لیست قیمت سایر کالاها

لیست قیمت لوازم ارتوپدی

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
باند کشی 5 سانتی پاک سمن 065
4,500 تومان
آتل انگشت کوتاه Chipso FI01
5,500 تومان
باند کشی 7 و نیم سانتی پاک سمن 065
6,000 تومان
باند کشی ایران شفا 309
6,000 تومان
لاانگشتي PVC پاک سمن 036
7,500 تومان
باند کشی 10 سانتی پاک سمن 065
7,500 تومان
مچ بند الاستیک Chipso WA085
7,500 تومان
لا انگشتی طب و صنعت 10300
8,000 تومان
آتل انگشت پاک سمن 054
8,000 تومان
مچ بند الاستيك پاک سمن 007
9,000 تومان
مچ بند حوله اي پاک سمن 008
9,000 تومان
مچ بند الاستیک ایران شفا 213
9,000 تومان
مچ بند کشی طب و صنعت 34300
9,000 تومان
باندکشی طب و صنعت 83100
10,000 تومان
باند کشی 15 سانتی پاک سمن 065
10,500 تومان
اسپلینت انگشت طب و صنعت 30400
12,000 تومان
آتل آماده انگشت با فوم فشرده طب و صنعت 30300
12,000 تومان
هد بند چمپکس
12,000 تومان
مچ بند نئوپرن با استرپ Chipso WA075
12,500 تومان
مچ کف بند الاستیک Chipso WA080
12,500 تومان
باند کشی 20 سانتی پاک سمن 065
12,500 تومان
مچ بند کشی با کش دوبل طب و صنعت 34200
13,000 تومان
مچ بند قابل تنظیم نئوپرن طب و صنعت 34100
14,000 تومان
مچ بند قابل تنظيم پاک سمن 009
14,000 تومان
مچ بند پل دار پاک سمن 011
14,000 تومان
لا انگشتی سیلیکونی طب و صنعت 10400
15,000 تومان
جدا کننده انگشتان پا 1 عددی Prim CC218
15,000 تومان
کفی طبی خار پاشنه ایران شفا 308
15,500 تومان
مچ بند نئوپرن ایران شفا 210
15,500 تومان
پاشنه پوش طبی ایران شفا 305
15,500 تومان
قوزک بند دولایه طب و صنعت 11400
16,000 تومان
آتل انگشت مورسا RFE 61 001
16,500 تومان
آتل انگشت مورسا RFE 64 002
16,500 تومان
مجموعه اسپلینت هالوکس والگوس طب و صنعت 10100
17,000 تومان
پد متاتارس طب و صنعت 24100
17,000 تومان
مچ بند انگشت دار آکریل پشم طب و صنعت 32100
17,000 تومان
پاشنه پوش ضد ترک پا طب و صنعت 82100
17,000 تومان
لا انگشتی سیلیکونی پاک سمن 096
18,000 تومان
پاشنه پوش طبي پاک سمن 032
18,000 تومان
پد خار پاشنه منزل پاک سمن 087
18,000 تومان
کفش گچ ایران شفا 301
18,000 تومان
كف بند دست الاستيك پاک سمن 010
18,000 تومان
پد خار پاشنه پاک سمن 033
18,000 تومان
اسپیلنت هالوکس والگوس نرم پاک سمن 035
18,000 تومان
مچ بند کشی Dr med W011
18,000 تومان
آویز دست 2 تکه Dr med 125
18,000 تومان
اسپری سرد ضد درد Pic solution 150ml
18,000 تومان
مچ كف بند شست دار پاک سمن 079
18,000 تومان
باند تنیس البو نئوپرن Chipso TE105
18,500 تومان
سیلندر فشاری دست طب و صنعت 88100
19,000 تومان
2 عدد محافظ سیلیکونی لا انگشتی 6420 Oppo
19,000 تومان
لا انگشتی 6421 Oppo
19,000 تومان
لا انگشتی 6422 Oppo
19,000 تومان
سیلیکون جدا کننده انگشت پا Dr med T005
19,000 تومان
گردنبند طبی نرم ایران شفا 101
19,000 تومان
هیل پد پلی یورتان طب و صنعت 21700
20,000 تومان
گرمکن کلیه گرد بافت موهر طب و صنعت 63500
20,000 تومان
پد لاانگشتی سیلیکونی Variteks 545
20,000 تومان
مچ بند نئوپرني با استرپ پاک سمن 090
20,500 تومان
پد متا تارس پاک سمن 131
20,500 تومان
بانداژ هالوکس والگوس طب و صنعت 10200
20,500 تومان
مچ بند کشی 2281 Oppo
20,500 تومان
مچ بند ساده 1081 Oppo
21,000 تومان
مچ بند ساده 1083 Oppo
21,000 تومان
تنیس البو ساپورت نئوپرن طب و صنعت 35100
21,000 تومان
زانو بند حوله ای طب و صنعت 42200
21,000 تومان
پد پاشنه پلی یورتان طب و صنعت 21800
21,000 تومان
تنیس البو نئوپرن ایران شفا 212
21,000 تومان
قوزك بند الاستيک پاک سمن 030
21,000 تومان
زانوبند کشکک باز ایران شفا 303
22,000 تومان
کفی طبی بدون پنجه طب و صنعت 20200
22,000 تومان
کفی طبی با پارچه سه بعدی طب و صنعت 23100
22,000 تومان
ارتوز شست نئوپرن طب و صنعت 33100
22,000 تومان
مچ بند حوله ای lp support 660
22,000 تومان
هد بند lp support 661
22,000 تومان
گرمکن کلیه گرد بافت حوله ای طب و صنعت 63400
22,000 تومان
کفی طبی پنجه دار طب و صنعت 20100
22,000 تومان
زانوبند کشی ژاکارد طب و صنعت 42600
22,500 تومان
جدا کننده انگشتان پا 2 عددی Prim CC218
22,500 تومان
کفی طبی مخصوص خار پاشنه بدون پنجه طب و صنعت 21200
22,500 تومان
هیل پد کشی پلی یورتان طب و صنعت 21900
22,500 تومان
کفی طبی مخصوص خار پاشنه پنجه دار طب و صنعت 21100
22,500 تومان
کفی طبی پنجه دار طب و صنعت 21100
22,500 تومان
شست بند آتل دار نئوپرن جدید Chipso WA066
22,500 تومان
گردن بند طبي نرم پاک سمن 003
22,500 تومان
پد كشكك زانو پاک سمن 057
22,500 تومان
باند تنيس البو پاک سمن 055
22,500 تومان
زانوبند قابل تنظيم سگک دار پاک سمن 501
22,500 تومان
کفش گچ پاک سمن 102
22,500 تومان
شکم بند ساده پاک سمن 064
22,500 تومان
شکم بند موهری پاک سمن 063
22,500 تومان
شست بند آتل دار ایران شفا 207
23,000 تومان
قوزک بند ساده 1001 Oppo
23,000 تومان
نوار مخصوص کشکک زانو طب و صنعت 44100
