لیست قیمت سایر کالاها

لیست قیمت نيمكت و لوازم جانبی

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
میز شکم مدرج رکورد
145,000 تومان
نیمکت مدرج رکورد
160,000 تومان
میز پرس رکورد 5 کاره
190,000 تومان
میز پرس رکورد 7 کاره
240,000 تومان
جا وزنه Tonda Sport
300,000 تومان
خرک جلو آینه Tonda Sport SX23
300,000 تومان
خرک جلو آینه نیرو GB 2050
312,000 تومان
خرک هالتر تندر اسپرت C2014 39
320,000 تومان
میز پرس رکورد 10 کاره
320,000 تومان
میز شکم شیب دار تایتان فیتنس SUB 2071
334,000 تومان
راک دمبل Tonda Sport
360,000 تومان
خرک معمولی نیرو GB 2020
364,000 تومان
نیمکت تخت تندر C2014 38
400,000 تومان
نیمکت هلالی Ovanko pull over bench
418,000 تومان
نیمکت ثابت AT Gym G1
420,000 تومان
نیمکت سرشانه ثابت AT Gym C1
420,000 تومان
جا وزنه ای نیرو Z 2095
442,000 تومان
جا دمبلی نیرو Z 2093
442,000 تومان
نیمکت ثابت Free Weight G1
448,000 تومان
استند صفحه هالتر تن آسا H 1
448,000 تومان
پایه جلو آینه خرک تن آسا H4
448,000 تومان
میز پرس تایتان فیتنس BH 1034L
485,000 تومان
خرک چندکاره نیرو RS 2045
494,000 تومان
خرک هالتر Inpars AN4017
540,000 تومان
میز لاری Tonda Sport SX22
600,000 تومان
نیمکت پشت ثابت Inpars AN4010
625,000 تومان
نیمکت تخت Inpars 4009
645,000 تومان
خرک لاری نیرو PB 2091
676,000 تومان
جای دمبل سه طبقه مبارز
676,000 تومان
نیمکت ساده و خرک هالتر Ovanko flat bench bar holder
682,000 تومان
جای دمبل مثلثی Body solid GDR44
700,000 تومان
تی بار ایستاده نیرو Z 2094
806,000 تومان
نیمکت هلالی تندر اسپرت
840,000 تومان
جای وزنه هالتری تندر C2014 40
850,000 تومان
میز فیله کمر تندر اسپرت C2014 28
850,000 تومان
نیمکت سویسی اسکات SEG F19
868,000 تومان
میز شکم متحرک نیرو SH 3092
884,000 تومان
نیمکت متحرک AT Gym G2
900,000 تومان
نیمکت تخت Body solid GFB350
900,000 تومان
تخته شکم کرانچ AT Gym E5
900,000 تومان
مقر اسکات مبارز
936,000 تومان
تخته شکم رگلاژی AT Gym E7
948,000 تومان
میزجلو بازو لاری تندر C2014 42
950,000 تومان
میز مدرج تندر C2014 44
980,000 تومان
نیمکت متحرک Free Weight G2
980,000 تومان
تخته شکم کرانچ ثابت Free Weight E5
980,000 تومان
میز پرس سینه تندر C2014 36
1,050,000 تومان
میز پرس بالا سینه تندر C2014 37
1,080,000 تومان
میز زیر سینه تندر C2014 41
1,080,000 تومان
میز لاری Ovanko seated preacher bench
1,089,000 تومان
میز جلو بازو لاری Inpars AN4020
1,100,000 تومان
رک دمبل Inpars 4011
1,100,000 تومان
تخته شکم Body solid GAB60
1,100,000 تومان
تی بار خوابیده نیرو Z 4010
1,144,000 تومان
نیمکت مدرج Ovanko
1,155,000 تومان
خرک اسکوات نیرو R 2035
1,196,000 تومان
نیمکت پشتی دار Steel flex NST
1,200,000 تومان
میز جلو بازو لاری نشسته Free Weight D5
1,232,000 تومان
میز جلو بازو لاری تن آسا D 5
1,232,000 تومان
نیمکت متحرک Body solid GFI 21
1,350,000 تومان
نیمکت ساده Tecnofit TF6031
1,350,000 تومان
نیمکت پشتی دار سرشانه Tecnofit TF6052
1,350,000 تومان
دستگاه مقر اسکات و لیفت وزنه آزاد تن آسا F 10
1,391,000 تومان
نیمکت چند حالته Inpars AN4008
1,440,000 تومان
میز کرانچ شکم Inpars AN4007
1,440,000 تومان
نیمکت ساده بادی استرانگ M 036
1,450,000 تومان
نیمکت مسطح Relax fitness PTT101
1,500,000 تومان
میز فیله کمر Inpars AN4014
1,500,000 تومان
نیمکت پشتی دار بادی استرانگ M 038
1,550,000 تومان
میز جلو بازو لاری Body solid GPCB329
1,550,000 تومان
نیمکت پشتی دار Relax fitness PTT105
1,600,000 تومان
جای صفحه هالتر بادی استرانگ M041
1,700,000 تومان
نیمکت تخت Steel flex NFB
1,700,000 تومان
میز پرس چندکاره Body solid GDIB46
1,750,000 تومان
جای صفحه هالتر Relax fitness PTT126
1,800,000 تومان
میز شکم شیب دار Fresh Way
