انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی چندكاره باشگاه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
مسگری یک طرفه مبارز
338,000 تومان
مسگری دو طرفه مبارز
507,000 تومان
مسگری دو طرفه AT Gym E4
564,000 تومان
مسگری دو کاره Tonda Sport SX20
600,000 تومان
مسگری دوطرفه تن آسا E 4
616,000 تومان
مسگری دوطرفه نیرو SE 2030
676,000 تومان
مسگری دو طرفه تندر C2014 43
950,000 تومان
پارالل بارفیکس شکم فضایی تندر اسپرت C2014 26
1,700,000 تومان
دستگاه هاگ و ساق دو کاره مبارز
2,860,000 تومان
پروانه نیرو PS 6090
3,360,000 تومان
ساق پا ایستاده با سرشانه نیرو SP 6095
3,360,000 تومان
ماشین مولتی هیپ تندر اسپرت C2014 15
3,670,000 تومان
دستگاه اسمیت کمک دار ماشینی مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه خیاط ماشینی 2 کاره مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه کشش دوبل دو کاره Armani D7
4,030,000 تومان
ماشین سیم کش از بالا Ovanko lat pull down
4,180,000 تومان
دستگاه کراس اور Tonda Sport SX08
4,200,000 تومان
دستگاه صلیب کراس آور ماشینی متحرک مبارز
4,940,000 تومان
کراس آور نیرو X 6065
5,040,000 تومان
ماشین روئینگ نشسته Ovanko vertical row
5,225,000 تومان
دستگاه کراس اور Inpars AN6001
5,250,000 تومان
دستگاه خیاط پا دوکاره Armani F2
5,291,000 تومان
ماشین پروانه Ovanko butter fly
5,335,000 تومان
دستگاه صلیب اورکراس جمع تن آسا G 11
5,460,000 تومان
کراس آور تندر C2014 12
5,500,000 تومان
دستگاه خیاط پا داخل و خارج AT Gym F2
5,616,000 تومان
ماشین مولتی فلای Ovanko multi flay
5,775,000 تومان
ماشین صلیب Ovanko cross over
6,160,000 تومان
دستگاه صلیب اورکراس تن آسا G 6
6,630,000 تومان
کراس آور Body solid GCCO150
6,900,000 تومان
دستگاه صلیب اورکراس AT Gym G6
6,996,000 تومان
دستگاه مولتی پرس Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ بادی استرانگ A6 016
7,900,000 تومان
کراس آور دست جمع Body solid GDCC200
8,700,000 تومان
صلیب اورکراس مولتی تن آسا G 13
8,801,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PC915
9,300,000 تومان
دستگاه کراس تک Body solid DPCC SF
11,600,000 تومان
دستگاه کراس اور Tecnofit TF6018
12,700,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter F2097
12,800,000 تومان
دستگاه کراس آور بادی استرانگ A6 005
12,800,000 تومان
دستگاه اچ واگرا وزنه آزاد Salter M9291
13,500,000 تومان
دستگاه کراس فیت Salter F1020
13,600,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Relax fitness PL1215
13,800,000 تومان
دستگاه مینی کراس Salter INS FT1
14,000,000 تومان
دستگاه کراس جم Relax fitness PC921
15,800,000 تومان
کراس آور باشگاهی Relax fitness PTT112
15,800,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل Active gym 8823
15,850,000 تومان
دستگاه سیم کش دبل Body solid SDC2000
15,900,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter INS M2
16,000,000 تومان
دستگاه صلیبی Salter M2093
16,300,000 تومان
دستگاه کراس دست جمع Nautilus TF 5029
16,400,000 تومان
دستگاه زیر بغل کششی Steel flex M3DHL
16,400,000 تومان
اسمیت Steel flex MSM
16,400,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M1033
16,800,000 تومان
اسمیت متحرک Steel flex M3DSM
19,900,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter INS M3
20,000,000 تومان
دستگاه صلیب کراس اور طرح پاناتا تن آسا G 15
20,475,000 تومان
دستگاه کراس آور Nautilus TF 5030
21,000,000 تومان
دستگاه اسمیت Nautilus TF 5034
21,000,000 تومان
دستگاه کراس آور Steel flex MDC 2000
22,900,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل و کراس آور Active gym 8824
23,850,000 تومان
اسمیت متحرک Steel flex M3DLM
24,900,000 تومان
دستگاه کراس آور Salter M2090
27,200,000 تومان
دستگاه مینی کراس Salter INS FT2
29,000,000 تومان
دستگاه مینی کراس Salter M924
32,000,000 تومان
دستگاه مولتی جانگل پنج ایستگاهی Tecnofit TF4009
32,500,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M2089
34,200,000 تومان
دستگاه کراس فیت Tecnofit TF360XL
39,900,000 تومان
دستگاه چند کاره Salter M921
40,000,000 تومان
دستگاه بدنسازی 30 کاره باشگاهی BH Fitness X600
48,020,000 تومان
48,000,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M2094
48,200,000 تومان
دستگاه 4 ایستگاه Body solid DGYM SF
49,500,000 تومان
دستگاه چندکاره Salter M2095
70,000,000 تومان
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top