23,500 تومان
کفی راحتی پلی یورتان طب و صنعت 22100
23,500 تومان
کیت تقویت دست آناتومیک Variteks 350
23,500 تومان
قوزک بند نئوپرن ساده طب و صنعت 11300
24,000 تومان
کفی طبی لترال وج طب و صنعت 24400
24,000 تومان
ساق بند زانوبند کبریتی پاک سمن 038
25,000 تومان
مچ شست بند کشی Variteks 722
25,000 تومان
ساق بند زانو بند الاستيک پاک سمن 130
25,000 تومان
باند تنيس البو بند نئوپرني پاک سمن 133
25,500 تومان
زانو بند کشی قابل تنظیم طب و صنعت 42100
25,500 تومان
آویز دست شانه ای دو طرف باز طب و صنعت 38200
26,000 تومان
مچ بند آتل دار طب و صنعت 31400
26,000 تومان
کف بند نانو پاک سمن 120
26,000 تومان
شکم بند نیم کش ایران شفا 215
26,000 تومان
زانو بند کشی Dr med K026
26,000 تومان
مچ کف بند شست دار نئوپرنی Chipso WA062
26,500 تومان
اسپری سرد ضد درد Pic solution 400ml
26,500 تومان
آویز دست نواری Variteks 323
26,500 تومان
آرنج بند کشی Dr med E009
27,000 تومان
آرنج بند تنیس Dr med E001
27,000 تومان
مچ بند نئوپرن Dr med W001
27,000 تومان
مچ بند کشی پا Dr med A010
27,000 تومان
مچ بند کشی Dr med W136
27,000 تومان
قوزک بند پا Dr med A155
27,000 تومان
شست بند Dr med W002
27,000 تومان
جداکننده انگشت پا مدی Protect Toe Separator
27,500 تومان
مچ بند آتل دار با پارچه سه بعدی طب و صنعت 31200
28,000 تومان
آویز دست اسلینک ایران شفا 202
28,000 تومان
انکل ساپورت نئوپرن ایران شفا 306
28,000 تومان
کشکک بند Dr med K143
28,000 تومان
زانوبند پشمی مورسا REF 20 001
28,000 تومان
بانداژ مچ مورسا RFE 60 603
28,000 تومان
شکم بند حوله ای پاک سمن 062
28,500 تومان
زانوبند دو كاره پاک سمن 043
28,500 تومان
گردن بند طبی سخت و نرم Chipso co109
28,500 تومان
شست بند آتل دار نئوپرن قدیم Chipso WA065
28,500 تومان
گردن بند طبی نرم Chipso co110
28,500 تومان
قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت 11200
28,500 تومان
مچ بند حوله ای lp support 662
29,000 تومان
زانو بند کشی Dr med K019
29,000 تومان
کفش زیر گچ Dr med PC 107
29,000 تومان
گردنبند فیلا دلفیا ایران شفا 103
29,000 تومان
شست بند آتل دار پاک سمن 053
29,500 تومان
پد كشكک زانو نئوپرنی پاک سمن 132
29,500 تومان
مچ بند ساده Variteks 881
30,000 تومان
قوزک بند حوله ای پاک سمن 031
30,000 تومان
ساق بند زانوبند حوله اي پاک سمن 028
30,000 تومان
آویز دست گاباردین مورسا REF 30 303
30,000 تومان
زانوبند کشکک بسته ایران شفا 304
30,000 تومان
قوزک بند پا Dr med A005
30,000 تومان
اسپلینت هالوکس والگوس
30,000 تومان
گردنبند طبی سخت طب و صنعت 50100
30,500 تومان
گردنبند طبی اسفنجی طب و صنعت 50200
30,500 تومان
گردنبند طبی اسفنجی قوسدار طب و صنعت 50300
30,500 تومان
گردنبند طبی نرم هوشمند
30,500 تومان
ساق بند زانوبند صادراتی پاک سمن 072
30,500 تومان
قوزك بند ليگاماني پاک سمن 041
30,500 تومان
گردنبند طبی سخت هوشمند
30,500 تومان
گردنبند طبی چانه دار طب و صنعت 50600
30,500 تومان
کفی طبی پلی یورتان طب و صنعت 20300
31,000 تومان
زانوبند قابل تنظيم با كشكك باز پاک سمن 025
31,500 تومان
زانو بند قابل تنظيم با كشكك بسته پاک سمن 026
31,500 تومان
ساق بند زانوبند حوله ای مخروطی پاک سمن 112
31,500 تومان
كف بند شست دار نئوپرني پاک سمن 126
31,500 تومان
ساق بند 2010 Oppo
31,600 تومان
مچ بند آتل دار نئوپرن طب و صنعت 31190
32,000 تومان
شکم بند کشی ساده طب و صنعت 60110
32,000 تومان
مچ بند lp support 959
32,000 تومان
مچ بند دست lp support 633
32,000 تومان
زانوبند lp support 601
32,000 تومان
قوزک بند پا lp support 604
32,000 تومان
ترمیم کننده lp support 327
32,000 تومان
ترمیم کننده هاگوس والگوس lp support 346
32,000 تومان
محافظ استخوان lp support 347
32,000 تومان
آويز دست شانه اي پاک سمن 071
32,000 تومان
هالوکس والگوس شبانه مورسا RFE 100 030
32,000 تومان
کفی سیلکون خار پاشنه شاندرمن S1701
32,000 تومان
گردنبند طبی مدل کارو طب و صنعت 50700
32,000 تومان
قوزک بند کشی Variteks 724
32,500 تومان
هیل پد سیلیکونی طب و صنعت 21600
32,500 تومان
مچ بند کشی بلند 2184 Oppo
32,500 تومان
آرنج بند تنیس البو 1086 Oppo
33,000 تومان
گردن بند فیلادلفیا جلو نای باز Chipso co116
33,000 تومان
گردن بند فیلادلفیا Chipso co112
33,000 تومان
گردن بند طبي نرم پاک سمن 040
33,000 تومان
مچ شست بند آتل دار پاک سمن 067
33,000 تومان
شكم بند تمام كش سگک دار پاک سمن 502
33,000 تومان
بالشتک سیلیکونی کف پا Dr med T023
33,000 تومان
قوزک بند ليگاماني حوله اي پاک سمن 037
33,500 تومان
زانو بند کشی 2022 Oppo
33,500 تومان
مچ و کف بند Variteks 882
33,500 تومان
قوزبند با پد پشتی پلی اتلين پاک سمن 503
33,500 تومان
تنیس البو Variteks 883
34,000 تومان
شکم بند الاستیک Chipso BA093
34,000 تومان
شکم بند تمام کش سگک دار Chipso BA092