1,807,000 تومان
میز پرس سینه Inpars AN4004
1,840,000 تومان
میز پرس بالا سینه Inpars AN4005
1,840,000 تومان
میز زیر سینه Inpars AN4013
1,840,000 تومان
شکم معکوس AT Gym E8
1,860,000 تومان
نیمکت مدرج Body solid GFID71
1,900,000 تومان
نیمکت شکم ثابت بادی استرانگ M028
2,000,000 تومان
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 040
2,100,000 تومان
میز فیله کمر بادی استرانگ M 026
2,100,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 508B
2,200,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 509B
2,300,000 تومان
نیمکت متحرک Salter INS GP
2,300,000 تومان
قفسه دمبل Salter C1700
2,300,000 تومان
نیمکت شیب دار Steel flex NIB
2,300,000 تومان
میز پارالل بارفیکس بادی استرانگ M 027
2,350,000 تومان
نیمکت تخت Salter F1053
2,400,000 تومان
مقر اسکات Body solid GPR370
2,400,000 تومان
میز شکم متحرک بادی استرانگ M 034
2,450,000 تومان
نیمکت مدرج بادی استرانگ M 037
2,450,000 تومان
نیمکت مدرج Tecnofit TF6024
2,650,000 تومان
میز جلوبازو لاری Tecnofit TF6025
2,650,000 تومان
میز فیله کمر 45 درجه Tecnofit TF6026
2,650,000 تومان
میز شکم کرانچ متغییر Tecnofit TF6027
2,650,000 تومان
نیمکت مدرج Relax fitness PTT104
2,700,000 تومان
نیمکت متحرک Salter INS BCO
2,750,000 تومان
میز جلو بازو لاری Steel flex NPCB
2,800,000 تومان
نیمکت مدرج Steel flex NFID
2,800,000 تومان
میز شکم Relax fitness PTT118
2,800,000 تومان
نیمکت مدرج Techno Care P160
2,854,000 تومان
میز جلو بازو لاری Relax fitness PTT106
2,900,000 تومان
جای دمبل بادی استرانگ M 030
2,950,000 تومان
میز پرس سینه Tecnofit TF6023
3,200,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 501B
3,300,000 تومان
نیمکت باشگاهی پروتئوس PROF 500B
3,300,000 تومان
نیمکت جلو بازو لاری Techno Care P167
3,320,000 تومان
نیمکت متحرک Salter F1056
3,400,000 تومان
میز پرس سینه بادی استرانگ M 023
3,450,000 تومان
میز پرس زیر سینه بادی استرانگ M 024
3,450,000 تومان
میز پرس بالا سینه بادی استرانگ M 025
3,450,000 تومان
نیمکت شکم رگلاژی Techno Care P162
3,510,000 تومان
اسمیت نیرو R 6070
3,720,000 تومان
رک صفحه هالتر BH Fitness Plate Rack L860
3,720,000 تومان
3,700,000 تومان
خرک اسکات Tecnofit TF6051
3,750,000 تومان
دستگاه اسمیت تندر C2014 25
3,780,000 تومان
میز پرس سرشانه Tecnofit TF6034
3,800,000 تومان
میز پرس زیر سینه Tecnofit TF6043
3,800,000 تومان
میز پرس بالا سینه Tecnofit TF6030
3,800,000 تومان
قفسه دمبل کوچک Salter I1737
3,900,000 تومان
میز پرس سینه Steel flex NOFB
4,100,000 تومان
نیمکت مدرج BH Fitness Multi Position Bench L825
4,120,000 تومان
4,100,000 تومان
نیمکت ساده BH Fitness Strength Line X810
4,120,000 تومان
4,100,000 تومان
میز پرس بالا سینه Steel flex NOIB
4,300,000 تومان
میز پرس زیر سینه Steel flex NODB
4,300,000 تومان
دستگاه اسمیت تن آسا G 12
4,810,000 تومان
میز سرشانه خرک دار Steel flex NOMB
4,900,000 تومان
دستگاه اسمیت ریلی SEG G14
5,200,000 تومان
میز شکم کرانچ Steel flex NAAB
5,300,000 تومان
دستگاه اسمیت Inpars AN4001
6,100,000 تومان
قفسه دمبل Salter C1701
6,500,000 تومان
پارالل و بارفیکس BH Fitness Chin up and dip L900
7,120,000 تومان
7,100,000 تومان
مقر اسکات Steel flex NOPR
7,500,000 تومان
قفسه دمبل Salter C1702
10,600,000 تومان
دستگاه اسمیت بادی استرانگ A6 020
10,800,000 تومان
اسمیت Body solid SSM350
15,300,000 تومان
دستگاه اسمیت باشگاهی Relax fitness PTT122
16,800,000 تومان
اسمیت متحرک BH Fitness Max Rack LD400
29,020,000 تومان
29,000,000 تومان

مشاوره تخصصی خرید نيمكت و لوازم جانبی

021-22324727

upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top