نیمکت ساده بادی استرانگ M 036
1,450,000 تومان
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29
1,450,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد تن آسا F 15
1,482,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Free Weight F15
1,482,000 تومان
دستگاه فیله کمر 45 درجه تن آسا B 3
1,489,000 تومان
نیمکت مسطح Relax fitness PTT101
1,500,000 تومان
میز فیله کمر Inpars AN4014
1,500,000 تومان
دستگاه ساعد تن آسا D 1
1,508,000 تومان
پارالل بارفیکس و شکم AT Gym G3
1,548,000 تومان
نیمکت پشتی دار بادی استرانگ M 038
1,550,000 تومان
میز جلو بازو لاری Body solid GPCB329
1,550,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 3
1,560,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم Free Weight G3
1,560,000 تومان
نیمکت پشتی دار Relax fitness PTT105
1,600,000 تومان
دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس 002E
1,620,000 تومان
1,490,000 تومان
دستگاه فیله کمر Body solid GRCH322
1,650,000 تومان
دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس 0183
1,680,000 تومان
دستگاه سرشانه نیرو S 4090
1,680,000 تومان
دستگاه ساعد تندر اسپرت
1,680,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی تندر اسپرت C2014 26
1,700,000 تومان
جای صفحه هالتر بادی استرانگ M041
1,700,000 تومان
نیمکت تخت Steel flex NFB
1,700,000 تومان
سوپر تی بار Ovanko T bar row
1,705,000 تومان
سوپر تی بار تندر C2014 27
1,730,000 تومان
میز پرس چندکاره Body solid GDIB46
1,750,000 تومان
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32
1,760,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33
1,760,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34
1,760,000 تومان
جای صفحه هالتر Relax fitness PTT126
1,800,000 تومان
میز شکم شیب دار Fresh Way
1,807,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Fresh Way
1,807,000 تومان
ماشین ساعد Ovanko wrist flexion machine
1,815,000 تومان
میز پرس سینه Inpars AN4004
1,840,000 تومان
میز پرس بالا سینه Inpars AN4005
1,840,000 تومان
میز زیر سینه Inpars AN4013
1,840,000 تومان
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30
1,850,000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31
1,850,000 تومان
شکم معکوس AT Gym E8
1,860,000 تومان
نیمکت مدرج Body solid GFID71
1,900,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی Ovanko Roman Chair Dip
1,925,000 تومان
دستگاه فیله کمر Fresh Way
1,937,000 تومان
شکم خلبانی AT Gym E1
1,944,000 تومان
دستگاه شکم خلبانی تن آسا E 1
1,950,000 تومان
دستگاه شکم خلبانی Free Weight E1
1,950,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35
1,950,000 تومان
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66
1,950,000 تومان
نیمکت شکم ثابت بادی استرانگ M028
2,000,000 تومان
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 040
2,100,000 تومان
میز فیله کمر بادی استرانگ M 026
2,100,000 تومان
دوچرخه اسپنینگ تایتان فیتنس 5075
2,100,000 تومان
دستگاه بارفیکس پارالل Inpars 4012
2,140,000 تومان
دستگاه کشش و نرمش قبل از تمرین تن آسا E 8
2,145,000 تومان
میز پرس بالا سینه Fresh Way
2,197,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 508B
2,200,000 تومان
دستگاه سر شانه نشسته طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه پرس سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه بالا سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه زیر سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
میز فیله کمر Relax fitness PTT120
2,300,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 509B
2,300,000 تومان
نیمکت متحرک Salter INS GP
2,300,000 تومان
قفسه دمبل Salter C1700
2,300,000 تومان
نیمکت شیب دار Steel flex NIB
2,300,000 تومان
میز پارالل بارفیکس بادی استرانگ M 027
2,350,000 تومان
مقر اسکات Body solid GPR370
2,400,000 تومان
نیمکت تخت Salter F1053
2,400,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد مبارز
2,405,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته بادی استرانگ M 029
2,450,000 تومان
میز شکم متحرک بادی استرانگ M 034
2,450,000 تومان
نیمکت مدرج بادی استرانگ M 037
2,450,000 تومان
ماساژور ایستاده تایتان فیتنس کریزی ماشین vibre fun
2,480,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Tonda Sport SX09
2,500,000 تومان
تی بار بادی استرانگ M 031
2,550,000 تومان
ساعد کششی نیرو R 2022
2,640,000 تومان
نیمکت مدرج Tecnofit TF6024
2,650,000 تومان
میز جلوبازو لاری Tecnofit TF6025
2,650,000 تومان
میز فیله کمر 45 درجه Tecnofit TF6026
2,650,000 تومان
میز شکم کرانچ متغییر Tecnofit TF6027
2,650,000 تومان
نیمکت مدرج Relax fitness PTT104
2,700,000 تومان
نیمکت متحرک Salter INS BCO
2,750,000 تومان
دستگاه پرس پا Tonda Sport SX52
2,760,000 تومان
دستگاه هاگ پا Tonda Sport SX50
2,760,000 تومان
میز جلو بازو لاری Steel flex NPCB