34,000 تومان
شکم بند دوران بارداری Chipso BA090
34,000 تومان
گرمکن کلیه آکریل پشم ساده طب و صنعت 63200
34,000 تومان
شکم بند کشی پل دار طب و صنعت 60210
34,000 تومان
آویز دست گردنی Chipso SL107
34,000 تومان
آرنج بند نئوپرنی Chipso TE101
34,000 تومان
مچ کف بند آتلدار نئوپرنی جدید Chipso WA064
34,000 تومان
گردن بند فیلادلفلیا طب و صنعت 50500
34,000 تومان
ساق بند کشی Dr med K029
34,000 تومان
محافظ گردن نرم مورسا REF 12 102
34,000 تومان
محافظ گردن نرم کاوردار مورسا REF 12 103
34,000 تومان
نوار کشکک زانو مورسا REF 20 110
34,500 تومان
ارینگ ایران شفا 406
34,500 تومان
مچ كف بند نئوپرني شست دار پاک سمن 127
34,500 تومان
باند سرد icefell
35,000 تومان
نوار کششی ares
35,000 تومان
ساق بند زانوبند الاستيك پاک سمن 027
35,000 تومان
آويز دست گردنی پاک سمن 013
35,000 تومان
آویز دست پشت بسته ایران شفا 206
35,000 تومان
مچ بند قابل تنظیم فنردار ایران شفا 209
35,000 تومان
شست بند نئوپرني آتل دار پاک سمن 110
35,000 تومان
آویز دست شانه ای الحاقی پاک سمن 051
35,000 تومان
آرنج بند پاک سمن 047
35,000 تومان
کتف بند و قوز بند طب و صنعت 52200
35,000 تومان
بانداژ ترقوه طب و صنعت 80100
35,000 تومان
کفش گچ با زیره پلی یورتان طب و صنعت 16100
35,000 تومان
آويز دست کيسه ای با پارچه سه بعدی طب و صنعت 38100
35,000 تومان
آرنج بند نئوپرن با پد سه لایه طب و صنعت 38120
35,000 تومان
توپ توان بخشی Variteks 560
35,500 تومان
آتل اورژانسی مچ دست طب و صنعت 30610
36,000 تومان
گرمکن کلیه دولایه طب و صنعت 63300
36,000 تومان
مچ بند آتل دار فانكنشال CTS پاک سمن 052
36,000 تومان
مچ بند آتل دار بلند فانكنشال CTS پاک سمن 056
36,000 تومان
شکم بند تمام کش ایران شفا 218
36,000 تومان
پد محافظ سیلیکونی هشت تایی 6472 Oppo
36,000 تومان
فتق بند يك طرفه پاک سمن 022
36,500 تومان
بانداژ آرنج lp support 632
36,500 تومان
شکم بند بارداری سه بعدی طب و صنعت 61200
37,000 تومان
کلار ابری Dr med 122 1
37,000 تومان
تنیس آلبو مورسا RFE 50 303
37,000 تومان
شست بند آتل دار مورسا RFE 60 015
37,000 تومان
شکم بند ساده طب و صنعت 60320
37,000 تومان
زانوبند ساده کشی Vatiteks 725
37,000 تومان
گردن بند طبي سخت پاک سمن 002
37,500 تومان
شکم بند دوران بارداری ایران شفا 217
37,500 تومان
کتف بند طبی ایران شفا 201
37,500 تومان
آرنج بند جلو بازو Dr med E002
38,000 تومان
آویز و نگهدارنده دست Dr med 124
38,000 تومان
آرنج بند بلند Dr med E003
38,000 تومان
مچ بند آتل دار نئوپرن با آتل شست طب و صنعت 31420
38,000 تومان
مچ و شست بند آتل دار Variteks 880
38,000 تومان
شکم بند پل دار طب و صنعت 60420
38,500 تومان
مچ بند ورزشی Camaro 4100 991
38,700 تومان
مچ بند پا کلاسیک Camaro 4200 991
38,700 تومان
شست بند نئوپرني تامپ اسپايكا پاک سمن 115
39,000 تومان
آتل آلومینیومی انگشت نیم میل طب و صنعت 30100S
39,000 تومان
آتل آلومینیومی انگشت 1 میل طب و صنعت 30100S
39,000 تومان
زانوبند نئوپرن پد دار طب و صنعت 41300
39,000 تومان
شانه بند یک طرفه طب و صنعت 37100
39,000 تومان
هالوکس والگوس روزانه مورسا RFE 100 032
39,500 تومان
محافط سیلیکونی استخوان 6440 Oppo
39,500 تومان
ژل زیر انگشت پا 6441 Oppo
39,500 تومان
پد سیلیکونی کف پا 6442
39,500 تومان
فتق بند دو طرفه پاک سمن 023
39,500 تومان
مچ بند و شست بند آتل دار ایران شفا 208
40,000 تومان
انکل ساپورت فنردار نئوپرن ایران شفا 307
40,000 تومان
مچ بند شست دار Camaro 4110 991
40,000 تومان
زانوبند نئوپرن طب و صنعت 41200
40,000 تومان
نوار کینزیولوژی Meson
40,000 تومان
آتل شب هالوکس والگوس Prim CC251
40,200 تومان
آتل شب هالوکس والگوس Prim CC252
40,200 تومان
قوزک بند نئوپرني پشت باز پاک سمن 128
40,500 تومان
مینی کفی سیلیکونی نازک Prim CC257
41,000 تومان
زانوبند مفصل دار کشی طب و صنعت 40200
41,000 تومان
قوزبند طبی ایران شفا 205
41,000 تومان
كفي طبي با رويه جير پاک سمن 100
41,500 تومان
استاگینت با عرض 6 و 35 سانتیمتر Oppo 2190
41,500 تومان
آرنج بند نانو پاک سمن 119
41,700 تومان
پد سیلیکونی متاتارسال Prim CC220
42,000 تومان
زانو بند ساده کوتاه نئوپرن Chipso KN040
42,000 تومان
قوزبند کشی طب و صنعت 52100
42,000 تومان
کمربند کار با کش دوبل طب و صنعت 53300
42,000 تومان
شکم بند بارداری طب و صنعت 61100
42,000 تومان
ثابت کننده شانه و بازو طب و صنعت 39100
42,000 تومان
مچ بند استرچ دو طرفه پا مدی Elastic Ankle Support
42,000 تومان
آرنج بند کشباف مدی Elbow Support
42,000 تومان
آویز دست کودک مورسا RFE 130 302
42,000 تومان
کلیه بند پشمی مورسا RFE 40 001
42,000 تومان
مچ بند نئوپرني آتل دار CTS پاک سمن 108
42,500 تومان
محافظ کشی انگشت کوچک پا Prim CC321
42,600 تومان
کفی کفش سیلیکون شاندرمن S1721
43,000 تومان
مچ شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن 109
