انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی ميان تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
دستگاه فیله کمر Tonda Sport SX18
600,000 تومان
شنا سوئدی Ovanko vertical dip
649,000 تومان
فیله کمر خوابیده نیرو SH 2097
676,000 تومان
فیله کمر ایستاده نیرو SH 2087
676,000 تومان
فیله کمر 45 درجه مبارز
715,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم خلبانی مبارز
975,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی نیرو SH 2055
1,196,000 تومان
فیله کمر Body solid GHYP45
1,200,000 تومان
دستگاه ساعد تن آسا D 1
1,508,000 تومان
پارالل بارفیکس و شکم AT Gym G3
1,548,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 3
1,560,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم Free Weight G3
1,560,000 تومان
دستگاه فیله کمر Body solid GRCH322
1,650,000 تومان
ماشین ساعد Ovanko wrist flexion machine
1,815,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی Ovanko Roman Chair Dip
1,925,000 تومان
دستگاه فیله کمر Fresh Way
1,937,000 تومان
شکم خلبانی AT Gym E1
1,944,000 تومان
دستگاه شکم خلبانی Free Weight E1
1,950,000 تومان
دستگاه شکم خلبانی تن آسا E 1
1,950,000 تومان
دستگاه بارفیکس پارالل Inpars 4012
2,140,000 تومان
میز فیله کمر Relax fitness PTT120
2,300,000 تومان
ساعد کششی نیرو R 2022
2,640,000 تومان
ماشین فیله کمر تندر C2014 17
3,460,000 تومان
دستگاه شکم مکانیکی Inpars AN4006
3,500,000 تومان
ماشین شکم کششی تندر C2014 18
3,670,000 تومان
ماشین شکم پیجشی تندر اسپرت
3,670,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی Relax fitness PTT119
3,900,000 تومان
دستگاه پارویی اچ وزنه آزاد Steel flex PLSR
4,300,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد Steel flex PLLA
4,300,000 تومان
دستگاه پشت بازو وزنه آزاد Steel flex PLTE
4,300,000 تومان
دستگاه تی بار خوابیده وزنه آزاد Steel flex PLTR
4,900,000 تومان
پارالل بارفیکس کمک دار AT Gym G7
5,352,000 تومان
ماشین اسمیت Ovanko smith machine
5,390,000 تومان
دستگاه فیله کمر Salter M1017
5,400,000 تومان
میز شکم Salter F1062
5,400,000 تومان
دستگاه بارفیکس کمکی Fresh Way
6,227,000 تومان
دستگاه مسگری پهلو Tecnofit TF6003
7,600,000 تومان
دستگاه شکم کامل Tecnofit TF6015
7,600,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Tecnofit TF6037
7,600,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی بادی استرانگ A6 008
7,900,000 تومان
دستگاه شکم بادی استرانگ 010
7,900,000 تومان
دستگاه پهلو بادی استرانگ A6 011
7,900,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Tecnofit TF6009
8,300,000 تومان
دستگاه شکم خلبانی Body solid SAB1300
8,700,000 تومان
پارالل بارفیکس Techno Care P101
8,750,000 تومان
دستگاه پهلو Relax fitness PC904
8,900,000 تومان
دستگاه شکم Relax fitness PC909
8,900,000 تومان
دستگاه فیله کمر Relax fitness PC910
8,900,000 تومان
دستگاه باسن Relax fitness PL1010
8,900,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PC914
9,800,000 تومان
دستگاه پرس پا شیب دار وزنه آزاد Steel flex PLDP
9,800,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Body solid SAM900
10,900,000 تومان
دستگاه فیله کمر Body solid SBK1600
11,500,000 تومان
دستگاه زیر بغل اچ Body solid SRM1700
11,500,000 تومان
دستگاه قایقی و لت زیر بغل Body solid SLM300
11,900,000 تومان
دستگاه اچ وزنه آزاد Salter M9241
12,000,000 تومان
دستگاه مسگری پهلو Body solid SOT1800
12,700,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی Tecnofit TF6019
12,700,000 تومان
دستگاه کرانچ شکم و فیله کمر Body solid DABB SF
12,700,000 تومان
دستگاه قایقی و زیر بغل لت Body solid DLAT SF
13,800,000 تومان
دستگاه فیله کمر Relax fitness PL1210
13,800,000 تومان
دستگاه شکم Relax fitness PL1209
14,800,000 تومان
دستگاه پهلو Relax fitness PL1204
14,800,000 تومان
دستگاه لت و مولتی پرس Body solid DPLS SF
15,300,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Relax fitness PL1214
15,800,000 تومان
دستگاه فیله کمر Steel flex MBK 1600
15,900,000 تومان
دستگاه مسگری پهلو Steel flex MOT 1800
16,400,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Nautilus TF 5013
16,400,000 تومان
دستگاه فیله کمر Nautilus TF 5014
16,400,000 تومان
دستگاه فیله کمر Salter M2049
16,550,000 تومان
دستگاه شکم Salter M2047
16,550,000 تومان
دستگاه شکم کرانچ Steel flex MAM 900
17,500,000 تومان
دستگاه شکم و کمر Salter M2048
18,400,000 تومان
دستگاه پارویی اچ Steel flex MRM 1700
18,600,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2040
19,000,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس کمکی Steel flex MCD 2100
22,900,000 تومان
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top