2,800,000 تومان
نیمکت مدرج Steel flex NFID
2,800,000 تومان
میز شکم Relax fitness PTT118
2,800,000 تومان
دستگاه جلو پا Tonda Sport LX54
2,820,000 تومان
دستگاه پشت پا Tonda Sport SX55
2,820,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Tonda Sport SX07
2,820,000 تومان
ماشین قفسه سینه فلای Tonda Sport SX06
2,820,000 تومان
ماشین زیر بغل قایقی Tonda Sport SX05
2,820,000 تومان
نیمکت مدرج Techno Care P160
2,854,000 تومان
دستگاه هاگ و ساق دو کاره مبارز
2,860,000 تومان
میز جلو بازو لاری Relax fitness PTT106
2,900,000 تومان
جلو پا وزنه آزاد SEG F11
2,925,000 تومان
جای دمبل بادی استرانگ M 030
2,950,000 تومان
دستگاه اچ تی تک تن آسا B 9
2,990,000 تومان
دوچرخه ثابت اسپورتاپ B900
3,180,000 تومان
دوچرخه ثابت نشسته Professional SR520
3,200,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد Steel flex PLSC
3,200,000 تومان
میز پرس سینه Tecnofit TF6023
3,200,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 501B
3,300,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 500B
3,300,000 تومان
پرس سینه تن آسا A 9
3,315,000 تومان
پرس بالا سینه تن آسا A 10
3,315,000 تومان
نیمکت جلو بازو لاری Techno Care P167
3,320,000 تومان
دستگاه هاگ وساق پا SEG F13
3,328,000 تومان
جلو پا نیرو R 6010
3,360,000 تومان
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10
3,360,000 تومان
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11
3,360,000 تومان
پشت پا نیرو R 6050
3,360,000 تومان
خیاط بیرون پا نیرو R 6051
3,360,000 تومان
خیاط داخل پا نیرو R 6050
3,360,000 تومان
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24
3,360,000 تومان
پروانه نیرو PS 6090
3,360,000 تومان
ساق پا ایستاده با سرشانه نیرو SP 6095
3,360,000 تومان
عمود نیرو PB 6040
3,360,000 تومان
قایقی نیرو Z 6025
3,360,000 تومان
لاری کششی نیرو PB 6085
3,360,000 تومان
دستگاه قایقی تندر C2014 13
3,360,000 تومان
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19
3,360,000 تومان
زیر بغل یتس تن آسا B 11
3,367,000 تومان
نیمکت متحرک Salter F1056
3,400,000 تومان
میز پرس سینه بادی استرانگ M 023
3,450,000 تومان
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 024
3,450,000 تومان
میز پرس بالا سینه بادی استرانگ M 025
3,450,000 تومان
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20
3,460,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14
3,460,000 تومان
ماشین رونینگ نشسته تندر اسپرت
3,460,000 تومان
ماشین خارج ران تندر C2017 14
3,460,000 تومان
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22
3,460,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23
3,460,000 تومان
ماشین فیله کمر تندر C2014 17
3,460,000 تومان
پرس سرشانه تن آسا C 5
3,471,000 تومان
پرس زیر سینه تن آسا A 12
3,471,000 تومان
دستگاه اچ تی تک بلند تن آسا B 8
3,471,000 تومان
دستگاه اچ تی تک بلند SEG B8
3,471,000 تومان
دوچرخه ثابت اسپورتاپ R60
3,490,000 تومان
دستگاه نشرخم SEG C8
3,494,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ Yowza PQ880
3,500,000 تومان
دستگاه شکم مکانیکی Inpars AN4006
3,500,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128
3,500,000 تومان
نیمکت شکم رگلاژی Techno Care P162
3,510,000 تومان
اسکی فضایی نیمه باشگاهی فلکسی فیت 95B
3,562,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس sparta Z5
3,600,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده وزنه آزاد Body solid GSCL360
3,600,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی توربو فیتنس B4100
3,630,000 تومان
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21
3,670,000 تومان
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16
3,670,000 تومان
ماشین مولتی هیپ تندر اسپرت C2014 15
3,670,000 تومان
ماشین جلو پا نشسته تندر اسپرت
3,670,000 تومان
ماشین شکم پیجشی تندر اسپرت
3,670,000 تومان
ماشین شکم کششی تندر C2014 18
3,670,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Steel flex 4300
3,700,000 تومان
پرس پا نیرو R 6080
3,720,000 تومان
هاگ پا نیرو R 6020
3,720,000 تومان
اسمیت نیرو R 6070
3,720,000 تومان
رک صفحه هالتر BH Fitness Plate Rack L860
3,720,000 تومان
3,700,000 تومان
خرک اسکات Tecnofit TF6051
3,750,000 تومان
دستگاه اسمیت تندر C2014 25
3,780,000 تومان
میز پرس سرشانه Tecnofit TF6034
3,800,000 تومان
میز پرس زیر سینه Tecnofit TF6043
3,800,000 تومان
میز پرس بالا سینه Tecnofit TF6030
3,800,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage V5
3,800,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی Relax fitness PTT119
3,900,000 تومان
قفسه دمبل کوچک Salter I1737
3,900,000 تومان
دستگاه اسمیت کمک دار ماشینی مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه قایقی وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه جلو بازوی لاری Inpars AN6005