43,000 تومان
محافظ گردن و چانه سخت مورسا REF 11 101
43,000 تومان
آرنج بند کودک مورسا RFE 130 320
43,000 تومان
هیل پد سیلیکونی مورسا RFE 105 252
43,000 تومان
مچ بند پد دار Dr med A003
43,000 تومان
زانو بند کشکک باز کوتاه Dr med K142
43,000 تومان
گرمکن کلیه آکریل پشم قابل تنظیم طب و صنعت 63100
43,000 تومان
زانو بند ساده بلند نئوپرن Chipso KN034
43,000 تومان
زانوبند پاتلا 1429 Oppo
43,000 تومان
مچ کف بند آتل دار نئوپرن قدیم Chipso WA063
43,500 تومان
حلقه الاستیکی lp support 344
43,500 تومان
نگهدارنده آشیل lp support 313
43,500 تومان
بانداژ طبی lp support 665 38MM
43,500 تومان
حمایت کننده قفسه سینه پاک سمن 078
43,500 تومان
آویز دست کتان Variteks 302
43,500 تومان
شكم بند بارداري تحتاني پاک سمن 099
44,000 تومان
آتل آلومینیومی انگشت نیم میل طب و صنعت 30100L
44,000 تومان
آتل آلومینیومی انگشت 1 میل طب و صنعت 30100L
44,000 تومان
استاگینت با عرض 7 و 62 سانتیمتر Oppo 2191
44,500 تومان
گردن بند فيلادلفيا پاک سمن 069
44,500 تومان
گردن بند فيلادلفيا ناي باز پاک سمن 114
44,500 تومان
مچ بند آتل دار مورسا REF 60 019
45,000 تومان
مچ بند آتل دار بلند Dr med W004
45,000 تومان
سوات اسلینگ ایران شفا 203
45,000 تومان
ساپورت قفسه سینه ایران شفا 221
45,000 تومان
نوارکششی Live up
45,000 تومان
شکم بند بارداری 4062 Oppo
45,500 تومان
شکم بند تمام کش پلدار Chipso BA091
45,500 تومان
مچ شست بند آتل دار نئوپرنی Chipso WA061
45,500 تومان
زانو بند جلوباز 1021 Oppo
46,500 تومان
زانوبند lp support 641
46,500 تومان
زانوبند lp support 647
46,500 تومان
کشاله بند lp support 648
46,500 تومان
آرنج بند lp support 649
46,500 تومان
قوزک بند پا lp support 650
46,500 تومان
شکم بند بارداری Dr med B050
47,000 تومان
پد ضد درد هالوس و الگوس Dr med T024
47,000 تومان
بالشتک نگهدارنده کتف Dr med E018
47,000 تومان
شست بند آتل دار Variteks 305
47,000 تومان
آتل اورژانسی مچ پا طب و صنعت 30630
47,000 تومان
شانه بازو بند يك طرفه پاک سمن 048
47,500 تومان
زانوبند استرچ دو طرفه مدی Elastic Knee Support
47,500 تومان
کرست گردن نرم 4092 Oppo
47,500 تومان
شکم بند با کش دوبل طب و صنعت 60430
48,000 تومان
شکم بند تمام کش پل دار ایران شفا 219
48,000 تومان
پد پاشنه سيليكوني پاک سمن 092
48,500 تومان
ران بند نئوپرن پاک سمن 089
48,500 تومان
استاگینت با عرض 8 و 89 سانتیمتر Oppo 2192
48,500 تومان
قوزک بند نئوپرن آتل دار طب و صنعت 11100
48,500 تومان
مچ بند باندی Camaro 4150 991
48,700 تومان
مچ بند آتل دار Camaro 4130 991
49,000 تومان
آرنج بند حرفه ای Camaro 4420 991
49,000 تومان
زانو بند کلاسیک Camaro 4000 99
49,000 تومان
پد سیلیکونی میخچه نه تایی 6474 Oppo
49,000 تومان
محافظ پاشنه نرم مدی Protect Heel soft
49,000 تومان
محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Soft
49,000 تومان
مچ بند آتل دار 1089 Oppo
49,000 تومان
استاگینت با عرض 10 و 16 سانتیمتر Oppo 2193
49,500 تومان
قوزبند الاستيك پاک سمن 005
49,500 تومان
آتل انگشت مورسا RFE 64 004
49,500 تومان
گردنبند سخت Variteks 201
49,500 تومان
كفي طبي مولتي پد پاک سمن 136
49,500 تومان
کفی سیلیکونی مورسا REF 105 253
50,000 تومان
كتف بند يك طرفه پاک سمن 006
50,000 تومان
شست بند آتل دار از کنار Dr med W132 1
50,000 تومان
نگهدارنده انگشت میانی Dr med W132 2
50,000 تومان
کلار پلاستیکی Dr med 122
50,000 تومان
قوزک بند چسبی 1004 Oppo
50,000 تومان
زانوبند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت 41400
50,000 تومان
مچ بند بدون آتل 1084 Oppo
50,500 تومان
فتق بند يك طرفه و دو طرفه پاک سمن 059
50,500 تومان
شانه بازوبند نئوپرني يک طرفه پاک سمن 111
50,500 تومان
پد محافظ شست پا سیلیکونی Variteks 550
51,000 تومان
زانو بند پد دار با استرپ نئوپرن Chipso KN036
51,000 تومان
بانداژ زانو lp support 631
51,000 تومان
زانوبند lp support 941
51,000 تومان
آرنج بند lp support 943
51,000 تومان
قوزک بند پا lp support 944
51,000 تومان
ساق بند lp support 945
51,000 تومان
قوزک بند پا lp support 704
51,000 تومان
بانداژ ساق پا lp support 635
51,000 تومان
آرنج بند lp support 668
51,000 تومان
مچ بند lp support 726
51,000 تومان
آرنج بند lp support 751
51,000 تومان
آويز دست lp support 839
51,000 تومان
زانو بند ساده پد دار نئوپرن Chipso KN035
51,500 تومان
استاگینت با عرض 11 و 43 سانتیمتر Oppo 2194
51,500 تومان
کرست گردن سخت 4090 Oppo
51,500 تومان
کلیه بند پشمی قابل تنظیم مورسا RFE 40 002
52,000 تومان
آرنج بند 1080 Oppo
52,000 تومان
کمربند کار پاک سمن 076
52,500 تومان
کتف بند یک طرفه ایران شفا 204
52,500 تومان
قوزبند پل دار پاک سمن 004
52,500 تومان
پد پنجه سیلیکونی Variteks 551 Free