4,000,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Inpars AN6006
4,000,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Inpars AN6007
4,000,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Inpars AN6009
4,000,000 تومان
دستگاه قایقی Inpars AN6010
4,000,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Inpars AN6003
4,000,000 تومان
دستگاه پرس پا Inpars AN4002
4,000,000 تومان
دستگاه هاگ پا Inpars AN4003
4,000,000 تومان
دستگاه پرس پا مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه هاگ پا مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه جلو پا سیم کش مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه پشت پا سیم کش مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه کشش دوبل دو کاره Armani D7
4,030,000 تومان
دستگاه خیاط ماشینی 2 کاره مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه زیر بغل عمود ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه قفسه سینه 2 کاره ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه قایقی روئینگ ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه جلو بازو ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
میز پرس سینه Steel flex NOFB
4,100,000 تومان
نیمکت مدرج BH Fitness Multi Position Bench L825
4,120,000 تومان
4,100,000 تومان
نیمکت ساده BH Fitness Strength Line X810
4,120,000 تومان
4,100,000 تومان
ماشین سیم کش از بالا Ovanko lat pull down
4,180,000 تومان
دستگاه کراس اور Tonda Sport SX08
4,200,000 تومان
میز پرس سینه Relax fitness PTT109
4,200,000 تومان
دوچرخه ثابت اسپورتاپ B5300
4,280,000 تومان
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111
4,300,000 تومان
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110
4,300,000 تومان
پرس سینه وزنه آزاد Steel flex PLBP
4,300,000 تومان
پرس بالا سینه وزنه آزاد Steel flex PLIP
4,300,000 تومان
پرس سر شانه وزنه آزاد Steel flex PLSP
4,300,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد Steel flex PLBC
4,300,000 تومان
دستگاه جلو پا وزنه آزاد Steel flex PLLE
4,300,000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد Steel flex PLLC
4,300,000 تومان
دستگاه پارویی اچ وزنه آزاد Steel flex PLSR
4,300,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد Steel flex PLLA
4,300,000 تومان
دستگاه پشت بازو وزنه آزاد Steel flex PLTE
4,300,000 تومان
میز پرس بالا سینه Steel flex NOIB
4,300,000 تومان
میز پرس زیر سینه Steel flex NODB
4,300,000 تومان
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEG F8
4,316,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Armani D3
4,368,000 تومان
هاک پا ایستاده حرفه ای AT Gym F8
4,380,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی توربو فیتنس R5100
4,400,000 تومان
دوچرخه ثابت اسپورتاپ RB300
4,480,000 تومان
دستگاه پرس و هاگ پا دوکاره نیرو R 6030
4,560,000 تومان
پرس پا تن آسا F 18
4,576,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری AT Gym D3
4,656,000 تومان
میز لاری Salter F1070
4,700,000 تومان
ماشین ساق پا ایستاده Ovanko calf raise
4,730,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت Free Weight B5
4,758,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تن آسا B 5
4,758,000 تومان
ماشین پرس سرشانه Ovanko shoulder press
4,785,000 تومان
ماشین پشت پا خوابیده Ovanko leg curl
4,785,000 تومان
ماشین جلو پا Ovanko leg extention
4,785,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی Sole SB700
4,800,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود تن آسا B 13
4,810,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره Armani G8
4,810,000 تومان
دستگاه اسمیت تن آسا G 12
4,810,000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ تن آسا B 4
4,836,000 تومان
تردمیل تاپ فرم 5191
4,875,000 تومان
اسکی فضایی Professional XE330B
4,900,000 تومان
دستگاه تی بار خوابیده وزنه آزاد Steel flex PLTR
4,900,000 تومان
میز سرشانه خرک دار Steel flex NOMB
4,900,000 تومان
دستگاه صلیب کراس آور ماشینی متحرک مبارز
4,940,000 تومان
ماشین جلو بازو Ovanko preacher curl
4,950,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی Steel flex XS2
4,950,000 تومان
کراس آور نیرو X 6065
5,040,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده Armani F6
5,044,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای SEG F9
5,044,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده دو پله تن آسا F 1
5,044,000 تومان
دستگاه جلو ران تن آسا F 5
5,044,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده تن آسا F 6
5,044,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای Free Weight F9
5,044,000 تومان
دستگاه جلو بازو تن آسا D 10
5,044,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 7
5,044,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره تن آسا G 8
5,044,000 تومان
پرس سرشانه ماشین Armani C7
5,044,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی پروتئوس Vantage R5
5,100,000 تومان
پرس پا خوابیده حرفه ای AT Gym F9
5,100,000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ AT Gym B4
5,136,000 تومان
دستگاه زیر بغل بکسل اچ تن آسا B 6
5,161,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Armani F17
5,161,000 تومان
هاگ پا وزنه آزاد Ovanko
5,170,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود AT Gym B5
5,184,000 تومان
دستگاه اسمیت ریلی SEG G14
5,200,000 تومان
ماشین سینه و بالا سینه Ovanko flat inclined press
5,225,000 تومان
ماشین روئینگ نشسته Ovanko vertical row
5,225,000 تومان
دستگاه کراس اور Inpars AN6001
5,250,000 تومان
دستگاه خیاط پا دوکاره Armani F2
5,291,000 تومان
الپتیکال باشگاهی پروتئوس Vantage F5
5,300,000 تومان
میز شکم کرانچ Steel flex NAAB
5,300,000 تومان
ماشین پروانه Ovanko butter fly
5,335,000 تومان
دستگاه پشت ران AT Gym F6
5,352,000 تومان
دستگاه جلو ران AT Gym F5
5,352,000 تومان
پارالل بارفیکس کمک دار AT Gym G7
5,352,000 تومان
دستگاه جلو بازو AT Gym D10
5,352,000 تومان
دستگاه پرس سینه ماشین همگرا AT Gym A14
5,352,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره AT Gym G8
5,352,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی تایتان فیتنس A1100G
5,390,000 تومان
ماشین اسمیت Ovanko smith machine
5,390,000 تومان
دستگاه فیله کمر Salter M1017
5,400,000 تومان
میز شکم Salter F1062
5,400,000 تومان
پرس پا خوابیده وزنه آزاد Ovanko leg press
5,445,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Armani F7
5,460,000 تومان
دستگاه صلیب اورکراس جمع تن آسا G 11
5,460,000 تومان
اسپینینگ اسپورتاپ CB700
5,480,000 تومان
کراس آور تندر C2014 12
5,500,000 تومان
دستگاه پرس سینه Salter F1025
5,600,000 تومان
دستگاه خیاط پا داخل و خارج AT Gym F2
5,616,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Salter F1076
5,700,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی Steel flex CS1
5,700,000 تومان
ماشین مولتی هیپ Ovanko multi hip
5,720,000 تومان
دستگاه سرشانه ماشین همگرا AT Gym C10
5,724,000 تومان
ماشین مولتی فلای Ovanko multi flay
5,775,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Vmax C1000UG
5,800,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Sole LCB
5,900,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Professional SU610
5,900,000 تومان
دستگاه اسمیت Inpars AN4001
6,100,000 تومان
ماشین صلیب Ovanko cross over
6,160,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی SEG UG7020
6,200,000 تومان
دستگاه قایقی Fresh Way
6,227,000 تومان
دستگاه لت Fresh Way
6,227,000 تومان
دستگاه بارفیکس کمکی Fresh Way
6,227,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Salter F1085
6,300,000 تومان
دوچرخه ثابت نشسته Professional SU620
6,300,000 تومان
اسکی فضایی Professional
6,300,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Spirit SU800
6,400,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC2
6,500,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی Sole SB900
6,500,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Vmax C1000RG
6,500,000 تومان
قفسه دمبل Salter C1701
6,500,000 تومان
دوچرخه نشسته باشگاهی تایتان فیتنس A2100G
6,600,000 تومان
دستگاه صلیب اورکراس تن آسا G 6
6,630,000 تومان
دستگاه پرس زیر سینه Salter F1077
6,750,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی بادی استرانگ FT6806E
6,900,000 تومان
کراس آور Body solid GCCO150
6,900,000 تومان
دستگاه صلیب اورکراس AT Gym G6
6,996,000 تومان
پارالل و بارفیکس BH Fitness Chin up and dip L900
7,120,000 تومان
7,100,000 تومان
تردمیل باشگاهی تاپ فرم 5300
7,125,000 تومان
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی SEG BG7230
7,200,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Sole LCR
7,200,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Professional B7000
7,500,000 تومان
مقر اسکات Steel flex NOPR
7,500,000 تومان
دستگاه اسمیت Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه مولتی پرس Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه خیاطه بیرون و داخل پا Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه پرس پا Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه پشت ران نشسته Tecnofit TF6001
7,600,000 تومان
دستگاه جلو ران نشسته Tecnofit TF6002
7,600,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Tecnofit TF6036
7,600,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Tecnofit TF6044
7,600,000 تومان
دستگاه مسگری پهلو Tecnofit TF6003
7,600,000 تومان
دستگاه شکم کامل Tecnofit TF6015
7,600,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Tecnofit TF6037
7,600,000 تومان
دستگاه پشت بازو دیپ Tecnofit TF6050