52,500 تومان
نگهدارنده قفسه سینه طب و صنعت 89100
53,000 تومان
بانداژ طبی lp support 657 50MM
53,500 تومان
ران بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن 122
53,500 تومان
آرنج بند نئوپرنی Variteks 829
54,000 تومان
مچ شست بند آتل دار مورسا REF 60 021
54,000 تومان
آرنج بند مورسا RFE 120 210
54,000 تومان
نگه دارنده ترقوه 4075 Oppo
54,500 تومان
نگهدارنده آشیل lp support 329
55,000 تومان
پوشش الاستیکی lp support 345
55,000 تومان
محافظ بینی اوتک Slim
55,000 تومان
44,900 تومان
زانوبند lp support 769
55,000 تومان
مچ بند lp support 752
55,000 تومان
آرنج بند ورزشی Camaro 4410 991
55,000 تومان
زانوبند پاتلا مورسا REF 20 111
55,000 تومان
بالشتک ارتوپدی اوتک ORing
55,000 تومان
زانو بند جلوباز 1024 Oppo
55,500 تومان
زانو بند کشی Mc Davide 510R
56,000 تومان
قوزک بند کشی Mc Davide 511R
56,000 تومان
آرنج بند کشی Mc Davide 512R
56,000 تومان
پد پاشنه سیلیکونی Variteks 544
56,500 تومان
استاگینت با عرض 12 و 7 سانتیمتر Oppo 2195
56,500 تومان
کتف بند 2072 Oppo
57,000 تومان
مچ بند آتل دار 1082 Oppo
57,000 تومان
مچ بند کامل آتل بغل 1088 Oppo
57,000 تومان
کرست کمر لومبو ساکرال معمولی طب و صنعت 53200
57,000 تومان
پد سیلیکونی پاشنه Dr med A014
57,000 تومان
زانو بند کشکک باز نئوپرن Dr med K007
57,000 تومان
شکم بند منفذ دار Dr med B121 1
57,000 تومان
آتل اورژانسی ساعد و بازو طب و صنعت 30620
57,000 تومان
مچ بند آتل دار Variteks 309
57,500 تومان
شكم بند تمام كش پاک سمن 014
57,500 تومان
مچ بند بدون شست آتل دار Variteks 307
57,500 تومان
گرمکن کلیه پشمی پاک سمن 020
57,500 تومان
پاشنه سیلیکونی Prim CC212
57,600 تومان
بانداژ طبی lp support 665 50MM
58,000 تومان
زانوبند lp support 667
58,000 تومان
محافظ قوس پا lp support 353
58,000 تومان
گردن بند طبي سخت چانه دار پاک سمن 039
58,500 تومان
ران بند کلاسیک Camaro 4800 991
59,000 تومان
محافظ گردن با میله مدی Protect Collar Soft With Bar
59,000 تومان
سینه بند زنانه 4074 Oppo
59,000 تومان
قوزبند کلاویکال Variteks 118
59,000 تومان
زانوبند کشکک بسته Vatiteks 884
59,000 تومان
گردنبند نیمه سخت Variteks 207
59,000 تومان
قوزک بند قابل تنظیم Variteks 887
59,500 تومان
زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن 116
59,500 تومان
شكم بند تمام كش پل دار پاک سمن 015
59,500 تومان
زانوبند نئوپرن چهار فنره قابل تنظیم طب و صنعت 41500
60,000 تومان
سینه بند مردانه 4073 Oppo
60,500 تومان
زانوبند کشکک بسته نئوپرنی Vatiteks 820
60,500 تومان
شکم بند جراحی Variteks 133
62,000 تومان
پد محافظ سیلیکونی 6703 Oppo
62,000 تومان
ساپورت زانو پد دار Dr med K146
63,000 تومان
گرمکن کلیه پشمی قابل تنظیم پاک سمن 021
63,000 تومان
زانو بند فری سایز نئوپرن Chipso KN020
63,000 تومان
کرست گردن سخت کوتاه 4094 Oppo
63,700 تومان
کفی سیلیکونی مورسا RFE 105 250
64,000 تومان
قوزک بند مورسا REF 90 403
64,500 تومان
زانو بند آتل دار 2233 Oppo
64,500 تومان
زانوبند کشکک باز Vatiteks 885
64,500 تومان
زیرنشیمنی همراه اوتک
65,000 تومان
کمربند پددار طب و صنعت 53400
65,000 تومان
آتل اورژانسی ران و ساق طب و صنعت 30640
65,000 تومان
زانوبند نئوپرن چهار فنره طب و صنعت 41100
65,000 تومان
پد میخچه lp support 324
65,000 تومان
شست بند lp support 763
65,000 تومان
زانو بند کشکک باز نئوپرن Dr med K006
65,000 تومان
پاشنه سیلیکونی 5454 Oppo
65,000 تومان
شست بند lp support 776
65,500 تومان
آرنج بند lp support 723
65,500 تومان
بانداژ دست lp support 692
65,500 تومان
قوزک بند پا lp support 504
65,500 تومان
قوزبند آتل دار مورسا REF 40 161
66,000 تومان
ژل بین انگشتی lp support 343
66,700 تومان
زانوبند پد دار مورسا REF 20 108
67,000 تومان
زانوبند کشکک باز نئوپرنی Vatiteks 822
67,000 تومان
زانوبند پددار Mc Davide 645R
67,500 تومان
نوار کششی Mc Davide 6201R
67,500 تومان
زانوبند نئوپرن مورسا REF 20 101
67,500 تومان
گردن بند طبی سخت ایران شفا 102
67,500 تومان
فوم lp support 872
67,500 تومان
گردن بند طبی lp support 906
67,500 تومان
شکم بند کد 2060 Oppo
67,500 تومان
قوزک بند ساده Mc Davide 431R
67,560 تومان
کرست کمر لومبو ساکرال با کش دوبل طب و صنعت 53100
68,000 تومان
چسب ضد درد Oppo 8095 S
68,000 تومان
شکم بند کشی Dr med B121 2
68,000 تومان
ترقوه بند مدی Protect Clavicle Support
68,500 تومان
ارتز شانه مدی Protect Arm Sling
68,500 تومان
قوزبند lp support 901
69,000 تومان
آرنج بند Camaro 4450 991
69,000 تومان
ران بند قابل تنظیم Camaro 4850 991
69,000 تومان
مچ بند پا Camaro 4250 991
69,000 تومان
مچ و شست بند آتل دار Variteks 306
69,000 تومان
مچ بند قابل تنظیم Mc Davide 451R
69,500 تومان
مچ بند ساده Mc Davide 452R