7,600,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Tecnofit TF6040
7,600,000 تومان
دستگاه اچ و عضله ذوزنقه ای Tecnofit TF6041
7,600,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Tecnofit TF6046
7,600,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Tecnofit TF6008
7,600,000 تومان
دستگاه نشر از جانب Tecnofit TF6010
7,600,000 تومان
دستگاه پشت بازو Tecnofit TF6011
7,600,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Tecnofit TF6012
7,600,000 تومان
دستگاه جلو بازو تک تک Tecnofit TF6013
7,600,000 تومان
دستگاه زیر بغل اچ Tecnofit TF6004
7,600,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی Rollfit 850
7,700,000 تومان
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PQ08
7,900,000 تومان
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی بادی استرانگ FT6806R
7,900,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی Stepfit99
7,900,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC3
7,900,000 تومان
دستگاه مولتی فلای بادی استرانگ A6 002A
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه بادی استرانگ A6 003
7,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری بادی استرانگ A6 006
7,900,000 تومان
دستگاه لت بادی استرانگ 012
7,900,000 تومان
دستگاه پارویی بادی استرانگ A6 012A
7,900,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Vmax 880DG
7,900,000 تومان
الپتیکال باشگاهی باشگاهی Professional EP7000
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه بادی استرانگ A6 001
7,900,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی بادی استرانگ A6 008
7,900,000 تومان
دستگاه شکم بادی استرانگ 010
7,900,000 تومان
دستگاه پهلو بادی استرانگ A6 011
7,900,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته بادی استرانگ A6 013
7,900,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده بادی استرانگ A6 013A
7,900,000 تومان
دستگاه جلو پا بادی استرانگ A6 014
7,900,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده بادی استرانگ A6 017
7,900,000 تومان
دستگاه داخل ران بادی استرانگ A6 018
7,900,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ بادی استرانگ A6 016
7,900,000 تومان
دستگاه اچ بادی استرانگ A6 004
7,900,000 تومان
اسکی فضایی اسپورتاپ VST60
7,980,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده 45 درجه بادی استرانگ M 0022
8,000,000 تومان
الپتیکال باشگاه بدنسازی SEG EG7520
8,200,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی Spirit SR800
8,300,000 تومان
دستگاه پرس سینه Tecnofit TF6005
8,300,000 تومان
دستگاه پروانه قفسه سینه Tecnofit TF6007
8,300,000 تومان
دستگاه لت Tecnofit TF6020
8,300,000 تومان
دستگاه قایقی Tecnofit TF6021
8,300,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Tecnofit TF6009
8,300,000 تومان
دستگاه فلای سینه و نشر از پشت Tecnofit TF6047
8,300,000 تومان
دستگاه شوت معکوس Tecnofit TF6022
8,300,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Tecnofit TF6049
8,300,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل و خارج ران Tecnofit TF6053
8,300,000 تومان
دستگاه بدنسازی کراس Fresh Way
8,437,000 تومان
دوچرخه اسپینینگ Tomahawk IC4
8,700,000 تومان
الپتیکال باشگاهی تایتان فیتنس A5100G
8,700,000 تومان
کراس آور دست جمع Body solid GDCC200
8,700,000 تومان
دستگاه شکم خلبانی Body solid SAB1300
8,700,000 تومان
پارالل بارفیکس Techno Care P101
8,750,000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P114
8,750,000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P115
8,750,000 تومان
صلیب اورکراس مولتی تن آسا G 13
8,801,000 تومان
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905
8,900,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906
8,900,000 تومان
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009
8,900,000 تومان
دستگاه پهلو Relax fitness PC904
8,900,000 تومان
دستگاه شکم Relax fitness PC909
8,900,000 تومان
دستگاه فیله کمر Relax fitness PC910
8,900,000 تومان
دستگاه باسن Relax fitness PL1010
8,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907
8,900,000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908
8,900,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912
8,900,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی Rollfit 99
8,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003
8,900,000 تومان
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002
8,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001
8,900,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006
8,900,000 تومان
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005
8,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901
8,900,000 تومان
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004
8,900,000 تومان
دستگاه اچ Relax fitness PL1007
8,900,000 تومان
تردمیل توماس TG 7200
9,000,000 تومان
تردمیل باشگاهی Active Gym 2631CA
9,200,000 تومان
تردمیل باشگاهی توربو فیتنس 9300
9,240,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918
9,300,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917
9,300,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PC915
9,300,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Professional XE559
9,500,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Yowza GTX1000
9,500,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Spirit CG800
9,600,000 تومان
دستگاه بالا سینه وزنه آزاد Nautilus TF 5055
9,600,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Spirit CE800
9,800,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913
9,800,000 تومان
تردمیل باشگاهی Miracle X5
9,800,000 تومان
تردمیل باشگاهی پروتئوس PST 5400L
9,800,000 تومان
دوچرخه ایستاده باشگاهی Aeon 85U
9,800,000 تومان
دستگاه پرس پا وزنه آزاد Steel flex PLLP
9,800,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911
9,800,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916
9,800,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PC914
9,800,000 تومان
دستگاه پرس پا شیب دار وزنه آزاد Steel flex PLDP
9,800,000 تومان
اسکی فضایی اسپورتاپ E770
9,880,000 تومان
الپتیکال باشگاهی بادی استرانگ FT6809
9,900,000 تومان
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116
9,900,000 تومان
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008
9,900,000 تومان
دستگاه ساق پا وزنه آزاد Salter M9218
10,100,000 تومان
قفسه دمبل Salter C1702
10,600,000 تومان
دستگاه اسمیت بادی استرانگ A6 020
10,800,000 تومان
دستگاه جلو ران Body solid SLE200
10,800,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده Body solid SLC400
10,800,000 تومان
دوچرخه نشسته باشگاهی Aeon 85R
10,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه Body solid SBP100
10,800,000 تومان
دستگاه جلوبازو لاری Body solid SBC600
10,900,000 تومان
دستگاه اسمیت ماشین Tecnofit TF6017
10,900,000 تومان
دوچرخه ثابت Steelflex Pb10
10,900,000 تومان
تردمیل باشگاهی K Power K255
10,900,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Sole E98
10,900,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Body solid SAM900
10,900,000 تومان
دستگاه سرشانه وزنه آزاد Salter M9276
11,000,000 تومان
تردمیل باشگاهی تن آسا MX970
11,440,000 تومان
تردمیل باشگاهی won fitness 2000
11,500,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Body solid SSP800
11,500,000 تومان
دستگاه پشت بازو دیپ Body solid STM1000
11,500,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Body solid SIP1400
11,500,000 تومان
دستگاه فیله کمر Body solid SBK1600
11,500,000 تومان
دستگاه زیر بغل اچ Body solid SRM1700
11,500,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Body solid SMH1500
11,500,000 تومان
دستگاه کراس تک Body solid DPCC SF
11,600,000 تومان
الپتیکال باشگاهی Steelflex XE7400
11,700,000 تومان
دوچرخه ثابت Steelflex PR10
11,900,000 تومان
دستگاه هاگ پا وزنه آزاد Steel flex PLHP
11,900,000 تومان
دستگاه قایقی و لت زیر بغل Body solid SLM300
11,900,000 تومان
دستگاه اچ وزنه آزاد Salter M9241
12,000,000 تومان
تردمیل باشگاهی پروتئوس PST 5400T
12,000,000 تومان
تردمیل باشگاهی Jkexer Gotech 9967
12,100,000 تومان
دستگاه پروانه قفسه سینه Body solid SPD700
12,700,000 تومان
دستگاه مسگری پهلو Body solid SOT1800
12,700,000 تومان
دستگاه کرانچ شکم و فیله کمر Body solid DABB SF
12,700,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی Tecnofit TF6019
12,700,000 تومان
دستگاه پرس پا و ساق پا نشسته Body solid SLP500
12,700,000 تومان
دستگاه کراس اور Tecnofit TF6018
12,700,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter F2097
12,800,000 تومان
دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005
12,800,000 تومان
دستگاه فلای و نشر از پشت Body solid DPEC SF
12,900,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Tecnofit TF6016
12,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری و پشت بازو Body solid DBTC SF
12,900,000 تومان
استپر باشگاهی Steel flex PST10
12,900,000 تومان
الپتیکال باشگاهی دی کی سیتی E22
12,900,000 تومان
دستگاه صلیبی Salter M2091
13,350,000 تومان
دستگاه قایقی Salter M2092
13,350,000 تومان
دستگاه پرس سینه وزنه آزاد Salter M9240
13,500,000 تومان
تردمیل باشگاهی won fitness 3000
13,500,000 تومان
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK08
13,500,000 تومان
دستگاه اچ واگرا وزنه آزاد Salter M9291
13,500,000 تومان
دستگاه کراس فیت Salter F1020
13,600,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PL1215
13,800,000 تومان