69,500 تومان
مکس تیپ lp support 674
69,500 تومان
آرنج بند lp support 250
70,000 تومان
قوزبند 2175 Oppo
70,000 تومان
زانوبند lp support 788
71,000 تومان
ساق بند Variteks 892
71,000 تومان
کفی سیلیکونی فوق نازک Prim CCF313
71,400 تومان
گردن بند طبی lp support 905
71,500 تومان
ابزار تقویت کننده چانه و گردن Dr med PC104
72,000 تومان
آویز دست اسفنجی Variteks 303
72,000 تومان
کفی گودی پا مورسا RFE 106 258
72,000 تومان
شکم بند لیپوساکشن طب و صنعت 60500
73,000 تومان
قوز بند Dr med 126 1
73,000 تومان
اسپری سرد lp support 829
73,000 تومان
پد خار پاشنه lp support 322
73,000 تومان
محافظ تاندون کشکک زانو مدی Patella Tendon Support
73,000 تومان
آرنج بند نواری مدی Elbow Starp
73,000 تومان
زانوبند نئوپرن ساده پاک سمن 097
73,800 تومان
قوزك بند نئوپرني آتل دار پاک سمن 088
73,800 تومان
زانوبند پالامبو نئوپرن ایران شفا 302
74,000 تومان
کرست کمر لومبوساکرال ایران شفا 216
74,000 تومان
مچ بند lp support 725
74,000 تومان
زانو بند مفصل دار چرمی Chipso KN005
74,000 تومان
قوزک بند آتل دار Variteks 897
74,000 تومان
شانه بند نئوپرن مورسا REF 30 800
74,500 تومان
زانوبند مفصل دار نئوپرن طب و صنعت 45120
75,000 تومان
ملت فینگر اسپلینت طب و صنعت 30500
75,000 تومان
گردنبند طبی پیشرفته اوتک
75,000 تومان
کمر بند طبی سخت الاستیک Chipso BA082
75,500 تومان
چسب ضد درد Oppo 8095 M
75,500 تومان
کفی سیلیکونی مورسا RFE 105 249
76,500 تومان
آرنج بند Mc Davide 488R
76,500 تومان
کرست کمر بلند طب و صنعت 53500
77,000 تومان
کتف بند و شانه بند Dr med 128
77,000 تومان
پوشش جلوی پا با پد سیلیکون زیرین Prim CC225
77,800 تومان
زانو بند ورزشی کشکک باز Dr med K031
78,000 تومان
اسپری چسب lp support 827
78,000 تومان
جوراب lp support 349
78,000 تومان
زانوبند والیبال lp support 609
78,000 تومان
زانو بند چهار فنره نئوپرن Chipso KN011
78,500 تومان
کشکک بند Mc Davide 414R
79,000 تومان
نوار کششی Mc Davide 6202R
79,000 تومان
نوار کششی پا Mc Davide 6203R
79,000 تومان
نوار کششی زانو Mc Davide 6204R
79,000 تومان
نوار کششی مج و آرنج Mc Davide 6205R
79,000 تومان
نوار کششی شانه و کتف Mc Davide 6206R
79,000 تومان
مچ بند مگنت ورزشی Camaro 4109 991
79,500 تومان
گردنبند مگنت Camaro 4659 99
79,500 تومان
کلیه بند 2162 Oppo
79,500 تومان
مچ بند بلند آتل دار 2288 Oppo
79,500 تومان
قوزک بند 4007 Oppo
79,500 تومان
قوزبند پلدار نئوپرن Chipso CL121
79,500 تومان
زانوبند Mc Davide 401R
80,000 تومان
قوزک بند استابلایزر مورسا REF 90 404
80,000 تومان
پد خار پاشنه lp support 330
80,500 تومان
شکم بند جراحی Variteks 132
81,500 تومان
زانوبند کودک مورسا RFE 130 351
83,000 تومان
چسب ضد درد Oppo 8095 L
83,500 تومان
كمربند طبي نرم پاک سمن 018
84,500 تومان
آرنج بند lp support 251
84,500 تومان
زانوبند lp support 756
84,500 تومان
بانداژ زانو lp support 691
84,500 تومان
زانوبند lp support 708
84,500 تومان
كفي طبی lp support 309
84,500 تومان
كتف و شانه بند lp support 958
84,500 تومان
کفی طبی سیلیکونی طب و صنعت 20500
84,500 تومان
محافظ بینی اوتک Sport
85,000 تومان
74,900 تومان
ثابت کننده زانو با پارچه سه بعدی طب و صنعت 43100
85,000 تومان
مچ بند آتل دار Dr med W012
85,000 تومان
محافظ تاندون آشیل پا Mc Davide 436R
85,000 تومان
قوزک بند قابل تنظیم Mc Davide 438R
85,000 تومان
زانو بند مفصل دار دو محوره Chipso KN006
85,500 تومان
قوزبند كمربند پل دار پاک سمن 042
85,800 تومان
کلاویکال نئوپرن مورسا REF 30 311
86,000 تومان
ساق بند Mc Davide 441R
86,000 تومان
ساپورت کشی بونیون با پد سیلیکون Prim CC320
86,200 تومان
کفی سیلیکونی با روکش پارچه Prim CCF214
86,200 تومان
آرنج بند قابل تنظیم Mc Davide 486R
87,000 تومان
زانوبند نئوپرن 4 فنره مورسا REF 20 102
87,500 تومان
زانوبند نئوپرني چهار فنره پاک سمن 085
88,000 تومان
گردن بند چانه Dr med 123
88,000 تومان
شست بند lp support 576
88,500 تومان
شکم بند نئوپرن Dr med B121
90,000 تومان
کمربند پیشرفته اوتک
90,000 تومان
ارتز آرنج مدی Epibrace
91,000 تومان
محافظ کف پا مدی Protect Insoles
91,000 تومان
کمربند پددار صادراتی Chipso BA084
91,000 تومان
گردن بند تخصصی Dr med 127
92,000 تومان
شكم بند دوران بارداري پاک سمن 016
93,000 تومان
آویز دست ایموبیلایزر مورسا REF 30 304
93,000 تومان
زانوبند کشکک باز قابل تنظیم Mc Davide 409R
93,000 تومان
آرنج بند قابل تنظیم Mc Davide 485R
93,500 تومان
کمربند Mc Davide 491R
93,500 تومان
زانوبند کشکک باز Mc Davide 402R
93,500 تومان
زانوبند آتل دار 1230 Oppo
93,500 تومان
قوزک بند 1008 Oppo
94,000 تومان
گردنبند فیلادلفیا نای باز Variteks 210
94,000 تومان
شکم بند دوران بارداری 2062 Oppo
95,000 تومان
مچ بند با آتل آلومینیومی مدی Protect Wrist Support
95,000 تومان
زانو بند کشکک باز نئوپرن Dr med K009
95,000 تومان
شکم بند آتل دار Dr med B021
95,000 تومان
کرست گردن 4095 Oppo
96,000 تومان
شكم بند تمام كش ممتاز 137
96,000 تومان
کمربند آتل دار بارداری Variteks 139
97,000 تومان
کمربند مغناطیسی Dr med B030
97,000 تومان
قوزک بند پا Dr med A011
97,000 تومان
کتف بند آتل دار Dr med B011
97,000 تومان
دستگاه تقویت مچ Power wrist OBA200
97,500 تومان
كفي طبی lp support 307
97,500 تومان
پوشش جلوی پا با پد سیلیکون زیرین و رویی Prim CC372
97,600 تومان
کلیه بند آتل دار Camaro 4080 991
98,000 تومان
زانوبند مگنتی آتل دار Camaro 4040 991
99,000 تومان
قوزبند نئوپرني آتل دار پاک سمن 012
99,000 تومان
مچ بند آتل دار Dr med W022
99,000 تومان
مچ بند راست نگهدارنده 4182 Oppo
99,000 تومان
تمام کفی سیلیکونی Variteks 542
99,000 تومان
كمربند طبي سخت نئوپرني پاک سمن 117
100,500 تومان
کفی طبی با زیره آهنی مورسا RFE 106 257
100,500 تومان
قوزک بند پا lp support 729
101,000 تومان
اسلینگ ثابت کننده 4089 Oppo
101,500 تومان
زانوبند پد دار Mc Davide 602R
102,000 تومان
زانوبند لولادار مورسا REF 20 105
102,500 تومان
زانو بند مفصل دار مدرج پلاستیکی Chipso KN002
103,000 تومان
کمربند طبی چهار فنره نئوپرنی Chipso BA080
103,000 تومان
مچ بند پا از جنس فوم مدی Protect Ankle Air Foam
103,000 تومان
كمربند طبي سخت پاک سمن 019
103,500 تومان
كمربند طبي سخت با كش پهن پاک سمن 125
103,500 تومان
زانوبند Cube 11214
103,500 تومان
ساقبند دست Cube 11215
103,500 تومان
فوم چسب دار lp support 871
104,500 تومان
فتق بند یک طرفه 2149 Oppo
104,500 تومان
شانه بند Variteks 842
105,000 تومان
کفی طبی سیلیکونی پاک سمن 093
105,600 تومان
کرست کمر 15 سانتی 2061 Oppo
108,500 تومان
مچ بند پا با نوار کشسان مدی Protect Leva Strap
109,000 تومان
مچ بند مگنت قابل تنظیم Camaro 4149 991
109,000 تومان
کمربند آتل دار الاستیک Variteks 115
109,500 تومان
کمربند لامبوساکرال 26 سانت مورسا REF 40 260
110,000 تومان
قوزک بند پا lp support 775
110,500 تومان
قوزبند آتل دار Variteks 138
110,500 تومان
کشاله بند قابل تنظیم Mc Davide 475R
110,500 تومان
ران بند قابل تنظیم Mc Davide 478R
110,500 تومان
كمربند طبي نرم ممتاز 140
111,500 تومان
زانوبند ایموبلیزر پاک سمن 086
111,500 تومان
کمربند لامبوساکرال 32 سانت مورسا REF 40 320
114,000 تومان
کفی سیلیکونی کامل دیابتی Prim CC301
114,000 تومان
كتف و شانه بند lp support 754
114,500 تومان
زانوبند lp support 272
114,500 تومان
کفی طبی lp support 321
114,500 تومان
محافظ بینی اوتک perfect
114,900 تومان
کرست دور سولومبو ساکرال طب و صنعت 54100
115,000 تومان
کمربند بارداری مدی Protect Materity Belt
116,000 تومان
دستگاه کشش گردن در منزل طب و صنعت 55100
117,000 تومان
كمربند طبي پد دار پاک سمن 141
117,000 تومان
کرست کمر Dr med B015
118,000 تومان
زانوبند آتل دار نئوپرنی Vatiteks 823
118,500 تومان
زانو بند با بریس مچ تا ران مدرج کوتاه Dr med K106
119,000 تومان
کشاله بند lp support 627
119,500 تومان
زانوبند lp support 508
119,600 تومان
کمربند کنیتد لامبوساکرال مورسا REF 40 402
120,000 تومان
قوزک بند قابل تنظیم Mc Davide 432R
120,000 تومان
فتق بند دو طرفه 2049 Oppo
121,500 تومان
کفی سیلیکونی Dr med A018
122,000 تومان
آویز دست با بالش 30 درجه مورسا REF 30 305
122,500 تومان
کمربند کوتاه Dr med B007
123,000 تومان
زانوبند لولادار مورسا REF 20 107
123,500 تومان
زانوبند ایموبلیزر ایران شفا 704
124,500 تومان
محافظ بینی اوتک Perfect new
124,900 تومان
كمربند طبي سخت ممتاز 139
126,500 تومان
کفی سیلیکونی 5404 Oppo
127,500 تومان
محافظ گردن نرم مدی Protect Collar Tracheo
127,500 تومان
کمربند با نوار کشی مدی Protect Lumbostyle
127,500 تومان
آتل lp support 873
127,500 تومان
ساق بند قابل تنظیم Mc Davide 442R
128,000 تومان
زانوبند مفصل دار نئوپرنی Vatiteks 833
129,000 تومان
مچ بند پا مگنت قابل تنظیم Camaro 4229 991
129,000 تومان
آرنج بند مگنت کلاسیک Camaro 4409 991
129,000 تومان
آرنج بند مگنت قابل تنظیم Camaro 4439 991
129,500 تومان
زانوبند کنیتد لولادار مورسا REF 20 404
129,500 تومان
ارتز شانه مدی Arm Sling
132,200 تومان
127,000 تومان
کمربند بلند Dr med B007 2
133,000 تومان
کرست کمر آتل دار 23 سانتیمتری 2264 Oppo
133,500 تومان
زانوبند لولا دار 1031 Oppo
133,500 تومان
زانوبند آتل دار 1034 Oppo
133,500 تومان
کمربند آتل دار بلند Dr med B005
134,000 تومان
محافظ صورت شوالیه اوتک
135,000 تومان
کرست گردن فیلا دلفیا کامل 4096 Oppo
136,000 تومان
آرنج بند با لایه سیلیکونی مدی Epicomed
136,500 تومان
مچ بند آتل دار مدی Manumed Active
136,500 تومان