دستگاه جلو ران و پشت ران Body solid DLEC SF
13,800,000 تومان
دستگاه قایقی و زیر بغل لت Body solid DLAT SF
13,800,000 تومان
دستگاه فیله کمر Relax fitness PL1210
13,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه وزنه آزاد Salter M9242
13,800,000 تومان
دستگاه لت عمود Nautilus TF 5031
13,800,000 تومان
دستگاه قایقی Nautilus TF 5032
13,800,000 تومان
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207
13,800,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212
13,800,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213
13,800,000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208
13,800,000 تومان
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Mantis T60 2
13,900,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی R22
13,900,000 تومان
الپتیکال باشگاهی دی کی سیتی Crossfit 99
13,900,000 تومان
دستگاه مینی کراس Salter INS FT1
14,000,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل و خارج ران Body solid DIOT SF
14,200,000 تومان
تردمیل باشگاهی Sole TT8
14,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه و بالا سینه Body solid DPRS SF
14,200,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی دی کی سیتی B22
14,600,000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201
14,800,000 تومان
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203
14,800,000 تومان
دستگاه شکم Relax fitness PL1209
14,800,000 تومان
دستگاه پهلو Relax fitness PL1204
14,800,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206
14,800,000 تومان
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205
14,800,000 تومان
دستگاه اچ Relax fitness PL1202
14,800,000 تومان
دستگاه پرس پا و ساق پا Body solid DCLP SF
14,900,000 تومان
تردمیل باشگاهی SEG TA7710
15,000,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Steel flex MBC 600
15,300,000 تومان
دستگاه لت و مولتی پرس Body solid DPLS SF
15,300,000 تومان
اسمیت Body solid SSM350
15,300,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214
15,800,000 تومان
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216
15,800,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211
15,800,000 تومان
دستگاه کراس جم Relax fitness PC921
15,800,000 تومان
کراس آور باشگاهی Relax fitness PTT112
15,800,000 تومان
الپتيكال باشگاهی Aeon 85D
15,800,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل Active gym 8823
15,850,000 تومان
دستگاه سیم کش دبل Body solid SDC2000
15,900,000 تومان
دستگاه جلو پا نشسته Steel flex MLE 200
15,900,000 تومان
دستگاه فیله کمر Steel flex MBK 1600
15,900,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter INS M2
16,000,000 تومان
دستگاه صلیبی Salter M2093
16,300,000 تومان
دستگاه زیر بغل کششی Steel flex M3DHL
16,400,000 تومان
دستگاه کراس دست جمع Nautilus TF 5029
16,400,000 تومان
اسمیت Steel flex MSM
16,400,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل و خارج ران Nautilus TF 5009
16,400,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Nautilus TF 5004
16,400,000 تومان
دستگاه جلو ران Nautilus TF 5003
16,400,000 تومان
دستگاه پشت ران نشسته Nautilus TF 5010
16,400,000 تومان
دستگاه مسگری پهلو Steel flex MOT 1800
16,400,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Nautilus TF 5013
16,400,000 تومان
دستگاه فیله کمر Nautilus TF 5014
16,400,000 تومان
تردمیل باشگاهی Spirit CT850
16,400,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Steel flex MPD 700
16,400,000 تومان
دستگاه پرس سینه Steel flex MBP 100
16,400,000 تومان
دستگاه پشت بازو دیپ Steel flex MTM 1000
16,400,000 تومان
دستگاه پشت بازو لاری Steel flex MTE 1200
16,400,000 تومان
دستگاه سرشانه نشر از جانب Steel flex MDR 1300
16,400,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Steel flex M3DFC
16,400,000 تومان
دستگاه قایقی 2 کاره Steel flex M3DBR
16,400,000 تومان
دستگاه زیر بغل Nautilus TF 5012
16,400,000 تومان
دستگاه جلو بازو تک تک Nautilus TF 5005
16,400,000 تومان
دستگاه پشت بازو چکشی Nautilus TF 5008
16,400,000 تومان
دستگاه اچ Nautilus TF 5006
16,400,000 تومان
دستگاه پرس سینه Nautilus TF 5001
16,400,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Nautilus TF 5002
16,400,000 تومان
دستگاه پروانه قفسه سینه Nautilus TF 5011
16,400,000 تومان
دستگاه نشر از جانب Nautilus TF 5007
16,400,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Salter M2020
16,550,000 تومان
دستگاه فیله کمر Salter M2049
16,550,000 تومان
دستگاه شکم Salter M2047
16,550,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Salter M2027
16,550,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M1033
16,800,000 تومان
دستگاه اسمیت باشگاهی Relax fitness PTT122
16,800,000 تومان
دستگاه پشت پا Steel flex MLC 400