مچ بند پا با بالش سیلیکونی مدی Levamed
136,500 تومان
جوراب lp support 351
136,500 تومان
ساقبند پا Cube 11213
136,800 تومان
زانو بند با بریس مچ تا ران مدرج بلند Dr med K105
138,000 تومان
آرنج بند مگنت حرفه ای Camaro 4429 991
139,000 تومان
زانو بند پاتلا 1028 Oppo
139,000 تومان
کرست کمر آتل دار 30 سانتیمتری 2264 Oppo
139,500 تومان
شکم بند سیلیکونی 2460 Oppo
140,000 تومان
زانو بند کشکک باز فنردار Dr med K008
142,000 تومان
آویز نگه دارنده سر Dr med FT403
144,000 تومان
مچ بند با آتل مدی Manumed
145,500 تومان
زانوبند نرم مدی protect PT soft
145,500 تومان
ارتز بیحرکت کننده زانو مدی Protect Knee immobilizer Standard
145,500 تومان
کرست کمر لامبوساکرال مورسا REF 40 270
148,000 تومان
مچ بند مگنت حرفه ای پا Camaro 4219 991
149,000 تومان
زانوبند lp support 733
149,500 تومان
زانو بند مفصل دار مدرج فلزی Chipso KN001
150,000 تومان
کمربند آتل پد دار Variteks 145
153,000 تومان
زانوبند با حلقه سیلیکونی مدی Genumedi
153,500 تومان
محافظ تاندون آشیل پا مدی Achimed
155,000 تومان
محافظ بی حرکت کننده مفصل شانه مدی Shoulder Sling
155,000 تومان
زانو بند کشکک باز آتل دار Dr med K011
158,000 تومان
زانو بند مگنت کلاسیک Camaro 4009 99
158,500 تومان
شانه بند و بازوبند Camaro 4510 991
158,500 تومان
قوزبند lp support 929
158,500 تومان
کمربند کلاسیک Camaro 4300 991
159,000 تومان
زانوبند مگنت حرفه ای Camaro 4029 991
159,000 تومان
زانوبند ایمبولایزر 4030 Oppo
160,500 تومان
زانوبند lp support 709
162,500 تومان
مچ بند آتل دار با جای شست مدی Manumed T
164,000 تومان
قوزک بند اکس تریموس lp support 110
169,000 تومان
کمربند lp support 903
169,000 تومان
زانوبند Mc Davide 6440R
170,000 تومان
زانوبند ایموبیلایزر 45 سانتی مورسا RFE 80 045
172,000 تومان
زانوبند توانبخشی با مفصل مندرج طب و صنعت 40100
173,000 تومان
زانو بند ورزشی Dr med K040
174,000 تومان
کمربند لومبو ساکرال Dr med B033
174,000 تومان
کمربند آتل دار Camaro 4330 991
178,500 تومان
کمربند lp support 914
179,500 تومان
کمربند سبک مدی Lumbamed Active
184,500 تومان
زانوبند با حلقه سیلیکونی و نوار اضافی مدی Genumedi Plus
184,500 تومان
کمربند آتل دار الاستیک Vatiteks LSO 131
184,500 تومان
قوزبند کمربند آتل دار مورسا REF 40 330
185,000 تومان
کرست کمر پد دار 2263 Oppo
195,000 تومان
تاپ محافظ ورزشی lp support 232
195,000 تومان
تاپ محافظ ورزشی lp support 234
195,000 تومان
کمربند محافظ کشباف مدی Lumbamed Basic
200,000 تومان
آرنج بند عضلانی مورسا RFE 53 015
208,000 تومان
شلوارک محافظ ورزشی lp support 293
208,000 تومان
آرنج بند Mc Davide 6515R
208,000 تومان
کمربند Mc Davide 495R
209,000 تومان
کمربند تثبیت کننده Mc Davide 493R
214,500 تومان
کمربند lp support 920
218,500 تومان
مچ بند مگنت آتل دار Camaro 4139 991
219,500 تومان
زانوبند قابل تنظیم Mc Davide 4195R
219,500 تومان
زانو بند آتل دار کشکک باز Mc Davide 421R
219,500 تومان
تیشرت محافظ ورزشی lp support 233
221,000 تومان
زانوبند پد دار Mc Davide 6440XR
231,000 تومان
شلوار محافظ ورزشی lp support 292
234,000 تومان
نگهدارنده ستون فقرات Variteks 130 TLSO
235,500 تومان
کتف بند و شانه بند Mc Davide 207R
243,500 تومان
بلوز محافظ ورزشی lp support 230
247,000 تومان
تی شرت مگنت Camaro 4559 991
255,000 تومان
کرست نیمه منعطف کمر مدی Protect Lumbafix
255,000 تومان
زانوند ورزشی Cube 16023
260,000 تومان
آرنج بند ورزشی Cube 16024
260,000 تومان
بالشتک نگهدارنده دست Dr med E016
264,000 تومان
قریپ بادی lp support 878
283,500 تومان
زانوبند نرم و کوتاه مدی Stabimed Pro
291,000 تومان
کرست کمر آتل دار 2163 Oppo
297,000 تومان
زانو بند با بریس مچ تا ران مدرج Dr med K027
307,000 تومان
آتل شانه با زاویه 15 درجه مدی SAS 15
327,500 تومان
قوزبند آتل دار 2166 Oppo
337,500 تومان
زانوبند ثابت کننده پا 18 4039 Oppo
342,500 تومان
زانوبند قابل تنظیم مورسا RFE 83 011
343,500 تومان
زانو بند کشکک باز بریس دار Dr med K015
348,000 تومان
زانوبند ثابت کننده پا 4139 Oppo
352,500 تومان
آرنج بند بریس دار مچ تا بازو Dr med E011
353,000 تومان
زانوبند ثابت کننده پا 22 4039 Oppo
356,000 تومان
زانوبند ثابت کننده پا 26 4039 Oppo
358,500 تومان
بانداژ lp support 874
377,000 تومان
زانوبند lp support 737
383,500 تومان
شانه بند و بازوبند مگنت کلاسیک Camaro 4519 991
399,500 تومان
دستگاه محافظت از مفاصل شاندرمن JCM 300
490,000 تومان
زانوبند لولا دار Mc Davide 428R
513,500 تومان
ارواکر لولادار 3209 Oppo
551,000 تومان
ارواکر لولا دار 3109 Oppo
579,500 تومان

مشاوره تخصصی خرید لوازم ارتوپدی

021-22324727

upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top