16,900,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Steel flex MTH 1100
16,900,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Steel flex MMH 1500
16,900,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Steel flex MAM 900
17,500,000 تومان
دستگاه پرس سر شانه Steel flex MSP 800
17,500,000 تومان
دستگاه پشت ران ایستاده Salter M2028
17,590,000 تومان
دستگاه سرینی Salter M2025
17,670,000 تومان
دستگاه جلو بازو Salter M2096
18,000,000 تومان
دستگاه ساق پا افقی Salter M2018
18,154,500 تومان
دستگاه شکم و کمر Salter M2048
18,400,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Steel flex MIP 1400
18,500,000 تومان
دستگاه سرشانه Salter M2077
18,500,000 تومان
دستگاه بازو لاری Salter M2023
18,500,000 تومان
تردمیل باشگاهی Relax Fitness PK12
18,500,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Salter M2039
18,550,000 تومان
دستگاه پارویی اچ Steel flex MRM 1700
18,600,000 تومان
دستگاه جلو پا Salter M2026
18,800,000 تومان
دستگاه پرس سر شانه Salter M2076
18,800,000 تومان
دستگاه شکم و فیله دوکاره BH Fitness Ab Low Back L610
18,820,000 تومان
18,800,000 تومان
دستگاه قایقی Salter M2041
19,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه و شانه Salter M2043
19,000,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل ران Salter M2032
19,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2040
19,000,000 تومان
دستگاه داخل ران Salter M2031
19,000,000 تومان
دستگاه جلو بازو و پشت بازو BH Fitness Biceps Triceps L140
19,220,000 تومان
19,200,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی BH SK8000
19,520,000 تومان
19,500,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2084
19,650,000 تومان
دستگاه زیر بغل کششی Steel flex MLM 300
19,700,000 تومان
دستگاه پرس سینه و سرشانه BH Fitness Shoulder Chest Press L080
19,820,000 تومان
19,800,000 تومان
دستگاه پرس پا Salter M1099
19,900,000 تومان
اسمیت متحرک Steel flex M3DSM
19,900,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter INS M3
20,000,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Salter M2088
20,000,000 تومان
دستگاه باتر فلای Salter M2085
20,100,000 تومان
دستگاه لت سیم کش و قایقی BH Fitness Lat Pull L550
20,220,000 تومان
20,200,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Salter M2019
20,400,000 تومان
دستگاه صلیب کراس اور طرح پاناتا تن آسا G 15
20,475,000 تومان
دستگاه جلو پا و پشت پا BH Fitness Leg Extension L020
20,820,000 تومان
20,800,000 تومان
دستگاه پا Salter M2082
21,000,000 تومان
دستگاه کراس آور Nautilus TF 5030
21,000,000 تومان
دستگاه اسمیت Nautilus TF 5034
21,000,000 تومان
دستگاه پک بک BH Fitness Rear Deltoid L410
21,020,000 تومان
21,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness TR Line L070
21,020,000 تومان
21,000,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Salter M2083
21,700,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Steel flex MLP 500
21,900,000 تومان
دستگاه کراس آور Steel flex MDC 2000
22,900,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی Steel flex MCD 2100
22,900,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل و کراس آور Active gym 8824
23,850,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Salter M2087
24,600,000 تومان
الپتیمیل Landice E9 ET
24,800,000 تومان
اسمیت متحرک Steel flex M3DLM
24,900,000 تومان
دوچرخه ثابت باشگاهی BH SK8950
24,920,000 تومان
24,900,000 تومان
دستگاه کراس آور Salter M2090
27,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness Strength Line XC070
28,220,000 تومان
28,200,000 تومان
تردمیل Landice L970
28,330,000 تومان
دستگاه مینی کراس Salter INS FT2
29,000,000 تومان
اسمیت متحرک BH Fitness Max Rack LD400
29,020,000 تومان
29,000,000 تومان
دستگاه مینی کراس Salter M924
32,000,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل پنج ایستگاهی Tecnofit TF4009
32,500,000 تومان
تردمیل BH Fitness LK6000
34,020,000 تومان
34,000,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M2089
34,200,000 تومان
الپتیکال باشگاه بدنسازی BH Fitness SK 9300
34,820,000 تومان
34,800,000 تومان
دستگاه کراس فیت Tecnofit TF360XL
39,900,000 تومان
دستگاه چند کاره Salter M921
40,000,000 تومان
دستگاه بدنسازی 30 کاره باشگاهی BH Fitness X600
48,020,000 تومان
48,000,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M2094
48,200,000 تومان
دستگاه 4 ایستگاه Body solid DGYM SF
49,500,000 تومان
تردميل پيشرفته H P Cosmos mercury sport
55,000,000 تومان
تردمیل باشگاهی BH Fitness SK7990
58,000,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M2095
70,000,000 تومان
تردميل حرفه ای پيشرفته H P Cosmos Pulasr med 3P
140,000,000 تومان
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top